Klantenservice en ondersteuning: +31 1031 35250

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Servicetelefoonnummers:

Centraal: +31 10 3135 250
Maandag - Vrijdag: 8:00 - 17:00 uur

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
 1. Producten en diensten
 2. Nieuws
 3. Overzicht
 4. Nauwkeurige analyse van de ruimteluchtkwaliteit

Nauwkeurige analyse van de ruimteluchtkwaliteit

BQ16 meet formaldehyde- en VOC-concentraties

Met de meest voorkomende en tegelijk de gevaarlijkste stofgroepen m.b.t. de blootstelling bij lucht in binnenruimten, zijn met zekerheid formaldehyde (HCHO) en vluchtige organische stoffen (VOC).

In uw eigen woonruimten, op kantoor, op uw werkplek of in openbare inrichtingen, scholen en peuterspeelzalen: De belasting van de ruimtelucht met deze stoffen is niet te ruiken of te proeven – maar kan wel betrouwbaar worden gemeten. Met de nieuwe HCHO-TVOC-meetapparaat BQ16 van Trotec.

Het gebruik van de BQ16 is hierbij aangenaam eenvoudig: Na het inschakelen meet het meetapparaat automatisch in realtime de heersende concentraties van HCHO en TVOC. Bovendien meet de BQ16 al de meest geringe concentraties vanaf 0,01 ppm of 0,01 mg/m³. Omdat de werkgever grenswaarden meestal in mg/m³ of in ppm (parts per milion) definieert, is de BQ16 van het begin af aan zo ontworpen, dat deze alle meetwaarden met slechts een druk op de knop naar keuze zowel direct in mg/m³ of ppm kunnen worden weergegeven.

Beide meetwaarden worden tegelijk op het goed afleesbare display met achtergrondverlichting van de BQ16 weergegeven. Door de geïntegreerde MIN-, MAX- en HOLD-functies, kan tijdens de meting ook op ieder moment de hoogst of laagst gemeten waarde worden weergeven en kan de actuele meetwaarde indien nodig worden vastgehouden. Voor een batterijbesparend gebruik is dit praktische meetapparaat bovendien uitgerust met een uitschakelautomaat.

Voordelen in de praktijk:

 • Ontwikkeling, ontwerp, productie: 100 % Trotec
 • Meetwaardebepaling in ppm of mg/m³
 • Dubbele realtime weergave voor HCHO en TVOC
 • MAX-, MIN- en hold-functie
 • Verlicht display
 • Uitschakelautomaat
 • Voor de praktijk geoptimaliseerd Duits industrieel ontwerp – wettelijk beschermd

Waarom formaldehyde en schadelijke stoffen in de lucht zo gevaarlijk zijn

Van de nieuwe woning tot een nieuwe inrichting of een nieuwe auto, mag iets nieuws niet ziek maken. Maar in veel moderne materialen zitten ook gevaarlijk formaldehyde en talrijke vluchtige organische verbindingen verstopt. De BQ16 helpt bij een nauwkeurige beoordeling van het blootstellingsgevaar in de eigen ruimten en op de werkplek, in de auto of direct op locatie bij uw handelaar, bijvoorbeeld bij het kopen van meubels of bouwmaterialen.

Openbare inrichtingen, scholen en peuterspeelzalen
Nieuw auto's
Bouwmaterialen
Werkplek
 • Methanal – in de omgangstaal formaldehyde – is een chemisch basismateriaal voor vele industriële lak-, verf - en lijmproducten, maar vaak ook in bindmiddelen of in conserveringsstoffen. Veel formaldehydehoudende materialen, zoals houtmateriaal, vloerbedekking of textiel, kunnen door uitgassen nog lange tijd zorgen voor een vervuiling van de ademlucht in gesloten ruimten. Door de bijzondere toxiciteit os formaldehyde volgens de EU-chemicaliënverordening (CLP) ingedeeld in de gevarenklasse carcinogeen 1B als waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen.

  Volgens richtwaarden van het Duitse ministerie van milieu, mag een concentratie van 0,1 mg formaldehyde per kubieke meter binnenruimtelucht niet worden overschreden – ook niet kortstondig!

 • Mengsels van schadelijke stoffen in de lucht (VOC/TVOC) zijn substanties, die al bij lage temperatuur eenvoudig verdampen – dus 'vervluchtigen' naar een gastoestand – en zo de lucht belasten. Daarom worden ze aangeduid als vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds) en gemeten als totaalwaarde TVOC (total volatile organic compounds). In binnenruimten zijn talrijke VOC-bronnen, bijvoorbeeld tapijten en vloerbedekking, verf en lakken, kitten en lijmstoffen, meubels en vloerkleden. Door VOC belaste binnenruimtelucht, kunnen mensen langdurig ziek worden. In dit verband wordt ook wel gesproken van 'Sick-Building-syndroom'.

  Volgens het ministerie van milieu mag in ruimten, die zijn bedoeld voor langdurig verblijf, een TVOC-waarde binnen het bereik van 1 tot 3 mg/m³ niet worden overschreden.