Luchtreinigers, aircosystemen of ventilatoren?
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Welke apparaten beschermen werkelijk tegen met virus belaste aerosolwolken in de ruimtelucht?

Wat is het verband tussen ruimtelucht en het coronavirus?

Worden infectieuze druppeltjes en aerosolen door het gebruik van ventilatoren of airconditioners nog verder verspreid in de ruimte?

Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor Airconditioners en Luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar? Wat moet u weten over airconditioners en Ventilatoren in verband met het coronavirus?

Wat is het verband tussen ruimtelucht en het coronavirus?

De virologen zijn het met elkaar eens: Het coronavirus verspreidt zich hoofdzakelijk via het ademen en slechts gedeeltelijk via versmerings- en druppelinfectie. Bij ademen door de mond en bij het spreken worden duizenden aerosolen (minuscuul kleine speekseldeeltjes) is een soort spuitnevel uitgestoten in de ruimte.

Deze voor het oog onzichtbare deeltjes vliegen verder dan de aanbevolen minimumafstand van 1,5 - 2,0 m en zweven enkele uren in de ruimtelucht. Bij zieke personen, hechten virussen of bacteriën aan deze zwevende deeltjes. Worden infectieuze aerosolen ingeademd, dringen de virussen via de ademwegen binnen tot diep in de longblaasjes.

Een bescherming tegen aerosolen in gesloten ruimten bieden adembeschermmaskers met deeltjesfilter en Luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie zoals de TAC V+ van Trotec. Mond-neus-maskers beschermen echter niet tegen het inademen van infectieuze aerosolen. Deze houden alleen grote druppels tegen.

Is de lucht binnen en buiten net zo gevaarlijk?

Buiten worden bij het spreken uitgestoten aerosolen door de natuurlijke luchtbeweging verspreid en verdund. Het gevaar, door andere personen bij het spreken uitgestoten virussen in te ademen, is daarom nogal gering. In gesloten ruimten – zonder luchtverversing – neemt daarentegen de aerosolconcentratie in de ruimtelucht met elke extra persoon toe. Aerosolwolken zweven onverdund in de ruimte en het gevaar, infectieuze virussen via de lucht in te ademen, is nogal hoog.

Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?

De zogenaamde circulatieapparaten koelen de aanwezige ruimtelucht af, er is echter geen verse luchttoevoer van buiten. Bovendien hebben in de handel gebruikelijke aircosystemen geen speciaal HEPA-filter - zoals de Luchtreiniger TAC V+ of TES 200 met H14 HEPA-filter hebben – om luchtgedragen virussen of bacteriën uit te filteren. In de ruimtelucht aanwezige virussen worden door de luchtstroom over een groot oppervlak verspreid in de ruimte - vandaar het begrip "virusverspreider".

 • Een luchtcirculatie-airconditioner beschermt dus niet tegen virussen, zoals het coronavirus of influenza. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Met virussen belaste aerosolen worden door de uitgeblazen lucht van het aircosysteem verspreid tot in de verste uithoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.
Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?
Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Enkele virologen adviseren een ventilator voor een geopend raam te plaatsen, om de met kiemen belaste ruimtelucht zo naar buiten te verplaatsen.

In theorie klopt dat. De door de ventilator veroorzaakte luchtstroom zuigt de ruimtelucht aan en blaast de virussen het raam uit. In de praktijk is dit echter niet realistisch! Een geopend raam en een ingeschakelde ventilator kunnen in de zomer nog praktisch lijken.

Maar wat doet u in de winter - als het buiten vriest? Of hoe kan men op kantoor ontspannen werken, als het straatgeluid dreunt door het geopende raam? Ook in bejaarden- en verzorgingshuizen is deze aanbeveling niet uitvoerbaar. Oudere mensen in verzorgingshuizen hebben meer behoefte aan warmte. Een geopend raam kan hier ernstige gevolgen hebben.

 • Een ventilator bij een geopend raam reduceert het infectierisico inderdaad. Oorzaak is het verdunningseffect, dat ontstaat door de frisse wind van de toegevoerde buitenlucht.
 • Deze bescherming tegen infecties is in de praktijk echter beperkt uitvoerbaar en vooral in het koude jaargetijde, evenals bij oudere mensen.
 • Heersen buiten en binnen dezelfde temperaturen, komt door luchten alleen geen lucht binnen.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?

In gesloten ruimten biedt een ventilator dezelfde bescherming tegen infecties als een luchtcirculatie-aircosysteem. Geen! Zonder de toevoer van verse lucht van buiten, wordt de ruimtelucht slechts in beweging gebracht - maar niet verdund. Bovendien hebben ventilatoren geen enkele filterwerking.

 • Een ventilator in een gesloten ruimte beschermt dus niet tegen het coronavirus. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Het tegendeel is het geval! Aerosolen belast met virussen worden door de uitgeblazen lucht van de ventilator verspreid tot in de verste hoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.

Hoe zinvol is een kruisventilatie als bescherming tegen besmetting?

Met kruisventilatie ontstaat ook altijd een luchtverversing. De met kiemen belaste ruimtelucht trekt naar buiten en verse lucht stroomt in de ruimte. Dit type ventilatie heeft echter ook risico's. Vooral in kantoren of restaurants met veel personen vliegen infectieuze aerosolen eerst door de gehele ruimte, voordat ze uit het raam naar buiten uitwijken. De personen in de luchtstroom ademen deze aerosolen dus altijd in.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?
Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

De Mobiele luchtreiniger TAC V+ reinigt de ruimtelucht net zo effectief als het anders in hygiënegevoelige cleanroomomgevingen en ziekenhuisoperatiekamers het geval is.

Dit wordt mogelijk door de zeer hoge luchthoeveelheid evenals het innovatieve H14 HEPA-virusfilter. De ruimtelucht wordt dicht bij de vloer aangezogen, door de HEPA-filters bevrijd van bacteriën en virussen en als kiemvrije ruimtelucht weer afgegeven in de ruimte.

De ruimtelucht wordt afhankelijk van de ruimtegrootte maximaal 20 keer per uur gecirculeerd en gereinigd. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct op hoofdhoogte zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico aanzienlijk worden gereduceerd!

Zonder installeren, zonder gecompliceerde aansluiting. Eenvoudig de stekker in het stopcontact steken en u zorgt al direct voor een maximaal mogelijke bescherming tegen infecties!


Luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie beschermt personeel en patiënten

Kan de ruimtelucht kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico. Luchtreinigers van Trotec voor hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact ontwikkeld voor deze taak, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een werkruimte voor patiënten en personeel met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Direct op z'n opstellocatie zorgt de mobiele luchtreiniger TAC V+ voor een met schone en virusgefilterde schone lucht doorspoelde "Clean Zone Area". Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.

Effectief bij bacterie- en virusconglomeraten

Trotec luchtreinigers voor hoge verversingsfrequenties zijn uitgerust met HEPA-filters uit de klasse H14, die meer dan 99,995 % van alle fijne zwevende stofdeeltjes groter dan 0,1 µm afscheiden en een doorlaatgraad van slechts 0,005 % hebben. Of met andere woorden: Van 100.000 deeltjes passeren slechts vijf deeltjes het H14-filter. Dankzij deze eersteklas eigenschap worden dergelijke filters met hoge prestaties ook gebruikt voor het leveren van schone lucht in operatiekamers, evenals in vergelijkbare hygiënegevoelige omgevingen. De beste voorwaarden om ook de ruimte- en ademlucht binnen wachtkamers, evenals behandelruimten in tijden van om zich heen grijpende epidemieën kiem- en virusvrij te houden.

Bekende virusstammen, zoals SARS-CoV of MERS-CoV hebben een deeltjesgrootte van 0,005 µm tot 0,1 µm. Meestal vormen ze in combinatie met andere deeltjes, bijvoorbeeld speeksel, zwevende stoffen, etc. conglomeraten met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze conglomeraten worden ook aangeduid als kiemen en betrouwbaar afgescheiden door het Trotec H14-luchtreinigingsfilter.

Alle H14-HEPA-filters van Trotec voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met een hoge capaciteit zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69.

Ook geschikt voor elke TAC-luchtreiniger met een H13-filter

Gebruikt u al een TAC-luchtreiniger, kunt u ook hierin een H14-HEPA-filter van Trotec installeren. De H14-filters zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als accessoire voor de professionele luchtreinigers TAC 3000, TAC 5000 of TAC 6500. Vervang het H13-filter in het vak voor het filter voor zwevende stoffen eenvoudig door een H14-HEPA filter.

Professionele luchtreinigers met H14-HEPA-filter van Trotec

Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.

Waarom in de handel gebruikelijke HEPA-luchtreiniger voor virusfiltering meestal onvoldoende zijn

Grote schone luchthoeveelheden – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie – filterregeneratie – geluidsniveau bij grote luchthoeveelheden – toepassingsflexibiliteit

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze 6 pluspunten, waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en economisch aantrekkelijke oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.


Hoge schone luchtcapaciteit door hoge druk en optimale stromingsgeometrie

Alleen de TAC V+ heeft “de power voor het verdunnen”

De meest belangrijke factor voor vermindering van het infectierisico is een snelle en effectieve verdunning van de besmettelijke aerosolwolken die direct ter plaatse ontstaan, bijv. door een “Superspreader” – en dit tochtvrij, evenals geluidsarm, om het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren! Hiervoor zijn grote schone luchthoeveelheden, een hoge druk en een optimale stromingsgeometrie nodig.

Dit alles heeft de TAC V+: Met maximaal 1.600 m³/uur schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg stromingsdruk, wordt zo binnen de kortst mogelijke tijd een circulatie opgebouwd in de ruimte, die zorgt dat binnen enkele minuten de volledige gecontamineerde ruimtelucht effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden, minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (meer dan 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende gedimensioneerde volumestroom kan waarborgen, zoals de TAC V+ waarborgt. De luchtverversingswaarden geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

Filtratie met een hoge capaciteit en een hoog filterrendement

Alleen de TAC V+ kan “effectief uitroeien”

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filter met hoge capaciteit, zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine met virus belaste aerosolen (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995 %. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95 %, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosolen zijn extreem klein. En “Virusfilters” zijn voor het “Virusfilteren”. Daarom filtert de TAC V+ niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. De hoogste zekerheid is er alleen bij H14-HEPA-filters!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals op dit moment bij geen enkele andere mobiele luchtreiniger, behalve de TAC V+ het geval is!

Maar zelfs met een H14-HEPA-filtering is er nog geen volledige hygiënische bescherming! Per slot van rekening zijn de virussen niet verdwenen, ze zijn slechts gevangen in het filter, maar nog steeds actief en ook nog lange tijd besmettelijk. Op het moment dat de filters tijdens lopend bedrijf moeten worden vervangen, bestaat een ernstig gevaar voor de gezondheid voor personeel, klanten, gasten, medewerkers, etc. Daarom onontkoombaar: Thermische filterdecontaminatie ...

Thermische filterdecontaminatie – 100 °C voor 100% zekerheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid. door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TES 200 wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende deeltjes voor hoge temperaturen van Trotec regelmatig thermisch behandeld en hoog en verhit tot boven 100 °C. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek is er alleen en exclusief bij Trotec en biedt u tegelijk vele voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood.

Dit alles betekent 100 % bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de “Virus-airbag” voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Zonder thermische filterdecontaminatie wordt een luchtreiniger snel een virusverspreider, dit bevestigd ook het onderzoek

Wetenschappelijke studies onderbouwen de dwingende eisen van een thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. Prof. Dr. Christian Kähler in zijn studie expliciet op deze absolute voorwaarde: “Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

Thermische filterregeneratie – hygiënische bescherming ook van binnen

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel en tegelijk een veelvoudig hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar “opvangen”, maar u heeft dan nog extra problemen. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor steeds minder schone lucht wordt afgegeven en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt niet alleen regelmatig gedroogd, maar door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een veel langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en z’n H14-HEPA-filter met zelfreinigingsfunctie resumeren: “Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben.”

Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende kap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosolen, resp. filtering van virussen, zijn daarom hoge luchtverversingswaarden van 6- tot 12-voudig, binnen de medische sector tot zelfs 20-voudig nodig. Zonder deze luchtverversingswaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd. Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m², afhankelijk van de veiligheidseisen, al schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Naast de noodzakelijke filtercapaciteit en lange levensduur is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchthoeveelheden, zeer gewenst.

De TAC V+ is wereldwijd de eerste en tot nu toe de enige ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosolen in binnenruimten is ontwikkeld! Daarom is bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan een lange filterlevensduur en een geringe geluidsontwikkeling. Voor geluidsgevoelige omgevingen kan de TAC V+ worden uitgerust met een optionele geluiddempende beschermkap, die de subjectief waargenomen geluidssterkte met meer dan 50% verlaagt!

Virusbescherming ter plaatse

De TAC V+ is flexibel, mobiel en direct overal inzetbaar

Door de unieke constructie kan de TAC V+ zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar hij op dat moment nodig is. Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC V+ worden toegepast, als in het hygiëneconcept is vereist. Variabel aangepast aan bezettingsgraad, veiligheidsniveau, toepassingstype en ruimtegrootte. Met de optioneel verkrijgbare slangadapter is de TAC V+ ook probleemloos aansluitbaar op bestaande luchtverdeelsystemen.

Wetenschappelijk aanbevolen: Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden waarborgen voldoende bescherming tegen een infectierisico

Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (> 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, moet de virusluchtreiniger niet alleen in staat zijn de betreffende schone luchthoeveelheden te kunnen leveren, maar ook flexibel direct te plaatsen zijn op de potentieel gevaarlijke locatie.


Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – de zesvoudige plus van de TAC V+ in één overzicht:

 1. Hoge schone luchtcapaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur virusgefilterde schone lucht, hoog drukniveau voor optimale luchtcirculatie en hoge luchtverversingswaarden
 2. Filtratie met een hoge capaciteit: volledig ingegoten hogetemperatuur H14-lamellenfilter “Made in Germany” met stromingsgeoptimaliseerd filteroppervlak voor virusgefilterde ruimtelucht
 3. Thermische filterdecontaminatie: 100 °C voor 100% doding van virussen, bacteriën en overige micro-organismen, zodat de luchtreiniger zelf geen “Virusverspreider” wordt!
 1. Thermische filterregeneratie: 100 °C voor 100 % verdamping van aerosolen, zelfreiniging van het filter, geringe filterweerstand, constant hoge schone luchthoeveelheden, extreem lange levensduur, geen filterschimmel
 2. Geluidsniveau: Stilste luchtreiniger met een hoge capaciteit in relatie tot luchthoeveelheid
 3. Flexibiliteit bij de toepassing: Mobiele en stationair toepasbaar, “Plug & Play” voor aansluiten op luchtverdeelsystemen, modulair uitbreidbaar

De TAC V+ is de enige luchtreiniger op de markt waarvan de virusdodende effectiviteit wetenschappelijk is bewezen!

Actuele studies bewijzen dat de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ het aerogene infectiegevaar effectief reduceert

Als wereldwijd de enige mobiele luchtreiniger is de TAC V+ speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is de effectiviteit hiervan door meerdere wetenschappelijke studies gecontroleerd. Een onder leiding van Prof. Dr. Christian Kähler bij het ‘Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik’ van de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ uitgevoerde studie wordt bevestigd dat met de TAC V+ de aerosole virusbelasting en dus een luchtgedragen infectiegevaar in binnenruimten ook bij gesloten ramen en zonder geschikte luchtbehandelingsinstallatie sterk kan worden gereduceerd.

Studies bewijzen: De TAC V+ kan een indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door aerosolen effectief reduceren!

“De kwantitatieve meetresultaten tonen dat met de geteste TROTEC TAC V+ ruimteluchtreiniger, door de hoge volumestroom en de filtercombinatie uit de klassen F7 en H14, de aerosolconcentraties zelfs in ruimten met een oppervlak van 80 m², afhankelijk van de volumestroom, binnen 6 - 15 minuten kan worden gehalveerd. Bij In ruimten van 20 m² wordt een halvering afhankelijk van de volumestroom, binnen 3 - 5 minuten gerealiseerd.

Het is daarom met ruimteluchtreinigers van het type TAC V+ mogelijk de aerosolconcentratie in kleine of middelmatige ruimten probleemloos op een laag niveau te houden. ... Luchtreinigingsapparaten van het type TAC V+ zijn daarom zeer geschikt voor het zorgen van een permanent lage virusbelasting in bijv. klaslokalen, winkels, wacht- of behandelruimten, zonder te hoeven denken aan het openen van ramen en het nadelig beïnvloeden van het welzijn in de ruimte. Verder zorgen ze in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie met ramen, dat een werkelijke reductie van de virusbelasting plaatsvindt, hetgeen bij een natuurlijke ventilatie vaak niet kan worden gewaarborgd.

Ze bieden ook ten opzichte van ruimteluchttechnische installaties, die werken met een geringe of geen aandeel verse lucht, het voordeel dat de virussen worden afgescheiden en niet via andere kanalen worden verdeeld in het gebouw. … Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

In het nieuwmagazine ‘Spiegel’ vat Prof. Dr. Kähler zijn studieresultaten m.b.t. de TAC V+ als volgt samen: »Laat u de installatie permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen een aerosolconcentratie te veroorzaken die een besmettelijk niveau heeft!«

De TAC V+ van Trotec is het enige mobiele luchtreinigingsapparaat, dat beschikt over een speciaal hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische filterdecontaminatie, waarbij het H14-HEPA-filter periodiek thermisch wordt behandeld en tot meer dan 100 °C wordt verhit, waardoor praktisch alle uitgefilterde virussen worden vernietigd en daarom volgens wetenschappelijke expertise voor een voor virussen effectieve luchtreinigingsapparaat als absoluut noodzakelijk wordt gedefinieerd! Alleen de combinatie van een effectief F7-H14-filtersysteem, een optimaal afgestemde luchtvolumestroom en de exclusieve thermische filterdecontaminatietechniek, waarborgen een effectieve bescherming tegen infecties!

Luchtzuivering met wetenschappelijk bewezen effecten

De ontwikkeling en fabricage van technische oplossingen voor filtratie en luchtzuivering is een van onze kerncompetenties. De Trotec krachtige luchtreiniger TAC V+ is 's werelds eerste mobiele luchtreiniger waarmee gevaarlijke aerosolconcentraties in de kamerlucht binnen enkele minuten tot een onschadelijk niveau kunnen worden teruggebracht. Bevestigd door twee onderzoeken van de Bundeswehr Universiteit in München, onder leiding van professor Dr. Christian Kähler.

Onderzoek: Kunnen mobiele kamerluchtreinigers een indirect SARS-CoV-2-risico op infectie door aerosolen effectief verminderen?

Onderzoek: Schoollessen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie - welk concept is veilig, haalbaar en ecologisch verantwoord?

Wij ondersteunen u graag met onze jarenlange expertise bij het ontwikkelen van een effectieve coronapreventie strategie.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Behalve in de standaardkleur geel is de TAC V+ desgewenst ook in de kleuren basaltgrijs, wit of brons evenals in rvs-uitvoering te bestellen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Voor kopen of huren: Trotec levert de meest geschikte luchtreiniger

Ongeacht of u een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie tijdelijk wilt huren of voor een langdurige toepassing wilt kopen – de apparaten en bijpassende filters zijn bij Trotec altijd voorradig in het magazijn. Ook adviseert ons team van vakadviseurs u bij de opname van de apparaten binnen uw ruimteluchttechnische installatie.

Apparaatkoop: Neem bij vragen graag contact met ons op, via een e-mail naar info@trotec.de of bel ons op het volgende nummer +49 2452 962-400. Apparaathuur: Graag direct contact opnemen met ons verhuurcenter TKL – via een e-mail naar info-de@tkl-rent.net of via het telefoonnummer +49 2452 962-160.

 • H14-HEPA-totaaloplossing voor de naleving van de strenge eisen aan hygiëne en bescherming tegen infecties in vaccinatiecentra

  In tijden van pandemieën als de huidige coronapandemie, zijn er uitzonderlijke maatregelen en technische oplossingen nodig, in dit geval om de verspreiding van de Covid-19-verwekker SARS-CoV-2 in te dammen. De beste manier om het risico van infecties met corona in vaste en mobiele vaccinatiecentra te reduceren, is met TAC XT luchtreinigers met een hoge capaciteit. Met zijn variabel te combineren...

  Verdere informatie
 • Infectiebescherming voor kantoren en openbare inrichtingen

  Het 'Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)' stimuleert meer Homeoffice in de strijd tegen de corona-pandemie. Dit is echter in veel ondernemingen vanuit operationeel oogpunt niet mogelijk. "Bijna 60 procent van de medewerkers in Duitsland kunnen niet vanuit huis werken", zegt Marcel Fratzscher, voorzitter van het 'Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)'. Om de meestal op...

  Verdere informatie
 • Infectiebescherming voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen

  Wat doen autoriteiten, rechtbanken of overheden, om tijdens de actuele corona-pandemie te kunnen blijven functioneren? Welke technische infectiebeschermingsoplossingen worden toegepast, om de bedrijfsvoering, zittingen en procedures in rechtbank- en vergaderzalen voortgang te laten vinden? Ons "Best-Practice"-voorbeeld voor rechtbanken, justitie en overheid informeert u over hoe medewerkers en...

  Verdere informatie
 • Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

  Hierdoor kunnen infectieziekten, zoals Covid-19, zich bijzonder eenvoudig verspreiden in klaslokalen. Terwijl geschikte luchtreiniger met een hoge capaciteit en ruimteluchttechnische installaties door de lucht overgedragen infectiegevaar door het coronavirus SARS-CoV-2 minimaliseren, maken de acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand een gecombineerde bescherming tegen rondvliegende...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in praktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS-CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in klaslokalen noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast infectie...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio's en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie, kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie
Trotec/89