Infectiebescherming voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen
  1. Toepassingen
  2. Luchtreiniging stof – virussen
  3. Infectiebescherming voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen

Wetenschappelijk aanbevolen infectiebescherming voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen

Luchtreinigers met een hoge capaciteit en acrylglas-scheidingswanden met aerosol-beschermrand, waarborgen het functioneren van rechtbanken en overheid tijdens een pandemie

Wat doen autoriteiten, rechtbanken of overheden, om tijdens de actuele corona-pandemie te kunnen blijven functioneren? Welke technische infectiebeschermingsoplossingen worden toegepast, om de bedrijfsvoering, zittingen en processen in rechtbank- en vergaderzalen voortgang te laten vinden? Ons "Best-Practice"-voorbeeld voor rechtbanken, justitie en overheid informeert u over hoe medewerkers en burgers op de best mogelijke wijze kunnen worden beschermd tegen besmetting met de Covid-19-ziekteverwekker.

Terwijl geschikte luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC V+ uit de TAC-serie of de AirgoClean® One uit de AirgoClean®-luchtreiniger-serie evenals in ruimteluchttechnische installaties opgenomen luchtreinigers met een hoge capaciteit het indirecte infectiegevaar door contaminatie van de gehele ruimtelucht met SARS-CoV-2-virussen minimaliseren, maken de innovatieve acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand tussen de zitplaatsen een effectieve bescherming tegen directe overdracht van infecties van mens naar mens door druppeltjes en aerosolen mogelijk.

Wetenschappelijk aanbevolen infectiebescherming voor rechtbanken en vergaderzalen

Rechtbanken, justitiemedewerkers en overheid moet door hun belangrijke positie kunnen blijven functioneren tijdens de actuele corona-pandemie. Burgers verwachten terecht dat bijvoorbeeld existentiële zaken, aanvragen of vergunningsprocedures worden afgehandeld. Ook moet de toegang tot het recht en rechtelijke procedures worden gewaarborgd voor alle burgers, een grote uitdaging voor het strafrecht. Om te zorgen dat processen niet "ontploffen" en processen verregaand infectieveilig doorgang kunnen vinden, vertrouwd justitie op technische infectiebeschermingsoplossingen van Trotec, om de deelnemers aan een proces, medewerkers en bezoekers tegen een infectie met de Covid-19-ziekteverwekker SARS-CoV-2 te beschermen.

Een voorstander van deze technische oplossingen in de strijd tegen de corona-pandemie is de wereldwijd erkende aerosol-expert Prof. Dr. Christian Kähler. De wetenschapper doet al meer dan 25 jaar onderzoek aan de universiteit van de 'Bundeswehr München' m.b.t. ontstaan, verspreiding en verdamping van aerosoldeeltjes in de ruimte. In opdracht van Trotec heeft Prof. Dr. Kähler een gesynchroniseerde beschermingsconcept voor justitie en rechtbanken onderzocht, waarbij procesdeelnemers en medewerkers binnen gesloten binnenruimten betrouwbaar kunnen worden beschermd tegen een besmetting met het coronavirus. De onderzoeksresultaten bevestigen dat een gecombineerde toepassing van TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit en innovatieve acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand het infectierisico in rechtbanken en zittingszalen in hoge mate reduceert.

Het beschermingsconcept voor rechtbanken en zittingszalen is gebaseerd op vier wezenlijke elementen:

1. Scheidingswanden met aerosol-beschermrand voor het scheiden van de ademzones
Officieren van justitie, rechters, advocaten, getuigen, juryleden en natuurlijk de aangeklaagde(n) – tijdens een rechtbankzitting zijn zelfs bij verscherpte coronamaatregelen voor het beperken van contacten talrijke personen aanwezig in de zittingszaal. Transparante beschermingswanden tussen de zitplaatsen van tegenover elkaar of naast elkaar zitten personen verhinderen dat de betrokkenen bij het proces over een korte afstand door ademen, spreken, hoesten of niezen via vrijgekomen druppeltjes of aerosoldeeltjes worden geïnfecteerd met Covid-19-ziekteverwekkers. De glasheldere scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een betrouwbare spuugbescherming tegen grotere druppeltjes en verhinderen bovendien dat uitgeademde aerosolen over de scheidingswand komen en naar de naastgelegen zitplaats stromen.

2. Luchtreinigers met een hoge capaciteit verlagen de virusbelasting in de ruimtelucht vrijwel tot nul
De wetenschap is eensgezind: Hoofdoverdragers van de Covid-19-ziekteverwekker zijn virusbelaste aerosoldeeltjes in de ruimtelucht, die via het ademen in het lichaam komen. Deze miniem kleine deeltjes (0,1 – 5 micrometer) worden door het gebruik van een geschikte luchtreiniger met een hoge capaciteit, zoals een TAC V+ uit de TAC-serie TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit of een AirgoClean® One luchtreiniger betrouwbaar (99,995 %) uit de ruimtelucht verwijderd. Trotec-luchtreinigers filteren de ruimtelucht met een constant hoge luchthoeveelheid en filtercapaciteit en minimaliseren zo het indirecte infectierisico, omdat de luchtgedragen virusbelasting constant op een laag niveau wordt gehouden. Uitgebreide stootventilatie is niet meer noodzakelijk. Hierdoor blijft het in de zittingszalen even warm en hoeft alleen nog bij en te hoge CO2-waarden te worden geventileerd, omdat ze bij zittingen van enkele uren tot een vervroegde vermoeidheid kunnen leiden en het concentratievermogen nadelig beïnvloeden. Het ventileren kan worden beperkt tot de zittingspauzes, voor het verversen van de verbruikte ruimtelucht door verse lucht.

3. Medische maskers voor een veilige verplaatsing binnen het gebouw
Medische mond-neus-maskers of FFP2/ N95/KN95-maskers moeten worden gedragen in alle niet door ruimteluchtreinigers gereinigde zones van het gebouw, waar bodes, medewerkers en burgers vrij bewegen. Deeltjesmetingen met lasermeettechniek bevestigen dat medische maskers in vergelijking met zogenaamde zelfgemaakte maskers een aanzienlijk hogere bescherming waarborgen tegen druppeltjes en aerosoldeeltjes, omdat ze van speciaal maskermateriaal met filtervlies betrouwbaarder uit de luchtstroom worden gefilterd.

4. CO2-stoplicht voor een gecontroleerde ventilatie
Vooral bij langere zittingen is er naast een rustpauze "frisse lucht" nodig, om vermoeidheidsverschijnselen en een nadelige invloed op het concentratievermogen door een te hoge CO2-waarde te voorkomen. Bovendien is het CO2-gehalte in de ruimtelucht een goede indicator voor hoge aerosolconcentraties en dus een probaat middel voor beoordeling van het infectierisico. Met het praktische Luchtkwaliteitsmonitor BQ30 blijft de CO2-ruimteluchtconcentratie altijd betrouwbaar in het vizier. Indien nodig kan de ruimteluchtkwaliteit door toevoer van buitenlucht worden verbeterd.

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden naar de naastliggende werkplek.

TAC V+ luchtreinigers van Trotec: Wetenschappelijk bewezen effectiviteit tegen Covid-19

De TAC V+ is wereldwijd de eerste mobiele ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosoldeeltjes in binnenruimten is ontwikkeld! Hiervoor waarborgt de luchtreiniger TAC V+ een snelle en zeer effectieve reductie van virussen in de ruimtelucht en neutraliseert hij zo het aerogene corona-infectierisico effectief direct op de opstellocatie.

Hij is vooral met het oog op de specifieke eisen voor middelmatige en grote ruimten, zoals schoollokalen, kantoren of horecaruimten ontwikkeld. Daarom waarborgt deze mobiele constructie met verrijdbaar onderstel hoge luchtvolumes, gecombineerd met een hoge toepassingsflexibiliteit. Opstellen, verplaatsen, instellen – alles binnen de kortst mogelijke tijd, altijd exact daar, waar de TAC op dat moment nodig is.

Afb. 1a: Gebruikelijke zitplaatsen in een zittingszaal. De toeschouwers zitten te dicht bij elkaar en alle personen in de ruimte zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Gebruikelijke zitplaatsen in een zittingszaal
Afb. 1b: In het beschermingsconcept aanbevolen: De toeschouwers zitten ver uit elkaar. De personen in de zaal zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen: De personen in de zaal zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in zittings- en vergaderzalen

De in de corona-beschermingsverordening gedefinieerde minimale afstanden moeten worden aangehouden, voor het realiseren de best mogelijke bescherming tegen een SARS-CoV-2 infectie. De aanwezige ruimte moet optimaal worden benut en de afstanden op de publieke tribune moeten hierop worden aangepast. Kunnen de minimale afstanden en bezettingsvoorschriften niet worden aangehouden, schrijven de actuele arbeidsveiligheidsregels minimaal het dragen van medische gezichtsmaskers voor.

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden In de zittingszalen

De scheidingswanden met beschermrand rondom worden tussen de direct naast elkaar of tegenover elkaar zittende procesdeelnemers geïnstalleerd (afb. 1b).

Positionering van de TAC of AirgoClean One luchtreiniger met een hoge capaciteit

De ruimteluchtreiniger kan in ruimten tot maximaal 80 m² op een willekeurige plaats in de ruimte worden gepositioneerd. Bij grotere zalen moet het aantal luchtreinigers worden aangepast aan het te filteren ruimtevolume. Door de slechts geringe geluidsontwikkeling beïnvloeden Trotec-luchtreinigers voor virusfiltering zittingen of processen niet. De volumestroom van de ruimteluchtreiniger moet minimaal het 6-voudige van het ruimtevolume zijn. Indien nodig of in de pauze tussen zittingen kan de volumestroom van het apparaat kortstondig worden omgeschakeld naar maximale capaciteit. Daarnaast wordt kort ventileren aanbevolen, om de CO2-concentratie in de ruimte te verlagen. De filtercapaciteit van de luchtreiniger wordt hierdoor niet beïnvloed.

Interval voor de automatische decontaminatie van het filter

Om de levensduur van het H14-HEPA-filter te verlengen, hebben de luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie een unieke thermische decontaminatie. Het wordt aanbevolen deze thermische filterdecontaminatie een keer per week buiten de kantoortijden uit te voeren. De tijden van de thermische decontaminatie kunnen bij de TAC-serie worden voorgeprogrammeerd.

Afb. 2a: Typische plaatsing van conferentietafels, die niet meer wordt aanbevolen tijdens een pandemie.
Niet aanbevolen tafelplaatsing in een conferentieruimte
Afb. 2b: In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.
In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.

Installatie in zittingszalen van de overheid

Voor zittingen van de gemeenteraad en sociale partners, regionaal bestuur, evenals andere vergaderingen in conferentie- en vergaderruimten wordt een U-vormige opstelling van de tafels aanbevolen (zie afb. 2b).

Tussen de zitplaatsen moeten telkens transparante beschermingswanden met omlopende rand worden geïnstalleerd, om het directe infectiegevaar te minimaliseren. In het centrum van de tafelformatie moet de luchtreiniger worden gepositioneerd, zodat een optimale bescherming tegen een indirecte infectie is gewaarborgd. Voor een verbetering van de ruimtelucht moet de CO2-concentratie met een Deeltjesmeetapparaat BQ30 permanent worden bewaakt, om indien nodig buitenlucht toe te voeren. Uitgebreid ventileren met een sterke temperatuurdaling is niet noodzakelijk, omdat de virussen door de luchtreiniger worden verwijderd.

Op alle routes door het gebouw moeten FFP2/3-worden gedragen, omdat deze ruimten anders niet kunnen worden beschermd. Eenvoudige mond-neus-bedekkingen en chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming tegen aerosolen.

Afb. 3a: Traditionele tafelopstelling in een kantoor. De tafels staan te dicht bij elkaar en medewerkers zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Traditionele tafelopstelling in een kantoor. De tafels staan te dicht bij elkaar en medewerkers zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Afb. 3c: Traditionele wandopstelling van bureaus. De medewerkers zitten te dicht bij elkaar en zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Traditionele wandopstelling van bureaus
Afb. 3b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Afb. 3d: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling tegen een wand. De medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling tegen een wand. De medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in kantoorruimten en op kantoorwerkplekken

Bij de plaatsing van de werkplekken moeten de minimale afstanden worden aangehouden, voor het realiseren een zo goed mogelijke bescherming tegen een SARS-CoV-2 infectie. De aanwezige ruimte moet optimaal worden benut en de afstanden bij de looproutes moeten hierop worden aangepast. Worden ruimten door meerdere personen tegelijk gebruikt, moet per persoon tien kubieke meter beschikbaar zijn. Kunnen de minimale afstanden en bezettingsvoorschriften niet worden aangehouden, schrijven de actuele arbeidsveiligheidsregels minimaal het dragen van medische gezichtsmaskers voor.

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de medewerkers

De scheidingswanden met beschermrand rondom worden tussen naast elkaar of tegenover elkaar zittende personen geïnstalleerd (afb. 3b/3d).

Positionering van de TAC of AirgoClean One luchtreiniger met een hoge capaciteit

De luchtreiniger kan in ruimten tot maximaal 80 m² op een willekeurige plaats worden gepositioneerd. Bij grotere ruimten moet het aantal luchtreinigers worden aangepast aan het te filteren ruimtevolume. Door de geringe afmetingen en het opstelvlak beïnvloeden Trotec-luchtreinigers voor virusfiltering de dagelijkse bedrijfsvoering niet. De volumestroom van de ruimteluchtreiniger moet minimaal het 6-voudige van het ruimtevolume zijn. Indien nodig of na werktijd kan het debiet van het apparaat kortstondig worden omgeschakeld naar maximale capaciteit. Daarnaast wordt kort ventileren aanbevolen, om de CO2-concentratie in de ruimte te verlagen. Als alternatief kan het ventileren gebeuren tijdens de pauzes. De filtercapaciteit van de luchtreiniger wordt hierdoor niet beïnvloed.

Interval voor de automatische decontaminatie van het filter

Om de levensduur van het H14-HEPA-filter te verlengen, hebben de luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie een unieke thermische decontaminatie. Het wordt aanbevolen deze thermische filterdecontaminatie een keer per week buiten de kantoortijden uit te voeren. De tijden van de thermische decontaminatie kunnen bij de TAC-serie worden voorgeprogrammeerd.

Afb. 4a: Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. kantine).
Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. kantine).
Afb. 4b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in de bedrijfskantine

Indien mogelijk moet bij de lunch worden afgezien van kleine losse tafels (afb. 4a). In plaats hiervan wordt een tafelopstelling met voldoende afstand tussen de tegenover elkaar zittende personen aanbevolen. (Afb 4b).

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de personen

Tussen de eters moeten transparante beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom worden gemonteerd. Als alternatief kan ook een tafelrij tegen een wand worden gepositioneerd.

Positionering van de TAC of AirgoClean One luchtreiniger met een hoge capaciteit

Voor het verlagen van het indirecte infectierisico zijn luchtreiniger met een hoge capaciteit noodzakelijk. Afhankelijk van de ruimtesituatie en -grootte wordt het gebruik van meerdere apparaten aanbevolen, om binnen de gehele kantine minimaal een ruimteluchtcirculatie van 6 keer per uur te kunnen waarborgen met zeer efficiënte HEPA-luchtreiniging. Bij het uitdelen van het eten betrokken personen moeten ook door scheidingswanden met aerosol-beschermrand worden beschermd. Het uitdelende personeel moet bovendien FFP2/3-maskers dragen, om zichzelf en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Interval voor de automatische decontaminatie van het filter

Om de levensduur van het H14-HEPA-filter te verlengen, hebben de luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie een unieke thermische decontaminatie. Het wordt aanbevolen deze thermische filterdecontaminatie een keer per week buiten de werktijd uit te voeren. De tijden van de thermische decontaminatie kunnen bij de TAC-serie worden voorgeprogrammeerd.

