1. Contact
  2. Overzicht
  3. De onderneming
  4. Impressum
  5. Algemene voorwaarden voor deelname aan Facebook-prijsvraag bij TrotecNederland

Algemene voorwaarden voor deelname aan Facebook-prijsvraag bij TrotecNederland

Dinsdag, 6 maart 2018

1. Deelname

Door deel te nemen aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden voor deelname. Iedereen die minimaal 18 jaar oud is en woont in Nederland mag deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, familieleden en of handelspartners van Trotec GmbH.

2. Prijzen 

De prijs zoals in de tekst van de prijsvraag wordt vermeld, wordt verloot. Geen contante uitbetaling. De prijzen worden gratis toegestuurd aan de winnaar.

3. Procedure 

De prijsvraag wordt alleen gehouden op Facebook. Om deel te nemen, moet de deelnemer met zijn Facebook-profiel de bijdrage met de prijsvraag op de Facebook-pagina www.facebook.com/TrotecNederland liken, de gestelde vraag beantwoorden, evenals de pagina www.facebook.com/TrotecNederland liken. Begin en einde van de deelname staan telkens vermeld in de tekst van de prijsvraag. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen onder alle juiste deelnemingen door toeval of door een onafhankelijke jury uitgeloot. De beoordeling of een deelname juist is, valt onder de verantwoording van Trotec GmbH. Trotec GmbH is niet verplicht, de keuze toe te lichten. Deelname na afloop van de deelnameperiode is ongeldig. De lotingen vinden zo spoedig mogelijk na afloop van de prijsvraag plaats, in principe binnen 24 uur. De winnaars worden bekend gemaakt door de namen te vermelden op de Facebook-pagina www.facebook.com/TrotecNederland. Het persoonlijke e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om de winnaar te berichten. Deelname aan de prijsvraag leidt niet tot verplichtingen (bijvoorbeeld om een product te kopen of een dienst aan te nemen). De deelnemer hoeft ook niet akkoord te gaan met reclamecampagnes. 

4. Aanvaarden van de prijs

De winnaar heeft na de bekendmaking, 48 uur de tijd om de gewonnen prijs te aanvaarden. De aanvaarding geschiedt door het tijdig toesturen van de juiste adresgegevens en een geldig telefoonnummer, waaraan het persoonlijke bericht op de www.facebook.com/TrotecNederland moet worden verstrekt. Mocht de aanvaarding niet tijdig plaatsvinden, dan vervalt de aanspraak op de prijs zonder meer. Mocht een prijs om redenen, waarvoor Trotec niet verantwoordelijk kan worden gehouden, niet kunnen worden bezorgd dan vervalt de aanspraak op de prijs zonder meer. In principe wordt er slechts éénmaal een bezorgpoging gedaan.

5. Gegevensbescherming  

De deelnemer gaat ermee akkoord dat de verkregen gegevens slechts gedurende de actieperiode worden opgeslagen en dat deze alleen voor het toezenden van de prijs worden gebruikt. Na afloop van de actie worden alle gegevens verwijderd. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

Voor gegevensverzameling gelden de algemene bepalingen voor gegevensbescherming van Trotec GmbH.  

6. Disclaimer

Trotec GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen die bij de gegevensoverdracht plaatsvinden. Er geldt ook geen aansprakelijkheid wanneer de Facebook-pagina www.facebook.com/TrotecNederland of de prijsvraagbijdrage niet bereikbaar zijn.

7. Vrijwaringsclausule 

De bijdragen (foto's. links en teksten) van de deelnemers mogen geen beledigingen, foute uitspraken, schendingen van reclame-, merk- of eigendomsrechten bevatten. Mochten desondanks derden aanspraak maken op schending van hun rechten, verschoont de deelnemer Trotec GmbH van elke aanspraak. Met de deelname aan de prijsvraag verplicht elke deelnemer zich persoonlijk in te staan voor eventuele schending van rechten.

8. Organisator

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-0
Fax: +49 2452 962-200
E-Mail: web@trotec.de
USt.-IdNr.: DE 811705013 

Alle acties staan los van Facebook en worden op geen enkele manier door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Facebook is niet de contactpersoon voor prijsvragen op de Facebook-pagina www.facebook.com/TrotecNederland, maar TROTEC GmbH zelf. Ontvanger van de beschikbaar gestelde informatie is niet Facebook, maar Trotec GmbH.

9. Wijziging van de voorwaarden voor deelname – voortijdige beëindiging van een prijsvraag

Trotec GmbH behoudt zich het recht voor, de voorwaarden voor deelname te allen tijde te kunnen wijzigen, respectievelijk een prijsvraag geheel of gedeeltelijk vanwege gegronde redenen zonder vooraankondiging te onderbreken of te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal Trotec GmbH in het bijzonder gebruikmaken, wanneer vanwege technische oorzaken (bijv. computervirussen, manipulatie of fouten in hard- of software), of vanwege wettelijke redenen een deugdelijk verloop van het spel niet kan worden gegarandeerd.

Voor zover een dergelijke beëindiging het gevolg is van de handelwijze van een deelnemer, heeft Trotec GmbH het recht om schadevergoeding voor de geleden schade te eisen van de deelnemer.

10. Juridische procedure

Een gerechtelijke procedure is uitgesloten.