Deeltjesteller PC220

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
 1. Producten en diensten
 2. Meetinstrumenten
 3. Luchtkwaliteit
 4. Deeltjesteller
 5. PC220 deeltjesteller

Deeltjesteller PC220

10-in-1-milieumeetapparaat voor monitoring van deeltjes in de lucht, gasdetectie en klimaatgegevensregistratie

PC220

Met de PC220 beschikt u over een zeer veelzijdig mobiel toepasbare milieumeeteenheid, waarmee niet alleen de luchtzuiverheid voor wat betreft deeltjes in de lucht in binnenruimten tegelijk binnen zes verschillende grootten-kanalen van 0,3 tot en met 10 µm kan worden geregistreerd, maar die ook gasconcentraties van formaldehyde en koolmonoxide kan detecteren en extra klimaatgegevens, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, dauwpunttemperatuur en vochtkogeltemperatuur kan bepalen.

Bovendien is de PC220 ook geschikt voor kwantitatieve concentratiebepaling van luchtgedragen E-stof (PM10) en A-stof (PM2,5), omdat het meetapparaat de deeltjesmassa's direct als massa-aandeel in de lucht in microgram per vierkante meter weergeeft.

Tot de standaarduitrusting van deze ISO-21501-4-conforme laser-deeltjesteller behoort ook een geïnstalleerde digitale camera voor foto- en videodocumentatie van de meetomgeving. De meetgegevens, evenals datum en tijd, worden hierbij ter verduidelijking van de meetlocatie als foto of als video weergegeven en eveneens opgeslagen.

Voor duurmetingen is in de PC220 een dataloggerfunctie geïntegreerd, waarmee u tot 5.000 meetgegevenssets direct in een intern geheugen kunt vastleggen, dat via een MicroSD-kaart tot 16 GB uitbreidbaar is. Na het meten kunnen alle gemeten gegevens via een USB-aansluiting snel en eenvoudig naar een PC worden overgedragen voor analyse of documenteren.

Door de talrijke meetfuncties is de PC220 de ideale oplossing voor bewaking, kwaliteitsborging en analyse van de luchtkwaliteit op het gebied van gezondheid, veiligheid en productiviteit.


Geïntegreerde HCHO-detector – optimaal voor een gevarenanalyse bij formaldehyde

PC220 met geïntegreerde HCHO-detector

Methanal – in de omgangstaal formaldehyde – is een chemisch basismateriaal voor vele industriële lak-, verf - en lijmproducten, maar ook vaak een bindmiddel of conserveringsstof. Veel formaldehydehoudende materialen, zoals houtmateriaal, vloerbedekking of textiel, kunnen door uitgassen nog lange tijd zorgen voor een vervuiling van de ademlucht in gesloten ruimten.

Nieuwe classificering als kankerverwekkend

Door de bijzondere toxiteit, is in Duitsland voor formaldehyde een nieuwe werkplekgrenswaarde (AGW) vastgelegd en is de stof tevens in de EU-chemicaliënverordening (CLP) geclassificeerd als kankerverwekkend, waardoor de betreffende beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze nieuwe classificering geldt vanaf 01-01-2016 en zorgt voor nieuwe documentatie- en opleidingsverplichtingen voor werkgevers, bijvoorbeeld het bijhouden van een blootstellingslogboek.

PC220 voor nauwkeurige formaldehydedetectie

De deeltjesteller PC220 beschikt over een geïntegreerde HCHO-detector, waarmee de formaldehyde-concentraties in de ruimtelucht al vanaf 0,01 ppm betrouwbaar kunnen worden gemeten.

In combinatie met de extra CO-detector, de kwantitatieve deeltjesmassaweergave volgens PM-standaard en de vele andere meetfuncties voor luchtzuiverheid voor wat betreft deeltjes en ruimteklimaatgegevens, is de PC220 de ideale oplossing voor het detecteren en documenteren van formaldehyde-aandelen in de ruimtelucht!


Kwantitatieve registratie van fijnstofemissies

De PC220 toont deeltjesmassa’s numeriek

Een mensenhaar heeft een diameter van ca. 50 tot 70 µm. Vergelijk hiermee de diameter van inadembare stoffracties (E-stof, PM10) en deeltjes die kunnen worden opgenomen door logblaasjes (A-stof, PM2.5).
De PC220 toont deeltjesmassa’s numeriek

Niet alleen voor het beoordelen van mogelijke gevaren voor de gezondheid is het volgens het betreffende geldende wettelijke beschermingsvoorschrift noodzakelijk kwantitatieve conclusies m.b.t de fijnstofemmissiewaarden te kunnen trekken.

Hierbij is het belangrijk niet alleen E-stof – de inadembare stoffractie, dus alle stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer, maar vooral zeer kleine in de ademhalingsorganen binnendringende fijnstofdeeltjes – A-stof – te kunnen meten, dit is zo fijn dat het zich kan afzetten in de holten van logblaasjes.

Met de PC220 kunnen deze stoffracties volgens de PM-standaard als PM10 en PM2.5 worden gemeten en kan het aandeel hiervan per kubieke meter ruimtelucht direct numeriek op het kleurendisplay van de PC220 worden weergegeven.

De registratie is gebaseerd op de internationaal gebruikelijke PM-classificatie (Particulate Matter) van de Amerikaanse milieudienst EPA, waarbij luchtdeeltjes volgens hun aerodynamische diameter van minder dan 10 micrometer (PM10), evenals 2,5 micrometer (PM2.5) kunnen worden onderscheiden.

Voordelen in de praktijk:

 • Deeltjesteller met een lasersensor met een lange levensduur
 • Conform ISO 21501-4
 • 6 deeltjesgrootte-kanalen van 0,3 tot 10 μm
 • Meting van de filterefficiëntie
 • Bepaalt de fractiegrootte en concentratie van deeltjes in de lucht
 • Geïntegreerde gasdetector voor Formaldehyde- en koolmonoxideconcentraties
 • Directe omrekening en weergave van de in de ruimtelucht aanwezige concentratie van E-stof- of A-stoffracties in microgram per kubieke meter lucht
 • Meet daarnaast omgevingsklimaatparameters, zoals luchtvochtigheid, lucht-, dauwpunt- en vochtkogeltemperatuur
 • Datalogger voor 5.000 meetwaarden in intern geheugen (uitbreidbaar via microSD-kaart)
 • Geïntegreerde digitale camera voor foto- en videodocumentatie van de meetomgeving
 • Extra kleurenindicator met akoestische alarm-automaat voor het snel meten van kritische deeltjesconcentraties
 • Groot 2,8 inch LCD-kleurendisplay met achtergondverlichting voor het tegelijk weergeven van alle gemeten parameters
 • Ergonomische éénhandbediening
 • Statiefschroefdraad voor duurmetingen op statief
 • PC-meetgegevensexport via USB
 • Incl. kalibratiecertificaat (optioneel)
Voor duurmetingen is in de standaard-leveromvang van de PC220 al een praktisch ministatief opgenomen.
Deeltjesteller PC220
De PC220 wordt compleet in een paraatkoffer geleverd, inclusief ministatief, nulfilter en aansluitslang, netdeel, USB-aansluitkabel en software.
Deeltjesteller PC220

Deeltjesteller PC220 – 10-in-1-milieumeetapparaat voor meting van:

 • Luchtzuiverheid m.b.t. deeltjes van de lucht, tegelijk in 6 deeltjesgrootten van 0,3 tm. 10 µm
 • Kwantitatieve concentratiebepaling van E-stof (PM10) en A-stof (PM2.5) de ruimtelucht in µg per m³ lucht
 • Formaldehyde-concentraties in de lucht
 • Koolmonoxide-concentraties in de lucht
 • Deeltjesmassa-omrekening en weergave voor HCHO en CO in mg per m³ lucht
 • Relatieve luchtvochtigheid
 • Luchttemperatuur
 • Dauwpunttemperatuur
 • Vochtkogeltemperatuur
Deeltjesteller PC220

Kopen

Deeltjesteller PC220 tonen in Trotec webshop

Deeltjesteller PC220

Laser-deeltjesteller met geïntegreerde milieumeeteenheid en foto-/videofunctie – de PC220 is de optimale oplossing voor bewaken, kwaliteitsborging en beoordeling van de luchtkwaliteit voor productiviteit, gezondheid en veiligheid.

1.203,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Deeltjesteller PC220 incl. Kalibreercertificaat tonen in Trotec webshop

Deeltjesteller PC220 incl. Kalibreercertificaat

Laser-deeltjesteller met geïntegreerde milieumeeteenheid en foto-/videofunctie – de PC220 is de optimale oplossing voor bewaken, kwaliteitsborging en beoordeling van de luchtkwaliteit voor productiviteit, gezondheid en veiligheid.

1.385,45 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 3.510.006.015
Deeltjes concentratie
  Aantal kanalen 6
  Kanaalgrootten 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
  Telmodi Concentratie, cumulatief, differentieel
  Telefficiëntie 50% bij 0,3 μm; 100% voor deeltjes > 0,45 μm
  Doorstroomhoeveelheid 2,83 l/min (0,1 ft³/min), geregeld door interne pomp
  Nultelling < 1 deeltje / 5 min
  Coïncidentieverlies 5%, 2 miljoen deeltjes per ft³ (28,3 liter)
  Detectortype Strooilichtmeting
  Monsterinlaat Isokinetische sonde
Deeltjes-massaomrekening
  Deeltjes-massaomrekening 2,5 µm, 10 µm
  Meetbereik min. [µg/m³] 0
  Meetbereik max. [µg/m³] 2.000
  Resolutie [µg/m³] 1
HCHO (formaldehyde)
  Meetbereik min. [ppm] 0,01
  Meetbereik max. [ppm] 5
  Nauwkeurigheid ± [%] 5
  Resolutie [ppm] 1
Koolmonoxide
  Meetbereik min. [ppm] 10
  Meetbereik max. [ppm] 1.000
  Nauwkeurigheid ± [%] 5
  Resolutie [ppm] 1
Luchttemperatuur
  Meetbereik min. [°C] 0
  Meetbereik max. [°C] 50
  Meetbereik min. [°F] 32
  Meetbereik max. [°F] 122
  Nauwkeurigheid ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Temperatuur onder 10 °C - Temperatuur over 40 °C [°C] 1
  Nauwkeurigheid ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Temperatuur onder 50 °F - Temperatuur over 104 °F [°F] 1,8
relatieve luchtvochtigheid
  Meetbereik min. [%] 0
  Meetbereik max. [%] 100
  Nauwkeurigheid 40 % - 60 % [%] 3
  Nauwkeurigheid 20 % - 40 % [%] 3,5
  Nauwkeurigheid 60 % - 80 % [%] 3,5
  Nauwkeurigheid 0 % - 20 % [%] 5
  Nauwkeurigheid 80 % - 100 % [%] 5
Dauwpunttemperatuur
  Meetbereik min. [°C] 0
  Meetbereik max. [°C] 50
  Meetbereik min. [°F] 32
  Meetbereik max. [°F] 122
  Nauwkeurigheid ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5
  Nauwkeurigheid ± 10 °C - 40 °C [°C] 1
  Nauwkeurigheid ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9
  Nauwkeurigheid ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8
Vochtkogeltemperatuur
  Meetbereik min. [°C] 0
  Meetbereik max. [°C] 80
  Meetbereik min. [°F] 32
  Meetbereik max. [°F] 176
  Resolutie ± [°C] 1
  Resolutie ± [°F] 1,8
Display
  LCD
  color
  monochroom
  Touch
Opslagorganisatie
  Gegevensopslag intern flash tot 5.000 datasets
  Gegevensgeheugen uitgebreid (MicroSD, optioneel) - (max. 16 GB)
  Foto-opslagformaat JPEG (640 x 480)
  Video-opslagformaat 3GP (320 x 240)
Interfaces
  USB
  Koptelefoonaansluiting 3,5 mm stekker
Energievoorziening
  intern (accu)
  extern (netdeel)
  extern (USB)
  Batterijtype Polymeer LI-ION accu
Gebruiksduur
  Ca. 4 uur bij continugebruik
  > 30 uur
Laadtijd
  ca. 2 uur bij aangesloten AC-adapter
Uitvoering van behuizing
  Kunststof
  Metaal
Omgevingscondities
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 0
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 50
  Bedrijf - max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) [%] 80
  Opslag - min. temperatuur [°C] -10
  Opslag - max. temperatuur [°C] 60
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 0,435
Standaardleveromvang
Standaardleveromvang
  Meetapparaat
  Accu('s)
  laadapparaat
  Nulfilter met aansluitslang
  Mini-statief
  Transportkoffer
  USB-kabel
  Software
  Bedieningshandleiding
Bepaalde meetgrootheden en functies
intern sensorsysteem
  Deeltjesconcentratie [n/l]
  Deeltjesconcentratie [n/f³]
  HCHO [ppm]
  Koolmonoxide [ppm]
  relatieve luchtvochtigheid [%]
  Luchttemperatuur [°C]
  Dauwpunttemperatuur [°C]
  Natte-kogel temperatuur [°C]
  Luchttemperatuur [°F]
  Dauwpunttemperatuur [°F]
  Vochtkogeltemperatuur [°F]
  Brandbare gassen [indicatief via concentratie-afhankelijke toon]
  Licht [lx]
  Licht [fc]
  Microgolfstraling [mW/cm²]
  Geluid [dB A]
  Geluid [dB C]
Functies en uitrustingen
  display met achtergrondverlichting
  ¼-inch statiefschroefdraad
  Weergave maximale waarde
  Weergave minimale waarde
  Meetwaarde-houdfunctie
  Omschakelbare tijdanalyse
  Alarmfunctie akoestisch
  Uitschakelautomaat
  Weergave gemiddelde waarde
  Taalkeuze
  Omschakelfunctie °C/°F
  Foto-opname
  Video-opname
  automatische displayuitschakeling - (90 sec., 2 min. of 4 min.)
  Alarmfunctie optisch
  Kalibratiefunctie
  4-cijferige meetwaardeweergave
  A/C frequentieanalyse
  Grenswaarde-alarm
  Lichtdetector
  Microfoon
  Zwanenhals-sonde

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Toebehoren

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Downloads

Laden...