Luchtreinigers, aircosystemen of ventilatoren?
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Welke apparaten beschermen werkelijk tegen met virus belaste aerosolwolken in de ruimtelucht?

Wat is het verband tussen ruimtelucht en het coronavirus?

Worden infectieuze druppeltjes en aerosolen door het gebruik van ventilatoren of airconditioners nog verder verspreid in de ruimte?

Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor Airconditioners en Luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar? Wat moet u weten over airconditioners en Ventilatoren in verband met het coronavirus?

Wat is het verband tussen ruimtelucht en het coronavirus?

De virologen zijn het met elkaar eens: Het coronavirus verspreidt zich hoofdzakelijk via het ademen en slechts gedeeltelijk via versmerings- en druppelinfectie. Bij ademen door de mond en bij het spreken worden duizenden aerosolen (minuscuul kleine speekseldeeltjes) is een soort spuitnevel uitgestoten in de ruimte.

Deze voor het oog onzichtbare deeltjes vliegen verder dan de aanbevolen minimumafstand van 1,5 - 2,0 m en zweven enkele uren in de ruimtelucht. Bij zieke personen, hechten virussen of bacteriën aan deze zwevende deeltjes. Worden infectieuze aerosolen ingeademd, dringen de virussen via de ademwegen binnen tot diep in de longblaasjes.

Een bescherming tegen aerosolen in gesloten ruimten bieden adembeschermmaskers met deeltjesfilter en Luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie zoals de TAC V+ van Trotec. Mond-neus-maskers beschermen echter niet tegen het inademen van infectieuze aerosolen. Deze houden alleen grote druppels tegen.

Is de lucht binnen en buiten net zo gevaarlijk?

Buiten worden bij het spreken uitgestoten aerosolen door de natuurlijke luchtbeweging verspreid en verdund. Het gevaar, door andere personen bij het spreken uitgestoten virussen in te ademen, is daarom nogal gering. In gesloten ruimten – zonder luchtverversing – neemt daarentegen de aerosolconcentratie in de ruimtelucht met elke extra persoon toe. Aerosolwolken zweven onverdund in de ruimte en het gevaar, infectieuze virussen via de lucht in te ademen, is nogal hoog.

Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?

De zogenaamde circulatieapparaten koelen de aanwezige ruimtelucht af, er is echter geen verse luchttoevoer van buiten. Bovendien hebben in de handel gebruikelijke aircosystemen geen speciaal HEPA-filter - zoals de Luchtreiniger TAC V+ of TES 200 met H14 HEPA-filter hebben – om luchtgedragen virussen of bacteriën uit te filteren. In de ruimtelucht aanwezige virussen worden door de luchtstroom over een groot oppervlak verspreid in de ruimte - vandaar het begrip "virusverspreider".

 • Een luchtcirculatie-airconditioner beschermt dus niet tegen virussen, zoals het coronavirus of influenza. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Met virussen belaste aerosolen worden door de uitgeblazen lucht van het aircosysteem verspreid tot in de verste uithoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.
Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?
Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Enkele virologen adviseren een ventilator voor een geopend raam te plaatsen, om de met kiemen belaste ruimtelucht zo naar buiten te verplaatsen.

In theorie klopt dat. De door de ventilator veroorzaakte luchtstroom zuigt de ruimtelucht aan en blaast de virussen het raam uit. In de praktijk is dit echter niet realistisch! Een geopend raam en een ingeschakelde ventilator kunnen in de zomer nog praktisch lijken.

Maar wat doet u in de winter - als het buiten vriest? Of hoe kan men op kantoor ontspannen werken, als het straatgeluid dreunt door het geopende raam? Ook in bejaarden- en verzorgingshuizen is deze aanbeveling niet uitvoerbaar. Oudere mensen in verzorgingshuizen hebben meer behoefte aan warmte. Een geopend raam kan hier ernstige gevolgen hebben.

 • Een ventilator bij een geopend raam reduceert het infectierisico inderdaad. Oorzaak is het verdunningseffect, dat ontstaat door de frisse wind van de toegevoerde buitenlucht.
 • Deze bescherming tegen infecties is in de praktijk echter beperkt uitvoerbaar en vooral in het koude jaargetijde, evenals bij oudere mensen.
 • Heersen buiten en binnen dezelfde temperaturen, komt door luchten alleen geen lucht binnen.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?

In gesloten ruimten biedt een ventilator dezelfde bescherming tegen infecties als een luchtcirculatie-aircosysteem. Geen! Zonder de toevoer van verse lucht van buiten, wordt de ruimtelucht slechts in beweging gebracht - maar niet verdund. Bovendien hebben ventilatoren geen enkele filterwerking.

 • Een ventilator in een gesloten ruimte beschermt dus niet tegen het coronavirus. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Het tegendeel is het geval! Aerosolen belast met virussen worden door de uitgeblazen lucht van de ventilator verspreid tot in de verste hoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.

Hoe zinvol is een kruisventilatie als bescherming tegen besmetting?

Met kruisventilatie ontstaat ook altijd een luchtverversing. De met kiemen belaste ruimtelucht trekt naar buiten en verse lucht stroomt in de ruimte. Dit type ventilatie heeft echter ook risico's. Vooral in kantoren of restaurants met veel personen vliegen infectieuze aerosolen eerst door de gehele ruimte, voordat ze uit het raam naar buiten uitwijken. De personen in de luchtstroom ademen deze aerosolen dus altijd in.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?
Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

De Mobiele luchtreiniger TAC V+ reinigt de ruimtelucht net zo effectief als het anders in hygiënegevoelige cleanroomomgevingen en ziekenhuisoperatiekamers het geval is.

Dit wordt mogelijk door de zeer hoge luchthoeveelheid evenals het innovatieve H14 HEPA-virusfilter. De ruimtelucht wordt dicht bij de vloer aangezogen, door de HEPA-filters bevrijd van bacteriën en virussen en als kiemvrije ruimtelucht weer afgegeven in de ruimte.

De ruimtelucht wordt afhankelijk van de ruimtegrootte maximaal 20 keer per uur gecirculeerd en gereinigd. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct op hoofdhoogte zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico aanzienlijk worden gereduceerd!

Zonder installeren, zonder gecompliceerde aansluiting. Eenvoudig de stekker in het stopcontact steken en u zorgt al direct voor een maximaal mogelijke bescherming tegen infecties!


Luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie beschermt personeel en patiënten

Kan de ruimtelucht kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico. Luchtreinigers van Trotec voor hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact ontwikkeld voor deze taak, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een werkruimte voor patiënten en personeel met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Direct op z'n opstellocatie zorgt de mobiele luchtreiniger TAC V+ voor een met schone en virusgefilterde schone lucht doorspoelde "Clean Zone Area". Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.

Effectief bij bacterie- en virusconglomeraten

Trotec luchtreinigers voor hoge verversingsfrequenties zijn uitgerust met HEPA-filters uit de klasse H14, die meer dan 99,995 % van alle fijne zwevende stofdeeltjes groter dan 0,1 µm afscheiden en een doorlaatgraad van slechts 0,005 % hebben. Of met andere woorden: Van 100.000 deeltjes passeren slechts vijf deeltjes het H14-filter. Dankzij deze eersteklas eigenschap worden dergelijke filters met hoge prestaties ook gebruikt voor het leveren van schone lucht in operatiekamers, evenals in vergelijkbare hygiënegevoelige omgevingen. De beste voorwaarden om ook de ruimte- en ademlucht binnen wachtkamers, evenals behandelruimten in tijden van om zich heen grijpende epidemieën kiem- en virusvrij te houden.

Bekende virusstammen, zoals SARS-CoV, MERS-CoV of Covid-19 hebben een deeltjesgrootte van 0,005 µm tot 0,1 µm. Meestal vormen ze in combinatie met andere deeltjes, bijvoorbeeld speeksel, zwevende stoffen, etc. conglomeraten met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze conglomeraten worden ook aangeduid als kiemen en betrouwbaar afgescheiden door het Trotec H14-luchtreinigingsfilter.

Alle H14-HEPA-filters van Trotec voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met een hoge capaciteit zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69.

Ook geschikt voor elke TAC-luchtreiniger met een H13-filter

Gebruikt u al een TAC-luchtreiniger, kunt u ook hierin een H14-HEPA-filter van Trotec installeren. De H14-filters zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als accessoire voor de professionele luchtreinigers TAC 3000, TAC 5000 of TAC 6500. Vervang het H13-filter in het vak voor het filter voor zwevende stoffen eenvoudig door een H14-HEPA filter.


Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.


Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Behalve in de standaardkleur geel is de TAC V+ desgewenst ook in de kleuren basaltgrijs, wit of brons evenals in rvs-uitvoering te bestellen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Voor kopen of huren: Trotec levert de meest geschikte luchtreiniger

Ongeacht of u een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie tijdelijk wilt huren of voor een langdurige toepassing wilt kopen – de apparaten en bijpassende filters zijn bij Trotec altijd voorradig in het magazijn. Ook adviseert ons team van vakadviseurs u bij de opname van de apparaten binnen uw ruimteluchttechnische installatie.

Apparaatkoop: Neem bij vragen graag contact met ons op, via een e-mail naar info@trotec.de of bel ons op het volgende nummer +49 2452 962-400. Apparaathuur: Graag direct contact opnemen met ons verhuurcenter TKL – via een e-mail naar info@tkl-rent.net of via het telefoonnummer +49 2452 962-160.

Kopen

Laden...
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht, is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in wachtkamers en dokterspraktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in het klaslokaal noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio’s en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie