Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Capaciteitsberekening bevochtiging

Gebruiksaanwijzingen:

Hier kunt u eenvoudig en comfortabel zelf berekenen, welke bevochtigingscapaciteit u nodig heeft voor uw ruimten. Deze grove capaciteitsberekening dient slechts als richtlijn en is geen vervanging voor een nauwkeurige berekening volgens de betreffende normen. Deze geldt uitsluitend binnen de opgegeven grenzen. Bij vragen zijn we altijd beschikbaar.

Voor een berekening van de benodigde capaciteit van de bevochtiger moet de volgende informatie beschikbaar zijn:

  • Welk vochtigheidsgehalte heeft de ruimtelucht?
  • Welke ruimte-inhoud moet worden bevochtigd?

Graag bij de vochtigheidsberekening eerst de luchttemperatuur en daarna de relatieve luchtvochtigheid invoeren. Het wisselen van de invoervelden zorgt automatisch voor de berekeningsresultaten.

Daarnaast kunt u ook nog de ruimte-inhoud berekenen of deze direct invoeren.

Klikken op "Berekening" berekent vervolgens direct de benodigde bevochtigingscapaciteit en de ruimte-inhoud.

Ruimte volume berekenen

Vochtigheidsberekening

Resultaat van de berekening

Resultaat van de inhoudsberekening [m³]:

0

Absoluut vochtigheidsgehalte in de lucht [g/m³]:

0

Dauwpunt [°C]:

0

Resultaat van de berekening [l/24h]:

0

Juridische aanwijzingen:
Dit formulier mag alleen worden gebruik waarvoor het is bedoeld. Elke vermenigvuldiging of gebruik van de broncode door derden is verboden.

Neem voor een nauwkeurige berekening van de bevochtigingscapaciteit contact op met onze vakadviseurs. Alle resultaten van de berekening dienen uitsluitend voor een grove inschatting en TKL BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van kracht.