Klantenservice en ondersteuning: +31 1031 35250

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Virusvrije ruimtelucht in scholen en onderwijsinstellingen – met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit!
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

Virusvrije ruimtelucht in scholen en onderwijsinstellingen

Luchtreinigers van Trotec met een hoge luchtverversingsfrequentie houden de ruimtelucht in klaslokalen met H14-filters met een hoge capaciteit betrouwbaar virusvrij

Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in klaslokalen noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast infectie via versmering en druppeltjes, hoofdzakelijk direct verspreidt via de ruimtelucht. Ter bescherming van leerlingen en leraren zijn er daarom aantoonbaar effectieve maatregelen nodig, voor het betrouwbaar reduceren van het gevaar voor infecties via de lucht.

Trotec is partner van het project "Luchtreiniging in de klas"
TAC V+ met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit!

Wetenschappelijk bevestigde effectiviteit: De TAC V+ biedt waar toonaangevende wetenschappers voor pleiten

De mobiele luchtreiniger TAC V+ is speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken op effectiviteit getest. Omvangrijke studies bevestigen de effectiviteit van de TAC V+ met z’n H14-filtersysteem “Made in Germany”. Ervaar meer over de wetenschappelijk bevestigde effectiviteit van de TAC V+ ...

Leslokalen vereisen virusvrije omgevingscondities

Virus-luchtreiniging voor een veilige schoolomgeving

Voor contactonderwijs is persoonlijke nabijheid nodig, directe feedback via gebaren, gedrag, vragen en antwoorden. Hierdoor kunnen leerkrachten eigenlijk niet afzien van het directe contact op locatie voor het realistisch uitvoeren van hun opleidingstaken.

Dit directe contact betekent ook steeds weer een risico op de besmetting met een via de lucht overdraagbare infectieziekte. In een onschuldig geval met griep, in tijden van corona ook met Covid-19. Daarom wordt niet pas sinds de uitbreiding van het coronavirus dringend geadviseerd, naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen. ook de ruimte- en ademlucht maximaal schoon en vrij van virussen of bacteriën te houden. Ter bescherming van leerkrachten, maar ook ter bescherming van de scholieren.

Schone lucht in het klaslokaal beschermd leraren en leerlingen

Ziekmakende virussen en bacteriën vormen een onzichtbaar gevaar in elk schoolgebouw. De ziekteverwekkers overleven vaak meerdere uren in de ruimtelucht en vormen binnen deze tijd bij elke ademtocht een mogelijk gezondheidsrisico. Actuele studies bewijzen dat bijvoorbeeld het virus SARS-CoV-2 enkele uren in de lucht overleeft en gedurende deze tijd ook z'n besmettelijke werking behoudt.

Het virus komt in de ruimtelucht via de tijdens het ademen en spreken uitgestoten aerosolen. Aan deze kleine deeltjes hechten besmettelijke virussen en virusbelaste aerosolen zweven door hun geringe gewicht rond in de lucht en worden door andere personen in dezelfde schoolruimte, bijvoorbeeld medescholieren of leraren, ongemerkt ingeademd.

Gehalveerde schoolklassen beschermen niet tegen virusbelaste lucht

In tijden van om zich heen grijpende epidemieën, is het verkleinen van de klasgrootte een elementaire bouwsteen van het hygiëneconcept. Maar hoe klein de groepsindeling van scholieren ook wordt, een virusverspreiding via de lucht wordt zo niet verhinderd. Zelfs het gebruik van mond-neus-beschermmaskers beschermt hier slechts beperkt tegen de directe “Virus-motregen” door tijdens het spreken vrijgekomen speeksel. Maar niet tegen kiembelaste aerosolen, die bij het spreken worden afgegeven en bij het uitademen in de ruimtelucht komen en nog enkele uren als aerosolwolken vrij rondzweven.

Al bij het hard spreken stoot elk mens duizenden aerosolen per minuut uit in de ruimtelucht. Bij het samen zingen zelfs nog aanzienlijk meer. Mond-neus-maskers zijn weliswaar een eerste belangrijke aanzet voor risicopreventie bij een directe druppeltjesinfectie met het SARS-CoV-2-virus. Enkel deze maatregel beschermt echter nog niet tegen een groter besmettingsrisico – door de vrij in de ruimtelucht zwevende aerosolwolken.

Dergelijke aerosolwolken overwinnen zelfs fysieke barrières van spuugbeschermings- of scheidingswanden, waardoor de aerosoldeeltjes zo ook in uw ademwegen en ogen kunnen komen. De lange zweefduur van de aerosolen maakt ook nog een ander probleem duidelijk. Omdat aerosolen zich via de luchtstroom verspreiden, wordt telkens als de deur wordt geopend de ruimtelucht opnieuw doorgemengd.

Met een 360-graden hygiëneconcept leraren en leerlingen beschermen

Alleen een gesynchroniseerde totaaloplossing van alle hygiënemaatregelen en daarnaast een luchtreiniging met een hoge verversingsfrequentie, verlaagt het infectiegevaar betrouwbaar en langdurig. Vertrouw daarom niet alleen op ruimtelijke scheiding, mond-neus-maskers en vaak wassen van de handen ter bescherming tegen een infectie. De aerosolen in de ruimtelucht houden zich niet aan afstandsregels – ze zijn als potentiële virustransporteur de eigenlijke gevarenbron!


Luchtreiniging met een hoge capaciteit levert virusvrije lucht in klaslokalen

Kan de ruimtelucht kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico. Luchtreinigers van Trotec voor hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact ontwikkeld voor deze taak, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een onderwijsomgeving voor leraren en scholieren met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Direct op z’n opstellocatie levert de mobiele luchtreiniger TAC V+ voor een met schone en virusgefilterde schone lucht doorspoelde “Clean-Air-Zone”. Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14-filtering met een hoge capaciteit volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.

Effectief bij bacterie- en virusconglomeraten

Trotec luchtreinigers met een hoge verversingsfrequentie zijn uitgerust met HEPA-filters met hoge capaciteit uit de klasse H14 volgens EN 1822, die meer dan 99,995 % van alle fijne zwevende stofdeeltjes groter dan 0,1 µm afscheiden en een doorlaatgraad van slechts 0,005 % hebben. Of met andere woorden: Van 100.000 deeltjes passeren slechts vijf deeltjes het H14-filter. Dankzij deze eersteklas eigenschap worden dergelijke filters met een hoge capaciteit ook gebruikt voor het leveren van schone lucht in operatiekamers, evenals in vergelijkbare hygiënegevoelige omgevingen. De beste voorwaarden om ook de ruimte- en ademlucht in klaslokalen, lerarenkamers, schoolkantoren, kantines, aula’s en foyers in tijden van om zich heen grijpende epidemieën kiem- en virusvrij te houden.

Bekende virusstammen, zoals SARS-CoV, MERS-CoV of Covid-19 hebben een deeltjesgrootte van 0,005 µm tot 0,1 µm. Meestal vormen ze in combinatie met andere deeltjes, bijvoorbeeld speeksel, zwevende stoffen, etc., conglomeraten met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze conglomeraten worden ook aangeduid als kiemen en betrouwbaar afgescheiden door de Trotec H14-luchtreinigingsfilters.

Alle H14-HEPA-filters met hoge capaciteit van Trotec voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elk H14-filter met hoge capaciteit
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met hoge capaciteit zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69.

Ook geschikt voor elke TAC-luchtreiniger met een H13-filter

Gebruikt u al een TAC-luchtreiniger, kunt u ook hierin een H14-filter met hoge capaciteit volgens EN 1822 van Trotec installeren. De H14-filters zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als accessoire voor de professionele luchtreinigers TAC 3500, TAC 5000 of TAC 6500. Vervang het H13-filter in het vak voor het filter voor zwevende stoffen eenvoudig door een H14-filter met een hoge capaciteit volgens EN 1822.

Professionele luchtreinigers met H14-filters met hoge capaciteit van Trotec

Virusgefilterde schone lucht in muziekscholen of koorrepetities

Naast voor openbare scholen of privéscholen, is de TAC V+ ook ideaal voor virusfiltering in andere opleidingsinstituten, bijvoorbeeld muziekscholen

Muziekles of koorrepetitie – de TAC V+ zorgt voor virusvrij gefilterde ruimtelucht

Voor kennisoverdracht op scholen is ruimte nodig voor persoonlijke nabijheid bij het lesgeven en leren. Dit principe geldt voor basisscholen en voortgezet onderwijs, maar ook voor muziekscholen of andere opleidingsinstituten. Bovendien worden schoollokalen buiten schooltijden vaak ook gebruikt door verenigingen, bijvoorbeeld koren voor koorrepetities.

De TAC V+ is ook voor dergelijke scholingsactiviteiten de ideale oplossing voor het schoon houden van de lucht, voor het waarborgen van aerosolvrije ruimtelucht zonder virusbelaste aerosolen en het bijbehorende infectiegevaar. De luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ zuigt de omgevingslucht dicht bij de vloer aan en leidt deze door een effectief op elkaar afgestemd filtersysteem. Deze laatste filterfase wordt verzorgd door een hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische filterdecontaminatie. Hierbij wordt dit H14 HEPA-filter periodiek thermisch behandeld en verhit tot boven 100 °C, hetgeen vrijwel alle uitgefilterde virussen vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter terugkomen in de omgevingslucht komen. In plaats hiervan blaast de TAC V+ via z'n speciaal gevormde uitblaastoren uitsluitend virusvrij gefilterde schone lucht terug in de ruimte!

Vooral bij muzikale activiteiten, in het bijzonder bij het samen zingen, kan het gebruik van de TAC V+ een effectieve maatregel zijn tegen de verspreiding van virusbelaste aerosolen. Want bij het zingen worden aerosolen in de adem zeer wijd verspreid in de ruimte en kunnen daar meerdere uren zweven in de ruimtelucht. Hoe harder wordt gezongen, des te verder reikt de verspreidingsradius.

Alleen de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ is in staat hij de verblijfsduur en intensiteit van virusbelaste aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief te verminderen en zo te zorgen voor een veilige omgeving, met een sterk gereduceerd infectiegevaar voor leerlingen, muziekschoolleerlingen of koorleden. De virusdodende effectiviteit van de TAC V+ is wetenschappelijk gecertificeerd!


TAC V+ mediatheek

De TAC V+ beweegt – extreem veel virusvrije schone lucht, tevreden klanten en talrijke media

In onze mediatheek voor de TAC V+ vindt u videoreportages over het werkingsprincipe van de TAC V+ en over z'n effectieve luchtreinigingsprincipe. Bovendien hebben wij voor u veel informatievideo's over het gebruik van de TAC V+ in verschillende toepassingsgebieden, zoals restaurants, supermarkten of fitnessstudio's samengesteld. Verder vindt u in de TAC V+ mediatheek aanbevelingsvideo's van tevreden gebruikers en een selectie van verschillende mediaberichten over de luchtreiniger TAC V+. Hier krijgt u een eerste indruk ...


Goede referenties zijn de beste aanbeveling – overtuig uzelf wie voor de bescherming van medewerkers, klanten en kinderen vertrouwd op onze producten!

Goede referenties zijn de beste aanbeveling

Onze aanbeveling voor virusfiltering in scholen en andere onderwijsinstellingen

De Trotec luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ met H14-filtering met een hoge capaciteit

Virusbelaste lucht wordt door de TAC V+ aangezogen, HEPA-gefilterd en virusvrij weer afgegeven aan de ruimtelucht

De verticale constructie van de mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ maakt een bijzonder effectief realiseren van “Clean-Air-Zones” – omgevingen met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk. Door het opstellen van meerdere apparaten op de betreffende onderlinge afstanden kunnen omgevingen met schone lucht worden ingericht voor onderwijs, pauzes of het maken van huiswerk. Bovendien kan de mobiele TAC V+ binnen een handomdraai worden verplaatst, zodat hij flexibel kan worden gebruikt voor meerdere ruimten.

Via luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie worden aerosolwolken binnen enkele minuten vernietigd

Door een gerichte opstelling van meerdere luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie van het type TAC V+ of TAC XT kunnen scholieren en leraren veel beter tegen spontaan ontstane druppeltjes- en aerosolwolken worden beschermd, omdat ze door de hoge luchtcirculatiewaarden binnen de kortst mogelijke tijd worden uitgefilterd en de ruimten permanent worden doorspoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectiegevaar binnen de “Clean-Air-Zone” significant wordt verminderd.

Speciale H14-luchtfilters met hoge capaciteit “Made in Germany” met thermische zelfregeneratiefunctie

Deze schone luchtcapaciteit wordt mogelijk gemaakt door een synchroon systeem van efficiënte voorfiltering en afsluitende filtering van zwevende stoffen met een geïntegreerd Trotec H14-filter met een hoge capaciteit volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) in een speciale, hittebestendige uitvoering.

Dit in de TAC V+ en TAC XT toegepaste speciaalfilter kan cyclisch worden verhit, waardoor alle in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd en het filter weer 100% wordt “gedecontamineerd”.

TAC V+ en TAC XT zijn gebaseerd op dezelfde constructie en beschikken daarom over dezelfde ventilatorcapaciteit en HEPA-luchtreinigingsfunctie. De TAC XT kan echter naast de HEPA-luchtreiniging door een extra ingebouwde, krachtige elektrische verwarmingsmodule en een uitgebreide programmering voor verschillende luchtbehandelingsscenario’s ook worden gebruikt voor gecombineerde ruimteverwarming, evenals voor thermische decontaminatie van ruimten en oppervlakken, evenals voor thermische ongediertebestrijding.

Dankzij hun speciale combinatie van filter- en ontsmettingstechnologie verminderen de TAC V+ en TAC XT veilig het infectierisico in de lucht in alle ruimten met veel publiek – ideaal voor scholen en andere onderwijsinstellingen.
Voorbeeld groot klaslokaal: Met een oppervlak van 9 x 7 m en een ruimtehoogte van 3 m heeft de weergegeven lesruimte een luchtvolume van 189 m³. Onze aanbeveling:/ Twee in de ruimte geplaatste TAC V+ luchtreinigers, elk ingesteld op 800 m³/uur luchthoeveelheid, bereiken een totale luchthoeveelheid van 1.600 m³/uur en dus een luchtcirculatiewaarde > 8 per uur. Bij hogere veiligheidseisen kan de apparaatinstelling worden verhoogd tot elk 1.000 m³/uur luchthoeveelheid, dit waarborgt een totale luchthoeveelheid van 2.000 m³/uur en dus een circulatiewaarde van > 10/uur.
TAC V+ in een groot klaslokaal – opstelvoorbeeld 1
Voorbeeld groot klaslokaal: Met een oppervlak van 9 x 7 m en een ruimtehoogte van 3 m heeft de weergegeven lesruimte een luchtvolume van 189 m³. Onze aanbeveling: Twee in de ruimte geplaatste TAC V+ luchtreinigers, elk ingesteld op 800 m³/uur luchthoeveelheid, bereiken een totale luchthoeveelheid van 1.600 m³/uur en dus een luchtcirculatiewaarde > 8 per uur. Bij hogere veiligheidseisen kan de apparaatinstelling worden verhoogd tot elk 1.000 m³/uur luchthoeveelheid, dit waarborgt een totale luchthoeveelheid van 2.000 m³/uur en dus een circulatiewaarde van > 10/uur.
TAC V+ in een groot klaslokaal – opstelvoorbeeld 2
Voorbeeld klein klaslokaal: Met een oppervlak van 5 x 7 m en een ruimtehoogte van 3 m heeft de weergegeven lesruimte een luchtvolume van 105 m³. Onze aanbeveling: Een centraal geplaatste TAC V+ luchtreiniger ingesteld op 800 m³/uur, maakt een luchtcirculatiewaarde van ca. 8 keer per uur mogelijk. Bij hogere veiligheidseisen kan de apparaatinstelling worden verhoogd tot 1.000 m³/uur luchthoeveelheid, dit waarborgt een circulatiewaarde van bijna 10/uur.
Toepassingsvoorbeeld TAC V+ in een klaslokaal

Zo bereikt u maximale bescherming tegen een indirecte infectie:

Hoe beter de optimale luchtgeleiding, des te groter de ruimte-inhoud en des te hoger de luchtcirculatie en dus de luchtverversingswaarde, des te geringer is de concentratie van aerosolen in de ruimtelucht en dus ook het hiermee gepaard gaande infectierisico.

Het aantal keren circuleren, resp. het virusvrije schone luchtvolume bepaalt hierbij tevens het veiligheidsniveau in de ruimte.

Want zelfs bij hoge circulatiewaarden kan nooit volledig virusvrije ruimtelucht worden gerealiseerd als er geïnfecteerde personen aanwezig zijn, maar slechts een mengsel van gefilterde lucht en doorlopend afgegeven virusbelaste aerosolen.

Daarom geldt: Hoe hoger de circulatiewaarde, resp. hoe meer gefilterde lucht per persoon, des te hoger wordt de virusconcentratie in de ruimtelucht verdund. Dit resulteert in een afnemend risico op indirecte infecties.

Luchtverversings-, resp. circulatiewaarde-aanbevelingen voor verschillende ruimten

Bij de TAC zetten niet alleen de individuele details maatstaven – ook de som der details

Hoge mobiliteit – extreme toepassingsflexibiliteit – grote schone luchtcapaciteit – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie en -regeneratie – prijs-/prestatieverhouding

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze pluspunten waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en zeer flexibel toepasbare oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.

Altijd stabiel en naar wens ook op een vaste locatie: Mobiele virusbescherming, flexibel overal waar hij moet beschermen

Hoge toepassingsflexibiliteit door individueel instelbare luchtvolumes

Nog een doorslaggevend voordeel bij de TAC is het individueel op de ruimte-inhoud en de gewenste circulatiewaarde instelbare luchtvolume. Ongeacht bij welke ruimtegrootte of toepassingseis, altijd "Touch & play" de juiste en altijd constante volumestroom voor een plus aan veiligheid.

De TAC is compromisloos flexibel en direct overal inzetbaar

De extreem robuuste, stabiele en krasbestendige metalen behuizing is speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, werken, spelen, leren of vieren. Hierdoor kunnen de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar ze op dat moment nodig zijn.

Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC's toepassen, als in het hygiëneconcept is vereist, variabel aangepast aan de bezettingsgraad, circulatiewaarden, geluidscoulisse, ruimtegrootte en -geometrie.

Altijd stabiel en naar wens ook op een vaste locatie: Flexibele virusbescherming ter plekke

Puur staande apparaten zonder mobiliteitsoptie hebben een doorslaggevend nadeel: Ze zijn groot, zwaar – en zijn ze eenmaal opgesteld, laten ze zich slechts met een behoorlijke inspanning weer ergens anders plaatsen – vooral vast opgestelde stationaire apparaten met een gewicht van vaak meer dan 200 kg.

De TAC V+ en de modelvarianten hiervan zijn slim ontworpen: Hier heeft u naar behoefte de keuze uit een verrolbare mobiele uitvoering en een stationaire standaarduitvoering. Beide uitvoeringen zijn even stabiel, de mobiele uitvoering kan bovendien zeer eenvoudig worden verplaatst naar andere locaties.

Mobiele uitvoering voor maximale mobiliteit

Moeten bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, studio's of andere ruimten worden gewisseld, bent u met de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in mobiele uitvoering zeer goed uitgerust. Deze kan zeer eenvoudig worden verplaatst evenals compleet naar andere ruimten worden gebracht. Met slechts één persoon en zonder extra installatiewerk. Naar wens kan bovendien de uitblaashoogte flexibel worden ingesteld met FlowExtender-tussenstukken.

Nog een voorbeeld: Is bij schoolfeesten, theatergroepen, verenigings- en bedrijfsfeesten of andere evenementen in verband met de grotere ruimten en het hoge aantal mensen tijdelijk een hoger volume aan schone lucht nodig voor het waarborgen van de luchtverversing, is dit met de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in mobiele uitvoering geen probleem, omdat ze flexibel in een willekeurig aantal en op willekeurige locaties kunnen worden gepositioneerd.

Standaarduitvoering voor maximale veiligheid op een vast locatie

Voor zover variabiliteit bij de opstellocatie van de luchtreiniger voor u niet noodzakelijk is en als het schoonhouden van de lucht permanent op een vast gedefinieerde locatie moet plaatsvinden, is de TAC in een stationaire standaardbehuizing voor u de meest optimale keuze. 50 % kleiner, 50 % lichter, 100 % stijlvoller en desondanks robuuster dan modellen van de concurrent, is deze uitvoering door de geïntegreerde meubelrollen veel eenvoudiger te bewegen, dan andere stationaire luchtreinigers. Een pure design-oplossing voor schone lucht ter plekke!

De krachtige luchtreinigers van de TAC-serie zijn aanzienlijk kleiner en mobieler dan concurrerende apparaten - met vergelijkbare prestaties.
Mobiele TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit met een voordelige grootte en gewicht in vergelijking met concurrenten
Mobiele (1) of stationaire (2) uitvoering, bij alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit kan het uitblaasniveau optimaal en variabel met maximaal twee extra gemonteerde FlowExtender Silence+ elementen (3) worden verhoogd met telkens 50 cm.
Op de behoefte afgestemde modelvarianten met flexibele uitblaashoogten
De mobiele TAC maakt ook verplaatsing naar andere etages mogelijk
De Mobiele uitvoering van de TAC luchtreiniger met een hoge capaciteit past door elke deur
Hoge schone luchtcapaciteit, hoge uitstootdruk en optimale stromingsgeometrie

TAC- Luchtreinigers met een hoge capaciteit hebben "De power voor het snel verdunnen van de ruimtelucht"

Tijd is de meest belangrijke factor voor vermindering van het indirecte infectierisico. En wel de kortst mogelijke tijd voor een snelle en effectieve verdunning van de infectieuze aerosolwolken direct op de plek waar ze ontstaan, bijvoorbeeld door een "Superspreader". Hiervoor zijn hoge volumes schone lucht en een hoge uitstoot nodig voor het opbouwen van een geoptimaliseerde stromingsgeometrie. Want de toegevoerde virusvrije luchthoeveelheid is doorslaggevend bij het voorkomen van infecties.

Dit alles hebben de TAC- Luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC V+, TAC M, TAC ECO en TAC BASIC evenals de Multi-Airhandler TAC XT: Met een groot volume schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg uitstoot, wordt een circulatiestroming in de ruimte opgebouwd, die zorgt dat de virusconcentratie in de ruimtelucht eerst wordt verdund met gereinigde lucht en daarna effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge circulatiewaarden, resp. virusvrije luchtvolumes minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico's door aerosoldeeltjes, is er geen andere route dan hoge circulatiewaarden (minimaal 6 keer het ruimtevolume) en dus grote schone luchthoeveelheden — ondanks de beloften van andere aanbieders, die een tot drie luchtcirculaties per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende hoge volumestroom voor de vereiste luchtverversing kan waarborgen, zoals de TAC XT, TAC V+TAC M, TAC ECO en TAC BASIC waarborgen. De luchtverversing geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

FlowMatic waarborgt op elk capaciteitsniveau constante luchtcirculatiewaarden, ook bij toenemende filtervervuiling

Voor het handhaven van de in het hygiëneconcept vereiste circulatiewaarde, is een constante volumestroom gedurende de totale gebruiksperiode absoluut noodzakelijk. De filterelementen raken echter bij elke luchtreiniger na verloop van tijd vol door grof stof en fijnstof (bijv. door verkeersbelasting). Dit leidt tot een toenemende tegendruk en een tegelijkertijd sterk dalend luchtdebiet, waardoor het vereiste beschermingsniveau geleidelijk afneemt.

Met de innovatieve FlowMatic-regeling van de TAC XT, TAC V+ en TAC M hoeft u zich geen zorgen te maken over een dalende volumestroom of een onderschrijding van de vereiste circulatiewaarde:

Net als bij de "Cruise-control" in uw auto registreren de FlowMatic-sensoren de werkelijke waarde van het luchtdebiet binnen de gehele filterketen en past het de systeemcapaciteit dynamisch aan. Zo blijft een keer vooringestelde doelwaarde voor het luchtvolume op elke capaciteitsniveau constant! Dit verhoogt niet alleen de filterstandtijd en systeemefficiëntie, maar garandeert ook het aanhouden van de het betreffende hygiëneconcept voorgeschreven circulatiewaarde.

Luchtreinigers zonder FlowMatic-regeling kunnen niet veilig voldoen de eisen voor het continu handhaven van de vereiste circulatiewaarde. Daarom moeten bij dergelijke modellen de filters voor de veiligheid periodiek worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Luchtverversings-aanbevelingen voor verschillende ruimten
Filtratie met een hoge capaciteit: H14 betekent de hoogste HEPA-filterefficiëntie

TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit kunnen virussen "Effectief afscheiden"

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filters met hoge capaciteit volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463), zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine virusbelaste aerosoldeeltjes (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995%. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters volgens EN 1822 een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95%, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosoldeeltjes zijn extreem klein. En "Virusfilters" zijn voor het "Virusfilteren". Daarom filteren TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. Echte zekerheid en veiligheid is er alleen bij H14-HEPA-filters (EN 1822)!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals bij de luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC V+, TAC M, TAC ECO en TAC BASIC of de Multi-Airhandler TAC XT het geval is!

Thermische filterdecontaminatie – de airbag voor uw veiligheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

De thermografische opname maakt het duidelijk: Door de thermische decontaminatie wordt het hittebestendige H14-virusfilter van de TAC V+ tot ca. 100 °C verhit, waardoor de opgenomen micro-organismen worden vernietigd.
Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid, door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TAC XT wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende stoffen voor hoge temperaturen met metalen lamellen regelmatig thermisch behandeld. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek biedt u gelijk meerdere voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling tijdens een filtervervanging. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood. Een filterdecontaminatie met veel lage temperaturen dan 100 °C zou hier onvoldoende zijn. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het drinkwater het water vóór gebruik minimaal drie tot vijf minuten moet worden gekookt, dus tot ongeveer 100 °C moet worden verhit.

Dit alles betekent een plus aan bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de "Virus-airbag" voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Wetenschappelijke studies onderbouwen de doelmatigheid van thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. professor Christian Kähler op het volgende: "Voor maximale hygiëne en een lange levensduur tijdens continubedrijf moet het H14-filter dagelijks ca. 15 minuten worden verhit tot 100  C, om het ontstaan van biofilm, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke chemische stoffen of UV-C-straling, te kunnen bestrijden."

Wij adviseren de thermische decontaminatie een keer per week uit te voeren, alleen in hygiënisch gevoelige omgevingen met een lagere luchttemperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid moet de thermische decontaminatie een keer per dag worden uitgevoerd. De thermische decontaminatie van het filter binnen een weekcyclus vraagt om slechts 1,0 kWh meerverbruik aan energie per week en zal de ruimtetemperatuur niet verhogen.

De doorslaggevende plus aan veiligheid en hygiëne voor bijna 28 cent per dag, die bovendien snel zijn terugverdiend

De inschakelbare thermische filterdecontaminatie biedt u een doorslaggevende plus aan zekerheid, veiligheid en filterhygiëne! Bovendien is de extra benodigde energiebehoefte verwaarloosbaar gering. Zelfs bij een eenmaal per dag uitgevoerde thermische decontaminatie liggen de kosten hiervan op ca. 1 kWh, dus ca. 28 cent per inzetdag. En bij een wekelijks uitgevoerde thermische decontaminatie dus op krap 15 € per jaar.

Omdat door de thermische decontaminatie tegelijk ook de filterstandtijd wordt verhoogd, hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft – en door deze besparing profiteert u vrijwel zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!

Thermische filterregeneratie – voor optimale filterhygiëne en filterlevensduur

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel of -geur en tegelijk een veelvoud hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar "opvangen", maar u heeft dan nog een extra probleem. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor het afgegeven volume schone lucht geleidelijk afneemt en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ en TAC XT geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt hierdoor niet alleen regelmatig gedroogd, maar daarnaast door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en het H14-HEPA-filter hiervan volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) met zelfreinigingsfunctie resumeren: "Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben."

Maximale filterhygiëne voor krap 28 cent per dag, in de praktijk snel terugverdiend

Voor de thermische decontaminatie en regeneratie van het filter is krap 1 kWh energie nodig. Zelfs bij een eenmaal per dag uitgevoerde thermische decontaminatie zijn de kosten dus slechts 28 cent per inzetdag en bij een eenmaal per week uitgevoerde thermische decontaminatie dus krap 15 € per jaar. Tegelijkertijd biedt de unieke thermische filterdecontaminatie en filterregeneratie echter een doorslaggevende meerwaarde aan veiligheid en hygiëne, gedurende de gehele filterlevensduur. En dit alles in principe tegen een nultarief, want door de hogere filterstandtijd bij regelmatige thermische filterregeneratie, hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft – dankzij deze besparing profiteert u praktisch zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!

Extra veiligheid: Op effectiviteit geteste reinigingsprincipe

In een continu proces wordt de met aerosoldeeltjes en infectieuze virussen belaste ruimtelucht verdunt en door een soort "Luchtcirculatie-effect" naar de vloer gedwongen. Net als alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zuigt de TAC V+ belaste lucht dicht bij de vloer aan met een groot volume en reinigt deze met de volgens EN 1822 gecertificeerd H14-filterefficiëntie van 99,995% al bij een eerste luchtcirculatie, waardoor luchtgedagen kiemen veilig worden afgescheiden.

De zuivere, virusgefilterde schone lucht stroomt daarna met een hoog uitstootvermogen naar boven terug in de ruimte. Door deze luchtcirculatie blijft de ademlucht vooral op hoofdhoogte continu schoner dan zonder filtering. De gefilterde uitblaaslucht is hierbij niet alleen vrij van virussen, maar ook vrij van pollen en in de longen binnendringend, voor de gezondheid schadelijk fijnstof, dat steeds weer bij het ventileren van buitenaf in de ruimte komt.

Schone, gezondere lucht: meer bescherming tegen een indirecte infectie

Met de TAC V+ kunt u de benodigde hoeveelheid schone lucht naar behoefte aanpassen aan uw eisen. Het via het touchdisplay configureerbare apparaat kan probleemloos "Touch & play" voor individuele eisen worden geprogrammeerd, zodat het luchtvolume op elk moment aan elke situatie kan worden aangepast. En dankzij de geïntegreerde boost-functie kan bijvoorbeeld tijdens pauzes of bij een ruimtewissel een gerichte snelle filtering voor het snel afscheiden met een maximaal luchtvolume worden uitgevoerd.

Voor een effectieve virus-luchtreiniging vereist de wetenschap minimaal een circulatiewaarden van 6 keer per uur en een HEPA-filter uit de klasse H14. Zowel de luchtreiniger als het H14-filter moeten dus een minimaal zes keer zo grote luchthoeveelheid hebben, dan het luchtvolume van de ruimte. Bij een hoge personendichtheid of lichamelijke activiteit wordt voor de zekerheid een hogere circulatiewaarde aanbevolen.

Grote schone luchtcapaciteit voor een effectieve luchtreiniging

School, kantoor, fitnessstudio of restaurant, de TAC V+ is zeer goed uitgerust voor elke behoefte, want hij heeft net als alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit capaciteitsreserves, die ook circulatiewaarden van 10 keer of meer per uur, zelfs in grotere ruimten mogelijk maken.

Geluidsarm: Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende beschermkap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosoldeeltjes, resp. de filtering van virussen en bacteriën, zijn hoge luchtcirculatiewaarden van 6 tot 8 keer per uur nodig, binnen de medische sector luchtcirculatiewaarden van zelfs 12 tot 15 keer per uur. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de circulatiewaarde en het ruimtevolume de virusvrije ruimteluchthoeveelheid bepaalt, die bepalend is voor het infectierisico. Zonder deze luchtcirculatiewaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd.

Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m² al bij schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Vooral ook om in de ruimte een optimale luchtstroming en -geleiding op te bouwen. Naast de stromingsgeometrie, filtercapaciteit en een lange filterlevensduur, is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchtvolumes en het hoge uitstootvermogen, zeer gewenst.

Daarom is bij de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit ook veel waarde gehecht aan een geringe geluidsontwikkeling

Voor geluidsgevoelige omgevingen, bijv. scholen, kantoren of praktijken, adviseren wij de optionele geluiddempende kappen, waarmee de subjectief waargenomen geluidssterkte extra kan worden verlaagd. In werkplaatsen, verpakkingsstations of discotheken, etc., is het gebruik van geluiddempende kappen doorgaans niet noodzakelijk.

Met optionele geluiddempende kappen levert de TAC V+ bijvoorbeeld afhankelijk van het capaciteitsniveau slechts ca. 30 dB. Ter vergelijking: Een in de handel gebruikelijke laserprinter levert tijdens gebruik al een geluidsniveau van circa 50 dB.

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – alle voordelen van de TAC V+ in één overzicht

Hoge toepassingsflexibiliteit door mobiliteit

Eenvoudig opstellen en verplaatsen, in plaats van omslachtig opbouwen en afbreken – een doorslaggevend voordeel ten opzichte van vaste, grote en zware staande apparaten: Toepassingsflexibiliteit. Dankzij de uitvoering met verrijdbaar onderstel "plug & play" mobiel evenals stationair toepasbaar – eenvoudig flexibel altijd exact daar opstellen, waar de TAC moet beschermen. Want opstellocaties en toepassing kunnen altijd weer wijzigen, effectieve hygiëneconcepten vragen daarom om een hoge mate aan flexibiliteit. De TAC is een echt mobiel apparaat en desondanks altijd snel en eenvoudig exact daar op te stellen, waar hij moet beschermen.

Hoge toepassingsflexibiliteit door individueel instelbare luchtvolumes

Nog een doorslaggevend voordeel bij de TAC zijn de individueel op de ruimte-inhoud en de gewenste circulatiewaarde instelbare luchtvolumes. Ongeacht bij welke ruimtegrootte of toepassingseis, altijd "touch & play" de juiste en altijd constante volumestroom voor een plus aan veiligheid.

Duidelijk meer bescherming van de gezondheid, ook tegen fijnstof

De TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit van Trotec bieden u, uw medewerkers, klanten, opdrachtgevers, patiënten en leerlingen een hoge bescherming tegen indirecte besmetting door aerosoldeeltjes. Naast virussen en bacteriën, worden ook het in de longen binnendringend en voor de gezondheid schadelijk fijnstof (bijvoorbeeld door het wegverkeer), evenals pollen veilig uit de ruimtelucht afgescheiden.

Meer zekerheid – wetenschappelijk bevestigd en aanbevolen

De effectiviteit van de ruimteluchtreiniger TAC V+ is in meerdere onafhankelijke wetenschappelijke studies van toonaangevende nationale en internationale instituten bevestigd.

Grote schone luchtcapaciteit – hoge druk

Maximaal 2.100 m³/uur virus- en bacterie-gefilterde schone lucht met een hoge uitstoot voor een optimale luchtstroming en hoge luchtcirculatie. Een juiste luchtstroming en -geleiding zijn een must voor een hoge mate aan veiligheid. Vooral de hoge maximale luchthoeveelheid (boost-modus) is zeer geschikt voor snelle afscheiding (snelle filtratie) in pauzes of bij een ruimtewissel.

Effectieve filtratie met een hoge capaciteit, met de hoogste volgens EN 1822 gecertificeerde HEPA-filterklasse

In de TAC V+, TAC M en TAC XT worden speciaal voor Trotec ontwikkelde, volledig ingegoten H14-filters voor hoge temperaturen met metalen lamellen "Made in Germany" met stromingsgeoptimaliseerde hightech-filtermaterialen toegepast. Elk kwaliteitsfilter wordt individueel getest en gecertificeerd.

FlowMatic-regeling: Constante circulatiewaarden op alle capaciteitsniveaus, door een constante volumestroom voor meer veiligheid

De sensorondersteunde FlowMatic-regeling in de TAC V+, TAC M en TAC XT werkt net als de cruise control in uw auto: Ook bij toenemende filtervervuiling door grof stof en fijnstof hoeft u zich geen zorgen te maken over een dalende luchthoeveelheid, resp. een onderschrijding van de vereiste luchtverversing.

De systeemcapaciteit wordt voortdurend dynamisch aangepast, zodat de eenmaal ingestelde luchtvolumedoelwaarde op elk capaciteitsniveau constant wordt gehouden! Voor meer veiligheid, langere filterstandtijden en een duidelijk hogere systeemefficiency.

Exclusief bij de TAC V+ en TAC XT: Thermische filterdecontaminatie voor meer veiligheid

Net als de airbags in uw auto – ze zijn bijna nooit nodig, maar het is belangrijk dat ze er zijn! De betrouwbare doding virussen en bacteriën door hitte (15 minuten bij circa 100 °C), biedt een belangrijke meerwaarde voor de hygiëne en veiligheid. Dit wordt door toonaangevende wetenschappers aanbevolen voor een veilig continubedrijf.

De thermische filterdecontaminatie is vrij programmeerbaar en gebeurt volautomatisch, bijv. buiten de werk­ of lestijden.

Voor een binnen een weekcyclus uitgevoerde thermische decontaminatie is krap 1,0 kWh meerverbruik aan energie per week nodig en zal de ruimtetemperatuur niet stijgen door het geringe gebruik van energie en de korte behandelingsduur.

Exclusief bij de TAC V+ en TAC XT: Thermische filterregeneratie voor meer hygiëne

Automatische zelfreiniging van het filter voor een langere filterlevensduur en voor het verhinderen van bacteriën, schimmels, biofilm en de hierdoor ontstane geuren.

De filterregeneratie gebeurt bij circa 100 °C parallel aan de thermische decontaminatie en wordt wetenschappelijk aanbevolen, want pas bij temperaturen van ca. 100 °C worden de meeste bacteriën en micro-organismen gedood. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het drinkwater het water vóór gebruik minimaal drie tot vijf minuten moet worden gekookt, dus tot ca. 100 °C moet worden verhit.

Thermische filter-regeneratie: Voor een langere levensduur, betere filterhygiëne en tegen filtergeur.

Volautomatisch bedrijf door flexibele programmering

Dankzij het volledig programmeerbare en updatebare touchdisplay kunnen de TAC V+, TAC M en TAC XT individueel worden ingesteld op hun bedrijf- en rusttijden, zodat u zich nergens meer over hoeft te bekommeren.

Geringe geluidsontwikkeling

Dankzij de seriematig geïntegreerde geluiddemper zijn de uiterst krachtige TAC-luchtreinigers met afstand de stilste in vergelijking met qua luchtdebiet/grootte vergelijkbare andere op de markt verkrijgbare apparaten. Met optioneel verkrijgbare geluiddempende kappen is bovendien een maximaal geluidsarm gebruik mogelijk.

Robuuste constructie voor professioneel gebruik

Extreem stabiele en krasbestendige metalen behuizing, speciaal ontworpen voor toepassingsomgevingen waar veel mensen verblijven, werken, spelen, leren of vieren. Optioneel ook tegen manipulatie beveiligd voor scholen, kinderdagverblijven, etc.

TAC V+ en TAC XT: Voordelig in onderhoud

Het onderhoud van TAC V+ en TAC XT is zeer voordelig. Enerzijds is het gemiddelde stroomverbruik voor het basisbedrijf van het apparaat (ventilator, elektronica, etc.) krap 150 Wh. Veel concurrenten liggen hier nominaal wellicht onder, maar gezien de hoge schone luchtcapaciteit zijn TAC V+ en TAC XT in de verhouding kosten per kubieke meter virusgefilterde schone lucht onder de streep voordeliger.

Anderzijds biedt de inschakelbare thermische decontaminatie bij een gelijktijdige filterregeneratie niet alleen een doorslaggevende plus aan zekerheid, veiligheid en filterhygiëne – maar ook een enorm besparingspotentieel! Een keer per week geactiveerd is het meerverbruik aan energie voor de filterdecontaminatie krap 15 € per jaar (ca. 1 kWh/week). Tegelijkertijd wordt hierdoor de filterhygiëne verbeterd en de filterlevensduur verhoogd. Er hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft en door deze besparing profiteert u praktisch zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!


Naast verschillende kleuren is de TAC V+ ook in de Modelvarianten TAC M en TAC-ECO verkrijgbaar – onze beste aanbeveling, als u weliswaar prijsstelt op de volledige uitrusting van de TAC V+, echter absoluut niet wilt afzien van een effectieve H14 HEPA-filtering van Trotec "Made in Germany". En voor meer toepassingsgebieden behalve luchtreiniging is de Multi-Airhandler TAC XT ontwikkeld.

Bovendien zijn er ook speciale oplossingen verkrijgbaar, zoals de TAC V+ – in RVS-uitvoering of het wand- en plafondmodel TAC V+ Dual voor grote hallen.

Snelle vergelijking TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14 Minipleat H14 standaard
Filterbewaking
FlowMatic-volumestroomregeling
Thermische filter-regeneratie
Thermische filter-decontaminatie
Verwarmingsaggregaat 18/27 kW geïntegreerd
Bedieningspaneel Touchdisplay, programmeerbaar Handbed. schakelaars
Snelle vergelijking TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14 Heat Resistant
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14 standaard
Filterbewaking
FlowMatic-volumestroomregeling
Thermische filter-regeneratie
Thermische filter-decontaminatie
Verwarmingsaggregaat 18/27 kW geïntegreerd
Bedieningspaneel: Touchdisplay, programmeerbaar
Bedieningspaneel: handbedieningsschakelaars
Modelvarianten TAC M en TAC-ECO
Wand- en plafondmodel TAC V+ Dual
TAC V+ met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit!

Wetenschappelijk bevestigde effectiviteit: De TAC V+ biedt waar toonaangevende wetenschappers voor pleiten

De mobiele luchtreiniger TAC V+ is speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken op effectiviteit getest. Omvangrijke studies bevestigen de effectiviteit van de TAC V+ met z’n H14-filtersysteem “Made in Germany”. Ervaar meer over de wetenschappelijk bevestigde effectiviteit van de TAC V+ ...


Luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering

Ervaar meer over de technische mogelijkheden van virusluchtfiltering

Wilt u weten welke technische hulpmiddelen effectief beschermen tegen virussen in de ruimtelucht? Heeft u vragen over de verschillende op de markt aangeboden reinigingsprocessen, het werkingsprincipe hiervan en de geschiktheid voor virusfiltering? Bezoek onze luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering – hier vindt u antwoorden op al uw vragen over luchtreiniging, virusfiltering, normen, evenals filterklassen en natuurlijk over de luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ ...


Waarom luchtreiniging? Voldoende ventileren ius toch voldoende, of niet? Pro en contra:

Ventileren schijnt in coronatijden het gebod te zijn. Deze aanbeveling wordt continu van de meest uiteenlopende kanten gepropageerd en als effectieve maatregel voor reductie van een luchtgedragen infectierisico in binnenruimten gegeven. Ventilatie kan inderdaad de concentratie virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht verminderen. Echter alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, hetgeen echter vaak niet het geval is. Ventileren versus luchtfiltering – alle feiten in één overzicht: Op onze infopagina over het onderwerp "Ventileren of luchtreiniging" hebben wij voor u de meest belangrijke aspecten rondom de technische mogelijkheden van de ruimteventilatie samengesteld. Ervaar alle wetenswaardigheden m.b.t. stootventilatie, kruisventilatie, bouwkundige eisen, klimatologische omstandigheden en effectiviteit – hier kunt u zelf een eerste indruk krijgen ...

Ventilatie of luchtreiniging? Alle wetenswaardigheden op onze infopagina ...

Ook na corona blijft de TAC V+ als universele garantie voor schone lucht een waardevaste investering

Virusfiltering plus fijnstofvrij houden – ademlucht geheel vrij van schadelijke stoffen

Fijnstofbelasting is een permanent gevaar voor onze ademhalingsorganen. Daar komt nog bij dat fijnstof ook verdacht is bij het transport van het coronavirus en het verslechteren van de schadelijke effecten van een virus voor de gezondheid. Des te geruststellender voor de gebruiker is dat de virusluchtreiniger TAC V+ beiden tegelijk is: Een aantoonbaar effectief virusfilter en absoluut een luchtreiniger met hoge prestaties. Zo hebben ze tegenwoordig een in de praktijk beproefde luchtreiniger voor neutralisatie van virusbelaste aerosoldeeltjes en bacteriën uit de ruimtelucht – en kunnen ze tegelijkertijd profiteren van een maximale bescherming tegen voor de gezondheid schadelijke fijnstofbelasting voor uw ruimten – ook na corona. Meer Informatie over de fijnstofproblematiek vindt u hier ...

Meer Informatie over de fijnstofproblematiek vindt u hier …

Exclusief alleen bij Trotec: Beschermingswand met acrylglas met aerosol-beschermrand rondom
Meer bescherming met aerosol-beschermrand rondom
Minder bescherming zonder aerosol-beschermrand rondom
Exclusief alleen bij Trotec: Beschermingswand met acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

360-graden hygiëneoplossing voor optimale bescherming rondom

Uw plus aan veiligheid: TAC V+ luchtreiniger – plus beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

In tegenstelling tot traditionele transparante "Beschermingswanden" bieden de exclusief alleen bij Trotec verkrijgbare beschermingswanden met acrylglas dankzij hun unieke aerosol-beschermrand rondom duidelijk meer bescherming tegen rondvliegende druppeltjes en in de ruimte zwevende aerosolen.

Het hoogwaardige effect van een combinatie van een TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit en geïnstalleerde beschermingswanden met acrylglas "Made in Germany" is wetenschappelijk bevestigd. Onze aanbeveling als optionele bescherming rondom voor scholen, kantoren, detailhandel en veel meer ...


Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor zuivere schone lucht, maar kunt u de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!

Drievoudige indicator voor gezonde ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeetapparaten tonen u alle belangrijke gegevens

Deeltjesmeetapparaat BQ30 voor luchtkwaliteitsmonitoring

De als staand apparaat te gebruiken luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag op geen enkel lerarentafel en in geen enkele kantoortuin ontbreken, want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag de meet belangrijkste waarden voor gezonde ruimtelucht: Naast de actuele CO2-belasting en de heersende klimaatgegevens, wordt ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2.5 en PM10 weergegeven.

De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor noodzakelijke ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten omvatten ook pollen, handig voor luchtkwaliteitsmonitoring voor allergische personen! In ruimten met een groot aantal personen kunnen CO2-stoplichten als grove indicatie voor goede of slechte lucht, want kooldioxide (CO2) is een betrouwbare luchtverversingsindicator.

Naast de BQ30 vindt u in het Trotec-programma meer professionele deeltjesteller zoals de PC200 of PC220, die naast luchtkwaliteitscontrole bijvoorbeeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen worden gebruikt.

Belangrijk: Noch de luchtbelastingsgraad met fijnstof met de deeltjesgrootte PM2.5, noch de CO2-belasting in de ruimte zeggen iets over het infectierisico! Beide waarden zijn geen meetgrootheid voor het infectierisico, want er is geen verband tussen CO2- of de PM2.5 -concentratie en virusbelasting. Ervaar meer over dit onderwerp en over andere onderwerpen rondom virusfiltering, over filterklassen, filternormen en andere belangrijke kengetallen – samengevat in onze luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering ...

Het de luchtreiniger met een hoge capaciteit uit de TAC-serie, biedt Trotec professionele oplossingen voor aerosolvrije gefilterde schone luchtkwaliteit in grotere ruimten, zoals scholen, restaurants. kantoren, praktijken of hotels. Door de levering virusgefilterde schone lucht waarborgt de TAC V+ in een zakelijke omgeving en in openbare inrichtingen een hoge bescherming voor medewerkers en klanten, leerlingen en leraren, personeel en patiënten. Maar ook in kleinere ruimten kunt u profiteren van onze expertise bij de luchtreiniging en virusfiltering:

AirgoClean® – het synoniem voor schone ademlucht: Uitpakken, inschakelen, doorademen

Met de AirgoClean® heeft u de beschikking over een grote bandbreedte aan excellente Trotec-luchtreinigingsapparaten. Vooral de AirgoClean ® One – onze luchtreiniger met een hoge capaciteit nummer 1 voor virusgefilterde schone lucht in een exclusieve ambiance, praktijken en kantoren. De luchtreinigers van het merk AirgoClean® staan voor effectieve filtercapaciteit, hoog gebruikscomfort en beproefde Trotec kwaliteit – betrouwbare bescherming tegen met schadelijke stoffen belaste ruimtelucht met huis- en fijnstof, bacteriën luchtgedragen virussen en pollen. Ons grote luchtreinigeraanbod heeft voor elke behoefte het optimale AirgoClean®-apparaat ...

AirgoClean® – het synoniem voor schone lucht – uitpakken, inschakelen, verse lucht ademen

Meer toepassingsgebieden voor virusfiltering en luchtreiniging met luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie van Trotec:

 • Akten en volmachten tijdens de corona-pandemie

  De corona-pandemie stelt notarissen voor nieuwe uitdagingen. Zelfs bij de grootste besmettingen moet het notariaat open blijven voor bezoekers, omdat talrijke notariële handelingen een systeemkritieke betekenis hebben. "Zo zijn bijvoorbeeld ouderen of ernstig zieke mensen aangewezen op een snelle voorbereiding en notariële vastlegging van testamenten of andere zaken in verband met een overlijden,...

  Verdere informatie
 • Therapiesessies tijdens de corona-pandemie

  De beperkingen in het dagelijks leven, zoals lockdowns, contactverboden, verplicht thuiswerken, maar ook gesloten scholen en peuterspeelzalen en verzorgingshuizen - hebben allemaal sporen achtergelaten in de maatschappij. Veel volwassenen leiden tijdens de pandemie aan angststoornissen, angst om het voortbestaan en depressies. Maar ook aan kinderen en jongeren gaat de pandemie niet ongemerkt...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS-CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio's en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie, kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie