Klantenservice en ondersteuning: +31 1031 35250

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Therapiesessies tijdens de corona-pandemie: Trotec-luchtreinigers zorgen voor ruimte voor veilige ontmoetingen
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Luchtreiniging bij psychotherapeuten

Therapiesessies tijdens de corona-pandemie

Trotec-luchtreinigers zorgen voor ruimte voor veilige ontmoetingen

Afbeelding: Aantal wekelijkse behandelaanvragen bij psychotherapeuten

De coronapandemie heeft vele psychotherapeuten niet koud gelaten.

De beperkingen in het dagelijks leven, zoals lockdowns, contactverboden, verplicht thuiswerken, maar ook gesloten scholen en peuterspeelzalen en verzorgingshuizen - hebben allemaal sporen achtergelaten in de maatschappij. Veel volwassenen leiden tijdens de pandemie aan angststoornissen, angst om het voortbestaan en depressies. Maar ook aan kinderen en jongeren gaat de pandemie niet ongemerkt voorbij. De resultaten van meerdere studies laten ook bij kinderen een stijging van psychische symptomen zien. Bij een groot aantal jongens en meisjes waren ziekten aantoonbaar waarvoor een behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld symptomen van verlies van concentratievermogen, hyperactiviteit of minderwaardigheidscomplexen en woedeaanvallen en dus kenmerken van afwijkend gedrag. Dit heeft geleid tot een sterk toegenomen vraag naar psychotherapiebehandelingen.

Duidelijke toename aan behandelaanvragen

Volgens een enquête van de ' Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV)', werden het afgelopen jaar gemiddeld 4,9 therapieaanvragen per week ontvangen. In dit jaar zijn dit al 6,9 aanvragen en het aandeel psychotherapeuten die meer dan tien behandelaanvragen per week ontvingen, is zelfs verdubbeld. Een kwart van de aanvragende patiënten krijgt echter volgens de enquête een afspraak voor een eerste gesprek. Een telefonisch consult bij nieuwe patiënten, zoals al langer wordt vereist door de DPtV, wordt afgewezen door de 'kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)'.

Nog steeds geldt: Alleen degenen die in de laatste zes kwartalen voorafgaand aan het consult minimaal één keer in de praktijk zijn geweest, gelden als "bekend" en kunnen gebruik maken van een telefonisch consult. Een acute behandeling zonder persoonlijk contact, bijvoorbeeld in een psychotherapeutische videosessie, wordt zo onmogelijk gemaakt. Een situatie die voor zowel patiënten als therapeuten erg belastend is.

Hoog corona-infectierisico bij psychotherapeutische sessies

Veel therapeuten maken zich daarnaast nog grotere zorgen. Door de hoge patiëntwisseling in de praktijk neemt onvermijdbaar ook het persoonlijke corona-besmettingsrisico toe. Omdat psychotherapiesessies op korte afstand van elkaar plaatsvinden, is het risico op een onderlinge besmetting zeer hoog. Zelfs als een patiënt is gevaccineerd, genezen of negatief getest – het gevaar voor een besmetting zweeft letterlijk in de lucht.

Infectieuze aerosolen verspreiden zich in de ruimte...
... en blijven daar nog enige tijd.

Aerosolen verspreiden zich continu in de ruimte

Talrijke wetenschappelijke studies wijzen erop dat al bij het ademen en vooral bij het spreken, met het SARS-CoV-2-virus besmette aerosoldeeltjes zich meerdere meters kunnen verspreiden en meerdere uren infectieus in de ruimtelucht kunnen zweven. Het dragen van een mond-neus-masker beschermt weliswaar betrouwbaar tegen grotere druppeltjes, maar niet volledig tegen het inademen van deze miniem kleine aerosoldeeltjes. Hierdoor kan tijdens een circa 40 minuten durende therapiesessie in een slecht geventileerde ruimte vrijwel niet worden vermeden dat lucht wordt ingeademd, die eerder door de tegenover zittende persoon is in- en uitgeademd – en hierdoor wellicht is belast met infectieuze coronavirussen. Dit wordt versterkt, doordat de pauzes tussen de krap geplande behandelafspraken meestal zo kort zijn, dat slechts weinig tijd overblijft voor het ventileren van de ruimte na een sessie. Mogelijke virusdeeltjes blijven hierdoor in de ruimtelucht en nemen toe met elke therapiesessie.

Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit verlagen het infectierisico in een praktijk

Een hoge bescherming tegen luchtgedragen besmettingsrisico's tijdens de therapiesessie maken de mobiele Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit mogelijk TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit. Speciaal ontworpen voor aerosolfiltering en uitgerust met een zeer efficiënt HEPA-filter uit de filterklasse H14 (gecertificeerd volgens EN 1822), reduceren Ruimteluchtreinigers uit de TAC-serie evenals de speciaal voor praktijken ontwikkelde AirgoClean One Design-luchtreiniger met een hoge capaciteit het aantal aerosoldeeltjes in de ruimte met wel 99,995 procent – en dit al na enkele minuten.

Slechts 6 tot 15 minuten is nodig voor de TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit, voor het halveren van de virusbelasting in een zone van 80 vierkante meter. In kleinere ruimten gebeurt de halvering zelfs al na 3 minuten! Door de technische luchtfiltering wordt de ruimtelucht doorlopend gereinigd in het filter voor zwevende stoffen en van ziekteverwekkers, zoals SARS-CoV-2- of griepvirussen, maar ook van bacteriën, allergenen of fijnstofdeeltjes bevrijd. Zo wordt zelfs bij langere sessies het gevaar voor een indirecte besmetting aanzienlijk verminderd.

Luchtreinigers zorgen voor veilige therapiegesprekken
Geluidssterktevergelijking: Luchtreinigers zijn bijna net zo stil als een horloge

Luchthygiëne zorgt voor een ambiance voor vertrouwelijke gesprekken

Een andere reden die spreekt voor het gebruik van mobiele luchtreinigers, is het persoonlijke welzijn tijdens de behandeling. Een ongestoorde wisselwerking tussen therapeut en patiënt staat centraal bij elke therapiesessies. Geluidsbronnen moeten daarom absoluut worden verminderd, zodat de gespreksatmosfeer niet negatief wordt beïnvloed. Open ramen, voor het vullen van de ruimte met verse lucht, is daarom maar beperkt mogelijk. Nog lastiger wordt het ventileren bij de naderende winter – bij buitentemperaturen onder het nulpunt. Dan daalt bij het ventileren van de ruimte met open ramen onvermijdbaar ook de ruimtetemperatuur. Het gevolg zijn uit de hand lopende stookkosten. Nog afgezien van het feit dat bij koele ruimtetemperaturen ook het welzijn hieronder zal lijden. Door het gebruik van een mobiele luchtreiniger kunnen de ventilatietussenpozen worden verkort, zonder dat hierbij de persoonlijke zorg en bescherming van de gezondheid van de patiënt in het geding komt.

Goed te weten: Moderne Luchtreinigers met een hoge capaciteit zoals de TAC V+ reinigen de lucht vrijwel geruisloos. Met een geluidsniveau van krap 31 dB(A), is een TAC-ruimteluchtreiniger zo stil als het tikken van een horloge, terwijl straatgeluid een geluidsniveau van wel 65 dB(A) kan bereiken.

In talrijke praktijken, ziekenhuizen en medische inrichtingen worden TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit daarom al vanaf het begin van de pandemie gebruikt, om behandelaars en patiënten zo goed mogelijk te beschermen tegen een aerogene overdracht van het coronavirus.

Bewezen effectiviteit voor een onbelaste psychotherapie

Wetenschappelijk onderzoek bevestigen de hoge effectiviteit bij het vermijden van indirecte besmetting met het coronavirus van Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit – vooral de studies van Prof. Christian Kähler. De aerosolexpert uit München heeft in zijn studies kunnen bewijzen dat de virusbelasting in gesloten ruimten door TAC V+ luchtreinigers met een hoge capaciteit binnen de kortst mogelijke tijd tot een vrijwel ongevaarlijk niveau kan worden gereduceerd.

Goede referenties zijn de beste aanbeveling – overtuig uzelf wie voor de bescherming van medewerkers, klanten en kinderen vertrouwd op onze producten!

Goede referenties zijn de beste aanbeveling
Download: Info-flyer voor therapiesessies tijdens de corona-pandemie

Info-flyer "Therapiesessies tijdens de corona-pandemie"

Download de info-flyer 
"Therapiesessies tijdens de corona-pandemie" hier als PDF

 

Studie "Ruimteluchtreinigers" de universiteit van de 'Bundeswehr München'

Met de mobiele ruimteluchtreinigers kunt u het indirecte infectierisico vrijwel volledig uitsluiten, mits u ze correct gebruikt ... Deze apparaten bieden een goede bescherming tegen alle virusvarianten."

Prof. Christian. Kähler , Universiteit van de 'Bundeswehr München'

Preventie in de praktijk: Een duurzame investering in gezondheid en welzijn

Infectiebeschermingsoplossingen van Trotec maken een veilige en ongecompliceerde terugkeer naar een normale omgang met elkaar mogelijk – ondanks corona. Ook bij de jaarlijks terugkerende griepgolven kunnen onze CO2-stoplichten, Luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie net als de Design-luchtreinigers uit de AirgoClean-serie effectief beschermen tegen aerogene infecties met influenzavirussen. De relatief geringe investeringskosten worden door het voordeel van een maximale bescherming tegen infecties opgeheven. Verkrijgbaar zijn de mobiele TAC-luchtreinigersmet een hoge capaciteit en Design-luchtreinigers uit de AirgoClean-serie In de Trotec online shop eveneens in de echte winkel Trotec-Store In Heinsberg.

Wij adviseren u graag persoonlijk over onze technische infectiebeschermingsoplossingen:  

Trotec GmbH, telefoon.: +49 2452 962-777, e‑mail: kam@trotec.de

Kopen

Luchtreiniger TAC ECO II tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC ECO II

U bespaart: 413,96 €

1.509,95 € 1.095,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC ECO TOWER tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC ECO TOWER

U bespaart: 309,01 €

1.405,00 € 1.095,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC M TOWER in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC M TOWER in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 409,01 €

2.005,00 € 1.595,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ II in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ II in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 805,01 €

2.805,00 € 1.999,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ TOWER in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ TOWER in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 509,05 €

2.505,00 € 1.995,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

H14 luchtreiniger met hoog vermogen AirgoClean® ONE tonen in Trotec webshop

H14 luchtreiniger met hoog vermogen AirgoClean® ONE

U bespaart: 98,01 €

1.098,00 € 999,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 11 E met HEPA-filter tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 11 E met HEPA-filter

U bespaart: 27 %

72,99 € 52,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 110 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 110 E

U bespaart: 32 %

92,99 € 62,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 140 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 140 E

U bespaart: 72,96 €

232,95 € 159,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 145 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 145 E

U bespaart: 22,96 €

182,95 € 159,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 150 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 150 E

U bespaart: 39,96 €

112,95 € 72,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 170 E met HEPA-filter tonen in Trotec webshop
Design-luchtreiniger AirgoClean® 171 E tonen in Trotec webshop
Design-luchtreiniger AirgoClean® 200 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 200 E

U bespaart: 62,96 €

182,95 € 119,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Design-luchtreiniger AirgoClean® 250 E tonen in Trotec webshop

Design-luchtreiniger AirgoClean® 250 E

U bespaart: 58,00 €

252,95 € 194,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger met hoge capaciteit AirgoClean® 350 E tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger met hoge capaciteit AirgoClean® 350 E

U bespaart: 87,05 €

402,00 € 314,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Downloads

Laden...
 • Akten en volmachten tijdens de corona-pandemie

  De corona-pandemie stelt notarissen voor nieuwe uitdagingen. Zelfs bij de grootste besmettingen moet het notariaat open blijven voor bezoekers, omdat talrijke notariële handelingen een systeemkritieke betekenis hebben. "Zo zijn bijvoorbeeld ouderen of ernstig zieke mensen aangewezen op een snelle voorbereiding en notariële vastlegging van testamenten of andere zaken in verband met een overlijden,...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS-CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in klaslokalen noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast infectie...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio's en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie, kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie