Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Thermografie
  3. Zoeken naar olietapijten

Snelle hulp: Zoeken naar olietapijten

Warmtebeelden laten zien waar olietapijten zijn en hoe groot ze zijn – zelfs bij hoge golfslag en slecht zicht.

Heeft een olietapijt eenmaal de kust bereikt, is de schade bijzonder groot. Hele dierpopulaties worden bedreigd en de flora wordt vernietigd. Afhankelijk van de grootte is er zelfs sprake van een oliepest. Daarom werken natuurbeschermers en hulpverleners altijd op volle sterkte, om de olie zo snel mogelijk te vinden en op te ruimen. Vooral bij slecht zicht en hoge golven is hiervoor een scherp oog noodzakelijk. Dat biedt Trotec met de krachtige warmtebeeldcamera’s. Want gedetailleerde infraroodbeelden laten exact zien, waar de olie resten zich bevinden en hoe groot het gevaar is.

Bij een ongeluk op volle zee lekt vaak olie weg, vooral als hierbij een olietanker is betrokken. Dan is de schade bijzonder groot. Omdat olie lichter is dan water, vormt het een olietapijt op het wateroppervlak. Omdat de taaie massa echter langzamer beweegt, trekken deze tapijten vooral zeevogels aan, die neerstrijken op het rustig lijkende oppervlak. Het resultaat is catastrofaal: De veren plakken vast en de dieren sterven een verschrikkelijke dood. Bereikt het olietapijt de kust, zijn de gevolgen nog rampzaliger. Want hier worden niet alleen de dieren, maar ook de natuur aan de kust en de mensen getroffen. Dus is het voor natuurbeschermers, hulpverleners en medewerkers van speciale bedrijven belangrijk, de olie vroegtijdig te lokaliseren en in te grenzen, zodat deze zo snel mogelijk kan worden verwijderd.

Warmtebeeldcamera’s – helpers in de nood

Dat de op zee weglekkende olie een olietapijt vormt, is een voordeel bij het lokaliseren van het gevaar. Want door het gebruik van een warmtebeeldcamera, kan het volledig worden waargenomen – als warm of als koud punt op de infraroodbeelden. Dit is afhankelijk van de tijd op de dag. Want water en olie hebben een verschillende temperatuur. Omdat olie een betere thermische geleidbaarheid heeft, absorbeert het de warmte overdag doorgaans sneller. De olie is hierdoor warmer dan het zeewater in de omgeving hiervan. In de nacht is dit omgekeerd: Het olietapijt verliest de warmte sneller. Dan is de olie op de infraroodbeelden zichtbaar als kouder gebied.

Het duidelijk zichtbare verschil

De professionele warmtebeeldcamera’s van Trotec zijn meesters bij het weergeven van temperatuurverschillen. Ze leveren gedetailleerde infraroodbeelden, waarop een olietapijt zich visueel duidelijk onderscheid van het zeewater. Vooral bij ongunstige omgevingscondities en als nauwkeurige techniek noodzakelijk is, zijn de infraroodcamera’s uit de IC-serie zeer aanbevelingswaardig. Ze bieden naast bijzonder nauwkeurige techniek voor thermografische realtime metingen, een extreem grote reikwijdte. Zo kunnen olietapijten en -resten zelfs in het donker worden gelokaliseerd. En ook een goed zicht met het blote oog is niet meer absoluut noodzakelijk. Want de warmtebeelden tonen de aanwezigheid van olie in het water ook bij sterke golfslag, bij mist en zware regen. Een extra voordeel: De kwaliteit van de warmtebeelden wordt niet beïnvloed door externe lichtbronnen, die komen van de kust of andere schepen.

De beste functies

Een voorbeeld met uitstekende prestaties bij de inzet van een Trotec warmtebeeldcamera bij het zoeken naar olietapijten is de warmtebeeldcamera IC125LV. Dit model werkt binnen een temperatuurmeetbereik van -20 tot +1500 graden Celsius en is uitgerust met een grote infraroodsensor met meer dan 110.000 autonome temperatuurmeetpunten. Voor een effectieve en succesvolle inzet en veelzeggende documentatie, is de IC125LV seriematig uitgerust met een camera voor normale beelden, fotolamp en DuoVision-functie voor het in realtime weergeven van gelaagde infrarood- en normale beelden. De optionele bluetooth-verbinding maakt het voor hulpverleners mogelijk de opnamen te voorzien van gesproken commentaar.

De voordelen van de IC125LV

  • volledig radiometrische IR-camera uit originele EU-productie voor de hoogste eisen
  • krachtige beeldsensor met 384 x 288 meetpunten
  • een hoge thermische gevoeligheid van 0,05 graden Celsius voor gedetailleerde warmtebeelden
  • Temperatuurmeetbereik van -20 tot 1.500 graden Celsius
  • zeer hoge geometrische resolutie van 1,1 mrad

Huren in plaats van kopen

TKL – Trotec Rental Division

Krachtige warmtebeeldcamera’s tegen gunstige huurprijzen: Dit biedt het TKL-huurportal. Een grote keuze aan Trotec warmtebeeldcamera’s is beschikbaar.

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar