Droging van perslucht

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
 1. Toepassingen
 2. Algemene oplossingen voor ontvochtiging
 3. Droging van perslucht

Optimale bescherming van installaties: Droging van perslucht

Luchtontvochtigers voorkomen waterdamp in machines en installaties en bieden zo productiezekerheid.

De meest voorkomende oorzaken van een productiestilstand zijn teveel waterdamp in de machines en installaties en corrosie in de pijpleidingen. Te vochtige perslucht moet daarom absoluut worden vermeden. Een effectieve mogelijkheid is het gebruik van krachtige luchtdrogers. Het antwoord op de vraag hoe droog de perslucht moet zijn voor optimale productieomstandigheden en om de bescherming van machines en installaties te waarborgen, ligt aan de relatieve vochtigheid. Die moet onder 50 procent worden gebracht, want binnen dit bereik hoeft geen rekening te worden gehouden met corrosie. Voor een effectieve en constante droging van de perslucht zorgen de adsorptiedrogers van Trotec.

Een productiestilstand veroorzaakt extreem hoge kosten. De onderneming moet proberen leveringsproblemen te voorkomen, moet betalen voor het personeel, het arbeidsintensief storingzoeken door vakmensen financieren en natuurlijk ook het verhelpen van de schade betalen. Vooral onverwachte uitval, die leidt tot een productiestilstand, moet absoluut worden vermeden. Daarom is het belangrijk het mechanisch en elektronisch systeem van machines en productie-installaties permanent te verzorgen en de beschermen, zodat een storingsvrije permanente werking kan worden gewaarborgd. De aandacht moet worden gericht op klimatologische omstandigheden, waaraan de machines en installaties worden blootgesteld – uitwendig maar ook inwendig.

Perslucht gericht drogen

Vaak zijn het corrosieplekken in het pijpleidingsysteem of teveel waterdamp in de machines en installaties, die leiden tot uitval van een installatie. De oorzaak is dan doorgaans te vochtige perslucht. Daarom moet een te hoog waterdampgehalte absoluut worden vermeden en moet de perslucht worden ontvochtigd. Hiervoor is techniek nodig, want zo kan blijvende schade aan de productie-installaties en stilstand worden voorkomen. De adsorptiedrogers van Trotec leveren waardevolle arbeid – krachtig, effectief en energiezuinig!

Relatieve luchtvochtigheid

Bij het drogen van perslucht gaat het vooral om één vraag: Hoe droog moet deze zijn? Het antwoorde lijkt eenvoudig: De relatieve luchtvochtigheid moet onder 50 procent liggen, want binnen dit bereik kan corrosie nagenoeg worden uitgesloten. Overigens: De relatieve luchtvochtigheid geeft aan, in hoeverre de lucht is verzadigd met waterdamp. De waarde van 50 procent relatieve luchtvochtigheid betekent bijvoorbeeld dat de lucht slechts de helft van de hoeveelheid waterdamp bevat, dan bij de betreffende temperatuur maximaal kan zijn opgenomen. Stijgt de temperatuur, kan de lucht ook meer waterdamp opnemen – en wel zoveel, dat deze 100 procent verzadigd is. Dan is het dauwpunt bereikt. Vanaf dat punt wordt de waterdamp als condenswater afgegeven. Condens ontstaat eveneens, als waterdamprijke en ook vochtige lucht wordt afgekoeld. Want er geldt: hoe warmer de lucht, des te meer waterdamp deze kan opnemen.

Het drukdauwpunt

Het dauwpunt geldt als vochtigheidsmaat, omdat deze afhankelijk is van het gehalte aan waterdamp in de lucht. Bij perslucht spreekt men van een drukdauwpunt. Bij stijgende druk wordt bij constante temperatuur het dauwpunt eerder bereikt. Dit betekent: Er kan niet zoveel water worden opgenomen, als bij een lagere druk. Een laag drukdauwpunt wijst zo dus altijd op een laag watergehalte van de perslucht.

Uitgekiende oplossingen

Om het vocht te onttrekken aan de perslucht, worden droogaggregaten gebruikt. Op het gebied van ontvochtiging biedt Trotec een serie oplossingen, om te zorgen voor optimale vochtigheidswaarden in een productie-installatie. Als mobiele uitvoering of in stationair bedrijf – de apparaten hebben een lange levensduur, zijn onderhoudsarm en flexibel configureerbaar. De adsorptiedrogers van Trotec zijn zeer geschikt voor warmteterugwinning.

De TTR adsorptie-droogaggregaten voor permanent gebruik

De stationaire TTR-adsorptiedrogers van Trotec zorgen voor constante luchtvochtigheidswaarden, die machines en installaties beschermen tegen corrosie en schadelijke waterdamp. De productie is “made in Germany” en “made by Trotec”, dit betekent: de beste professionele kwaliteit voor de hoogste eisen bij de productie. Bij een stationaire industriële toepassing worden ontvochtigingsaggregaten vaak verbonden met pijpleidingen en moeten ze flexibel kunnen worden geïntegreerd in bestaande productieprocessen. Hier kunnen onze apparaten zich vooral onderscheiden, door de configureerbare luchtrichtingsomkering. Met de bedieningszijde altijd gericht naar de gebruiker, kan de luchtrichting door een eenvoudige moduleomkering naar behoefte worden aangepast. Rechts droge lucht uitblazen en links de vochtige lucht afvoeren – of omgekeerd – de luchtrichtingsomkering kan bij de TTR adsorptie-ontvochtigers met een geringe inspanning zelf worden uitgevoerd.

De mobiele TTR adsorptiedrogers voor flexibel gebruik

Voor tijdelijk gebruik van echte Trotec-ontvochtigingscapaciteit zijn de mobiele TTR-adsorptiedrogers bijzonder krachtige partners. Binnen de kortste tijd zijn de compacte alleskunners op de gebruikslocatie opgebouwd en met een druk op de knop in bedrijf genomen. Ook hier wordt een nauwkeurige luchthoeveelheidsregeling gegarandeerd. Handmeetapparaten, zoals thermohygrometer en dataloggers als de DL200X ronden het luchtontvochtigingsconcept af en maken een constante bewaking mogelijk.

De voordelen van adsorptiedrogers voor droging van perslucht

 • gerichte luchtdroging in professionele kwaliteit “made in Germany” – originele Trotec-productie voor een effectieve afvoer van waterdamp
 • krachtige en robuuste modellen voor stationair of mobiel gebruik
 • configureerbare luchtrichtingsomkering voor alle modellen
 • onderhoudsarme en ruimtebesparende constructie
 • al seriematig uitgerust met talrijke functies en een omvangrijke uitrusting
 • hoog economisch rendement, door modulair ontwerp
 • door de talrijke uitrustingsopties voor zo goed als elke toepassing individueel configureerbaar

De Trotec-vakadviseurs

Voor flexibel gebruik of voor permanente droging van de perslucht: Welke Trotec-droogaggregaten speciaal geschikt zijn voor uw toepassing – bij deze vragen adviseren de medewerkers van de Trotec industrie-service. Onze vakmensen helpen graag bij het plannen van de benodigde capaciteiten en de keuze van de modellen.

Naar wens produceren wij ook maatwerk-adsorptiedrogers als speciale uitvoering

Wij produceren naar wens ook maatwerk-adsorptiedrogers als perfect aan uw eisen aangepaste speciale uitvoeringen “made in Germany”, bijvoorbeeld:

 • TTR-droogaggregaten in hygiëne-uitvoering
 • TTR-droogaggregaten voor LABS-vrije droge lucht
 • TTR-droogaggregaten met extreem laag dauwpunt

Maak gebruik van de mogelijkheid om speciale uitvoeringen met speciaal aangepaste componenten voor uw individuele behoefte in nauwe samenwerking met onze specialisten te laten ontwerpen, construeren en produceren: Hier ervaart u meer …