Klantenservice en ondersteuning: +31 1031 35250

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Deeltjesmeetapparaat BQ21
 1. Producten en diensten
 2. Meetinstrumenten
 3. Luchtkwaliteit
 4. Deeltjesteller
 5. BQ21

Deeltjesmeetapparaat BQ21

Bluetooth®-milieumeetapparaat met smartphone-app voor meten/analyseren van de fijnstofbelasting door E-stof (PM10) en A-stof (PM2.5)

Deeltjesmeting beschermt medewerkers, klanten, gasten en leerlingen

Een te hoge stofbelasting op de werkplek brengt niet alleen de gezondheid van de medewerkers en collega's, maar ook de te verwerken producten, voorraden en technische installaties leiden onder verhoogde deeltjesconcentraties in de ruimtelucht. Daarom zijn er inmiddels in veel landen wettelijke grenswaarden voor de fijnstofconcentraties, waarvan de naleving vooral op de werkplek, maar ook in scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen regelmatig door de autoriteiten moet worden gecontroleerd.

Luchtkwaliteitscontrole eenvoudig gemaakt: BQ21 met bluetooth®-connectiviteit

Met het slimme bluetooth®-handmeetapparaat BQ21 houdt u ook de deeltjesbelasting in de omgevingslucht gedurende langere perioden in het oog. Het deeltjesmeetapparaat met flash-geheugen voor 5.000 records, registreert alle gezondheidsrelevante ruimteklimaatparameters, zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid en stoffracties < 10 micrometer volgens de internationaal gebruikelijke PM-norm (Particulate Matter) als (Particulate Matter) PM10 en PM2.5 (aantal en de grootte, evenals massaconcentratie van deeltjes in de lucht). De luchtbelasting wordt op het 2,0 inch grote kleurendisplay naar keuze numeriek in microgram per kubieke meter (µg/m³) ruimtelucht of als aantal deeltjes weergegeven. Daarnaast geeft een bargraph-indicator via een gekleurde balk informatie over de momentele deeltjesbelasting.

Akoestisch alarm bij slechte lucht

Bijzonder praktisch: De door de WHO (World Health Organization) gedefinieerde grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit zijn al opgeslagen in de BQ21. Overschrijden de deeltjesbelasting of de deeltjesconcentratie de alarmgrenswaarde van de WHO, klinkt een signaaltoon.

Analyse en protocollering inclusief MultiMeasure Mobile app

Als milieumeetapparaat uit de nieuwste generatie, is de BQ21 100 procent "MultiMeasure Mobile ready" en dus uitgerust voor alle eisen aan een professionele meetgegevensanalyse en -documentatie. Via de geïntegreerde bluetooth®-interface worden de geregistreerde meetgegevens eenvoudig en comfortabel overgedragen naar een smartphone of tablet, om ze hierop met de gratis MultiMeasure Mobile app (Android en iOS) professioneel te analyseren, resp. de protocolleren.

De voordelige combinatie van BQ21 en professionele MultiMeasure Mobile analysesoftware, maakt op ieder moment snelle en betrouwbare conclusies m.b.t. heersende fijnstofconcentratie in de ruimtelucht mogelijk – inclusief talrijke analyseopties, zoals logging-functie voor metingen gedurende lange perioden, grafische analyses, rapportfuncties en gegevenssynchronisatie met onze professionele software MultiMeasure Professional via de cloud.

Fijnstof – het onzichtbare gevaar

Fijnstof – het onzichtbare gevaar

Fijnstof is wereldwijd een van de grootste crisis. Fijnstofwaarden in de buitenlucht die schadelijk zijn voor de gezondheid, zorgen dat ook de waarden in binnenruimten stijgen.

Meer Informatie over de fijnstofproblematiek vindt u hier ...

Ge door E-stof en A-stof

Fijnstof dat gevaarlijk is voor de gezondheid, bestaat uit een complex mengsel van de meest uiteenlopende deeltjes en wordt afhankelijk van de grootten ingedeeld in verschillende fracties. Stof kan naar aard, deeltjesgrootte en locatie van de afzettingen tot ernstige irritaties en ziekten van de ademwegen, de huid en ogen leiden.

Daarom wordt een regelmatige controle van de ruimtelucht aanbevolen, zodat indien nodig gebruik kan worden gemaakt van doelgerichte oplossingen voor het verlagen van de deeltjesbelasting en ter bescherming van de in de ruimte aanwezige personen.

E-stof (PM10) – door mond en neus ingeademde zwevende stoffen

Stof dat kan worden ingeademd en op neushoogte komt, wordt E-stof (vroeger grofstof) genoemd en definieert als stofgroottefractie PM10 alle stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. Dit goed zichtbare stof ontstaat meestal op bouwplaatsen, bij de productie of bij bouwwerkzaamheden en komt dan bij open ramen in de ruimte.

A-stof (PM2.5) – in de longblaasjes binnendringende zwevende stoffen

De stofgroottefractie PM2.5 – ook A-stof genoemd – omvat de fijne deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 3 micrometer, die zo klein zijn, dat ze zelfs in de kleinste aftakkingen van de longen, in de zogenaamde alveolen (longblaasjes) kunnen binnendringen. Tot de bekendste fijnstofbronnen behoren emissies van verbrandingsmotoren en industriële installaties, maar ook slijpsel van remmen en banden op de weg, waardoor zelfs moderne elektrische auto's voor de gezondheid schadelijke fijnstof veroorzaken.

Ter vergelijking: Een mensenhaar heeft een diameter van ca. 50 tot 70 µm en is dus 5 tot 7 keer groter dan E-stof en 28 keer groter dan A-stof.

MultiMeasure Mobile-App – slimme meetwaarderegistratie en meetgegevensanalyse

Met de gratis verkrijgbare MultiMeasure Mobile app worden de geregistreerde meetgegevens transparanter. Net als de door Trotec ontwikkelde analysesoftware MultiMeasure Studio Professional 2.0, voor apparaatoverkoepelend beheer, analyse tot aanmaken van rapporten van de meetgegevens op de PC, maakt ook de voor Android- en iOS-apparaten gratis verkrijgbare app MultiMeasure Mobile een professioneel meetgegevensmanagement mogelijk met z'n talrijke nuttige functies. Het handmeetapparaat BQ21, evenals talrijke andere meetapparaten met bluetooth®-interface, worden automatisch herkend door de app en kunnen draadloos snel een eenvoudig worden verbonden met het mobiele eindapparaat.

De functionaliteit van de MultiMeasure Mobile app gaat veel verder dan alleen weergave van de gemeten meetwaarde. Alle gemeten waarden kunnen naar keuze numeriek of in grafiekvorm worden weergegeven en via de logging-functie ook worden vastgelegd als meetreeks voor een analyse over een langere periode. Zelfs een toewijzing van de meetgegevens aan verschillende projecten (bijv. afdelingen, ruimten, gebouwen, etc.) is kinderlijk eenvoudig mogelijk via de gepersonaliseerde app – inclusief tekst- en rapportsjablonen voor professionele meetgegevensrapporten.

Infovideo voor appSensoren en MultiMeasure Mobile

In onze video krijgt u een snel overzicht van de meetmogelijkheden van de appSensoren van Trotec en een eerste inzicht in de functionele veelzijdigheid van de MultiMeasure Mobile app. Nu direct bekijken!

Bekijk de video nu direct!

Direct verder naar MultiMeasure Mobile in de App-Store:

MultiMeasure Mobile voor Android
MultiMeasure Mobile voor iOS

Technische details van de BQ21

BQ21 – afmetingen
Het ligt voor de hand: Voor onzichtbare gezondheidsrisico's in de ruimtelucht, zijn innovatieve oplossingen nodig voor het betrouwbaar opsporen en verwijderen van voor de gezondheid gevaarlijke zwevende stoffen. Met de BQ21 lukt dit ongelooflijk eenvoudig en in de meest compacte vorm. Eén druk op de knop is voldoende voor het duidelijk maken van de kwaliteit van de ruimtelucht.
BQ21 – met geïntegreerde opstelvoet
Voor een permanente bewaking van de luchtkwaliteit, heeft de BQ21 een praktische opstelvoet, voor het goed zichtbaar opstellen van het apparaat op een tafel of een centrale plek in de ruimte. Ook is al een praktische statiefaansluiting met schroefdraad geïntegreerd. De luchtkwaliteit (PM10/PM2.5), ruimtetemperatuur, evenals luchtvochtigheid, worden goed afleesbaar op het display weergegeven.
BQ21 – compatibel met de MultiMeasure Mobile-app
Laat u niet misleiden door de compacte afmetingen van de BQ21. In combinatie met de MultiMeasure Mobile app heeft het handmeetapparaat prestaties van formaat. Talrijke analysetools en rapportfuncties maken uw smartphone of tablet tot een professioneel meetstation met vrijwel onbegrensde mogelijkheden.
BQ21 – waarschuwing bij overschrijding van deeltjesbelasting zonder deeltjesconcentraties
De door de WHO (World Health Organization) gedefinieerde grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit zijn al opgeslagen in de BQ21. Overschrijden de deeltjesbelasting of de deeltjesconcentratie de alarmgrenswaarde van de WHO, klinkt een akoestische signaaltoon.

