Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Werktenten, mobiele privacy
  3. Evacuatieoefening voor treinen

Veiligheid op de rails: Evacuatieoefening voor treinen

Met een nevel- en rookgassimulator kan een brand in een trein worden gesimuleerd – het personeel oefent voor een noodsituatie

Een defect aircosysteem, een schade aan de motor of een brand in een afvalbak: De oorzaak van rookontwikkeling in een trein is vaak pas na het blussen bekend. Voor het boordpersoneel geldt vooral de rust te bewaren en de reizigers te evacueren. Bij de betreffende brandoefeningen worden de medewerkers voorbereid op noodsituaties. Bij een dergelijke oefening wordt vaak de nevel- en rookgassimulator FS200 van Trotec gebruikt. Want deze zorgt voor een constante en natuurlijk ongevaarlijke rookontwikkeling.

Als de rook zich verspreidt in een krappe coupé of een grote wagon, breekt paniek uit. De reizigers weten doorgaans niet wat de oorzaak van de walm is en hoe groot het dreigend gevaar is. Dan helpt slechts één ding: De passagiers moeten bij een noodsituatie kunnen vertrouwen op het personeel, want de medewerkers weten wat ze moeten doen. Want vooral als de brand tijdens de rit in de trein uitbreekt, moet de rust bewaard blijven. De treinmachinist moet eerst de trein stoppen, zodat alle reizigers naar buiten kunnen worden gebracht. Daarna controleren de medewerkers achtereenvolgens de coupés, de toiletten en de restauratiewagon, om alle mensen zo snel mogelijk te kunnen evacueren.

Oefenen voor noodsituaties

Om te zorgen dat medewerkers in een dergelijke noodsituatie bedachtzaam en soeverein kunnen handelen, moeten ze op een dergelijke situatie worden voorbereid. Bij evacuatieoefeningen leren ze, hoe ze vooral bij een onbekende rookontwikkeling in een trein moeten handelen en hoe ze voor de veiligheid van de passagiers kunnen zorgen. Hierbij moet er vooral rekening mee worden gehouden dat bij een brand in de trein de wagons snel zijn gevuld met een dichte rook. Hierbij moet worden gezorgd voor adembescherming en het behoud van het richtingsgevoel, zodat de mensen zo snel mogelijk in de frisse lucht worden gebracht.

Een dergelijke noodsituatie oefenen de medewerkers onder zo reëel mogelijke omstandigheden. Dit betekent dat minimaal een wagon beschikbaar moet zijn, waarin dichte rook wordt gebracht. De nevel- en rookgassimulator FS200 realiseert binnen de kortst mogelijke tijd zichtcondities, die bij een brand in een krappe ruimte ontstaan.

Betrouwbare inzet

Het transport en het in gebruik nemen van de nevel- en rookgassimulator is zeer eenvoudig. De compacte krachtpatser kan door z'n compacte afmetingen en het geringe gewicht probleemloos in een wagon worden opgesteld. Met enkele handelingen is de jerrycanhouder ontgrendeld en neergeklapt en kan de jerrycan met nevelvloeistof worden gebruikt. Naar behoefte worden de extreem sterke turbine en de vloeistofpomp van de FS200 ingesteld. Praktisch: Deze instellingen worden traploos uitgevoerd, zodat de dichtheid van de kunstmatige nevel kan worden aangepast aan de inzetomstandigheden. De intelligente capaciteitskoppeling van turbine, verwarming en pomp, zorgt dat tijdens een evacuatieoefening in de trein niets mis gaat. Zo kan een dichte nevelstroom gelijkmatig worden geproduceerd, zonder dat het apparaat extra hoeft te worden verwarmd.

Wie de nevel- en rookgassimulator FS200 inzet voor evacuatieoefeningen, kan zich volledig concentreren op de afloop van de gebeurtenis. Een korte opbouwtijd en een snelle voorbereiding van de wagon zonder extra toezicht op het apparaat zijn gegarandeerd.

De nevel- en rookgassimulator FS200 bij evacuatieoefeningen voor treinen

  • Professionele kwaliteit "made in Germany" – natuurlijk van Trotec
  • Constante, dichte nevelontwikkelingen
  • Snelle voorbereiding van de wagon
  • Probleemloos transport, dankzij de compacte afmetingen en het geringe gewicht
  • Traploos instelbaar, voor een optimale aanpassing aan de inzetlocatie en voor een duurzame, betrouwbare inzet

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar