Kiemvrije en virusvrije ademlucht in een logistiek centrum door luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie met de ruimteluchtreiniger TAC V+
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

Kiemvrije en virusvrije ademlucht in logistieke centra en productiezones

De TAC V+ luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie reduceert het aerogene infectierisico in de betrokken sorteerzones en werkzones

Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen door infectieketens radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn genomen. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging met professionele oplossingen, zoals de luchtreinigers met een hoge verversingsfrequentie van Trotec.

Virusvrije lucht in een logistiek centrum verlaagt het aerogene infectiegevaar vrijwel tot nul

Veilig picken en inpakken zonder virusaanvallen

Dat bij een virusinfectie de directe omgevingslucht de doorslaggevende overdrachtsroute is, wordt door de vakwereld steeds meer bevestigd. Actuele studies bewijzen dat waarschijnlijk vooral bij het spreken virussen in de vorm van aerosolwolken worden uitgestoten in de omgeving en daar deels meerdere uren in de lucht blijven.

Het probleem ligt in de lucht, ook de oplossing

Zwevende virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht van orderverzamel- of sorteerzones, bijv. in pakket- of postdistributiecentra, betekent ook een hoog besmettingsgevaar. Virussen houden zich niet aan afstandsregels en overwinnen ook probleemloos fysieke barrières, zoals scheidingswanden. Kan de ruimtelucht virusvrij worden gehouden, neemt ook het aerogene besmettingsgevaar af.

Vertrouw op luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie

Trotec propageert de aerosolbestrijding in de ruimtelucht al vanaf het begin als doorslaggevende maatregel en kan u daarom als eerste adres voor professionele luchtbehandelingsoplossingen ook het eerste zeer effectieve luchtreinigingsapparaat met geïntegreerde virusdecontaminatie aanbieden!

Virusvrije lucht verlaagt het aerogene infectiegevaar vrijwel tot nul

Kan de ruimtelucht verregaand kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico in de betrokken werkzones in een logistieke- evenals productiezone.

Onze luchtreinigers met een hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact voor deze taak ontwikkeld, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een omgeving voor medewerkers en bezoekers met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Aerosolwolken binnen enkele minuten elimineren

Op de opstellocatie levert de mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie een met zuivere en virusgefilterde schone lucht doorspoelde "Clean-Zone-Area". Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.


Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.

Virulente aerosolwolken direct in de werkzone neutraliseren

De TAC V+ kan de omgevingslucht binnen het werkbereik van de medewerkers effectief bevrijden van virusbelaste aerosolen, doordat deze luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie binnen de kortst mogelijke tijd de aerosolen uit de ruimtelucht filtert en de zones hierdoor permanent worden doorspoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de behandelde zones significant wordt gereduceerd.

Wereldwijd unieke thermische filterdecontaminatie

Deze schone luchtcapaciteit wordt mogelijk gemaakt door een synchroon systeem van efficiënte voorfiltering en afsluitende filtering van zwevende stoffen met een geïntegreerd Trotec H14-HEPA-filter in een speciale, hittebestendige uitvoering.

Het in de TAC V+ gebruikte speciaalfilter houdt niet alleen 99,995 % van alle aerosoldeeltjes groter dan 0,1 µm betrouwbaar tegen, hetgeen betekent dat van 100.000 deeltjes maximaal slechts vijf het H14-filter passeren, zoals bijvoorbeeld ook standaard is bij filtering met een hoge capaciteit in operatiekamers – anders dan bij dergelijke toepassingen wordt het H14-filter van Trotec in de TAC V+ echter eveneens cyclisch verhit, waardoor alle in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd en het filter weer 100% wordt "gedecontamineerd".

Deze thermische zelfregeneratiefunctie van het H14-speciaalfilter is wereldwijd uniek en alleen bij Trotec verkrijgbaar! Dankzij de unieke combinatie van filter- en decontaminatietechniek vermindert de TAC V+ op een veilige wijze een luchtgedragen besmettingsrisico in alle getroffen werkzones – optimaal voor logistieke centra en andere kritische productiezones.

Effectieve HEPA-filtering voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met een hoge capaciteit van Trotec zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69
Virusbelaste lucht wordt door de TAC V+ aangezogen, HEPA-gefilterd en virusvrij weer afgegeven aan de ruimtelucht

Voorbeeld orderverzamelzone: Met een oppervlak van 10 x 10 m en een halhoogte van 5 m heeft de weergegeven werkzone een luchtvolume van 500 m³, dat 3 stuks TAC V+ vrijwel 9,6 keer per uur kunnen recirculeren (luchthoeveelheid 4.800 m³/uur), dit komt overeen met een luchtverversingswaarde (LV/uur) van 10.
Toepassingsvoorbeeld van de TAC V+ binnen een orderverzamelzone

verticaal reinigingsprincipe voor schone ademlucht

Potentieel besmette lucht dicht bij de vloer aanzuigen, HEPA-filteren en van boven weer virusgefilterd terugleiden naar de ruimte – de verticale constructie van deze mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ maakt een bijzonder effectief realiseren van "Clean-Zone-Areas" – omgevingen met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk.

Door het opstellen van meerdere apparaten op de betreffende afstanden kunnen zo via schone luchtsluizen aerosolarme pick-, verpakkings-, sorteer- en productiezones worden ingericht en worden magazijnmedewerkers, chauffeurs en andere medewerkers, evenals bezoekers binnen deze omgevingen veel beter beschermd tegen spontaan ontstane druppel- en aerosolwolken, omdat de aerosolen door de hoge luchtverversingswaarde binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgefilterd en de zones permanent worden gespoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de "Clean-Zone-Area" significant wordt gereduceerd.

U bepaalt zelf welk beschermingsniveau het meest geschikt is voor uw eisen:

Hoe hoger de luchtcirculatie en dus de luchtverversingswaarde (LV), des te korter is de verblijfsduur van virussen in de ruimtelucht en dus ook het infectierisico. De hoogte van de luchtverversingswaarde bepaalt hierbij ook het werkbereik van elke individuele luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie.

Bereikbare Clean-Zone-area's per luchtververversingswaarde

Een basisbescherming kan al bij 5 LV worden bereikt, voor een significante risicobescherming bij volledig bezette ruimten adviseren wij echter luchtverversingswaarden tussen 10 en 20 LV, want hoofddoel is het vermengen van de ademlucht van de verschillende personen zoveel mogelijk te verhinderen.

En wenst een individuele medewerker een hogere beschermingsgraad, bijv. omdat deze behoort tot de risicogroep, kan dit voor elke Clean-Zone-Area separaat en individueel worden aangepast op het apparaat dat de betreffende zone behandeld waar de medewerker aanwezig is.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Behalve in de standaardkleur geel is de TAC V+ desgewenst ook in de kleuren basaltgrijs, wit of brons evenals in rvs-uitvoering te bestellen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Voor kopen of huren: Trotec levert de meest geschikte luchtreiniger

Ongeacht of u een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie tijdelijk wilt huren of voor een langdurige toepassing wilt kopen – de apparaten en bijpassende filters zijn bij Trotec altijd voorradig in het magazijn. Ook adviseert ons team van vakadviseurs u bij de opname van de apparaten binnen uw ruimteluchttechnische installatie.

Apparaatkoop: Neem bij vragen graag contact met ons op, via een e-mail naar info@trotec.de of bel ons op het volgende nummer +49 2452 962-400. Apparaathuur: Graag direct contact opnemen met ons verhuurcenter TKL – via een e-mail naar info@tkl-rent.net of via het telefoonnummer +49 2452 962-160.


Altijd een goede investering – ook voor na "Corona-tijden"

De TAC V+ filtert naast virussen ook stof, evenals papier- en textielmicrovezels direct op de werkplek – optimaal voor werkzones met een hoge stofbelasting

Ook "na corona" blijft de TAC V+ als universele probleemoplosser een waardevaste investering

Enerzijds kan deze luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie medewerkers en bezoekers ook bij de jaarlijks terugkerende griepgolfeffectief effectief beschermen tegen een aerogene infectie met influenzavirussen. Anderzijds ontstaat binnen veel productieomgevingen binnen onze moderne werkende wereld soms een hoge fijnstofbelasting, bijvoorbeeld bij het orderverzamelen en bij verzendstations.

Zo kan bijvoorbeeld bij de omgang met verzenddozen een veel vezelslijpsel ontstaan en kunnen fijne papiervezels de omgevingslucht vervuilen. Ook bij de verwerking of het verzendklaar maken van textiel is de lucht snel gevuld met talrijke textiele microdeeltjes.

Dit fijnstof kan niet alleen de gezondheid van de medewerkers nadelig beïnvloeden, maar ook elektronische onderdelen in computers, vorkheftrucks en andere machines in de buurt beschadigen, zodat een hogere storingsgevoeligheid of vroegtijdige uitval kan ontstaan.

Zone-luchtreiniging loont

Vooral kleinere ondernemingen schuwen meestal het investeren in complete halinstallaties met uitgebreide, dure luchtreinigingssystemen voor de totale binnenruimtelucht. En TAC V+ zij dank is een dergelijke algemene investering in de praktijk ook totaal onnodig.

Scalpel in plaats van houten hamer

Waarom de lucht in een hal 100 % reinigen, als het stof vooral op enkele plaatsen ontstaat en direct op de locatie waar het ontstaat veel effectiever kan worden "uitgefilterd"?

De mobiel toepasbare TAC V+ reinigt direct daar waar het stof ontstaat. Bij een 8 meter hoge hal en een gewenste luchtverversingswaarde van 10/uur, dekt een enkel apparaat bijvoorbeeld een werkzone van circa 20 vierkante meter en houdt deze – afhankelijk van de filteruitrusting – vrij van kiemen, fijnstof en microvezels. En bij een veranderde werkorganisatie kan de TAC V+ eenvoudig opnieuw worden gepositioneerd, want hij is mobiel en hierdoor flexibel op wisselende locaties toepasbaar – een stopcontact is voldoende.

Door een mobiele ruimteluchtreiniging met de TAC V+ in stofbelaste werkzones, profiteren ondernemers op meerdere fronten:

Schone lucht is waardevol. Niet alleen uit het oogpunt van gezondheid, maar ook puur economisch. Want professioneel gefilterde lucht reduceert reinigingskosten, zorgt voor minder onderhoud en uitval – en ook voor minder ziektemeldingen.

 • Productievere medewerkers – Professionele luchtreiniging zorgt voor minder ziekteverzuim, want slechte werkomstandigheden hebben nadelige invloed op de gezondheid. Minder verzuim betekent meer productiviteit. Schone, gefilterde ruimtelucht loont dus direct.
 • Minder onderhoud – Verzamelt stof zich ongehinderd, ontstaan technische storingen en dure procesfouten in vuile werkomgevingen bijna vanzelf. Met zuivere, gefilterde lucht kunnen onderhouds- en productiekosten merkbaar worden verlaagd, machines langer bedrijfsgereed worden gehouden en kan uitval aanzienlijk worden verminderd.
 • Tevreden klanten – Hoe minder stof in het bedrijf, des te schoner zijn productie en logistiek. Met een daling van het stofgehalte zorgt u voor de beste voorwaarden voor een onberispelijke levering. Betekent: beter imago, minder retouren, sterkere klantenbinding en een grotere kans op vervolgopdrachten.
 • Lagere reinigingskosten – Stof dat direct uit de lucht wordt afgezogen en gefilterd, kan zich niet eerst afzetten op oppervlakken van inventaris en meubels en hoeft het daarom daar ook niet te worden afgeveegd. Hierdoor daalt de reinigingsomvang door stof aanzienlijk.

Meer toepassingsgebieden voor virusfiltering en luchtreiniging met luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie van Trotec:

 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht, is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in wachtkamers en dokterspraktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio’s en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie