Leidingdetector toegepast voor de spoorwegen

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Toepassingen
  2. Meettechniek, thermografie
  3. Lokaliseren va lagerschade en scheuren in wielen

LD6000 – leidingdetector toegepast voor de spoorwegen

Met geluidstechniek kan lagerschade aan de wielstellen worden opgespoord

De LD6000 is een frequentieanalyse-set voor het akoestisch lokaliseren van leidingen. Het apparaat kan echter veel meer betekenen voor de veiligheidstechnici in de spoorwegbranche: Hiermee kan bijvoorbeeld lagerschade aan de wielen worden opgespoord. "Luistertechniek" heet dit effectieve proces.

Oorspronkelijk werd de combi-detector LD6000 ontwikkeld voor lekdetectie en leidinglokalisatie en heeft zich veelvuldig bewezen bij deze toepassingen. Zo kunnen met de frequentieanalyse-set talrijke akoestische processen worden uitgevoerd – van leidingtrajectbepaling, het inkaderen van lekkages tot zeer snelle puntlokalisatie dankzij de smart-functie. Dit waarborgt niet alleen nauwkeurig lekdetectie in veelvertakte leidingnetten, maar met het waterstofmeetproces zeer economische controleprocessen. Zeer hoogwaardige microfoons uit Duitse productie, maken het registreren en daarna verwerken van de signalen mogelijk. Een iets minder bekende toepassingsmogelijkheid is de materiaalbeproeving bij de wielen van treinen, bijvoorbeeld de ICE. 

Materiaalbeproeving: Luistertechniek bij wielstelcontrole

De frequentieanalyse die geluidsgolfinformatie geeft over de toestand van het materiaal, is hierbij zeer nuttig – een materiaalbreuk klinkt anders dan een gesloten oppervlak. Het technische werkingsprincipe van de LD6000 berust op versterking van het door de trillingssensoren opgenomen geluid, waarvan de frequenties op het kleurendisplay met een hogeresolutie en touchscreen-functie zichtbaar worden gemaakt. Hierbij zijn vooral de functies als filters, niveauwaardenopslag, minimaal niveau, analyse en een geluiddichte koptelefoon van belang. Bij de LD6000 zijn alle filters en parameters vrij configureerbaar. De praktische werkwijze is eenvoudig: De geluidsniveaus op verschillende meetpunten op het wielstel worden met elkaar vergeleken en er wordt gezocht naar afwijkingen. Hierbij is het uitgangspunt dat zich bij de "luidste" meetpositie ook de materiaalverstoring bevindt. Zo biedt luistertechniek een eenvoudige en veilige mogelijkheid voor het opsporen van schade aan de wielen van treinen en ongevallen te voorkomen.

Meer oplossingen voor de spoorwegbranche vindt u hier.

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Trotec/5