BQ21 - kinderopvang/school
Beschermt kinderen, leerlingen, pedagogische medewerkers en leraren tegen de gevaren van luchtgedragen risico's. Regelmatig ventileren met open ramen, zet de deur open voor ziekteverwekkers en schadelijke stoffen in de ruimtelucht. Met de BQ21 zorgt u voor veilige ruimten voor het leren en spelen. Fijnstofbelastingen worden direct zichtbaar en kunnen met geschikte maatregelen worden verholpen.
BQ21 - verzorgingshuis
Door ziekte kwetsbare en door hun leeftijd lopen senioren en patiënten een bijzonder hoog risico, maar worden in hoge mate beschermd door het gebruik van de BQ21. Het handmeetapparaat detecteert op tijd de meest geringe veranderingen en fijnstofbelastingen in de luchtkwaliteit, die vooral voor ouderen tot een gezondheidsrisico kunnen worden.
Technische Daten im Vergleich

Alle ruimtethermostaten in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de meest geschikte ruimtethermostaat kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle ruimtethermostaten van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens

Voordelen in de praktijk:

 • Compacte milieumeeteenheid voor het meten van fijnstofbelasting en klimaatgegevens
 • 2 inch kleurendisplay voor gelijktijdige weergave van alle gemeten parameters
 • Geheugen voor maximaal 5.000 records
 • Directe omrekening en weergave van de in de ruimtelucht aanwezige concentratie van E-stof- of A-stoffracties in microgram per kubieke meter lucht
 • Extra kleurenindicator met akoestische alarm-automaat voor het snel meten van kritische deeltjesconcentraties
 • Uitschakelautomaat
 • Geïntegreerde statiefaansluiting en opstelvoet

MultiMeasure Mobile – alle app-voordeel in één overzicht:

 • Automatische detectie van de BQ21 en andere meetapparaten met bluetooth®-interface
 • Snelle en intuïtieve navigatie
 • Meetwaardeweergave numeriek of als grafiek / matrix
 • Geïntegreerde rapportfunctie voor documentatie direct op locatie
 • Organizer-functie voor meetgegevens en documenten
 • Klantbeheer al geïntegreerd
 • Talrijke analysefuncties directe in de app
 • Opslag van meetwaarden gekoppeld aan foto
 • Matrixmetingen, ook gekoppeld aan foto
 • Volledige gegevenssynchronisatie met MultiMeasure Professional via de cloud

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Kopen

Mini-deeltjesmeetapparaat BQ21 tonen in Trotec webshop

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 3.510.205.095
Deeltjes concentratie
  Aantal kanalen 2
  Kanaalgrootten 2,5 µm, 10 µm
  Detectortype Strooilichtmeting
Deeltjes-massaomrekening
  Deeltjes-massaomrekening 2,5 µm, 10 µm
  Meetbereik min. | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 0
  Meetbereik max. | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 2.000
  Resolutie | Deeltjes-massaomrekening [µg/m³] 1
Luchttemperatuur
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] 0
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] 50
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°F] 32
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°F] 122
  Nauwkeurigheid ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
  Nauwkeurigheid ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
  Resolutie [°C] 0,1
  Resolutie [°F] 0,1
relatieve luchtvochtigheid
  Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [%] 0
  Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [%] 100
  Nauwkeurigheid 0 % - 20 % [%] 5
  Nauwkeurigheid 20 % - 80 % [%] 3,5
  Nauwkeurigheid 80 % - 100 % [%] 5
  Weergaveresolutie [% r.v.] 0,1
Display
  TFT kleuren-LCD 2,0"
  220 x 176 pixels
Opslagorganisatie
  Gegevensopslag intern flash 5.000 metingen
Interfaces
  Bluetooth
Energievoorziening
  Intern accu (li-ion)
Uitvoering van behuizing
  Kunststof
Omgevingscondities
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 0
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 40
  Bedrijf - max. rel. luchtvochtigheid (niet condenserend) [%] 80
  Opslag - min. temperatuur [°C] -10
  Opslag - max. temperatuur [°C] 50
  Opslag - max. rel luchtvochtigheid [%] 90
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 188
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 35
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 52
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 0,175
Standaardleveromvang
Standaardleveromvang
  Meetapparaat
  Li-ion-accu (geïntegreerd)
  Opstelbeugel
  Mini-USB-kabel
  Laadapparaat (USB 5 V, 1 A)
  Verkorte bedieningshandleiding
  Batterij(en)
Bepaalde meetgrootheden en functies
intern sensorsysteem
  Deeltjesconcentratie [n/l]
  Luchttemperatuur [°C]
  Luchttemperatuur [°F]
  relatieve luchtvochtigheid [%]
Functies en uitrustingen
  Simultane meting PM2,5 en PM10
  Bargraph-indicator
  Omschakelfunctie °C/°F
  Geheugen voor 5.000 meetwaarden
  Bluetooth interface
  Uitschakelautomaat
  Kloktijd
  Accutoestandsindicatie
  ¼-inch statiefschroefdraad
  Geïntegreerde opstelvoet

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Accessoires

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Downloads

Laden...