BQ30 luchtkwaliteitsmonitor

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op een permanente luchtreiniging moeten alle medewerkers de ramen in de kantoorruimten vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties echter niet absoluut vereist. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal medewerkers in de ruimte) met de Luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

Infectiebescherming voor kantoren en kantoorwerkplekken

Alle informatie in de "Adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en overheid"

Onze als PDF verkrijgbare "Adviseur beschermingswanden voor autoriteiten, scholen, kantoren en overheid" informeert u uitgebreid over hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept bij autoriteiten, scholen, justitiegebouwen en zittingszalen kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een "How-to" voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor het verblijf in gesloten ruimten, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico's in binnenruimten, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico op kantoorwerkplekken tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven
Direct naar het wetenschappelijk beschermingsconcept voor rechtbanken

Processen tijdens de pandemie?

Geschikte hygiëneconcepten zorgen dat rechtbanken en autoriteiten kunnen functioneren!

"Wij moeten het functioneren van de rechtbanken en autoriteiten ook bij toenemende aantallen infecties absoluut waarborgen", zegt Ulrich Wessels, president van de 'Bundesrechtsanwaltskammer' (BRAK). "Wij verwachten daarom op landelijk en regionaal niveau de technische uitrusting van de rechtbanken te kunnen verbeteren en ook oppervlakte dekkende hygiëneconcepten voor justitie te kunnen uitwerken".

Ervaar hier hoe een geschikt hygiëneconcept voor rechtbanken en autoriteiten kan worden geïmplementeerd en welke technische maatregelen noodzakelijk zijn voor het verminderen van het besmettingsrisico tijdens zittingen.

Informeert u zich hier over een wetenschappelijk beschermingsconcept voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen, dat de veiligheid tegen besmetting verbeterd.

Het beschermingsconcept voldoet aan de SARS-Cov-2 arbeidsbeschermingseisen:

Lees hier een uittreksel uit de arbeidsbeschermingsstandaard van het 'Bundesministeriums für Arbeit und Soziales':

Bijzondere technische maatregelen

1. Inrichting van de werkplek
Medewerkers moeten voldoende afstand (minimaal 1,5 m) t.o.v. andere personen houden. Is dit door het nemen van maatregelen bij het organiseren van de werkzaamheden niet mogelijk, moeten alternatieve beschermende maatregelen worden getroffen. Transparante afscheidingen moeten bij publieksverkeer en wellicht ook voor het afscheiden van de werkplekken met een anders onvoldoende gewaarborgde beschermingsafstand worden geïnstalleerd.

Verder worden door het beschermingsconcept de arbeidsbeschermingsregels m.b.t. de ruimtetemperatuur niet overtreden, zoals bij stootventilatie het geval is, omdat de temperatuur in het klaslokaal bij het gebruik van luchtreinigers niet lager wordt dan 19 °C.

Kopen

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand SMALL 800 x 69 x 500 tonen in Trotec webshop

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand SMALL 800 x 69 x 500

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen en met verlengsteun

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 1007 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 1007 x 69 x 688

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen en met verlengsteun

Bureau-scherm plexiglas met aerosol-rand 1158 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop

Bureau-scherm plexiglas met aerosol-rand 1158 x 69 x 688

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand SMALL 595 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand SMALL 595 x 250 x 750

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen en met voetsteunen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 795 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 795 x 250 x 750

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen en voetsteunen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand LARGE 995 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand LARGE 995 x 250 x 750

Made in Germany - kwaliteits-RÖHM-acrylaatplaat met opstaande rand tegen aerosolen en met voetsteunen

Technische gegevens

Tafelscheidingswand small

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.100
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.000
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 500
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 800
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 500
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand medium

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.105
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.200
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 1.007
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 688
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand kantoor

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.110
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.158
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand S

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.150
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 750
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand M

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.151
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 795
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand L

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.152
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 995
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Downloads

Laden...

Video's