Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Ventilatie
  3. Ventilatie in de veehouderij

Een gezonde bries: Ventilatie in de veehouderij

Met krachtige ventilatoren kunnen zelfs grote stallen betrouwbaar worden geventileerd.

Een kalf ademt per uur tot wel 14 kubieke meter lucht in. Maar door de ontlasting en het vaak vochtige klimaat in de stal is de kiembelasting extreem hoog. Dit kan tot langdurige luchtwegziekten van bij de dieren leiden. Ook bij hitte die blijft hangen in de zomer wordt het vee en het gevogelte belast, dat vaak ik krappe stallen wordt gehouden. Alleen een goed geventileerde omgeving kan zorgen voor een daling van het aantal kiemen in de lucht. Daarom mogen naast de openingen in het gebouw, krachtige ventilatoren niet ontbreken. De axiale ventilatoren uit de TTV-serie van Trotec verversen de stallucht betrouwbaar.

Een goed stalklimaat is essentieel bij de veehouderij. Alle nuttige dieren, melkkoeien, kalveren, mestvarkens, leg- of slachtgevogelte, hebben vooral verse lucht nodig, zodat ze niet vroegtijdig overlijden of de productie van melk, vlees of eieren aanzienlijk daalt. Zelfs het vaak reinigen van stallen is geen garantie voor de bescherming tegen kiemvorming in de stallucht. Door de ontlasting, stro en strooimiddelen, drinkinstallaties en voederpunten, is de kiembelasting in de stallen extreem hoog. En dit warm-vochtige klimaat zorgt dat kiemen zich snel verbreiden. Luchtwegziekten bij de dieren zijn vaak het gevolg. In de zomer komt hier nog het gevaar bij van hitte die blijft hangen. Bovendien betekent de muffe, warme lucht stress voor de dieren, dit heeft weer een negatief effect op de productie.

In veel bedrijven worden daarom ventilatie-installaties ingebouwd, die voor duurzaam betere luchteigenschappen in de veehouderij moeten zorgen. Maar bij uitval of niet goed gerichte inbouw, kan een dergelijk gebruik de situatie in het ergste geval zelfs verslechteren.

Handzaam, betrouwbaar, nauwkeurig

Wordt de lucht in een veestal voldoende en betrouwbaar ververst, betekent dit bijvoorbeeld voor runderen een gelijkmatige voeropname, een geringere belasting van de stofwisseling, een constante en kwalitatief hoogwaardige melkproductie en een gegarandeerde vruchtbaarheid van de dieren. Dit geldt voor dieren in een looppstal maar ook in een stal met hokken. Dit kunnen de producenten met een zeer eenvoudige oplossing bereiken: door het gebruik van de axiale ventilatoren uit de TTV-serie van Trotec. Goed gepositioneerd in een stal of halopening, zorgt het krachtige apparaat dat de verbruikte, vochtige, stoffige en vaak ook met kiemen besmette lucht snel wordt vervangen door zuurstofrijke lucht. De luchtstroom bevordert bovendien het dierenwelzijn en lastige insecten, vogels en andere ongewenste inwoners worden verdreven.

De attributen van de axiale ventilatoren van Trotec zijn robuustheid, een lange levensduur en betrouwbaarheid. Ze kunnen probleemloos worden getransporteerd en exact worden opgesteld en in gebruik worden genomen waar ze op dat moment nodig zijn. De ventilator met een hoge capaciteit TTV 7000 is het meest krachtige apparaat uit de serie en zeer geschikt voor de landbouw, vooral waar het gaat om het verversen van grote luchtvolumes. Het apparaat is instelbaar tot een luchthoeveelheid van 7000 kubieke meter per uur en maakt indruk met een worpwijdte van 65 meter. Een plus: Met de geschikte slangadapters en meerdere aangesloten luchtslangen, transporteert de TTV 7000 de grote luchthoeveelheden over grote afstanden dor de gehele stal of hal.

De voordelen van de axiale ventilatoren van Trotec

  • Extreem robuust voor een langdurige inzet, ook onder zware omstandigheden
  • Spatwaterbeschermd
  • Ruimtebesparend stapelbaar
  • Flexibel inzetbaar bij de luchttoevoer en luchtafvoer door variabele accessoiremodules

Axiale ventilatoren voor de verhuur

Voor het geval dat: Wie beschikt over een ventilatie-installatie in de stallen en veehallen, moet altijd gewapend zijn. Mocht de ventilatie-installatie uitvallen, zijn de krachtige axiale ventilatoren bij ons huurportal TKL al voor u klaar. Zo kunt u de tijd dat de installatie wordt gerepareerd probleemloos overbruggen. TKL heeft betrouwbare en voordelig geprijsde attractieve oplossingen voor u!