Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Toepassingen
 2. Thermografie
 3. Fotovoltaïsche toepassingen

Mogelijke toepassingen voor fotovoltaïsche installaties:

Eenvoudig & voordelig: Professionele meettechniek voor huiseigenaren en installateurs.

Hoe waarborgt u als eigenaar het rendement van uw fotovoltaïsche installatie? Hoe voorkomt u brandhaarden? Hoe beschermt u zich als installateur van een fotovoltaïsche installatie tegen dure aansprakelijkheidsclaims – en stelt u wellicht extra business veilig? Met technisch hoogontwikkelde meettechniek. Lees meer:

Infrarood-thermografie voor fotovoltaïsche installaties

Bij Trotec vindt u de optimale warmtebeeldcamera.

OPTIMALE THERMISCHE BEELDCAMERA'S

Huiseigenaar opgepast

Controleer regelmatig de efficiëntie van uw fotovoltaïsche installatie
 

CONTROLEER JE EIGEN SYSTEEM

Voor elektrisch installateurs en zonnepaneel-installateurs

Meer veiligheid en service met infrarood-thermografie & lekdetectie

INSPECTIE VAN SYSTEEM ALS SERVICE

Belangrijke info voor huiseigenaren en installateurs.

Meer informatie over andere gevaren
 

Fotovoltaïsche installaties controleren!

Met de warmtebeeldcamera op sporenonderzoek

Foutdiagnose bij een fotovoltaïsche installatie

FOUTDIAGNOSE
 

Infrarood-thermografie voor fotovoltaïsche installaties: Bij Trotec vindt u de optimale warmtebeeldcamera.

Hoge beeldresolutie, hoge thermische gevoeligheid ... dat zijn slechts twee eigenschappen, die een warmtebeeldcamera voor het inspecteren van fotovoltaïsche installaties moet hebben. Maar waarom stelt de thermografie van een fotovoltaïsche installatie zulke hoge eisen aan een warmtebeeldcamera? Hier ervaart u welke uitrusting een infraroodcamera moet hebben om relevante meetresultaten te krijgen.

Thermische gevoeligheid

Het oppervlak van de zonnepaneelmodules is ondoorzichtig voor infraroodcamera's. Dit betekent: De temperatuur van de individuele zonnecellen wordt slechts indirect op het glasoppervlak gemeten. Het temperatuurverschil kan daar zeer gering zijn. Een hoge thermische gevoeligheid van 0,08°C is dan een voordeel. In de warmtebeeldweergave betekent dit dat elk meetpunt, die een onderscheid kan maken van 0,08°C, gedifferentieerd wordt weergegeven en de mogelijk fout veel nauwkeuriger kan lokaliseren dan bij een lagere gevoeligheid. 

Hoge beeldresolutie

Hoe meer pixels, hoe duidelijker en gedifferentieerde de warmtebeeldweergave is. Een hoge beeldresolutie is vooral bij zonnepaneel-installaties met een groot oppervlak, die van afstand worden opgenomen, belangrijk. Ook kleine mogelijke fouten, bijv. defecte soldeerpunten, worden zo zichtbaar en vindbaar. Optimaal zijn wisselobjectieven, zo kan een groothoekobjectief worden gebruikt bij de detectie van grote zonnepaneel-installaties op een grotere afstand.

Beweegbaar display

De emissiegraad is op het glasoppervlak het hoogst, als het cameraobjectief loodrecht op de modules wordt gehouden. Tegelijk bestaat hierbij het gevaar dat de camera op het glasoppervlak zelf reflecteert, waardoor verkeerde resultaten kunnen ontstaan. Een compromis is een kijkhoek van 5° tot 60° graden, als de verticaal als 0° graden wordt gedefinieerd. Voorwaarde voor deze flexibiliteit is een beweegbaar cameradisplay.

Geïntegreerde digitale camera

Met de geïntegreerde digitale camera kunnen bij het betreffende thermogram normale beelden worden gemaakt, die helpen bij het oriënteren bij het lokaliseren van de mogelijke fouten. Een fusiemodus, waarbij daglicht- en warmtebeeldweergave over elkaar kunnen worden gelegd, is een ander voordeel bij het exact bepalen van de defecte locatie. 

Optimale meetcondities voor veelzeggende meetresultaten

De perfecte infraroodcamera kunt u krijgen bij Trotec, net zo belangrijk voor veelzeggende meetresultaten zijn echter de condities waaronder de meting plaatsvindt.
Optimaal is een koele, windstille lente- of zomermorgen met een heldere hemel. Een zonne-instraling van minimaal 500 W/m² is noodzakelijk, om de zonnecellen te activeren, beter is 700 W/m². Lagere omgevingstemperaturen vergroten het thermisch contrast.

Plotselinge bewolking, schaduwvorming, bijv. door hoge gebouwen of reflectie, hebben een nadelige invloed op het meetresultaat en moeten worden vermeden.

De zeer gevoelige infrarood-camera's uit de series IC085LV en IC125LV van Trotec, kwalificeren zich door uitstekende eigenschappen bij gebruik voor thermografische inspecties van fotovoltaïsche installaties. Hier vindt u een overzicht met alle relevante eigenschappen van de infraroodcamera's uit de IC-serie.

Huiseigenaar opgepast: Controleer regelmatig de efficiëntie van uw fotovoltaïsche installatie

Net als een personenauto is ook een fotovoltaïsche installatie op het dak blootgesteld aan extreme omstandigheden: Zon, regen, sneeuw, storm en temperatuurschommelingen, laten hun sporen achter en stellen de hoogste eisen aan materiaal en montage. Terwijl de auto regelmatig een APK-keuring krijgt of in de werkplaats wordt gecontroleerd, moet de zonnepaneel-installatie geheel zonder onderhoud probleemloos werken. Maar doet hij dat ook? Met de infraroodcamera kan eenvoudig worden gecontroleerd of uw fotovoltaïsche installatie werkelijk het maximale vermogen levert.

Materiaalfouten, gebrekkige verbindingen, zelfs een slecht soldeerpunt kunnen al negatieve invloed hebben op het vermogen van de zonnestroominstallatie. Controleer uw installatie daarom gelijk na de montage met de infrarood-warmtebeeldcamera. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw zonnepaneel-installatie vanaf het begin op volle kracht werkt en het beloofde rendement levert. Tegelijk krijgt u een richtwaarde, waar u zich op kunt richten bij volgende metingen.

Waarborg door regelmatige inspecties met de infraroodcamera de kwaliteit en het rendement van uw fotovoltaïsche installatie. Controleer:

 • Direct na de montage, zodat uw fotovoltaïsche installatie al vanaf het begin efficiënt werkt
 • Met tussenpozen van ongeveer twee jaar, om schade door steenslag, vuil, vocht, kortsluiting, etc. te ontdekken
 • Kort voor het aflopen van de garantie, om door het opsporen van materiaal- en montagefouten geld te besparen

De infraroodcamera maakt defecten zichtbaar

De infraroodcamera maakt gebruik van thermografie en maakt warmtestraling zichtbaar. Defecte zonnecellen ontwikkelen meer warmte dan cellen die in tact zijn en worden geïdentificeerd door de warmtebeeldcamera. Ook actieve cellen worden weergegeven in het warmtebeeld. Zo bepaalt u eenvoudig en exact de mogelijke fouten in uw zonnepaneel-installatie, zonder modules te hoeven aanraken of demonteren.

Om zo exact mogelijk te kunnen werken, heeft de warmtebeeldcamera een bepaalde afstand tot het meetobject nodig. Heeft u aardige buren? Goed, dan kunt u meten vanuit het huis van uw buren. Een statief met telescooparm of een hefinrichting zijn andere mogelijkheden. Op het kleurendisplay van de infraroodcamera herkent u direct de defecte module, verbindingen, materiaalschade en andere storingen. Hoe hoger de resolutie en de thermische gevoeligheid, hoe nauwkeuriger de mogelijk fouten kunnen worden gelokaliseerd.

Zeer gevoelige infraroodcamera's zijn niet goedkoop. Bij Trotec kunt u high-end-warmtebeeldcamera's tegen gunstige voorwaarden huren. Ideaal als u uw fotovoltaïsche installatie regelmatig zelf wilt controleren. Veel elektrotechnisch ingenieurs of zonnepaneel-installateurs, bieden infrarood-thermografie-inspecties ook aan als dienstverlening. 

Voor elektrisch installateurs en zonnepaneel-installateurs: Meer veiligheid en service met infrarood-thermografie & lekdetectie

Bent u zonnepaneel-installateur, elektrotechnisch ingenieur of elektrisch installateur?Trotec biedt u professionele uitrusting voor de inspectie van daken en fotovoltaïsche installaties. Zo kunt u zich beschermen – en klanten een service-plus bieden. Garandeer en documenteer de probleemloze werking van de door u geïnstalleerde fotovoltaïsche installatie met veelzeggende inspecties en documentatie met een zeer gevoelige warmtebeeldcamera. Of biedt een regelmatige inspectie en onderhoud van de zonnepaneel-installatie aan als dienstverlening.

Klanten die beslissen voor de zon als energieleverancier, denken op lange termijn, want allereerst is elke zonnepaneel-installatie een dure investering. Pas na jaren loont de fotovoltaïsche installatie zich. Als deze 100% werkt! Al bij een kleine schade in de elektrische installatie, in verbindingen of zonnecellen kan een deel van de installatie uitvallen. Vaak blijft dit vermogensverlies jarenlang onopgemerkt. Met de warmtebeeldcamera kunnen defecte modules of verbindingen eenvoudig worden gelokaliseerd. Veel huiseigenaren zijn echter voor wat betreft het gebruik van high-tech apparatuur en het analyseren van de thermografische beelden overvraagd.

Met het gebruik van de warmtebeeldcamera biedt u uw klanten een exclusieve service, die op lange termijn voor beide partijen lonend is:

 • De regelmatige thermografische inspectie garandeert de klant de probleemloze werking en het volledige vermogen van de fotovoltaïsche installatie
 • Als zonnepaneel-installateur bent u beschermd door een inspectie direct na het installeren van een zonnepaneel-installatie, doordat u de goede werking van uw installatie documenteert
 • Als zonnepaneel-installateur, elektrotechnisch ingenieur of elektrisch installateur biedt u uw klanten spontane inspecties bij een vermoeden van een defect en verminderd vermogen, maar ook onderhoudscontracten voor de lange termijn

Professionele meettechniek voor dakinspectie vóór het installeren

Plat dak of schuin dak - de basis waarop de zonnepaneel-installatie wordt gemonteerd, moet schadevrij zijn. Om twee redenen:

Ten eerste kunt u zo eventuele gevolgschade aan de fotovoltaïsche installatie voorkomen, ten tweede beschermt u zich als elektrisch installateur of zonnepaneel-installateur voor dure aansprakelijkheidsclaims: Als u zonder voorafgaande inspectie van het dak een fotovoltaïsche installatie installeert, hoe wilt u dan later bewijzen dat niet uw werkzaamheden schade aan het dak heeft veroorzaakt?

Daarom kunt u beter gelijk vooraf een lekdetectie uitvoeren. Trotec biedt u professionele meetapparaten voor lekdetectie, bijvoorbeeld de combi-detector LD6000.

Welke infrarood-camera is geschikt?

Soms leidt een defect soldeerpunt al tot het uitvallen van delen van de fotovoltaïsche installatie. Bij een installatie met een groot oppervlak kan het lastig zijn de kleine oorzaak van de fout te vinden. Belangrijk voor een exacte meting is ook de ideale hoek ten opzicht van het glasoppervlak van de zonnepaneelmodules. De infraroodcamera voor het inspecteren van de fotovoltaïsche installatie moet daarom voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hoge beeldresolutie, minimaal 320 x 240 pixels
 • Hoge thermische gevoeligheid, minimaal 0,08°C
 • Geïntegreerde digitale camera, om een betere oriëntatie met de normale beelden mogelijk te maken
 • Bewegend LCD-display, voor optimaal zicht, onafhankelijk van de meethoek van het objectief

Alle warmtebeeldcamera's uit de de IC-LV-serie van Trotec zijn geschikt voor het gebruik bij fotovoltaïsche installaties. De LV-modellen hebben daarnaast een geïntegreerde digitale camera en de DuoVision-functie voor een gecombineerde weergave van warmtebeeld en normaal beeld. Optioneel zijn wisselobjectieven, bijv. voor het gebruik bij grote zonnepaneel-installaties, verkrijgbaar. Het meegeleverde softwarepakket omvat alles, wat u voor een professionele documentatie van uw meetresultaten nodig heeft.

Overigens: U kunt de infraroodcamera's ook leasen!

Vraag nu om een lease-aanbieding voor het door u gewenste product.

Leer thermografie en lekdetectie van professionals: geavanceerde training

Thermografie of lekdetectie: beide belangrijke gebieden die nuttig kunnen zijn in uw dagelijkse praktijk - en die u extra inkomstenbronnen kunnen opleveren.

Trotec-aanbiedingen je verschillende vervolgopleidingen op vier locaties Thermografie en lekdetectie: Van het compacte seminar tot de trainingskampen met praktijkproblemen en het ontwikkelen van oplossingen tot praktijktrainingen waarbij je begeleid wordt door ervaren meettechnici op opdrachten. Hier leren professionals van professionals.

Fotovoltaïsche installaties controleren! Belangrijke info voor huiseigenaren en installateurs.

Vuur en vlam? Liever niet: De laatste tijd verschijnen steeds meer berichten over mogelijk brandgevaar dat kan uitgaan van een fotovoltaïsche installatie. Er is sprake van fouten bij het installeren, van vonkproblemen en dat het rendement van zonnestroominstallaties fundamenteel in gevaar is. Daarom raden we aan: Direct na het installeren en regelmatig tijdens de gebruiksduur van een fotovoltaïsche installatie panelen, bekabeling, etc. te controleren!

Trotec biedt de meest moderne meettechniek voor het controleren van een fotovoltaïsche installatie: Infraroodcamera's, die exact gericht zijn op de bijzonderheden van een zonnestroominstallatie. Meetapparaten voor lekkages op het dak voor het installeren van een fotovoltaïsche installatie – om mogelijke toekomstige defecten aan de installatie uit te sluiten. En meettechniek voor de controle van de bekabeling. Veel factoren kunnen de veiligheid en werking van fotovoltaïsche installaties nadelig beïnvloeden: Van dakschade voor het installeren in weer en wind, tot dierbeten, bijvoorbeeld van marters.

Met de warmtebeeldcamera op sporenonderzoek: Foutdiagnose bij een fotovoltaïsche installatie

Werkt een fotovoltaïsche installatie slechts met een beperkt vermogen, blijft het verwachte rendement al snel achterwege. Al kleinere fouten in modules, verbindingen of elektrische installatie kunnen leiden tot storingen in de opbrengst van een zonnepaneel-installatie. De dure investering op het dak moet daarom direct na de montage en regelmatig, ongeveer elke twee jaar, worden gecontroleerd op mogelijke fouten.

Met een zeer gevoelige warmtebeeldcamera is de foutdiagnose zonder arbeidsintensieve demontage van modules of gevaarlijk klimwerk op het dak mogelijk. De infraroodcamera's uit de IC-serie van Trotec zijn hooggekwalificeerd voor deze taak. In de warmtebeeldopname kunnen de kleinste steenslag, defecte soldeerpunten, vochtigheid, defecte bypassdioden, productieschade, montagefouten, inactieve celgedeelten en vele andere oorzaken voor een verminderde opbrengst duidelijk worden herkend en gelokaliseerd.

Zo worden de werking en het economische rendement van de fotovoltaïsche installatie door de thermografie-controle gecontroleerd en gewaarborgd. Regelmatige controle- en onderhoudsintervallen verlengen de levensduur van de zonnepaneel-installatie aanmerkelijk.

Is uw rendementsberekening in gevaar?

U heeft besloten voor een fotovoltaïsche installatie omdat het zich voor u loont: U verwacht een bepaald rendement.

Maar gaat de berekening nog op als uw fotovoltaïsche installatie defect is?

De berekening van het economisch rendement is gebaseerd op het geleverde vermogen van uw fotovoltaïsche installatie. Als al een module of omvormer niet werkt, klopt de berekening al niet meer. Ga daarom op zeker:

Waarborg uw rendement door het controleren van uw fotovoltaïsche installatie!

Verdere toepassingsvoorbeelden voor meettechniek op het gebied van thermografie

 • Indicatieve koortsscreening in geval van epidemische infectieziekten

  In tijden van epidemische infectieziekten krijgt de vroegtijdige herkenning van besmette personen veel aandacht. Uiterst besmettelijke virussen zoals het norovirus, SARS-CoV-2 (corona) of ook H5N1 (vogelpest) kennen geen gesloten deuren, landsgrenzen of andere toegangsbeperkingen. Bij een pandemie verspreiden de ziektekiemen zich wereldwijd en de belangrijkste maatregel om dit in te dammen is een...

  Verdere informatie
 • Observeren van wilde dieren

  Naast een verrekijker mag voor het observeren van wilde dieren vooral één ding niet ontbreken in de uitrusting: een warmtebeeldcamera. Met infraroodbeelden kunnen de dieren zelfs bij slecht zicht en volledige duisternis worden opgespoord. Trotec biedt met de warmtebeeldcamera’s uit de IC-serie betrouwbare observatieapparatuur. Handzaam, nauwkeurig en sterk – en dat voor een lage prijs.

  Verdere informatie
 • Gezondheidscontrole bij bomen

  Voor de veiligheid in parken, op wegen en in het bos zijn de eigenaren of het openbaar bestuur verantwoordelijk, deze moeten zich bekommeren om hun terreinen. Voor het waarborgen van een veilig verkeer is het ook noodzakelijk de gezondheidstoestanden van de bomen professioneel in te schatten, zodat eventueel verzorgingsmaatregelen kunnen worden genomen. Wordt geconstateerd dat een boom snel...

  Verdere informatie
 • Paarden-thermografie

  Het paard telt in Duitsland tot een van de meest geliefde dieren. Maar de behandelingskosten kunnen aanzienlijk zijn als het paard eenmaal ziek is of acuut letsel krijgt. Hoe later een lichamelijke afwijking wordt herkend, des te langduriger en duurder het genezingsproces is. Daarom wordt de thermografie steeds vaker gebruikt voor preventie, acute diagnose en revalidatie.

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie voor grensbewaking

  De bewaking van beveiligde zones en grenzen is zeer verantwoordelijk werk. Want hierbij draait alles om de veiligheid. De taak van de grensbewaker is het opsporen en aanhouden van onbevoegden. Omdat indringers vooral vertrouwen op slecht zicht als dekking, moeten de grensbewakers vooral 's-nachts en bij dichte mist goed zijn uitgerust. Uitrusting met de modernste techniek is noodzakelijk. En...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie bij de staalproductie

  Waar krachtige prestaties worden vereist, wordt staal gebruikt: in de installatie- en machinebouw, in de automobielindustrie, maar ook bij het bouwen van spoorwegen en accessoires. De vraag naar staal neemt gestaag toe. Maar om de fabrikanten van producten, waarin staal wordt verwerkt, de beste kwaliteit te kunnen bieden, zijn de eisen aan ruwstaal extreem hoog. Een betrouwbare en verstoringsvrije...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie in de dierhouderij

  Warmtebeeldcamera’s hebben zich al enkele jaren bewezen in de intensieve dierhouderij van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee. Ze zorgen voor een voordelige en zeer vroegtijdige temperatuurmeetmethode, die de dierfokker evenals dierenarts belangrijke gegevens levert over de toestand van het fokdier. Bij Trotec vindt u een grote keuze aan apparaten voor infraroodthermografie..

  Verdere informatie
 • Elektrothermografie

  In welke toestand zijn de stroomleidingen die zijn verborgen in een wand of binnen apparatuur? Is de kunststofmantel al bros? Zijn er fouten bij de aansluitingen? Dreigt een stroomkabel of een aansluiting los te raken of dreigt de isolatie open te breken, is de stap naar grotere schade maar klein. Om een kabelbrand en het uitvallen van het elektrisch systeem te voorkomen, moeten dergelijke fouten...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij waterbedrijven

  De klanten van een waterbedrijf vertrouwen op een ononderbroken levering. En de leverancier waarborgt een ononderbroken dienstverlening. Om technische problemen zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren en de inzet van de onderhoudsteams zo efficiënt mogelijk te plannen, worden bij het controleren van de elektronica warmtebeeldcamera’s toegepast. De gedetailleerde infraroodbeelden, die de...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij windkrachtinstallaties

  Rotorbladen zetten bij een windkrachtinstallatie de windkracht om in elektrische energie. Omdat de composietonderdelen zowel bij de productie als tijdens bedrijf aan enorme belastingen worden onderworpen, moeten ze in een probleemloze toestand zijn om stabiel te zijn. Fabrikanten en exploitanten van een windturbine kunnen met infraroodthermografie een nauwkeurige blik op en in de rotorbladen...

  Verdere informatie
 • Controleren van zonnepaneel-installatie

  Fotovoltaïsche installaties moeten in een optimale toestand zijn, zodat privépersonen en klanten die hier gebruik van maken de best mogelijke opbrengst krijgen. Hierbij moeten niet alleen het ontwerp en de installatie in orde zijn. Ook de controle van de zonnecellen en de totale installatie is onontkoombaar. Verborgen gebreken of zelfs defecten kunnen probleemloos met een warmtebeeldcamera uit de...

  Verdere informatie
 • Lokalisatie op het water

  Een goed zicht is op volle zee extreem belangrijk, vooral in de nacht. Dat weet elke stuurman, die al een keer in het donker met een schip onderweg is geweest. Hobby-scheepslui en

  reddingsteams, die hun schepen doelgericht willen besturen en andere boten en personen in het water moeten lokaliseren, grijpen naar infraroodtechniek. Want de warmtebeeldcamera's van Trotec leveren gedetailleerde en...

  Verdere informatie
 • Zoeken naar olietapijten

  Heeft een olietapijt eenmaal de kust bereikt, is de schade bijzonder groot. Hele dierpopulaties worden bedreigd en de flora wordt vernietigd. Afhankelijk van de grootte is er zelfs sprake van een oliepest. Daarom werken natuurbeschermers en hulpverleners altijd op volle sterkte, om de olie zo snel mogelijk te vinden en op te ruimen. Vooral bij slecht zicht en hoge golven is hiervoor een scherp oog...

  Verdere informatie
 • Dierendocumentaires

  Hoe jagen leeuwen 's nachts in de woestenij? Waar heeft een anaconda zich verstopt? Waarheen vluchten antilopen, als ze in het duister worden opgeschrikt? Op deze en veel meer vragen kunnen filmmakers de kijker het antwoord geven met de modernste techniek. Want vooral bij dierdocumentaires wordt het gebruik van infraroodcamera's steeds geliefder. De gedetailleerde opnamen geven verborgen processen...

  Verdere informatie