Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Werktenten, mobiele privacy
  3. Evacuatieoefeningen bij passagiersschepen

Weg uit de rook: Evacuatieoefeningen bij passagiersschepen

Met de nevel- en rookgassimulator FS200 van Trotec, kan het scheepspersoneel gericht worden getraind voor noodsituaties

Ook al gelden passagiersschepen als zeer veilige transportmiddelen, moeten ook hier de voorbereidingen voor een noodsituatie serieus worden genomen. Internationale bepalingen, die onder auspiciën van de Verenigde naties zijn opgesteld, schrijven voor dat in het kader van veiligheidsmaatregelen het scheepspersoneel ook moet worden opgeleid voor evacuatie bij noodsituaties. Om een noodsituatie ook onder reële omstandigheden te kunnen oefenen, worden nevelmachines ingezet. De nevel- en rookgassimulator FS200 van Trotec is zeer geschikt voor dergelijke trainingen.

Cruises gelden als zeer veilig. In vergelijking met andere reismiddelen, zijn noodsituaties op passagiersschepen zeer zelden. Dit heeft voor een groot deel te maken met de moderne techniek en de extreem hoge veiligheidsstandaards bij passagiersschepen. Om de hoogst mogelijke veiligheid te waarboren voor de passagiers en ook voor de bemanning, zijn ondernemingen die cruise- en passagiersschepen exploiteren onder andere verplicht speciale oefen- en trainingsprogramma's voor het scheepspersoneel te organiseren. Hierbij horen vooral evacuatieoefeningen. Een scenario wordt hierbij vooral in ogenschouw genomen: een brand onderdeks. Want een dergelijke brand verloop geheel anders dan een brand in een gebouw of in de vrije natuur op het land. Op de eerste plaats staat niet het blussen van de vlammen, maar de evacuatie van de passagiers.

Snelle rookverspreiding

De stalen wanden van een schip worden door de vlammen dermate verhit, dat het vuur zich door warmtegeleiding kan uitbreiden. Hierbij komen de lange gangen onderdeks, de vele trappenhuizen en de ventilatieschachten, waardoor bij brand een sterk schoorsteeneffect ontstaat. De gevolgen: Vuur en vooral rook breiden zich met een enorme snelheid onderdeks uit. Binnen de kortst mogelijke tijd zijn de krappe wegen zo dicht gevuld met rook, dat het zicht minder dan 30 cm is. Het scheepspersoneel moet zijn voorbereid om zeer veel passagiers over smalle, lange en vooral met rook gevulde gangen onder de slechtst mogelijke zichtcondities te evacueren.

Sterke kunstmatige rook

Om te zorgen dat het personeel is voorbereid op een noodgeval, moeten grondoefeningen onderdeks met kunstmatige rook plaatsvinden. De nevel- en rookgassimulator FS200 bij voor dergelijke gevallen een geschikte partner. Dankzij de zeer krachtige turbine en de traploos regelbare vloeistofpomp, wordt binnen enkele seconden een dichte, witte rook geproduceerd. Binnen de kortst mogelijke tijd is het bedoelde gedeelte met een dichte – natuurlijk geheel ongevaarlijke – nevel gevuld, die zorgt voor de zichtcondities die heersen bij een brand onderdeks.

Compacte krachtpatser

Om te zorgen dat gangen en trappenhuizen zo snel mogelijk zijn voorbereid voor de brandoefening op een schip kan de FS200 probleemloos worden geplaatst en ingezet op verschillende plaatsen. Slechts enkele handelingen zijn nodig om de compacte krachtpatser op te stellen en in gebruik te nemen. Dankzij de compacte afmetingen en het lage gewicht, kan de professionele nevel- en rookgassimulator snel een probleemloos worden getransporteerd. Zo duren de voorbereidingen niet lang en kan het personeel zich volledig richten op de evacuatieoefeningen.

De nevel- en rookgassimulator FS200 bij evacuatieoefeningen van passagiersschepen

  • Professionele kwaliteit "made in Germany" van Trotec
  • Constante, dichte nevelontwikkelingen
  • Snelle voorbereiding van de gangen
  • Probleemloos transport
  • Traploos instelbaar, voor een optimale aanpassing aan de inzetlocatie

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Trotec/5