Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor particuliere klanten, niet van toepassing op commercieel zakelijke klanten.

U heeft het recht, binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.
De herroeping bedraagt 30 dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, die niet de leverancier is, de goederen in bezit genomen heeft resp. had.
Om uw herroepingsrecht uit te oeffenen, moet u ons:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +31 103 135251
E-Mail: online-nl@trotec.com
middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, welke echter niet verplicht is.

Voor het laten ingaan van de herroeping volstaat het, wanneer u de mededeling voor het uitoeffenen van het herroepingsrecht voor de deadline van de herroeping toestuurd.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dan dienen wij u alle betaling, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die voortvloeien uit het feit, dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden gunstige standaardlevering geselecteerd heeft), terstond en niet later dan 14 dagen na de datum terugbetalen waarop de kennisgeving over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde methode die u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen heeft terug gestruurd, indien dit eerder heeft plaatsgevonden.

Vervoerbare pakket goederen

U heeft de goederen terstond en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract heeft bericht aan

Trotec GmbH
Logistikzentrum Heinsberg
TOR C
Industrieparkstrasse 1-11
D-52525 Heinsberg

teruggestuurd of heeft doorgegeven. De deadline is gewaarborgd wanneer u de goederen voor het aflopen van de deadline van 30 dagen terugstuurd. U draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen.

Niet vervoerbare pakket goederen

Wij halen de goederen op. U draagt de kosten van het terugzenden van de goederen ter hoogte van 100 EUR.

U hoeft alleen voor de waardevermindering van de goederen te betalen, indien de waardevermindering na het controleren van de textuur, eigenschappen en het functioneren van de goederen niet noodzakelijke omgang op u terug te voeren is.

Einde van de herroeping