Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten en apotheken
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

Trotec-luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie met H14-virusfilter, filteren virussen en bacteriën uit de ruimtelucht

Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën in eerste instantie gedwongen moesten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo de ziektecijfers en de sterfte binnen de gehele bevolking te reduceren, kunnen inmiddels – net als supermarkten en apotheken – inmiddels steeds meer winkels onder voorwaarden weer worden geopend. De combinatie van een weer toenemende klantfrequentie en een nog steeds aanwezig infectierisico, is niet alleen een grote uitdaging voor de logistiek en personeelsplanning, ook de desinfectie en beschermende maatregelen in winkels moeten worden aangepast aan de individuele gevaren!

Luchtgedragen bacteriën en virussen vragen op extra beschermende maatregelen in winkels

Luchtgedragen bacteriën en virussen vragen op extra beschermende maatregelen in winkels

Lange tijd gingen wetenschappers en artsen er vanuit dat gevaarlijke virussen, zoals het coronavirus zich vooral via een druppel- en contactinfectie (versmering) verspreiden. Hoofdzakelijk via de ademwegen van al geïnfecteerde personen, als bijvoorbeeld bij het hoesten of niezen infectieuze speekseldruppeltjes worden uitgestoten. Recentere studies berichten daarentegen dat het SARS-CoV-2-virus zich ook via aerosol, dus in de vorm van microscopisch fijne zwevende deeltjes via de lucht verdelen en maximaal 3 uur infectieus kan blijven.

Dit betekent voor winkels dat de ruimtelucht ook maximaal schoon en kiemvrij moet worden gehouden – in aanvulling op de tot op heden uitgevoerde desinfectie door spuiten en afvegen van de verkoopoppervlakken, winkelwagentjes, balies en kassazones.

Scheidingswanden scheiden alleen personen, maar niet de virusbelaste lucht

Vrij in de lucht zwevende aerosolen met aanhechtende virussen bewijzen dit: ze zweven vrij in de ruimtelucht! Alleen door scheidingswanden, spuugbeschermingsruiten of balieschermen kan de verspreiding via de lucht niet worden verhinderd. Want plexiglaswanden en ook mond-neus-beschermmaskers beschermen weliswaar tegen een directe “Virus-motregen” bij het spreken, maar niet tegen kiembelaste aerosolen in de ruimtelucht!

Een gecombineerde toepassing van maskers en plexiglas is een eerste belangrijke aanzet voor risicopreventie bij een directe druppelinfectie met het SARS-CoV-2-virus. Enkel deze maatregel beschermt nog niet tegen een groter besmettingsrisico – door de vrij in de ruimtelucht zwevende aerosolwolken!

Want al bij het spreken, hoesten of niezen stoten mensen niet alleen grote, zichtbare druppeltjes als een soort “Virus-motregen” uit in de ruimtelucht, maar in grote mate ook een groter aandeel minuscule deeltjes – de zogenaamde aerosolen. Deze zwevende deeltjes zijn slechts een duizendste millimeter groot, voor het blote oog onzichtbaar en bij geïnfecteerde mensen hechten hieraan ook bacteriën of virussen.

Aerosolwolken verspreiden zich net als rookslierten, alleen onzichtbaar

De aerosolwolk van tegelijkertijd uitgestoten microfijne druppeltjes verdeelt zich – vergelijkbaar met rookslierten – enkele meters hoog en ver overal in de ruimte en overwint zo probleemloos de fysieke barrière van een spuugbeschermingswand, zo kunnen de aerosoldeeltjes ook eenvoudig in de ademwegen en ogen van andere, achter de scheidingswand aanwezige personen komen.

Luchtgedragen virussen kennen geen afstandsregels

Alleen een totaaloplossing van een directe bescherming met plexiglas in combinatie met een permanente luchtreiniging daalt het infectierisico betrouwbaar en langdurig. Vertrouw daarom niet alleen op fysieke barrières met beschermmaskers en spuugbeschermingswanden voor bescherming van uw medewerkers, klanten of bezoekers. De aerosolen in de ruimtelucht houden zich niet aan afstandsregels!


Alle goede dingen bestaan in drieën! Daarom is het succestrio voor optimale bescherming tegen besmetting: Plexiglasscheidingswand, plus mond-neus-beschermmaskers, plus luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie voor virusfiltering!

De doorslaggevende laatste bouwsteen voor een effectief totaalconcept voor verlaging van het besmettingsrisico is een effectieve luchtreiniging voor het waarborgen van kiem- en virusvrije ruimtelucht!

Luchtreinigers van Trotec voor hoge luchtverversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn als geschapen voor deze taak, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten en zorgen zo voor een werkplek voor klanten, gasten en medewerkers met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

De zone-luchtreiniger TAC V+ is een innovatieve oplossing voor het realiseren van werk- en verblijfsruimten zonder virussen en schadelijke stoffen, waar dat ook nodig mocht zijn. Bij de receptie, in een callcenter, coworking spaces, kantoortuinen met veel individuele werkplekken zonder tussen- en scheidingswanden. Maar ook in restaurants, kantines, nagel-/cosmeticastudio’s, kapsalons, dokterspraktijken en fitness-studio’s.

Overal waar de mobiele luchtreiniger TAC V+ wordt geplaatst, levert hij met schone en virusgefilterde lucht doorspoelde “Clean Air zones”. Binnen deze zones blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare doorspoeling van de zone met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.


Professionele luchtreinigers met H14-HEPA-filter van Trotec

Luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie met H14-HEPA-filter

HEPA-filters uit de klasse H14 scheiden meer dan 99,995% van alle fijne zwevende stoffen af en hebben een doorlaatgraad van slechts 0,005%. Of met andere woorden: Van 100.000 deeltjes kunnen slechts 5 kunt het H14-filter passeren. Dankzij deze eersteklas eigenschap worden dergelijke filters met hoge prestaties ook gebruikt voor het leveren van schone lucht in operatiekamers, evenals in vergelijkbare hygiënegevoelige omgevingen. De beste voorwaarden om ook de ruimte- en ademlucht in supermarkten, apotheken, drogisterijen, evenals andere druk bezochte ruimten in tijden van om zich heen grijpende epidemieën kiem- en virusvrij te houden.

Trotec-luchtreinigers met H14-HEPA-filter: Effectief bij bacterie- en virusconglomeraten

H14-HEPA-filters van Trotec scheiden deeltjes groter dan 0,1 µm af en worden vooral aanbevelen voor filtering van

 • Bacteriën (0,6 - 1,0 µm)
 • Fijnstof (0,1 - 10 µm)
 • Pollen, (10 - 100 µm)
 • Virussen (0,4 - 0,5 µm)

Bekende virusstammen, zoals SARS-CoV, MERS-CoV of Covid-19 hebben een deeltjesgrootte van 0,005 µm tot 0,1 µm. Meestal vormen ze in combinatie met andere deeltjes, bijvoorbeeld speeksel, zwevende stoffen, etc. conglomeraten met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze conglomeraten worden ook aangeduid als kiemen en betrouwbaar afgescheiden door het Trotec H14-luchtreinigingsfilter.

Alle H14-HEPA-filters van Trotec met een hoge capaciteit voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met hoge capaciteit zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69.

Ook geschikt voor elke TAC-luchtreiniger met een H13-filter

Gebruikt u al een TAC-luchtreiniger, kunt u met dit apparaat vanzelfsprekend ook het nieuwe H14-filter met een hoge capaciteit toepassen. De H14-filters zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als accessoire voor de professionele luchtreinigers TAC 3000, TAC 5000 of TAC 6500. Vervang het H13-filter in het vak voor het filter voor zwevende stoffen eenvoudig door een H14-HEPA filter.


Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Onze aanbeveling voor virusfiltering in supermarkten, winkels en andere binnenruimten met een hoog publieksverkeer:

De Trotec zoneluchtreinigers TAC V+ of TES 200

Virusbelaste lucht wordt door de TAC V+ of TES 200 aangezogen, HEPA-gefilterd en virusvrij weer afgegeven aan de ruimtelucht

De verticale constructie van de mobiel toepasbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ en TES 200 maakt een zeer effectief realiseren van “Clean-Zone-Areas” – omgevingen met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk.

Door het opstellen van meerdere apparaten op de betreffende afstanden kunnen zo via schone luchtsluizen aerosolarme transfer-, verblijfs- of wachtzones worden gerealiseerd.

Klanten, kassapersoneel en andere medewerkers in kassa- of loopzones, bij toonbanken of promotiekramen, worden zo veel beter beschermd tegen spontaan ontstane druppel- en aerosolwolken door hoesten, niezen, etc., omdat ze door de hoge luchtverversingswaarden sneller worden uitgefilterd en de zones permanent worden doorspoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de transferzone significant wordt verminderd.

H14-speciaalfilter met thermische zelfregeneratiefunctie

Deze schone luchtcapaciteit wordt mogelijk gemaakt door een synchroon systeem van efficiënte voorfiltering en afsluitende filtering van zwevende stoffen met een Trotec H14-HEPA-filter in een speciale, hittebestendige uitvoering.

Dit in de TAC V+ en TES 200 toegepaste speciaalfilter wordt cyclisch verhit, waardoor alle in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd en het filter weer 100% wordt “gedecontamineerd”. Deze thermische zelfregeneratiefunctie van het H14-speciaalfilter is wereldwijd uniek en alleen bij Trotec verkrijgbaar!

TAC V+ en TES 200 zijn gebaseerd op dezelfde constructie en beschikken daarom over dezelfde ventilatorcapaciteit en HEPA-luchtreinigingsfunctie.

De TES 200 kan echter naast de HEPA-luchtreiniging door een extra ingebouwde, krachtige elektrische verwarmingsmodule en een uitgebreide programmering voor verschillende luchtbehandelingsscenario's, ook worden gebruikt voor gecombineerde ruimteverwarming, voor thermische decontaminatie van ruimten en oppervlakken, evenals voor thermische ongediertebestrijding.

Dankzij de wereldwijd unieke combinatie van filter- en decontaminatietechniek verminderen de TAC V+ en TES 200 luchtgedragen besmettingsrisico in alle zones met een hoog publieksverkeer veilig – optimaal voor supermarkten, drogisterijen, bouwmarkten en andere detailhandel.
Twee stuks TAC V+ voor luchtreiniging in een kassazone van een supermarkt
Voorbeeld supermarkt: Door het in serie opstellen van de TAC V+ in kassazones, kunnen transferzones voor klanten en kassapersoneel met virusgefilterde lucht worden gerealiseerd. Door het doorlopende doorspoelen met gefilterde lucht, daalt het infectierisico in deze zones significant.
Toepassingsvoorbeeld van TAC V+ in een supermarkt

U bepaalt zelf welk beschermingsniveau het meest geschikt is voor uw eisen:

U bepaalt zelf welk beschermingsniveau het meest geschikt is voor uw eisen: Hoe hoger de luchtcirculatie en dus de luchtverversingswaarde (LV), des te korter is de verblijfsduur van virussen in de ruimtelucht en dus ook het infectierisico. De hoogte van de luchtverversingswaarde bepaalt hierbij ook de actieradius van elke luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie.

Een basisbescherming kan al bij 5 LV worden bereikt, voor een significante risicobescherming bij volledig bezette ruimten adviseren wij echter luchtverversingswaarden tussen 10 en 20 LV, want hoofddoel is het vermengen van de ademlucht van de aanwezige personen zoveel mogelijk te verhinderen.


Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Behalve in de standaardkleur geel is de TAC V+ desgewenst ook in de kleuren basaltgrijs, wit of brons evenals in rvs-uitvoering te bestellen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar

Voor kopen of huren: Trotec levert de meest geschikte luchtreiniger

Ongeacht of u een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie tijdelijk wilt huren of voor een langdurige toepassing wilt kopen – de apparaten en bijpassende filters zijn bij Trotec altijd voorradig in het magazijn. Ook adviseert ons team van vakadviseurs u bij de opname van de apparaten binnen uw ruimteluchttechnische installatie.

Apparaatkoop: Neem bij vragen graag contact met ons op, via een e-mail naar info@trotec.de of bel ons op het volgende nummer +49 2452 962-400. Apparaathuur: Graag direct contact opnemen met ons verhuurcenter TKL – via een e-mail naar info@tkl-rent.net of via het telefoonnummer +49 2452 962-160.

 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht, is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in wachtkamers en dokterspraktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio’s en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie