Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Contact
 2. Overzicht
 3. De onderneming
 4. Impressum
 5. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Uw privacy is belangrijk voor ons

1 Privacyverklaring conform AVG

Wij bij Trotec GmbH nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en we houden ons strikt aan de regels van de wetgeving over gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend in technisch noodzakelijke omvang verzameld. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.

In de volgende verklaring wordt een overzicht gegeven over hoe we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

2 Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving van de Lidstaten en overige gegevensbeschermingsrichtlijnen is:

TROTEC® GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Duitsland

Tel.: +49 2452 962 0
info@trotec.de
www.trotec.de

Verantwoordelijke directie: Joachim Ludwig

3 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van TROTEC GmbH wordt verzorgd door

exkulpa gmbh

Waldfeuchter Straße 266
52525 Heinsberg

Telefoon: +49 2452 993311
E-mail: dsm@trotec.com
www.exkulpa.de

4 Gegevensverwerking algemeen

4.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers principieel alleen voor zover dit voor de terbeschikkingstelling van een functionele website en voor onze inhoud en dienstleveringen noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats en alleen met instemming van de betreffende gebruiker. Dit is met uitzondering van de gevallen waarin een voorafgaande toestemming om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en waarbij de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

4.2 Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens toestemming aan de betrokkenen vragen, dient art. 6 lid 1 punt a van de AVG als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, waarvan de betrokkene een contractpartij is, dient art. 6 lid 1 punt b van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het uitvoeren van een juridische verplichting die rust op onze onderneming, dient art. 6 lid 1 punt c van de AVG als rechtsgrond.

Voor gevallen waarin verwerking van persoonsgegevens vereist wordt vanwege vitale belangen van betrokkenen of van andere natuurlijke personen, dient art. 6 lid 1 punt d van de AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking vereist is ter waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 punt f van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

4.3 Wissing van gegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. De opslag kan worden verlengd als dat door Europese of nationale wetgeving in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen, wordt voorgeschreven. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verloopt, behalve als een langere opslagduur wordt vereist voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

5 Terbeschikkingstelling van de website en maken van logfiles

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie over het computersysteem van de gebruiker.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Besturingssysteem
 • Internetprovider
 • IP-adres
 • Datum en kloktijd
 • Websites van waaruit de oproepende computer op onze website terechtkomt
 • Websites die door het systeem via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

5.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt uitgevoerd om de functionaliteit van de website te verzekeren. Daarnaast kunnen wij de website door middel van de gegevens optimaliseren en kunnen wij de veiligheid van onze IT-systemen verzekeren. De gegevens worden in dit verband niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Ons rechtmatig belang voor de gegevensverwerking voor deze doelen is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

5.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doel dat aan het verzamelen ten grondslag lag. Bij gegevensverzameling ten behoeve van de terbeschikkingstelling van de website is dit het geval als de betreffende sessie wordt afgesloten.

Bij opslag van de gegevens in logbestanden is dit na uiterlijk zeven dagen het geval. Ook een langere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of versleuteld, zodat de oproepende client niet meer aan een persoon kan worden toegewezen.

5.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de terbeschikkingstelling van de website, alsmede het opslaan van van de gegevens in logbestanden, is voor de exploitatie van de website strikt noodzakelijk. Als gevolg hiervan heeft de gebruiker hiervoor geen recht van bezwaar.

6 Gebruik van cookies

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website opent, kan een cookie in het besturingssysteem op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, waarmee de website bij opnieuw openen door de browser eenduidig kan worden herkend.

Wij passen cookies toe om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen maken. Voor enkele elementen van onze internetpagina is het noodzakelijk dat de oproepende browser ook na wisselen van pagina kan worden herkend.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en overgedragen:

 • Beveiliging tegen Cross-Site-Request-Forgery aanvallen
 • Cookie Consent ter bewaking van het plaatsen van cookies

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies waarmee het surfgedrag van de gebruikers kan worden geanalyseerd. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

Noodzakelijke cookies

Cookie

Doelen

Proces

Google Tag Manager

Dagbeheer

14 dagen

PayPal

Functionaliteit, betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Payone

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Usercentrics Consent Management Platform

 

Naleving van de wettelijke verplichtingen, toestemmingsopslag

De toestemmingsgegevens (toestemming en herroeping) worden drie jaar bewaard. De gegevens worden dan onmiddellijk gewist.

AmazonPay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Iyzipay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Loqate

Adresvalidatie

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

OpenStreetMap

Functionaliteit

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Mondu

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Apple Pay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

trbo Optimalisatie De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Functionele cookies

Cookie

Doelen

Proces

Facebook Social Plugins

Integratie van Facebook-functies, reclame, optimalisatie, personalisering

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

YouTube Video

Video's weergeven

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

reCAPTCHA

Controle of gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd.

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

rapidmail

Analyse, terbeschikkingstelling van de newsletter

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Trusted Shops Trustbadge

Aanbevelingen, analyse

Protocolbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaken gewist.

Hotjar

Analyse, feedback

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

ausgezeichnet.org

Aanbevelingen

14 dagen

Marketing

Cookie

Doelen

Proces

AWIN

Affiliate-Marketing

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Billiger.de

Analyse, optimalisatie, reclame

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Bing Conversion

Analyse, Conversion Tracking, Remarketing, universele Event-Tracking

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Criteo OneTag

Tracking accepteren, personalisatie, optimalisatie, marketing, reclame

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Econda

Analyse, marketing, optimalisatie

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Facebook Pixel

Analyse, marketing, retargeting, tracking, reclame

De gegevens worden uiterlijk na 720 dagen gewist.

Feed Dynamix

Website-veiligheid, functionaliteit, optimalisatie

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Google AdWords Conversion

Reclame, analyse, Conversion Tracking

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Google Ads Conversion Tracking

Reclame, Conversion Tracking, analyse

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Google Ads Remarketing

Remarketing

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Google Analytics

Marketing, analyse

De opslagtermijn is afhankelijk van de soort opgeslagen gegevens. Elke klant kan zelf vastleggen hoelang gegevens door Google Analytics worden bewaard totdat deze automatisch worden gewist.

Indeed

Analyse, reclame

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Instagram Content

Retargeting, Social Media

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Outbrain

Reclame, Conversion Tracking

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Pinterest

Reclame, analyse, marketing, retargeting

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Plista

Reclame

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Ve interactive

Conversion-optimalisatie, digitale reclame, remarketing

De gegevens worden maximaal 13 maanden lang bewaard.

affilinet (webmasterplan)

Affiliate-Marketing

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

econda Analytics

Optimalisatie, analyse

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

intelliAd

Webanalyse, optimalisatie

Cookies kunnen door gebruikers worden gewist. De ruwe gegevens op de trackingserver worden na 185 dagen/uren automatisch gewist. Anonieme gegevens over userjourneys worden afhankelijk van de overeenkomst na beëindiging van de dienstlevering gewist.

Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt om toestemming gevraagd voor de verwerking van de hiervoor gebruikte persoonsgegevens. In dit verband wordt tevens een opmerking geplaatst over de beschikbaarheid van deze privacyverklaring.

6.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden, indien hiervoor een dienovereenkomstige toestemming is gegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers eenvoudiger te maken. Sommige functies van onze internetpagina kunnen zonder toepassing van cookies niet worden aangeboden. Voor deze pagina's is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina's opnieuw wordt herkend. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet voor het maken van gebruikersprofielen gebruikt.

Het gebruik van analyse-cookies dient om de kwaliteit van onze website met inhoud te verbeteren. Door de analyse-cookies krijgen wij inzicht in hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod continu kunnen verbeteren.

Ons rechtmatig belang voor de verwerking van de persoonsgegevens voor deze doelen is art. 6 lid 1 punt f van de AVG.

6.4 Opslagduur, recht van bezwaar en verwijderingsoptie

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vanaf daar naar onze pagina overgedragen. Daarom hebben gebruikers de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het overdragen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden uitgevoerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet alle functies van de website in volle omgang meer worden gebruikt.

7 Advertentie- en marketingdiensten

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina maken wij gebruik van de volgende reclame- en marketingdiensten:

Hulpmiddel

Beschrijving

Google Tag Manager

Het betreft hier een Tag-Management-System. Daarmee kan de gebruiker meetcodes en bijbehorende codefragmenten, die samen als tags worden aangeduid, op de gebruikerswebsite of mobiele app actualiseren.

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons-)gegevens, die van of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Samengestelde gegevens over de tag-activering

 

Google Maps

Dit betreft een Web-Mapping-dienst.

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons-)gegevens, die van of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Datum en kloktijd van het bezoek

 • Locatie-informatie

 • IP-adres

 • URL

 • Gebruiksgegevens

 

Google reCAPTCHA

Deze dienst controleert of op een pagina ingevoerde gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma worden ingevoerd.

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons-)gegevens, die van of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Taal browser

 • Plugins browser

 • Klikpad

 • Datum en kloktijd van het bezoek

 • IP-adres

 • Gebruikersgedrag

 • Op de pagina bestede tijd

 • Invoer door gebruiker

 

Google Fonts

Dit betreft een verzameling lettertypes voor commercieel en persoonlijk gebruik.

 

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons-)gegevens, die van of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres

 • CSS-aanvraag

 • Verzamelde gebruiksgegevens

 • Vereisten van lettertypebestanden

 • Referrer URL

 

Youtube

Dit betreft een videoplayer-dienst

Social-Media-Sharing Links

Hulpmiddel

Beschrijving

Twitter

Dit betreft een plug-in van Twitter.

 

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons-)gegevens, die van of door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Browsertype

 • Datum en kloktijd van de tweet

 • Internetadres waarmee de tweet-knop is verbonden

 • IP-adres

 • Berichtinhoud van de tweet

 • Informatie over het besturingssysteem

 

7.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt f AVG.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

Hulpmiddel

Beschrijving

Google Tag Manager

Dagbeheer

Google Maps

Kaarten weergeven

Google reCAPTCHA

Tracking, beveiliging tegen bots

Google Fonts

Terbeschikkingstelling van lettertypes

Youtube

Video's weergeven

7.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doel dat aan het verzamelen ten grondslag lag.

7.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

U kunt deelname aan dit tracking-proces op verschillende manieren verhinderen:

 1. a) door de betreffende instelling van uw browsersoftware aan te passen; met name door het onderdrukken van cookies van derden ontvangt u geen reclames van derden meer;
 2. b) door het deactiveren van de cookies voor conversion-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling worden gewist als u uw cookies wist;
 3. c) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde reclames van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“ via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling worden gewist als u uw cookies wist;
 4. d) door permanente deactivering in de browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er wel op dat u in dit geval in sommige gevallen niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

8 Plugins sociale media

8.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites worden zogenaamde Social Plugins („plugins“) van sociale netwerken gebruikt, met name van Twitter, Facebook en Pinterest.

Als u onze websites opent, worden daarom principieel geen gegevens automatisch naar sociale netwerken als Twitter, Facebook en Pinterest overgedragen. Pas als u zelf actief op de betreffende knop klikt, brengt uw internetbrowser een verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand. Dat betekent dat u door het klikken op de knop instemt met de verbinding van uw internetbrowser met de server van het betreffende sociale netwerk en dat u akkoord gaat met het overdragen van gebruiksgegevens naar de exploitant van het betreffende sociale netwerk.

8.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding op de nieuwsbrief door de gebruiker, indien hiervoor toestemming is gegeven, is art. 6 lid 1 punt f AVG.

8.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is in te zien op de privacyverklaringen van Twitter, Facebook, Pinterest, Youtube en Rapidmail.

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Privacyverklaring van Facebook

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103
USA

Privacyrichtlijn van Twitter

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Privacyverklaring van Pinterest

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Hier geldt de privacyverklaring van Google

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Duitsland

Privacyverklaring van rapidmail

Emarsys
Emarsys eMarketing Systems GmbH
Lassallestrasse 7b
1020 Wenen
Oostenrijk

Privacybeleid van Emarsys

8.4 Opslagduur

De opslagtermijn van de gegevensverwerking is in te zien op de privacyverklaringen van Twitter, Facebook en Pinterest.

8.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

Als u niet wilt dat Twitter, Facebook en Pinterest via onze internetaanwezigheid gegevens over u verzamelen, moet u zich voorafgaand aan uw bezoek van onze internetpagina's afmelden bij Twitter, Facebook en Pinterest.

9 Newsletter en Newslettertracking

9.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website hebt u de mogelijkheid voor aanmelding op een gratis nieuwsbrief. Hierbij worden gegevens uit de invoervelden bij het aanmelden naar ons overgedragen.

 • Naam

 • IP-adres van de aanroepende computer

 • E-mailadres

 • Datum en kloktijd van de registratie

 • Datum en kloktijd van het openen van de mail

Voor de verwerking van de gegevens wordt bij de aanmelding uw toestemming gevraagd en wordt u geattendeerd op deze privacyverklaring.

In het kader van de gegevensverwerking ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven worden geen gegevens overgedragen aan derden. De gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruikt.

9.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding op de nieuwsbrief door de gebruiker, indien hiervoor toestemming is gegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG.

9.3 Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van e-mailadressen van gebruikers heeft als doel het bezorgen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens tijdens de aanmeldprocedure heeft als doel om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

9.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doel dat aan het verzamelen ten grondslag lag. Het e-mailadres van de gebruiker wordt als gevolg hiervan opgeslagen voor de duur dat het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige in het kader van de aanmeldprocedure verzamelde persoonsgegevens worden normaal gesproken na een periode van zeven dagen gewist.

9.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betreffende gebruiker op elk moment worden opgezegd. Voor dit doel is in elke nieuwsbrief een dienovereenkomstige link geplaatst.

Hiermee kan tevens de toestemming voor het opslaan van de tijdens de aanmeldprocedure verzamelde persoonsgegevens worden ingetrokken.

10 Blog met commentaarfunctie

10.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website hebt u de mogelijkheid de blog met commentaarfunctie te gebruiken. Hierbij worden gegevens uit de invoervelden tijdens het gebruik van deze functie naar ons overgedragen.

 • Naam

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Commentaren

Voor de verwerking van de gegevens wordt bij het invoeren van commentaren uw toestemming gevraagd en wordt u geattendeerd op deze privacyverklaring.

10.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens bij het gebruik van de commentaarfunctie in de blogs door de gebruiker, indien hiervoor toestemming is gegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG.

10.3 Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van de bij 10.1 genoemde persoonsgegevens in het kader van de commentaarfunctie heeft als doel om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

10.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doel dat aan het verzamelen ten grondslag lag. Het e-mailadres van de gebruiker wordt als gevolg hiervan opgeslagen voor de duur dat het commentaar in de blog actief is.

10.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

U kunt de opslag en overdracht van de bij 10.1 genoemde persoonsgegevens verhinderen door af te zien van het gebruik van de commentaarfunctie.

11 Contactformulier

11.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website is voorzien van een contactformulier waarmee op elektronische wijze contact kan worden opgenomen. Als een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens naar ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Aanspreektitel

 • Voornaam

 • Naam

 • E-mail

 • Adres(straat, huisnummer, postcode, stad, land)

 • Klantnummer

 • Bestelnummer

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • IP-adres

Op het tijdstip van verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en kloktijd van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt bij het verzenden uw toestemming gevraagd en wordt u geattendeerd op deze privacyverklaring.

U kunt ook contact opnemen via het vermelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Er worden in dit verband geen gegevens aan derden overgedragen. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de conversatie gebruikt.

11.2 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, indien hiervoor toestemming is gegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, die in het kader van verzending van een e-mail worden overgedragen, is art. 6 lid 1 punt f AVG. Als het e-mail-contact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b AVG.

11.3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is uitsluitend bedoeld voor de afhandeling van de contactopname. Bij een contactopname per e-mail ligt hierin tevens het gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens.

De overige tijdens het verzenden verwerkte persoonsgegevens hebben als doel het voorkomen van misbruik van het contactformulier en het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen.

11.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer zijn vereist voor het bereiken van het doel dat aan het verzamelen ten grondslag lag. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn overgedragen, is dat dan het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie wordt als beëindigd beschouwd als uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat het betreffende onderwerp afdoende is opgehelderd.

De in het kader van de verzendprocedure aanvullend verzamelde persoonsgegevens worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

11.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn of haar toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als een gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan deze op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dat geval gewist.

11.6 CRM Zendesk

Type en omvang van de verwerking

We gebruiken het CRM-systeem Zendesk om gebruikersvragen te verwerken. De aanbieder is Zendesk, Inc, 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103 USA.
Hiervoor worden via onze website noodzakelijke gegevens zoals achternaam, voornaam en e-mailadres verzameld om uw vragen te kunnen verwerken. Als u per e-mail of via een formulier contact met ons opneemt, gebruiken we de door u verstrekte persoonlijke gegevens alleen om uw specifieke vraag te verwerken. We documenteren ook telefonische vragen van klanten in Zendesk.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

Doel en rechtsgrondslag

We gebruiken Zendesk op basis van ons legitieme belang in de snelle en efficiënte verwerking van aanvragen in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De basis voor gegevensoverdracht naar derde landen, met name de VS, zijn Binding Corporate Rules (BCR). Dit zijn bindende interne bedrijfsregels die de interne overdracht van gegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details zijn hier te vinden: https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/.

Bewaartermijn

Wij bewaren de berichten totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Orderverwerking

Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze specificaties en in overeenstemming met de GDPR, hebben we een orderverwerkingscontract gesloten met de provider.

11.7 Zenloop

Wij gebruiken de diensten en functies van zenloop op deze website, die worden aangeboden door SaaS.group zenloop GmbH, Attilastraße 18, 12529 Schönefeld, Duitsland.

Type en omvang van gegevensverwerking

Wij gebruiken zenloop, een business-to-business software-as-a-service platform, voor klantenenquêtes en productevaluaties. Wij geven uw e-mailadres door aan de aanbieder zodat deze u een uitnodiging voor de enquête kan sturen. Wanneer u de feedbacktool gebruikt, verzamelt zenloop gegevens over uw locatie, apparaat en browser, evenals de website waar u vandaan kwam. zenloop gebruikt ook cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over gebruikers in het algemeen te verzamelen. Daarnaast bewaart zenloop uw antwoorden op de enquête.

Wettelijke basis

Bij het gebruik van zenloop baseren we ons op art. 6 lid 1 lit. f GDPR als rechtsgrondslag voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens, aangezien we een legitiem belang hebben bij het efficiënt beantwoorden van vragen van klanten en het onderzoeken van de tevredenheid over onze producten. Als u eerder toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van zenloop op https://www.zenloop.com/de/legal/privacy.

Orderverwerking

Wij hebben met zenloop een overeenkomst voor gegevensverwerking (AVV) gesloten. Het contract garandeert dat zenloop de door de analyse verzamelde gegevens alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en voldoet aan de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 

12 Webanalyse door Google Analytics

12.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter vooraf afgekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van de Europese Economische ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en het internetgebruik aan de beheerder van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-add-on te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

12.2 Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 punt a van de AVG.

12.3 Doel van de gegevensverwerking

Door het verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers kunnen wij het surfgedrag van onze gebruikers analyseren. Wij kunnen door het analyseren van de verzamelde gegevens informatie over het gebruik van afzonderlijke componenten van onze website samenstellen. Hierdoor kunnen wij onze website en de gebruikersvriendelijkheid ervan continu verbeteren. Ons rechtmatig belang voor de verwerking van de gegevens voor deze doelen is art. 6 par 1 punt f van de AVG. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt in voldoende mate tegemoetgekomen aan het belang van de gebruiker in het beschermen van persoonsgegevens.

12.4 Opslagduur

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor onze registratiedoeleinden.

In ons geval is dat na 30 dagen.

12.5 Recht van bezwaar en verwijderingsoptie

Cookies worden op de computer van de gebruiker na zijn of haar expliciete toestemming (consent-banner) opgeslagen en vanaf daar naar onze pagina overgedragen. Daarom hebben gebruikers de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het overdragen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden uitgevoerd. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet alle functies van de website in volle omgang meer worden gebruikt.

Wij bieden onze gebruikers op onze website de mogelijkheid om het analyseproces af te wijzen via een opt-out-methode. Hiervoor moeten gebruikers de betreffende link volgen. Hierdoor wordt een extra cookie op uw systeem geplaatst, dat onze systemen aangeeft dat de gegevens van gebruikers niet mogen worden opgeslagen. Mocht een gebruiker dit betreffende cookie tussentijds van zijn of haar systeem wissen, moet indien gewenst het opt-out-cookie opnieuw worden geplaatst.

13 Rechten van betrokkene

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG, waarbij de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke hebt:

13.1 Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging opvragen of wij persoonsgegevens verwerken die u betreffen.

Indien er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u bij de verwerkingsverantwoordelijke inlichtingen over de volgende gegevens opvragen:

 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • de ontvangers resp. de ontvangercategorieën aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn geopenbaard of nog worden geopenbaard;

 • de geplande opslagduur van de u betreffende persoonsgegevens of, indien hiervoor geen concrete opgave mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van de opslagduur.

 • het bestaan van het recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht van bezwaar tegen deze verwerking;

 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de gebruikte logica en strekking, alsmede de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht informatie op te vragen of de u betreffende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overgedragen. Binnen dit kader kunt vereisen dat u informatie ontvangt over de passende garanties conform art 46 van de AVG in samenhang met de overdracht. U kunt hierover met ons contact opnemen via het vermelde e-mailadres of via ons contactformulier.

13.2 Recht op rectificatie

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of aanvulling, voor zover de u betreffende verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze rectificatie onmiddellijk uitvoeren.

13.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vereisen:

 • als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;

 • de verwerking is onrechtmatig en u wissing van de persoonsgegevens afwijst, maar in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

 • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig heeft, maar deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsaanspraak, of

 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en als nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw rechtmatige belangen.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag daarvan – uitsluitend met uw toestemming of vanwege de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsaanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of juridische entiteit, of vanwege een aanmerkelijk openbaar belang van de Unie of een Lidstaat worden verwerkt.

Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de hierboven genoemde voorwaarden is ingeperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

13.4 Recht op wissing

13.4.1 Wissingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer noodzakelijk.

 • U trekt uw toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a is gebaseerd, in en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.

 • U maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen verwerking en er bestaan geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel art. 8 lid 1 AVG.

13.4.2 Informatie aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

13.4.3 Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9 lid 2 punt h en i, alsmede art. 9 lid 3 AVG;

 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

13.5 Recht op informatieverstrekking

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking bij de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, is deze verplicht om alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn geopenbaard, deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mede te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of alleen met onredelijke inspanningen.

U hebt ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op informatie over deze ontvangers.

13.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, punt a, of art. 9, lid 2, punt a van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, punt b; en

 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschonden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

13.7 Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

13.8 Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring betreffende gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring betreffende gegevensbescherming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

13.9 Geautomatiseerde beschikking in afzonderlijke gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – waaronder profilering – gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dat geldt niet als het besluit

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke,

 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of

 • berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet berusten op bijzondere categorieën persoonsgegevens overeenkomstig art. 9 lid 1 AVG, voor zover niet art. 9 lid 2 punt a of g AVG geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen zijn genomen.

In de bij (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

13.10 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG. De toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk voor Trotec GmbH:

Deelstaatcommissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Klachteninstantie gegevensbescherming en informatievrijheid Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority)
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
The Netherlands
Tel: +31 70 888 85 00
Fax: +31 70 888 85 01
mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste actualisatie: 13-4-2022