Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Deeltjesmeetapparaat BQ30
 1. Producten en diensten
 2. Meetinstrumenten
 3. Luchtkwaliteit
 4. Deeltjesteller
 5. BQ30 deeltjesmeetapparaat

BQ30 deeltjesmeetapparaat

Luchtkwaliteitsmonitor voor controle van de fijnstof- en CO2-belasting

Deeltjesteller voor luchtkwaliteitsmetingen

De discussie rondom de fijnstofbelasting van de lucht en de effecten voor de gezondheid, is op dit moment niet meer we te denken. Maar wat maakt fijnstof zo gevaarlijk? In principe wordt bij de meting onderscheid gemaakt tussen de beide deeltjesfracties PM10 en PM2,5.

Onder PM10 vallen alle deeltjes met een maximale diameter van 10 µm en bij PM2,5 zijn het alle deeltjes waarvan de diameter kleiner is dan 2,5 µm. Met het blote oog zijn deze deeltjes niet zichtbaar. Ze zijn zo klein, dat de deeltjes met grootte PM2,5 tot in de longblaasjes kunnen binnendringen. Nog kleinere deeltjes met een grootte van minder dan 1 µm, zijn zelfs in staat tot in de bloedvaten binnen te dringen.

We worden dagelijks omgeven door ontelbare potentiële fijnstofbronnen. Ongeacht of u langs een druk bereden weg of in de buurt van een industriegebied woont of werkt - u kunt aannemen dat de fijnstofbelasting in de ademlucht is verhoogd. In ruimten en gebouwen waar veel mensen aanwezig zijn, stijgt bovendien het CO-gehalte vaak bovengemiddeld. 

Maar ook gewone zaken, zoals koken, stofzuigen, tabaks- en kaarsrook of de emissies van warmtebronnen, zoals ovens of haarden, kunnen het woonklimaat en dus het welzijn direct negatief beïnvloeden. Want een verhoogde concentratie fijnstof, evenals het CO2-gehalte in de lucht, kunnen niet alleen het algemeen welzijn beïnvloeden, maar ook zorgen voor concentratie- en slaapstoornissen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de meest uiteenlopende allergische reacties. Op de lange termijn verhoogt fijnstof het risico op hart- en vaatziekten, evenals ziekten van de ademwegen en zelfs kanker.

Met het praktische deeltjesmeetapparaat BQ30 houd u de waarden voor fijnstof, CO, luchttemperatuur luchtvochtigheid altijd in de gaten. Zo kunt u eventueel door toevoer van verse lucht of door een effectieve toepassing van Luchtreinigers, Luchtbevochtigers of Luchtontvochtigers het ruimteklimaat verbeteren.

Met de compacte luchtkwaliteitsmonitor BQ30 kunnen gedurende lange perioden betrouwbaar en nauwkeurig tegelijkertijd zowel kritische fijnstofconcentraties als CO2-belastingen in de lucht worden opgespoord. Het praktische allround-meetapparaat registreert bovendien de luchttemperatuur, evenals de luchtvochtigheid.

Mobiele laser-deeltjesteller zijn de optimale oplossing voor bewaken, kwaliteitsborging en beoordeling van de luchtkwaliteit.

BQ30 display – goed

Op het grote 3" LCD-kleurendisplay van de BQ30 kunnen tegelijkertijd de deeltjesmassaconcentratie in de lucht, het CO2-gehalte, de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, evenals de datum, de actuele tijd en de acculaadtoestand worden afgelezen. Een kleurige bargraph-indicator signaleert bovendien in één oogopslag of de deeltjesbelasting binnen de "Groene zone" ligt.

BQ30 display – normaal

In geeltinten signaleert de luchtkwaliteitsmonitor BQ30 optisch, dat de gemeten waarden voor PM10/PM2,5-deeltjes binnen het "Normale" bereik liggen. Bij een rode indicatie, is er al sprake van een "Middelmatige" belasting. Op basis van de voorgedefinieerde grenswaarden, kunnen ook individuele drempelwaarden worden ingesteld.

BQ30 display – slecht

Wisselt de indicatiekleur op het display naar violet, resp. donkerpaars, zijn de voorgedefinieerde deeltjeshoeveelheidsgrenswaarden duidelijk overschreden. Om de slechte luchtkwaliteit op korte termijn te verbeteren, moet bijv. goed worden geventileerd. Ook de waarden voor CO2-van de lucht worden separaat weergegeven in de betreffende kleurschakering.

Informatieblad deeltjesteller BQ30

In één oogopslag voor uw bureau. Het maakt niet uit in welke werk- of woonomgeving je de luchtkwaliteit onder controle wilt houden, met de BQ30 zit je altijd aan de veilige kant!

Het informatieblad voor de BQ30 luchtkwaliteitsmonitor is hier eenvoudig te downloaden

Automatische basislijnkalibratie (Automatic Baseline Calibration)

De momenteel verwachte CO2-waarde van de verse lucht is ca. 400 ppm (0,04 %vol). Deze waarde wordt door het apparaat aangenomen als onderste grenswaarde (basislijn). Een speciaal algoritme controleert daarna gedurende meerdere dagen permanent de laagst gemeten CO2-meetwaarde van de sensor gedurende een voorgeconfigureerde tijdsinterval en corrigeert langzaam elke vastgestelde drift over een langere periode in vergelijking tot de te verwachten waarden van de verse lucht van 400 ppm (of 0,04%vol) CO2. Bij normale toepassingen in binnenruimten daalt het kookdioxidegehalte hierbij ergens in de loop van een week naar vrijwel het buitenluchtniveau. Door het meten van de waarden gedurende een periode van 8 dagen en het daarna vergelijken van de laagste waarde met het 400-ppm-punt, herkent het meetapparaat of het nulpunt moet worden aangepast of niet. Dit gebeurt volledig automatisch. Het algoritme maakt gebruik van het feit dat het CO2-gehalte in gebouwen/ruimten regelmatig gedurende een periode tot een minimum stabiliseert, als ze niet worden bewoond. In ruimten die permanent worden bewoond of waar continu een verhoogde CO2-concentratie heerst (bijv. in kassen), werkt dit principe van automatische kalibratie dus niet.

De BQ30 maakt een kwantitatieve meting van fijnstofemissies mogelijk
Een mensenhaar heeft een diameter van ca. 50 tot 70 µm. Vergelijk hiermee de diameter van inadembare stoffracties (E-stof, PM10) en deeltjes die kunnen worden opgenomen door logblaasjes (A-stof, PM2,5).

Houd de concentraties van huis- en fijnstof, roet en pollen in de gaten

De gebruiksvriendelijke mobiele Luchtkwaliteitsmonitor detecteert en kwantificeert de massaconcentratie van allerlei fijnstofdeeltjes. Hiervoor meet het meetapparaat via lasertechniek probleemloos de meest geringe luchtverontreinigingen in de grootten PM2,5 en PM10 in microgram per kubieke meter.

De BQ30 maakt via instelbare, periodieke tijdsintervallen bovendien een effectieve controle van de deeltjesbelasting gedurende lange perioden mogelijk. Maximaal 5.000 records kunnen worden opgeslagen, waarbij zowel de PM-concentraties als de meetdatum worden geregistreerd. Deze datahoeveelheid wordt naar keuze overzichtelijk als grafische curven op een groot 3 inch kleurendisplay weergegeven.

M.b.t. de massaconcentratie van de deeltjesgrootte PM2,5 zijn bij de BQ30 vooringestelde grenswaarden definieerbaar, de overschrijding hiervan kan via een akoestisch alarm worden gesignaleerd. Daarnaast helpen kleurindicators met zes niveaus met de betreffende alarmniveaus bij een snelle analyse of de deeltjesconcentraties als goed tot zeer kritisch kunnen worden ingeschat.

Allround meetapparaat voor bewaking van het woonklimaat

Het handzame allround-meetapparaat registreert met sonden bovendien tegelijkertijd meer ruimteklimaatparameters die belangrijk zijn voor de gezondheid: zoals de CO-belasting in ppm, de luchttemperatuur van -20 tot 70 °C, evenals de luchtvochtigheid van 0 tot 100 % r.v. De meetwaarden voor PM10, evenals CO worden automatisch in een wisselende weergave op het display weergegeven. Een andere kleurindicator met drie niveaus completeert de gebruiksvriendelijke weergave van vooral deze beide parameters in relatie tot een goede tot slechte luchtkwaliteit. 

Door de nauwkeurige meetresultaten, het draadloze, duurzame accubedrijf, het geringe gewicht en de compacte afmetingen, is de luchtkwaliteitsmonitor BQ30 een perfecte begeleider, overal waar bewijs voor een mogelijke voor de gezondheid schadelijke blootstelling door fijnstof- en CO-belastingen nodig is.

Technische details van de BQ30

BQ30
Luchtkwaliteitsmonitor voor het gedurende lange perioden registreren van de deeltjesconcentratie in de lucht. Indicatie van CO2-belasting, actuele ruimtetemperatuur en ruimteluchtvochtigheid.
BQ30
3 inch kleurendisplay voor gelijktijdige weergave van alle gemeten parameters. Automatisch wisselende weergave van alle gemeten klimaatparameters.
BQ30
Fijnstofmeting met max. diameter van PM2,5 en PM10. Accu- en netgebruik mogelijk.
BQ30
Extra kleurenindicator met akoestische alarm-automaat voor het snel meten van kritische deeltjesconcentraties.

Technische Daten im Vergleich

Alle ruimtethermostaten in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de meest geschikte ruimtethermostaat kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle ruimtethermostaten van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens

Voordelen in de praktijk:

 • Luchtkwaliteitsmonitor voor het gedurende lange perioden registreren van de deeltjesconcentratie in de lucht
 • Fijnstofmeting met max. diameter van PM2,5 en PM10
 • Indicatie van CO2-belasting, actuele ruimtetemperatuur en ruimteluchtvochtigheid
 • Geheugen voor maximaal 5.000 records
 • Bargraph-indicator
 • Extra kleurenindicator met akoestische alarm-automaat voor het snel meten van kritische deeltjesconcentraties
 • Uitschakelautomaat
 • 3 inch kleurendisplay voor gelijktijdige weergave van alle gemeten parameters
 • Accu- en netgebruik mogelijk
 • Instelbare beeldschermhelderheid
 • Automatisch wisselende weergave van alle gemeten klimaatparameters
 • Weergave van datum en tijd
 • Taalkeuze
 • Accustatusindicatie

Kopen

CO2-luchtkwaliteitsmonitor en deeltjesmeetapparaat BQ30 tonen in Trotec webshop

CO2-luchtkwaliteitsmonitor en deeltjesmeetapparaat BQ30 DEAL

U bespaart: 21 %

82,99 € 64,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 3.510.205.098
Deeltjes concentratie
  Aantal kanalen 2
  Kanaalgrootten 2,5 µm, 10 µm
  Telmodi Cumulatief
  Telefficiëntie 100 %
  Detectortype Light scattering
Deeltjes-massaomrekening
  Meetbereik min. | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 0
  Meetbereik max. | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 2.000
  Resolutie | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 1
Kooldioxide (ppm)
  Meetbereik min. | Koolmonoxide [ppm] 0
  Meetbereik max. | Koolmonoxide [ppm] 9.999
  Nauwkeurigheid ± | Koolmonoxide [%] 5
  Resolutie | Koolmonoxide [ppm] 1
Luchttemperatuur
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] -20
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] 70
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°F] -4
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°F] 158
  Nauwkeurigheid [°C] 2
  Resolutie [°C] 0,1
  Resolutie [°F] 0,1
relatieve luchtvochtigheid
  Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [% r.v.] 0
  Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [% r.v.] 100
  Nauwkeurigheid 0 % - 20 % [%] 5
  Nauwkeurigheid 20 % - 80 % [%] 3,5
  Nauwkeurigheid 80 % - 100 % [%] 5
  Weergaveresolutie [% r.v.] 0,1
Display
  3" TFT LCD-display
Opslagorganisatie
  Gegevensopslag intern flash intern flash
Energievoorziening
  Intern accu (li-ion)
  via netspanning
  Batterijtype 1 x 3,7 V Li-Po accu
Omgevingscondities
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 0
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 50
  Bedrijf - max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) [%] 100
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 85
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 75
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 155
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 0,36
Standaardleveromvang
Standaardleveromvang
  Meetapparaat
  Li-Po accu
  Mini-USB-kabel
  Laadapparaat (USB 5 V, 1 A)
  Bedieningshandleiding
Bepaalde meetgrootheden en functies
intern sensorsysteem
  Massaconcentratie PM2,5/PM10
  CO2
  Temperatuur [°C]
  Temperatuur [°F]
  relatieve luchtvochtigheid [%]
Functies en uitrustingen
  Automatisch wisselende weergave van alle gemeten klimaatparameters
  Simultane meting PM2,5 en PM10
  Meting van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2, configureerbare meetfrequentie, optionele XY-grafiek
  Automatische basislijnkalibratie
  Alarmfunctie optisch
  Alarmfunctie akoestisch
  Geheugen voor 5.000 meetwaarden
  Bargraph-indicator
  Datum
  Kloktijd
  Helderheid van het scherm instelbaar
  Uitschakelautomaat
  Accutoestandsindicatie

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Toebehoren

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Downloads

Laden...