Op het racecircuit: Geluidsmeting bij motoren

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Inspecties, motoren en lichaam
  3. Geluidsmeting bij motoren

Op het racecircuit: Geluidsmeting bij motoren

Om de voorgeschreven geluidsniveaus te handhaven, worden de motoren van auto's en motorfietsen gecontroleerd met geluidsniveaumeetapparaten van Trotec.

Bij steeds meer racecircuits worden de geluidsnormen aangescherpt. Omwonenden en deelnemers aan de evenementen, moeten worden beschermd tegen schadelijke geluidsbelasting. Daarom geldt voor de organisatoren van motorsportevenementen: Elk voertuig moet vooraf op geluidsemissie worden gecontroleerd. Een betrouwbare meetmethode bieden de Geluidsniveaumeetapparaten van Trotec. Ze garanderen een snelle en nauwkeurig gebruik bij geluidsmetingen.

De een vindt geluid fijn, de ander wordt ziek van geluid. Dat is het verschil tussen mensen die racecircuits bezoeken en deelnemen aan motorsportevenementen, en mensen die leven in de buurt van dergelijke evenementenlocaties. Om de omwonenden te beschermen tegen een schadelijke geluidsbelasting, moeten de exploitanten van racecircuits en de organisatoren van de daar plaatsvindende motorsportevenementen bepaalde geluidsnormen handhaven. Zo geldt bijvoorbeeld sinds het seizoen 2015 voor evenementen op de Nordschleife van de Nürnburgring een maximaal geluidsniveau van 130 decibel. Voor de Hockenheimring geldt een begrenzing van 98 decibel. Het passeergeluid bij de stationaire meetpunten mag hierdoor slecht 90 decibel zijn. Dit komt overeen met een stilstaande geluidsbron van 98 decibel. Bij de motorsportevenementen wordt het geluidsniveau permanent gemeten. Zodra het voertuig van een deelnemer te luid schijnt, wordt het uit de race genomen en door de raceleiders gecontroleerd op de geluidssterkte.

Tijdige controle

Om te zorgen dat de motorsportliefhebber met z'n voertuig niet vroegtijdig uit de race wordt genomen of zelfs helemaal niet mag deelnemen, moeten auto's en motorfietsen tijdig worden gecontroleerd op hun geluidsontwikkeling. Dat doen de eigenaren zelf of ze gaan voor zekerheid en vragen het de professionals in de tuning- en autowerkplaatsen. Maar ook de organisatoren op het circuit moeten zeer goed zijn uitgerust voor de geluidsmeting. Ten slotte zijn zij het, die het laatste woord hebben over een deelname aan het motorsportevenement. Om een nauwkeurige geluidsanalyse aan de motoren van auto's en motorfietsen te kunnen uitvoeren, heeft u nauwkeurige meetinstrumenten nodig – de Geluidsniveaumeetapparaten van Trotec.

Geluid op het spoor

Om tijdig maatregelen te nemen tegen de geluidsemissie van een voertuig, moeten de exacte geluidswaarden van de betreffende motor worden vastgesteld. Vaak is de verassing compleet: Want inmiddels zijn enkele voertuigen zelfs in originele toestand te luid voor veel racecircuits. En ook bij het tunen worden veel professionals overmoedig. Niet altijd willen de motorsportliefhebbers afzien van open uitlaatsystemen, die doorgaans verantwoordelijk zijn voor extreme geluidsontwikkeling. Dat hoeven ze ook niet, als ze tijdig met de concrete bepaling van de geluidsontwikkeling werken en bij het ombouwen binnen de grenzen blijven van wat is toegestaan.

De geluids-professional

Een professionele controle biedt het Geluidsniveaumeetapparaat SL300 van Trotec. Dit eenvoudig te hanteren geluidsniveaumeetapparaat verenigt moderne elektrodynamische geluidomvormingstechniek in een compact ontwerp. De SL300 is snel inzetbaar, als het gaat om geluidsmeting bij motoren. Hij voldoet aan de eisen voor geluidsniveaumeetapparaten in de nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 61672-1, evenals ANSI S1.4. De meetwaarden worden zeer duidelijk op het LCD-display met achtergrondverlichting weergegeven. Hij beschikt over talrijke praktijkgerichte functies, zoals een Fast-Slow-tijdanalyse en is in staat 50 meetwaarden op te slaan – ideaal voor gedetailleerde analyse en documentatie!

De voordelen van het geluidsniveaumeetapparaat SL300:

  • Nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 61672
  • Geheugen voor maximale en minimale waarde
  • Omschakelbare tijdanalyse
  • Geheugen voor 50 meetwaarden
  • Displayverlichting

Met het geluidsniveaumeetapparaat kunt u de geluidsontwikkeling van een auto- of motorfietsmotor tijdens een inspectie op de testbank maar ook bij het passeren meten.

Meer oplossingen