Klantenservice en ondersteuning: +31 1031 35250

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

BN35 stopcontact-thermostaat
Home Comfort
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HomeComfort
 3. Accessoires algemeen
 4. Ruimtethermostaten
 5. BN35 stopcontact-thermostaat

BN35 draadloze thermostaat met timer

De comfortabele oplossing voor thermostatische regeling en tijdsbesturing van uw elektrische verwarmings- en koelapparaten

Een constante en aangename temperatuur – betrouwbaar geregeld

Met de draadloze thermostaat BN35 van Trotec kunt u heel eenvoudig via een afstandsbediening bepalen bij welke ruimtetemperatuur elektrische verwarmingsapparaten of aircosystemen worden in- of uitgeschakeld. Ook de praktische tijdregeling van elektrische apparaten met een al geïntegreerde thermostaat is mogelijk.

Regel het in- en uitschakelen van een of zelfs meerdere apparaten. De draadloze reikwijdte is (zonder hindernissen) ca. 20 meter. Bovendien heeft u de mogelijkheid met slechts één draadloze thermostaat (zender) maximaal 100 draadloos aanstuurbare stopcontacten (ontvangers) tegelijkertijd aan te sturen – altijd onder de voorwaarde dat ze zich binnen de reikwijdte bevinden. Met de tijdschakelklok-functie kunt u bovendien zorgen voor een behaaglijke luchttemperatuur, voordat u een ruimte betreedt – ideaal voor bijv. de badkamer, de koude keuken in de ochtend, het gastentoilet, de hobbykelder, de serre, het kantoor, etc., etc. ...

Zo eenvoudig werkt het:
De BN35-set bestaat uit een draadloos aanstuurbaar stopcontact en een draadloze thermostaat. Steek het draadloos aanstuurbare stopcontact eenvoudig in een wandcontactdos en sluit uw elektrische apparaat daarna aan op deze draadloos aanstuurbare stekker. Met de draadloze thermostaat kunt u de gewenste in-, resp. uitschakeltemperatuur afstandbediend instellen. De draadlozeThermostaat meet de ruimtetemperatuur op de actuele locatie en schakelt het verwarmingsapparaat of de airconditioner in of uit, voor het bereiken van de door u ingestelde ruimtetemperatuurwaarde. Zodra de vooringestelde ruimtetemperatuur wordt bereikt, schakelt de draadloze thermostaat het elektrische apparaat uit, tot het bijverwarmen of koelen weer noodzakelijk is.

Bovendien is ook een separate of gecombineerde tijdregeling mogelijk, om in- en uitschakeltijden temperatuurafhankelijk vooraf vast te leggen. Dit spaart stroom en uw portemonnee. Met de BN35 heeft u gewoon ontelbare mogelijkheden!

BN35 – alle functies en eigenschappen in één overzicht:

Met de draadloze thermostaat kunt u per verwarmings- of koelmodus een gewenste doelruimtetemperatuur binnen een bereik van 0 °C tot 70 °C in fijne stappen van 1 °C (of Fahrenheit) vastleggen. Om de gewenste ruimtetemperatuur ook daadwerkelijke te kunnen bereiken, moet het aangesloten verwarmings- en koelapparaat vanzelfsprekend beschikken over de betreffende capaciteit. Ook het tijdgestuurd en planmatig in-, resp. uitschakelen van de aangesloten apparaten is mogelijk. 

Geschikt voor talrijke verwarmings- en koelapparaten
De BN35 is zeer geschikt voor een groot aantal verwarmings- en koelapparaten. Hiertoe behoren infraroodstraalkachels, verwarmingsplaten, verwarmingsblowers, elektrische PTC-keramische kachels, convectoren, olieradiatoren, airconditioners, luchtkoelers, ventilatoren maar ook elektrische handdoekdrogers in uw badkamer. De in de handel gebruikelijke maximale belasting van maximaal 3.680 Watt wordt hierbij volledig ondersteund door de BN35.

Met maximaal 20 m reikwijdte 
De draadloze thermostaat is uw afstandsbediening. Stuur ook extra draadloos aanstuurbare stopcontacten op een grotere afstand aan vanaf uw zitplaats. De reikwijdte is maximaal 20 meter, er mogen echter onderweg geen hindernissen zijn, zodat het draadloze signaal niet wordt afgezwakt of onderbroken.

1 draadloze thermostaat voor maximaal 100 draadloos aanstuurbare stopcontacten
Met een draadloze thermostaat kunnen maximaal 100 draadloos aanstuurbare stopcontacten draadloos worden bediend. Alle binnen een reikwijdte van 20 meter aanwezige draadloos aanstuurbare stopcontacten worden tegelijkertijd aangesproken door de draadloze thermostaat. Dit is bijv. zeer geschikt voor kassen of hallen. De bijpassende draadloos aanstuurbare stopcontacten van het type BN35R zijn bij Trotec verkrijgbaar als separaat accessoire.

Opmerking: Aangesloten verbruikers worden door het apparaat bij UIT spanningsvrij geschakeld en moeten beschikken over een automatische heraanloop.

De thermostaatmodus en de tijdschakelklok kunnen met elkaar worden gecombineerd 
De thermostaatmodus en de tijdschakelklok kunnen zowel individueel als ook intelligent met elkaar gecombineerd worden gebruikt. Leg bijvoorbeeld vast dat een verwarmingsapparaat maandag van 15 uur tot 17 uur een ruimte moet verwarmen naar 25 °C. De draadloze thermostaat zal op het geplande tijdstip de ruimtetemperatuur met de geïntegreerde sensor meten en daarna via het draadloos aanstuurbare stopcontact de elektrische kachel inschakelen, om de ruimte te verwarmen. Heeft de ruimte echter al de gewenste temperatuur, wordt het verwarmingsapparaat pas ingeschakeld, als de vooringestelde 25 °C wordt onderschreden. Dit spaart stroom en het apparaat verwarmt alleen als dit ook werkelijk nodig is. Op vastgelegde tijden of in continubedrijf – met de BN35 heeft u altijd de controle wanneer en bij welke temperatuur moet worden verwarmd of gekoeld.

's avonds uit en 's morgens weer aan
Voor apparaten die al beschikken over een geïntegreerde thermostaat, is de tijdschakelklokfunctie van de BN35 zinvol. 's nachts, als u gaat slapen, moeten verwarmings- en koelapparaten niet werken. Om geen onnodige energie te verbruiken, kunt u via de tijdschakeling vastleggen dat het aangesloten apparaat bijv. vanaf 22 uur uitschakelt en 's morgens vanaf 7 uur weer inschakelt.

6-voudig programmeerbare tijdschakelklok 
Bij de draadloze thermostaat kunnen per dag maximaal 6 verschillende automatische tijdschakelklokprogramma's worden vooringesteld. Bovendien kunt u voor elk afzonderlijk programma instellen op welke dag en op welke tijd de tijdschakelklok automatisch geactiveerd en gedeactiveerd moet worden. Bij het kiezen van de dagen heeft u 4 mogelijkheden: U kunt een enkele weekdag (ma, di, wo, do, vr, za, zo), alleen de werkdagen (ma – vr), alleen het weekend (za – zo) of de hele week (ma – zo) selecteren.

Plaatsingstip 
De draadloze thermostaat meet altijd de actuele ruimtetemperatuur, exact waar hij zich op dat moment bevindt. Om te zorgen dat de ruimtetemperatuur ook correct door de sensor wordt gemeten, graag rekening houden met waar u de draadloze thermostaat plaatst. Op een vensterbank met direct zonlicht is het bijv. warmer dan in het midden van de ruimte. Ook schoorsteenmantels of verwarmingselementen mogen niet aanwezig zijn in de directe nabijheid. De temperatuurmeting door de draadloze thermostaat daarom bij voorkeur op een plaats in de ruimte uitvoeren, die een realistische meetwaarde garandeert.

Alles in één oogopslag
Draagbaar en altijd snel onder handbereik of stationair aan de wand bevestigd – op het LCD-display met achtergrondverlichting van de draadloze thermostaat worden de actuele ruimtetemperatuur en tijd, de batterijtoestand (2 x AA-batterij), evenals, afhankelijk van de modus, alle relevante instelmogelijkheden, perioden, doeltemperaturen, etc. weergegeven. Zo heeft u altijd overzicht over de ingestelde parameters.

Vorstbeschermingsfunctie
Komt de omgevingstemperatuur bij de draadloze thermostaat op 3 °C of lager, wordt automatisch een vorstbeschermingsmodus geactiveerd, die de ruimtetemperatuur via het op het draadloos aanstuurbare stopcontact aangesloten verwarmingsapparaat naar een ruimtetemperatuur van 5 °C tot 7 °C zal verhogen. Zo worden bijv. waterleidingen in onverwarmde ruimten tegen bevriezing beschermd.

Ook handmatige aansturing is mogelijk 
U kunt uw aangesloten verwarmings- of koelapparaat ook direct handmatig met een druk op de knop op het draadloos aanstuurbare stopcontact in- of uitschakelen. Bedrijf met de thermostaat-functie is dan echter niet mogelijk.

Stroombesparing met permanente uitschakelfunctie van de verbruiker (OFF) 
Om te waarborgen dat een elektrisch apparaat echt uit is en geen stroom meer verbruikt (geen standy-bedrijf), kan met de draadloos aanstuurbare stekker de stroomtoevoer naar het apparaat betrouwbaar worden onderbroken, dankzij een 2-polige scheidingsschakelaar.

Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd 
Met de optie "Daylight Saving Time", schakelt de draadloze thermostaat automatisch om van winter- naar zomertijd en omgekeerd. Zo hoeft u bij de halfjaarlijkse tijdomschakeling nergens aan te denken en worden uw vooringestelde tijdsintervallen automatisch aangepast. Want of de winter- of zomertijd werkelijk in het jaar 2021 in heet Europa wordt afgeschaft, is nog lang niet zeker.

BN35 draadloze thermostaat

De BN35 overtuigt door veiligheid en kwaliteit

Bij de set, bestaande uit draadloze thermostaat en draadloos aanstuurbaar stopcontact, kunt u vertrouwen op hoogwaardige en veilige kwaliteitscomponenten. De BN35 biedt u:

 • Veiligheid: 230 V AC / 16 A, 24/7 max. 3.680 W (ook in continubedrijf)
 • Leidingbescherming: extra interne zekering tegen overbelasting.
 • 2-polig, veilig schakelen: aangesloten eindapparaten zijn spanningsvrij.
 • Gekeurde kwaliteit: Het draadloos aanstuurbare stopcontact is gecertificeerd volgens EN ISO 0620-1.

Technische details van de BN35

Met de BN35 draadloze thermostaat verhoogt u uw comfort bij de regeling van elektrische verwarmingsapparaten, ventilatoren of aircosystemen. Vanaf uw zitplaats kunt u met de BN35 eenvoudig op afstand de ruimtetemperatuurwaarde instellen, waarbij het elektrische verwarmings- of koelapparaat moet in- of uitschakelen. Met een gecombineerde of separate thermostaatregeling en tijdschakelklok, 6-voudige programmering, vorstbeschermingsfunctie en meer kenmerken, biedt de BN35 talrijke mogelijkheden.
BN35 – talrijke functies
Het draadloos aanstuurbare stopcontact wordt eenvoudig aangesloten tussen wandcontactdoos en elektrisch eindapparaat. De draadloze thermostaat bepaalt met z'n geïntegreerde sensor de betreffende ruimtetemperatuur op de actuele verblijfslocatie. Het aangesloten verwarmings- en koelapparaat wordt in- of uitgeschakeld door een signaal naar het draadloos aanstuurbare stopcontact, afhankelijk van de actuele temperatuur in de ruimte en de gewenste doeltemperatuur.
BN35 – gewoon insteken
Met de BN35 draadloze thermostaat kunnen maximaal 100 draadloos aanstuurbare stopcontacten worden verbonden. De reikwijdte van de draadloze thermostaat is in een open ruimte maximaal 20 meter. Zo kunt u bijv. de activering of deactivering van meerder verwarmings- of koelapparaten in grote ruimten, hallen of kassen tegelijkertijd aansturen. Omdat de draadloze thermostaat altijd alle draadloos aanstuurbare stopcontacten binnen de reikwijdte tegelijkertijd aanspreekt, moet u erop letten dat ook alleen de apparaten worden in- of uitgeschakeld waarbij dit is gewenst.
BN35 – maximaal 100 draadloos aanstuurbare stopcontacten bedienbaar
De set "BN35 draadloze thermostaat met timer", bestaat uit een draadloze thermostaat (zender) en een draadloos aanstuurbaar stopcontact (ontvanger). Met de draadloze thermostaat kunt u maximaal 99 extra draadloos aanstuurbare stopcontacten bedienen. Het perfect bijpassende draadloos aanstuurbare stopcontact wordt bij Trotec onder de modelnaam BN35R aangeboden.
BN35 – accessoires BN35R
Het overzichtelijke LCD-display met achtergrondverlichting toont, afhankelijk van de actieve modus, de volgende parameters: actuele omgevingstemperatuur in °C of °F, gewenste doeltemperatuur, weekdagen, modus koelen/verwarmen, timer, tijd, start-/eindtijd, DST (zomertijd), bedrijf aan/uit, verbindingsstatus, evenals de batterijtoestand van de draadloze zender.
BN35 – LCD-display
Modern en elegant ontwerp, aangenaam in de hand liggende rondingen en compacte afmetingen – de BN35 past met z'n klassieke witte kleur binnen elke woon- of kantooromgeving. Het donkere display zorgt hierbij voor een uitdagend visueel accent. Ook op het bureau of op de bank is de draadloze thermostaat een stijlvol accessoire.
BN35 – afmetingen
Stationair of op verschillende locaties – u heeft de keuze. De draadloze thermostaat meet altijd de actuele ruimtetemperatuur, waar hij zich ook bevindt. Met het geïntegreerde ophangoog aan de achterkant van het apparaat kan het snel worden bevestigd aan de wand.
BN35 – draagbaar of stationair
Voor de stroomvoorziening van de draadloze thermostaat heeft u 2 AA batterijen (LR6/HR6) nodig. Voor het draadloos aanstuurbare stopcontact zijn geen batterijen nodig. Om het energieverbruik van de draadloze thermostaat zo laag mogelijk te houden, schakelt het display op basis van de uitgevoerde instellingen al na korte tijd uit. Met uitzondering van het zeer zelden vervangen van de batterijen, biedt de BN35-set een verder onderhoudsvrij bedrijf.
BN35 – batterijen
Vergelijking van technische gegevens

Alle ruimtethermostaten in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de meest geschikte ruimtethermostaat kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle ruimtethermostaten van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens

Voordelen in de praktijk:

 • Geschikt voor verwarmings- en koelregeling – handmatig en automatisch
 • Omvangrijke programmeermogelijkheden via een tijdschakelklok: 7 weekprogramma's, 6 wijzigingen per dag 
 • Individuele programmering op dagen van ma. - vr., za. - zo., ma. - zo. mogelijk
 • Timerfunctie, thermostaatfunctie en combinatie van timer- en thermostaatfunctie
 • De tijdschakelklokfunctie is ook voor elektrische verwarmings- of koelapparaat met een al geïntegreerde thermostaat een zinvolle uitbreiding
 • Eenvoudige en flexibele installatie
 • Voor het tegelijkertijd schakelen van maximaal 100 draadloze draadloos aanstuurbare stopcontacten
 • Eenvoudige omschakeling van zomer- naar wintertijd 
 • Werkbereik van 0 °C tot 70 °C
 • Temperatuurregeling in stappen van 1,0 °C 
 • Vorstbeschermingsautomaat (5 °C)
 • Permanente uitschakelfunctie voor de verbruiker (OFF) 
 • Grote reikwijdte tot maximaal 20 meter 
 • Weergave van ruimtetemperatuur en tijd
 • Display met achtergrondverlichting
 • Batterijstatusindicatie 
 • Mobiel of wandmontage
 • Separate draadloos aanstuurbare stopcontacten BN35R optioneel verkrijgbaar accessoire

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Kopen

Draadloze klokthermostaat BN35 tonen in Trotec webshop

Draadloze klokthermostaat BN35

U bespaart: 11 %

50,78 € 44,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 6.100.007.008
Regelbereik
  Regelbereik 0 °C tot en met 70 °C /32 °F tot en met 158 °F
  Nauwkeurigheid ±1 °C
  Meetinterval [s] 20
Schakelvermogen
  ohmse belasting 16 A / 250 VA
  inductieve belasting 3.4 A / 250 VA
  CEE 7/3 (randaardestopcontact type F)
Display
  LCD
Apparaatbesturing
  Druktoetsen
  Afstandsbediening
Uitvoering van behuizing
  Kunststof
Isolatie
  Beschermingsklasse II
  CAT II (2.500 V)
  IP20
Energievoorziening
  2 x 1,5 V, AA
Netaansluiting
  Netaansluiting 230 V, 50 Hz
  Aansluitstekker CEE 7/3 (randaardestopcontact type F)
Omgevingscondities
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 0
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 70
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 73
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 66
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 112
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 0,105
Standaardleveromvang
Standaardleveromvang
  Regeleenheid
  Afstandbediend stopcontact
  Bedieningshandleiding
Bepaalde meetgrootheden en functies
intern sensorsysteem
  Luchttemperatuur [°C]
  Luchttemperatuur [°F]
Functies en uitrustingen
  Temperatuurregeling voor verwarmings- of koelbedrijf
  Weergave van de actuele ruimtetemperatuur
  Doeltemperatuurweergave
  Programmeerbare tijdschakeling
  LCD-display met achtergrondverlichting
  Vorstbeschermingsautomaat
  beveiligd tegen stroomuitval
  Eenvoudige omschakeling van zomer- naar wintertijd
  LED-indicatietoets
  Memoryfunctie
  Op afstand bedienbaar
  Batterijstatusindicatie

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Toebehoren

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Downloads

Laden...