Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Toepassingen
 2. Thermografie
 3. Indicatieve koortsscreening in geval van epidemische infectieziekten

Indicatieve koortsscreening in geval van epidemische infectieziekten

Koortsdetectie met contact- en infrarood-thermometers van Trotec

In tijden van epidemische infectieziekten krijgt de vroegtijdige herkenning van besmette personen veel aandacht. Uiterst besmettelijke virussen zoals het norovirus, SARS-CoV-2 (corona) of ook H5N1 (vogelpest) kennen geen gesloten deuren, landsgrenzen of andere toegangsbeperkingen. Bij een pandemie verspreiden de ziektekiemen zich wereldwijd en de belangrijkste maatregel om dit in te dammen is een snelle onderbreking van de infectieketen – waarbij besmette personen herkend en geïsoleerd worden. In het bijzonder luchthavens, sportstadions, winkelcentra maar ook scholen en universiteiten worden in normale omstandigheden druk bezocht en moeten daarom strikt gecontroleerd of zelfs gesloten worden.

Koortsscreening helpt om te zoeken naar besmette personen

Een belangrijke indicator om reeds zieke personen vroeg te herkennen is een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts). Wanneer een virusepidemie uitbreekt, worden op veel plaatsen contactloze koortsscreenings uitgevoerd om besmette personen door hun verhoogde lichaamstemperatuur zelfs in grote mensenmassa's snel en betrouwbaar te identificeren. Voor dit contactloos scannen biedt Trotec diverse meetapparaten met een verschillende focus aan. Bijvoorbeeld de warmtebeeldcamera XC300 of de warmtebeeldcamera XC600, om mogelijk zieke personen ook in grote groepen van mensen zichtbaar te maken. Professionele warmtebeeldcamera's vereisen een zekere investering, die bij dagelijks gebruik in luchthavens zeker gerechtvaardigd is maar bij tijdelijk gebruik op de werkplaats of evenementen misschien iets minder.

Infrarood-thermometers – het wetenschappelijke alternatief voor tijdelijke metingen

Een andere methode om de huidtemperatuur zonder contact te meten zijn de handige industriële pyrometers van Trotec. In het bijzonder omdat contactloze infrarood-thermometers voor diagnose bij mensen in crisistijden vaak slechts moeilijk of tegen hoge prijzen te verkrijgen zijn. Industriële thermometers hebben bovendien doorgaans een aanzienlijk groter meetbereik, waardoor ze naast temperatuurscreenings bij mensen ook handige instrumenten zijn voor beroeps- en dagelijkse activiteiten.

Snelle meetresultaten in crisistijden

Aangezien het bij koortsscreening in crisistijden in de eerste plaats gaat om het vroegtijdig zichtbaar maken van verdachte gevallen met verhoogd besmettingsgevaar en de medisch accurate berekening van de temperatuur in het lichaam zelf op de achtergrond treedt, kunnen infrarood-thermometers van Trotec perfect gebruikt worden ter preventie.

Precieze meetresultaten voor beroep en dagelijks leven

Meetapparaten zoals de infrarood-thermometer BP21 of de pyrometer BP25 gebruiken een nagenoeg identiek meetproces als de infrarood-thermometers voor medicinaal gebruik en leveren vrij nauwkeurige meetresultaten op. Er is wel één belangrijk verschil: industriële infrarood-thermometers geven enkel de temperatuur van het gemeten oppervlak aan zonder correctiefactoren, dus bijv. het voorhoofd maar niet de temperatuur in het lichaam zoals dat wel het geval is bij speciaal daarvoor aangeboden koortsmeters. Ze werken met speciale berekeningsalgoritmen en binnen een beperkt temperatuurbereik van iets meer dan de maximale lichaamstemperatuur, waardoor ze niet geschikt zijn voor gebruik buiten dat meetinterval (ca. 34 - 42 °C).

Het contactloos meten van de temperatuur met een infrarood-thermometer gebeurt doorgaans op het voorhoofd. Die temperatuur kan echter schommelen en is onder meer afhankelijk van de leeftijd, lichaamsbouw, omgevingsvoorwaarden en de toestand waarin de te meten persoon verkeert. Wanneer men bijv. zweet na een fysieke inspanning, zal het resultaat door de verdampingskoelte nog meer afwijken dan wanneer men niet zweet. Komt men vanuit een koude omgeving in een warme ruimte, dan is het voorhoofd nog een tijdje koeler dan normaal. Dit verschil kan meerdere graden Celsius bedragen. De temperatuur in het lichaam wijzigt daarentegen amper en blijft zo goed als constant. Zelfs een lichte huidkleur kan tot andere resultaten leiden dan een gebruinde huid.

Er is daarom geen eenvoudige formule of een factor waarmee de gemeten temperatuur aan de buitenzijde van het lichaam kan worden omgezet in de temperatuur aan de binnenzijde.

Ondanks deze verschillen bij de bepaling van de meetwaarden kan ook met industriële pyrometers nuttige informatie worden verkregen over de temperatuur in het lichaam, indien rekening wordt gehouden met enkele punten.

Of het apparaat nu wordt gebruikt bij de veiligheid, op de werkplaats, in de privé-omgeving of bij een toegangscontrole: vóór gebruik van een industriële pyrometer moeten steeds referentiemetingen met een conventionele koortsthermometer worden uitgevoerd.

Voor welke van de hieronder beschreven mogelijkheden voor de referentiemeting u ook kiest, u dient u er steeds op te letten dat elk proces afhangt van het specifieke apparaat en niet gewoon kan worden toegepast op alle apparaten tegelijk, aangezien elk apparaat zijn eigen meetfouten en -onzekerheden heeft.


Mogelijkheden voor bepaling van referentiewaarden

Methode 1: Bepaling van het temperatuurverschil

 1. Bepaal de werkelijke temperatuur in het lichaam van verschillende testpersonen met uiteenlopende leeftijden met behulp van een geschikte koortsthermometer. Meet tegelijk de temperatuur van het voorhoofd bij deze personen met uw pyrometer. Het voorhoofd moet droog zijn. Let erop dat de meetafstand tot het voorhoofd niet meer dan 5 tot 10 cm bedraagt. Raak het voorhoofd van de te meten persoon niet rechtstreeks aan, om kruisbesmetting te vermijden. Houd de pyrometer tijdens de meting zo stil mogelijk en wacht tot de meetwaarde constant blijft.

 2. Bepaal het gemiddelde van de meetwaarden. Wanneer de temperatuur bepaald met de koortsthermometer bijv. 36,5 °C is en met de pyrometer rond 35,0 °C schommelt, kan men statistisch ervan uitgaan dat de door de pyrometer gemeten temperatuur gemiddeld rond 1,5 °C onder de temperatuur van de lichaamskern ligt.

 3. Indien een grenswaarde op het apparaat kan worden ingesteld en neemt men bijvoorbeeld als reactiedrempel voor een verhoogde temperatuur 38 °C aan, dan moet het alarm op “36,5 °C” worden gezet.

Methode 2: Bepaling van een corrigerende emissiegraad

 1. Bepaal de werkelijke temperatuur in het lichaam van verschillende testpersonen met uiteenlopende leeftijden met behulp van een geschikte koortsthermometer. Meet tegelijk de temperatuur van het voorhoofd bij deze personen met uw pyrometer. Het voorhoofd moet daarbij droog zijn. Let erop dat de meetafstand tot het voorhoofd niet meer dan 5 tot 10 cm bedraagt. Raak het voorhoofd van de te meten persoon niet rechtstreeks aan, om kruisbesmetting te vermijden. Houd de pyrometer tijdens de meting zo stil mogelijk en wacht tot de meetwaarde constant blijft.

 2. Bepaal het gemiddelde van de meetwaarden. Wanneer uw pyrometer over de optie van wijziging van de emissiegraad beschikt, past u het apparaat aan tot bij elke testpersoon dezelfde waarde van temperatuur op het voorhoofd wordt getoond als de eerder gemeten temperatuur met de koortsthermometer.

 3. Indien een grenswaarde op het apparaat kan worden ingesteld en neemt men bijvoorbeeld als reactiedrempel voor een verhoogde temperatuur 38 °C aan, dan moet het alarm ook op “38 °C” worden gezet.

Programmeerbare alarmgrenswaarden automatiseren de screening

Bij pyrometers zoals de BP17 kunnen vooraf referentietemperaturen en tolerantiegrenzen van 1 °C, 3 °C of 5 °C worden ingesteld. Indien de vooraf bij de eigen meting bepaalde temperatuur als reactiedrempel wordt ingesteld en de gemeten temperatuur buiten de grenswaarden ligt, dan wordt dit op het display weergegeven met een kleurverandering en een geluidssignaal.

Alle voordelen van de meting met een pyrometer op één blik:

 • Contactloze koortsscreening
 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 • Akoestisch en visueel alarm bij over-/onderschrijding van een instelbaar temperatuurverschil (naargelang het model)

Opmerking: De meting met een pyrometer kan enkel worden gezien als een indicatieve screening en vervangt in geen geval passende temperatuurmetingen met een daarvoor bestemd medicinaal meetinstrument.

Wij geven u graag advies over de mogelijkheden bij koortsscreening

De klantenservice van Trotec staat altijd klaar om specifieke vragen over meettechnieken te beantwoorden. U kunt de experts inzake temperatuurmetingen bereiken op het telefoonnummer +31 103 135250 of het e-mailadres info-nl@trotec.com.

Wij helpen u graag verder!

 • Observeren van wilde dieren

  Naast een verrekijker mag voor het observeren van wilde dieren vooral één ding niet ontbreken in de uitrusting: een warmtebeeldcamera. Met infraroodbeelden kunnen de dieren zelfs bij slecht zicht en volledige duisternis worden opgespoord. Trotec biedt met de warmtebeeldcamera’s uit de IC-serie betrouwbare observatieapparatuur. Handzaam, nauwkeurig en sterk – en dat voor een lage prijs.

  Verdere informatie
 • Gezondheidscontrole bij bomen

  Voor de veiligheid in parken, op wegen en in het bos zijn de eigenaren of het openbaar bestuur verantwoordelijk, deze moeten zich bekommeren om hun terreinen. Voor het waarborgen van een veilig verkeer is het ook noodzakelijk de gezondheidstoestanden van de bomen professioneel in te schatten, zodat eventueel verzorgingsmaatregelen kunnen worden genomen. Wordt geconstateerd dat een boom snel...

  Verdere informatie
 • Paarden-thermografie

  Het paard telt in Duitsland tot een van de meest geliefde dieren. Maar de behandelingskosten kunnen aanzienlijk zijn als het paard eenmaal ziek is of acuut letsel krijgt. Hoe later een lichamelijke afwijking wordt herkend, des te langduriger en duurder het genezingsproces is. Daarom wordt de thermografie steeds vaker gebruikt voor preventie, acute diagnose en revalidatie.

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie voor grensbewaking

  De bewaking van beveiligde zones en grenzen is zeer verantwoordelijk werk. Want hierbij draait alles om de veiligheid. De taak van de grensbewaker is het opsporen en aanhouden van onbevoegden. Omdat indringers vooral vertrouwen op slecht zicht als dekking, moeten de grensbewakers vooral 's-nachts en bij dichte mist goed zijn uitgerust. Uitrusting met de modernste techniek is noodzakelijk. En...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie bij de staalproductie

  Waar krachtige prestaties worden vereist, wordt staal gebruikt: in de installatie- en machinebouw, in de automobielindustrie, maar ook bij het bouwen van spoorwegen en accessoires. De vraag naar staal neemt gestaag toe. Maar om de fabrikanten van producten, waarin staal wordt verwerkt, de beste kwaliteit te kunnen bieden, zijn de eisen aan ruwstaal extreem hoog. Een betrouwbare en verstoringsvrije...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie in de dierhouderij

  Warmtebeeldcamera’s hebben zich al enkele jaren bewezen in de intensieve dierhouderij van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee. Ze zorgen voor een voordelige en zeer vroegtijdige temperatuurmeetmethode, die de dierfokker evenals dierenarts belangrijke gegevens levert over de toestand van het fokdier. Bij Trotec vindt u een grote keuze aan apparaten voor infraroodthermografie..

  Verdere informatie
 • Elektrothermografie

  In welke toestand zijn de stroomleidingen die zijn verborgen in een wand of binnen apparatuur? Is de kunststofmantel al bros? Zijn er fouten bij de aansluitingen? Dreigt een stroomkabel of een aansluiting los te raken of dreigt de isolatie open te breken, is de stap naar grotere schade maar klein. Om een kabelbrand en het uitvallen van het elektrisch systeem te voorkomen, moeten dergelijke fouten...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij waterbedrijven

  De klanten van een waterbedrijf vertrouwen op een ononderbroken levering. En de leverancier waarborgt een ononderbroken dienstverlening. Om technische problemen zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren en de inzet van de onderhoudsteams zo efficiënt mogelijk te plannen, worden bij het controleren van de elektronica warmtebeeldcamera’s toegepast. De gedetailleerde infraroodbeelden, die de...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij windkrachtinstallaties

  Rotorbladen zetten bij een windkrachtinstallatie de windkracht om in elektrische energie. Omdat de composietonderdelen zowel bij de productie als tijdens bedrijf aan enorme belastingen worden onderworpen, moeten ze in een probleemloze toestand zijn om stabiel te zijn. Fabrikanten en exploitanten van een windturbine kunnen met infraroodthermografie een nauwkeurige blik op en in de rotorbladen...

  Verdere informatie
 • Controleren van zonnepaneel-installatie

  Fotovoltaïsche installaties moeten in een optimale toestand zijn, zodat privépersonen en klanten die hier gebruik van maken de best mogelijke opbrengst krijgen. Hierbij moeten niet alleen het ontwerp en de installatie in orde zijn. Ook de controle van de zonnecellen en de totale installatie is onontkoombaar. Verborgen gebreken of zelfs defecten kunnen probleemloos met een warmtebeeldcamera uit de...

  Verdere informatie
 • Lokalisatie op het water

  Een goed zicht is op volle zee extreem belangrijk, vooral in de nacht. Dat weet elke stuurman, die al een keer in het donker met een schip onderweg is geweest. Hobby-scheepslui en

  reddingsteams, die hun schepen doelgericht willen besturen en andere boten en personen in het water moeten lokaliseren, grijpen naar infraroodtechniek. Want de warmtebeeldcamera's van Trotec leveren gedetailleerde en...

  Verdere informatie
 • Zoeken naar olietapijten

  Heeft een olietapijt eenmaal de kust bereikt, is de schade bijzonder groot. Hele dierpopulaties worden bedreigd en de flora wordt vernietigd. Afhankelijk van de grootte is er zelfs sprake van een oliepest. Daarom werken natuurbeschermers en hulpverleners altijd op volle sterkte, om de olie zo snel mogelijk te vinden en op te ruimen. Vooral bij slecht zicht en hoge golven is hiervoor een scherp oog...

  Verdere informatie
 • Dierendocumentaires

  Hoe jagen leeuwen 's nachts in de woestenij? Waar heeft een anaconda zich verstopt? Waarheen vluchten antilopen, als ze in het duister worden opgeschrikt? Op deze en veel meer vragen kunnen filmmakers de kijker het antwoord geven met de modernste techniek. Want vooral bij dierdocumentaires wordt het gebruik van infraroodcamera's steeds geliefder. De gedetailleerde opnamen geven verborgen processen...

  Verdere informatie