Kiemvrije en virusvrije ademlucht in een logistiek centrum door luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie met de ruimteluchtreiniger TAC V+
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

Kiemvrije en virusvrije ademlucht in logistieke centra en productiezones

De TAC V+ luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie reduceert het aerogene infectierisico in de betrokken sorteerzones en werkzones

Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen door infectieketens radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn genomen. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging met professionele oplossingen, zoals de luchtreinigers met een hoge verversingsfrequentie van Trotec.

Virusvrije lucht in een logistiek centrum verlaagt het aerogene infectiegevaar vrijwel tot nul
TAC V+ met wetenschappelijk bewezen effectiviteit!

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit

Meerdere studies van toonaangevende wetenschappers bewijzen de effectieve virusdodende werking van de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ bij de neutralisatie van luchtgedragen virussen in binnenruimten!

Veilig picken en inpakken zonder virusaanvallen

Dat bij een virusinfectie de directe omgevingslucht de doorslaggevende overdrachtsroute is, wordt door de vakwereld steeds meer bevestigd. Actuele studies bewijzen dat waarschijnlijk vooral bij het spreken virussen in de vorm van aerosolwolken worden uitgestoten in de omgeving en daar deels meerdere uren in de lucht blijven.

Het probleem ligt in de lucht, ook de oplossing

Zwevende virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht van orderverzamel- of sorteerzones, bijv. in pakket- of postdistributiecentra, betekent ook een hoog besmettingsgevaar. Virussen houden zich niet aan afstandsregels en overwinnen ook probleemloos fysieke barrières, zoals scheidingswanden. Kan de ruimtelucht virusvrij worden gehouden, neemt ook het aerogene besmettingsgevaar af.

Vertrouw op luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie

Trotec propageert de aerosolbestrijding in de ruimtelucht al vanaf het begin als doorslaggevende maatregel en kan u daarom als eerste adres voor professionele luchtbehandelingsoplossingen ook het eerste zeer effectieve luchtreinigingsapparaat met geïntegreerde virusdecontaminatie aanbieden!

Virusvrije lucht verlaagt het aerogene infectiegevaar vrijwel tot nul

Kan de ruimtelucht verregaand kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico in de betrokken werkzones in een logistieke- evenals productiezone.

Onze luchtreinigers met een hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact voor deze taak ontwikkeld, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een omgeving voor medewerkers en bezoekers met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Aerosolwolken binnen enkele minuten elimineren

Op de opstellocatie levert de mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie een met zuivere en virusgefilterde schone lucht doorspoelde “Clean-Air-Zone”. Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering (EN 1822) en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.


Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.

De thermische ontsmetting van de TAC V + in de video:

Infraroodbeelden laten zien hoe het hittebestendige H14 HEPA-filter van de krachtige luchtreiniger TAC V + opwarmt om gevaarlijke ziektekiemen te doden. Zowel het filter als het gehele interieur van de TAC V + worden opgewarmd zodat alle virussen en bacteriën die zijn afgescheiden, worden uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen risico bestaat dat de luchtreiniger na verloop van tijd zelf een viruswerper wordt. Deze aanvullende veiligheidsprocedure wordt aanbevolen door vooraanstaande wetenschappers en wordt alleen aangeboden met de TAC V+ van Trotec.

Virulente aerosolwolken direct in de werkzone neutraliseren

De TAC V+ kan de omgevingslucht binnen het werkbereik van de medewerkers effectief bevrijden van virusbelaste aerosolen, doordat deze luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie binnen de kortst mogelijke tijd de aerosolen uit de ruimtelucht filtert en de zones hierdoor permanent worden doorspoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de behandelde zones significant wordt gereduceerd.

Wereldwijd unieke thermische filterdecontaminatie

Deze schone luchtcapaciteit wordt mogelijk gemaakt door een synchroon systeem van efficiënte voorfiltering en afsluitende filtering van zwevende stoffen met een geïntegreerd Trotec H14-filter met een hoge capaciteit volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) in een speciale, hittebestendige uitvoering.

Het in de TAC V+ gebruikte speciaalfilter houdt niet alleen 99,995 % van alle aerosoldeeltjes groter dan 0,1 µm betrouwbaar tegen, hetgeen betekent dat van 100.000 deeltjes maximaal slechts vijf het H14-filter passeren, zoals bijvoorbeeld ook standaard is bij filtering met een hoge capaciteit in operatiekamers – anders dan bij dergelijke toepassingen wordt het H14-filter van Trotec in de TAC V+ echter eveneens cyclisch verhit, waardoor alle in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd en het filter weer 100% wordt "gedecontamineerd".

Deze thermische zelfregeneratiefunctie van het H14-speciaalfilter is wereldwijd uniek en alleen bij Trotec verkrijgbaar! Dankzij de unieke combinatie van filter- en decontaminatietechniek vermindert de TAC V+ op een veilige wijze een luchtgedragen besmettingsrisico in alle getroffen werkzones – optimaal voor logistieke centra en andere kritische productiezones.

Effectieve HEPA-filtering voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met een hoge capaciteit van Trotec zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69
Virusbelaste lucht wordt door de TAC V+ aangezogen, HEPA-gefilterd en virusvrij weer afgegeven aan de ruimtelucht

Voorbeeld orderverzamelzone: Met een oppervlak van 10 x 10 m en een halhoogte van 5 m heeft de weergegeven werkzone een luchtvolume van 500 m³, dat 3 stuks TAC V+ vrijwel 7 keer per uur kunnen recirculeren (luchthoeveelheid 3.600 m³/uur), dit komt overeen met een luchtverversingswaarde (LV/uur) van 7.
Toepassingsvoorbeeld van de TAC V+ binnen een orderverzamelzone

verticaal reinigingsprincipe voor schone ademlucht

Potentieel besmette lucht dicht bij de vloer aanzuigen, HEPA-filteren en van boven weer virusgefilterd terugleiden naar de ruimte – de verticale constructie van deze mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ maakt een bijzonder effectief realiseren van "“Clean-Air-Zone’s” – omgevingen met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk.

Door het opstellen van meerdere apparaten op de betreffende afstanden kunnen zo via schone luchtsluizen aerosolarme pick-, verpakkings-, sorteer- en productiezones worden ingericht en worden magazijnmedewerkers, chauffeurs en andere medewerkers, evenals bezoekers binnen deze omgevingen veel beter beschermd tegen spontaan ontstane druppel- en aerosolwolken, omdat de aerosolen door de hoge luchtverversingswaarde binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgefilterd en de zones permanent worden gespoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de “Clean-Air-Zone” significant wordt gereduceerd.

U bepaalt zelf welk beschermingsniveau het meest geschikt is voor uw eisen:

Hoe hoger de luchtcirculatie en dus de luchtverversingswaarde (LV), des te korter is de verblijfsduur van virussen in de ruimtelucht en dus ook het infectierisico. De hoogte van de luchtverversingswaarde bepaalt hierbij ook het werkbereik van elke individuele luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie.


Waarom in de handel gebruikelijke HEPA-luchtreiniger voor virusfiltering meestal onvoldoende zijn

Grote schone luchthoeveelheden – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie – filterregeneratie – geluidsniveau bij grote luchthoeveelheden – toepassingsflexibiliteit

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze 6 pluspunten, waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en economisch aantrekkelijke oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.


Hoge schone luchtcapaciteit door hoge druk en optimale stromingsgeometrie

Alleen de TAC V+ heeft “de power voor het verdunnen”

De meest belangrijke factor voor vermindering van het infectierisico is een snelle en effectieve verdunning van de besmettelijke aerosolwolken die direct ter plaatse ontstaan, bijv. door een “Superspreader” – en dit tochtvrij, evenals geluidsarm, om het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren! Hiervoor zijn grote schone luchthoeveelheden, een hoge druk en een optimale stromingsgeometrie nodig.

Dit alles heeft de TAC V+: Met maximaal 1.600 m³/uur schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg stromingsdruk, wordt zo binnen de kortst mogelijke tijd een circulatie opgebouwd in de ruimte, die zorgt dat binnen enkele minuten de volledige gecontamineerde ruimtelucht effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden, minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (meer dan 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende gedimensioneerde volumestroom kan waarborgen, zoals de TAC V+ waarborgt. De luchtverversingswaarden geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

Filtratie met een hoge capaciteit en een hoog filterrendement

Alleen de TAC V+ kan “effectief uitroeien”

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filter met hoge capaciteit, zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine met virus belaste aerosolen (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995 %. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95 %, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosolen zijn extreem klein. En “Virusfilters” zijn voor het “Virusfilteren”. Daarom filtert de TAC V+ niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. De hoogste zekerheid is er alleen bij H14-HEPA-filters!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals op dit moment bij geen enkele andere mobiele luchtreiniger, behalve de TAC V+ het geval is!

Maar zelfs met een H14-HEPA-filtering is er nog geen volledige hygiënische bescherming! Per slot van rekening zijn de virussen niet verdwenen, ze zijn slechts gevangen in het filter, maar nog steeds actief en ook nog lange tijd besmettelijk. Op het moment dat de filters tijdens lopend bedrijf moeten worden vervangen, bestaat een ernstig gevaar voor de gezondheid voor personeel, klanten, gasten, medewerkers, etc. Daarom onontkoombaar: Thermische filterdecontaminatie ...

Thermische filterdecontaminatie – 100 °C voor 100% zekerheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid. door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TES 200 wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende deeltjes voor hoge temperaturen van Trotec regelmatig thermisch behandeld en hoog en verhit tot boven 100 °C. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek is er alleen en exclusief bij Trotec en biedt u tegelijk vele voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood.

Dit alles betekent 100 % bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de “Virus-airbag” voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Zonder thermische filterdecontaminatie wordt een luchtreiniger snel een virusverspreider, dit bevestigd ook het onderzoek

Wetenschappelijke studies onderbouwen de dwingende eisen van een thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. Prof. Dr. Christian Kähler in zijn studie expliciet op deze absolute voorwaarde: “Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

Thermische filterregeneratie – hygiënische bescherming ook van binnen

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel en tegelijk een veelvoudig hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar “opvangen”, maar u heeft dan nog extra problemen. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor steeds minder schone lucht wordt afgegeven en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt niet alleen regelmatig gedroogd, maar door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een veel langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en z’n H14-HEPA-filter met zelfreinigingsfunctie resumeren: “Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben.”

Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende kap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosolen, resp. filtering van virussen, zijn daarom hoge luchtverversingswaarden van 6- tot 12-voudig, binnen de medische sector tot zelfs 20-voudig nodig. Zonder deze luchtverversingswaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd. Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m², afhankelijk van de veiligheidseisen, al schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Naast de noodzakelijke filtercapaciteit en lange levensduur is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchthoeveelheden, zeer gewenst.

De TAC V+ is wereldwijd de eerste en tot nu toe de enige ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosolen in binnenruimten is ontwikkeld! Daarom is bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan een lange filterlevensduur en een geringe geluidsontwikkeling. Voor geluidsgevoelige omgevingen kan de TAC V+ worden uitgerust met een optionele geluiddempende beschermkap, die de subjectief waargenomen geluidssterkte met meer dan 50% verlaagt!

Virusbescherming ter plaatse

De TAC V+ is flexibel, mobiel en direct overal inzetbaar

Door de unieke constructie kan de TAC V+ zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar hij op dat moment nodig is. Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC V+ worden toegepast, als in het hygiëneconcept is vereist. Variabel aangepast aan bezettingsgraad, veiligheidsniveau, toepassingstype en ruimtegrootte. Met de optioneel verkrijgbare slangadapter is de TAC V+ ook probleemloos aansluitbaar op bestaande luchtverdeelsystemen.

Wetenschappelijk aanbevolen: Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden waarborgen voldoende bescherming tegen een infectierisico

Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (> 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, moet de virusluchtreiniger niet alleen in staat zijn de betreffende schone luchthoeveelheden te kunnen leveren, maar ook flexibel direct te plaatsen zijn op de potentieel gevaarlijke locatie.


Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – de zesvoudige plus van de TAC V+ in één overzicht:

 1. Hoge schone luchtcapaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur virusgefilterde schone lucht, hoog drukniveau voor optimale luchtcirculatie en hoge luchtverversingswaarden
 2. Filtratie met een hoge capaciteit: volledig ingegoten hogetemperatuur H14-lamellenfilter “Made in Germany” met stromingsgeoptimaliseerd filteroppervlak voor virusgefilterde ruimtelucht
 3. Thermische filterdecontaminatie: 100 °C voor 100% doding van virussen, bacteriën en overige micro-organismen, zodat de luchtreiniger zelf geen “Virusverspreider” wordt!
 1. Thermische filterregeneratie: 100 °C voor 100 % verdamping van aerosolen, zelfreiniging van het filter, geringe filterweerstand, constant hoge schone luchthoeveelheden, extreem lange levensduur, geen filterschimmel
 2. Geluidsniveau: Stilste luchtreiniger met een hoge capaciteit in relatie tot luchthoeveelheid
 3. Flexibiliteit bij de toepassing: Mobiele en stationair toepasbaar, “Plug & Play” voor aansluiten op luchtverdeelsystemen, modulair uitbreidbaar

De TAC V+ is de enige luchtreiniger op de markt waarvan de virusdodende effectiviteit wetenschappelijk is bewezen!

Actuele studies bewijzen dat de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ het aerogene infectiegevaar effectief reduceert

Als wereldwijd de enige mobiele luchtreiniger is de TAC V+ speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is de effectiviteit hiervan door meerdere wetenschappelijke studies gecontroleerd. Een onder leiding van Prof. Dr. Christian Kähler bij het ‘Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik’ van de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ uitgevoerde studie wordt bevestigd dat met de TAC V+ de aerosole virusbelasting en dus een luchtgedragen infectiegevaar in binnenruimten ook bij gesloten ramen en zonder geschikte luchtbehandelingsinstallatie sterk kan worden gereduceerd.

Studies bewijzen: De TAC V+ kan een indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door aerosolen effectief reduceren!

“De kwantitatieve meetresultaten tonen dat met de geteste TROTEC TAC V+ ruimteluchtreiniger, door de hoge volumestroom en de filtercombinatie uit de klassen F7 en H14, de aerosolconcentraties zelfs in ruimten met een oppervlak van 80 m², afhankelijk van de volumestroom, binnen 6 - 15 minuten kan worden gehalveerd. Bij In ruimten van 20 m² wordt een halvering afhankelijk van de volumestroom, binnen 3 - 5 minuten gerealiseerd.

Het is daarom met ruimteluchtreinigers van het type TAC V+ mogelijk de aerosolconcentratie in kleine of middelmatige ruimten probleemloos op een laag niveau te houden. ... Luchtreinigingsapparaten van het type TAC V+ zijn daarom zeer geschikt voor het zorgen van een permanent lage virusbelasting in bijv. klaslokalen, winkels, wacht- of behandelruimten, zonder te hoeven denken aan het openen van ramen en het nadelig beïnvloeden van het welzijn in de ruimte. Verder zorgen ze in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie met ramen, dat een werkelijke reductie van de virusbelasting plaatsvindt, hetgeen bij een natuurlijke ventilatie vaak niet kan worden gewaarborgd.

Ze bieden ook ten opzichte van ruimteluchttechnische installaties, die werken met een geringe of geen aandeel verse lucht, het voordeel dat de virussen worden afgescheiden en niet via andere kanalen worden verdeeld in het gebouw. … Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

In het nieuwmagazine ‘Spiegel’ vat Prof. Dr. Kähler zijn studieresultaten m.b.t. de TAC V+ als volgt samen: »Laat u de installatie permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen een aerosolconcentratie te veroorzaken die een besmettelijk niveau heeft!«

De TAC V+ van Trotec is het enige mobiele luchtreinigingsapparaat, dat beschikt over een speciaal hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische filterdecontaminatie, waarbij het H14-HEPA-filter periodiek thermisch wordt behandeld en tot meer dan 100 °C wordt verhit, waardoor praktisch alle uitgefilterde virussen worden vernietigd en daarom volgens wetenschappelijke expertise voor een voor virussen effectieve luchtreinigingsapparaat als absoluut noodzakelijk wordt gedefinieerd! Alleen de combinatie van een effectief F7-H14-filtersysteem, een optimaal afgestemde luchtvolumestroom en de exclusieve thermische filterdecontaminatietechniek, waarborgen een effectieve bescherming tegen infecties!

Luchtzuivering met wetenschappelijk bewezen effecten

De ontwikkeling en fabricage van technische oplossingen voor filtratie en luchtzuivering is een van onze kerncompetenties. De Trotec krachtige luchtreiniger TAC V+ is 's werelds eerste mobiele luchtreiniger waarmee gevaarlijke aerosolconcentraties in de kamerlucht binnen enkele minuten tot een onschadelijk niveau kunnen worden teruggebracht. Bevestigd door twee onderzoeken van de Bundeswehr Universiteit in München, onder leiding van professor Dr. Christian Kähler.

Onderzoek: Kunnen mobiele kamerluchtreinigers een indirect SARS-CoV-2-risico op infectie door aerosolen effectief verminderen?

Onderzoek: Schoollessen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie - welk concept is veilig, haalbaar en ecologisch verantwoord?

Wij ondersteunen u graag met onze jarenlange expertise bij het ontwikkelen van een effectieve coronapreventie strategie.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Behalve in de standaardkleur geel is de TAC V+ desgewenst ook in de kleuren basaltgrijs, wit of brons evenals in rvs-uitvoering te bestellen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Voor kopen of huren: Trotec levert de meest geschikte luchtreiniger

Ongeacht of u een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie tijdelijk wilt huren of voor een langdurige toepassing wilt kopen – de apparaten en bijpassende filters zijn bij Trotec altijd voorradig in het magazijn. Ook adviseert ons team van vakadviseurs u bij de opname van de apparaten binnen uw ruimteluchttechnische installatie.

Apparaatkoop: Neem bij vragen graag contact met ons op, via een e-mail naar info@trotec.de of bel ons op het volgende nummer +49 2452 962-400. Apparaathuur: Graag direct contact opnemen met ons verhuurcenter TKL – via een e-mail naar info@tkl-rent.net of via het telefoonnummer +49 2452 962-160.


Altijd een goede investering – ook voor na "Corona-tijden"

De TAC V+ filtert naast virussen ook stof, evenals papier- en textielmicrovezels direct op de werkplek – optimaal voor werkzones met een hoge stofbelasting

Ook "na corona" blijft de TAC V+ als universele probleemoplosser een waardevaste investering

Enerzijds kan deze luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie medewerkers en bezoekers ook bij de jaarlijks terugkerende griepgolfeffectief effectief beschermen tegen een aerogene infectie met influenzavirussen. Anderzijds ontstaat binnen veel productieomgevingen binnen onze moderne werkende wereld soms een hoge fijnstofbelasting, bijvoorbeeld bij het orderverzamelen en bij verzendstations.

Zo kan bijvoorbeeld bij de omgang met verzenddozen een veel vezelslijpsel ontstaan en kunnen fijne papiervezels de omgevingslucht vervuilen. Ook bij de verwerking of het verzendklaar maken van textiel is de lucht snel gevuld met talrijke textiele microdeeltjes.

Dit fijnstof kan niet alleen de gezondheid van de medewerkers nadelig beïnvloeden, maar ook elektronische onderdelen in computers, vorkheftrucks en andere machines in de buurt beschadigen, zodat een hogere storingsgevoeligheid of vroegtijdige uitval kan ontstaan.

Zone-luchtreiniging loont

Vooral kleinere ondernemingen schuwen meestal het investeren in complete halinstallaties met uitgebreide, dure luchtreinigingssystemen voor de totale binnenruimtelucht. En TAC V+ zij dank is een dergelijke algemene investering in de praktijk ook totaal onnodig.

Scalpel in plaats van houten hamer

Waarom de lucht in een hal 100 % reinigen, als het stof vooral op enkele plaatsen ontstaat en direct op de locatie waar het ontstaat veel effectiever kan worden "uitgefilterd"?

De mobiel toepasbare TAC V+ reinigt direct daar waar het stof ontstaat. Bij een 8 meter hoge hal en een gewenste luchtverversingswaarde van 10/uur, dekt een enkel apparaat bijvoorbeeld een werkzone van circa 20 vierkante meter en houdt deze – afhankelijk van de filteruitrusting – vrij van kiemen, fijnstof en microvezels. En bij een veranderde werkorganisatie kan de TAC V+ eenvoudig opnieuw worden gepositioneerd, want hij is mobiel en hierdoor flexibel op wisselende locaties toepasbaar – een stopcontact is voldoende.

Door een mobiele ruimteluchtreiniging met de TAC V+ in stofbelaste werkzones, profiteren ondernemers op meerdere fronten:

Schone lucht is waardevol. Niet alleen uit het oogpunt van gezondheid, maar ook puur economisch. Want professioneel gefilterde lucht reduceert reinigingskosten, zorgt voor minder onderhoud en uitval – en ook voor minder ziektemeldingen.

 • Productievere medewerkers – Professionele luchtreiniging zorgt voor minder ziekteverzuim, want slechte werkomstandigheden hebben nadelige invloed op de gezondheid. Minder verzuim betekent meer productiviteit. Schone, gefilterde ruimtelucht loont dus direct.
 • Minder onderhoud – Verzamelt stof zich ongehinderd, ontstaan technische storingen en dure procesfouten in vuile werkomgevingen bijna vanzelf. Met zuivere, gefilterde lucht kunnen onderhouds- en productiekosten merkbaar worden verlaagd, machines langer bedrijfsgereed worden gehouden en kan uitval aanzienlijk worden verminderd.
 • Tevreden klanten – Hoe minder stof in het bedrijf, des te schoner zijn productie en logistiek. Met een daling van het stofgehalte zorgt u voor de beste voorwaarden voor een onberispelijke levering. Betekent: beter imago, minder retouren, sterkere klantenbinding en een grotere kans op vervolgopdrachten.
 • Lagere reinigingskosten – Stof dat direct uit de lucht wordt afgezogen en gefilterd, kan zich niet eerst afzetten op oppervlakken van inventaris en meubels en hoeft het daarom daar ook niet te worden afgeveegd. Hierdoor daalt de reinigingsomvang door stof aanzienlijk.

Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor zuivere schone lucht, maar kunt u de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!

Drievoudige indicator voor gezonde ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeetapparaten tonen u alle belangrijke gegevens

Deeltjesmeetapparaat BQ30 voor luchtkwaliteitsmonitoring

De als staand apparaat te gebruiken Luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag op geen enkel lerarentafel en in geen enkele kantoortuin ontbreken, want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag de meet belangrijkste waarden voor gezonde ruimtelucht: Naast de actuele CO2-belasting en de heersende klimaatgegevens, wordt ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2,5 en PM10 getoond.

De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor noodzakelijke ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten omvatten ook pollen, handig voor luchtkwaliteitsmonitoring voor allergische personen!

Omdat onder de deeltjesgrootte 2,5 ook de aerosolen vallen die kunnen zijn belast met virussen en lang in de lucht blijven zweven, bent u met de BQ30 in de praktijk ook in staat de actuele aerosolbelasting in de ruimte te bewaken. Voor alle parameters kunnen bovendien individuele grenswaarden worden geconfigureerd. Worden deze overschreden, geeft het apparaat automatisch een alarm.

Het mobiel toepasbare Deeltjesmeetapparaat BQ20 wordt echter bijvoorbeeld aanbevolen voor gebruik door conciërges, om in verschillende ruimten de aerosolbelasting van de binnenlucht te kunnen vaststellen.

Mobiel toepasbaar deeltjesmeetapparaat BQ20

Naast de beide weergegeven deeltjesmeetapparaten BQ20 en BQ30 vindt u in het Trotec-programma meet professionele Deeltjestellers zoals de PC200 of PC220, die naast luchtkwaliteitscontrole bijvoorbeeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen worden gebruikt.

Meer toepassingsgebieden voor virusfiltering en luchtreiniging met luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie van Trotec:

 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht, is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in wachtkamers en dokterspraktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in het klaslokaal noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio’s en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie