Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen
  1. Toepassingen
  2. Luchtreiniging stof – virussen
  3. Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

Dubbel effectieve infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

Scheidingswanden van acrylglas met aerosol-beschermrand en luchtreinigers met een hoge capaciteit verhinderen rondvliegende virus- en druppeltjes in klaslokalen

In scholen en opleidingsinrichtingen leren leerlingen samen binnen een zeer krappe ruimte. Hierdoor kunnen infectieziekten, zoals Covid-19, zich bijzonder eenvoudig verspreiden in klaslokalen. Terwijl geschikte luchtreiniger met een hoge capaciteit en ruimteluchttechnische installaties door de lucht overgedragen infectiegevaar door het coronavirus SARS-CoV-2 minimaliseren, maken de acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand een gecombineerde bescherming tegen rondvliegende druppeltjes en aerosolen mogelijk.

Het beschermingsconcept voor scholen is gebaseerd op vier wezenlijke elementen

Wetenschappelijk aanbevolen infectiebescherming voor scholen in pandemietijden – zonder mondkapjesplicht en open ramen

Contactonderwijs in pandemietijden kan lukken, weet Prof. Dr. Christian Kähler zeker. En dit geheel zonder mondkapjesplicht en open ramen. Want deze maatregelen zijn slecht voor het welzijn en de kwaliteit van het onderwijs. De wereldwijd erkende wetenschapper doet al meer dan 25 jaar onderzoek aan de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ m.b.t. ontstaan, verspreiding en verdamping van aerosoldeeltjes in de ruimte. In opdracht van Trotec heeft Prof. Dr. Kähler een beschermingsconcept voor scholen onderzocht, waarbij leerlingen en leraren bij het onderwijs kunnen worden beschermd tegen een besmetting met het coronavirus. In plaats van het dragen van een masker op de zitplaats en regelmatige stootventilatie met open ramen, maakt een gecombineerde toepassing van TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit en innovatieve acrylglas-scheidingswanden een probleemloos onderwijs tijdens de coronacrisis mogelijk.

Het beschermingsconcept voor scholen is gebaseerd op vier wezenlijke elementen:

1. Scheidingswanden met aerosol-beschermrand maken het dragen van maskers overbodig
Transparante beschermingswanden tussen de zitplaatsen verhinderen dat de leerlingen door rondvliegende druppeltjes of door bij het ademen vrijgekomen aerosolen de directe tafelbuurman infecteren met het Covid-19-virus. De glasheldere scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een betrouwbare bescherming tegen grotere druppeltjes en verhinderen bovendien dat de door de leerlingen ingeademde aerosolen over de scheidingswand komen en naar de ernaast zittende buurman zweven. Het dragen van een masker is niet meer noodzakelijk. Alleen bij het verlaten van de zitplaats moet een masker worden gedragen.

2. TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zorgen voor virusvrije lucht in lesruimten
Virusbelaste aerosoldeeltjes in de ruimtelucht gelden als belangrijkste overdrager van het SARS CoV-2-virus. Deze miniem kleine deeltjes (0,1 - 0,3 micrometer) worden door het gebruik van een luchtreiniger met een hoge capaciteit uit de TAC-serie binnen de kortst mogelijke tijd betrouwbaar (99,995 %) uit de ruimtelucht verwijderd. De luchtreiniger filtert de ruimtelucht en minimaliseert het indirecte infectierisico, omdat de virusbelasting in de ruimte op een constant laag niveau wordt gehouden. Uitgebreide stootventilatie is niet meer noodzakelijk. Hierdoor blijft het warm in het klaslokaal en hoeft de les niet elk 20 minuten te worden onderbroken voor het ventileren. De ventilatie kan worden beperkt tot de pauzes, voor het verversen van de verbruikte ruimtelucht door verse lucht.

3. FFP2/3-maskers voor een veilige verplaatsing binnen het gebouw
Deeltjes-filterende adembeschermingsmasker (FP2/3) moeten worden gebruikt door leerkrachten als ze dicht in de buurt komen van leerlingen. De leerlingen hoeven een FFP2/3-masker echter alleen te dragen als ze hun zitplaats verlaten, door het schoolgebouw lopen of het openbaar vervoer gebruiken voor het schoolbezoek.

4. CO2-stoplicht voor een gecontroleerde ventilatie
Een hoger CO2-gehalte is een goede indicator voor een eveneens hoge aerosolconcentratie. Maar ook het welzijn en het concentratievermogen worden door een te hoge CO2-waarde aanzienlijk beïnvloed. Met het praktische luchtkwaliteitsmonitor BQ30 houdt u de CO2-ruimteluchtconcentratie betrouwbaar in het vizier. Zo kunt u indien nodig door de toevoer van verse lucht het ruimteklimaat verbeteren.

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden tot de volgende tafelrij.

Kort uitgelegd: Wetenschappelijk beschermingsconcept voor scholen

In deze video toont Prof. Kähler, hoe klaslokalen moeten worden opgebouwd en uitgerust, om het directe en indirecte SARS-CoV-2 infectierisico te minimaliseren.

Afb. 1a: Traditionele tafelopstelling in een klaslokaal. De tafels staan te dicht bij elkaar en de leerlingen en leerkrachten zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Traditionele tafelopstelling in een klaslokaal. De tafels staan te dicht bij elkaar en de leerlingen en leerkrachten zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Afb. 1b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de leerlingen en leerkrachten zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de leerlingen en leerkrachten zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in het klaslokaal

Bij de plaatsing van de tafels moeten de minimale afstanden worden aangehouden, voor het realiseren een zo goed mogelijke bescherming tegen een SARS-CoV-2 infectie. De aanwezige ruimte moet optimaal worden benut en de afstanden op de looproutes moeten hierop worden aangepast.

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de leerlingen

De scheidingswanden met beschermrand rondom worden tussen de naast elkaar zittende leerlingen geïnstalleerd (afb. 1b). Zijn de looproutes zodanig dat ze een voldoende afstand van 1,5 m tussen de tafels mogelijk maken, hoeven de zitplaatsen langs het looppad niet door scheidingswanden te worden afgescheiden.

Positionering van de TAC luchtreiniger met een hoge capaciteit

De luchtreiniger moet naar keuze naast de tafel of in het midden in het achterste gedeelte worden gepositioneerd. Bij een tafelopstelling in U-vorm, kan de ruimteluchtreiniger ook in het midden van de ruimte worden gepositioneerd. Door de geringe hoogte van 1,3 m, maakt de TAC zelfs centraal geplaatst een goed zicht op de leraar en de tafel mogelijk. Het plafond moet in het gedeelte boven de ventilator zo glad mogelijk zijn. De volumestroom van de ruimteluchtreiniger moet minimaal het 6-voudige van het ruimtevolume zijn. In de pauzes moet de volumestroom naar de maximale capaciteit worden geschakeld. Daarnaast wordt kort ventileren aanbevolen, om de CO2-concentratie in de ruimte te verlagen. Alternatief kan een raam tijdens de gehele les in de kiepstand worden gezet. De filtercapaciteit van de luchtreiniger wordt hierdoor niet beïnvloed.

Afb. 3a: Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. mensa).
Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. mensa).
Afb. 3b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept tijdens de schoolmaaltijd (mensa)

Indien mogelijk moet bij de lunch worden afgezien van kleine losse tafels (afb. 3a). In plaats hiervan wordt een tafelopstelling met voldoende afstand tussen de tegenover elkaar zittende leerlingen aanbevolen. (Afb 3b).

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de leerlingen

Tussen de leerlingen moeten transparante beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom worden gemonteerd. Als alternatief kan ook een tafelrij tegen een wand worden gepositioneerd.

Positionering van de TAC luchtreiniger met een hoge capaciteit

Voor het verlagen van het indirecte infectierisico zijn luchtreiniger met een hoge capaciteit noodzakelijk. Afhankelijk van de ruimtesituatie en -grootte wordt het gebruik van meerdere apparaten aanbevolen, om binnen de gehele kantine minimaal een ruimteluchtcirculatie van 6 keer per uur te kunnen waarborgen met zeer efficiënte HEPA-luchtreiniging. Bij het uitdelen van het eten betrokken personen moeten ook door scheidingswanden met aerosol-beschermrand worden beschermd. Het uitdelende personeel moet bovendien FFP2/3-maskers dragen, om zichzelf en de leerlingen zo goed mogelijk te beschermen.

Afb. 2: In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.
In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.
Afb. 4: Eenvoudige mond-neus-bedekkingen of chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming tegen een infectie, omdat de aerosoldeeltjes aan de zijkanten en naar boven ontsnappen naar de ruimtelucht. Bij het inademen stromen de aerosoldeeltjes door de spleet aan de maskerrand ook ongehinderd in de longen. In het beschermingsconcept worden daarom FFP2/3-maskers aanbevolen.
Eenvoudige mond-neus-bedekkingen of chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming tegen een infectie.

Installatie in conferentieruimte / lerarenkamer

In conferentieruimten en lerarenkamers wordt een U-vormige opstelling van de tafels aanbevolen (zie afb. 2).

Tussen de zitplaatsen moeten telkens transparante beschermingswanden met omlopende rand worden geïnstalleerd, om het directe infectiegevaar te minimaliseren. In het centrum van de tafelformatie moet de luchtreiniger worden gepositioneerd, zodat een optimale bescherming tegen een indirecte infectie gewaarborgd is. Voor een verbetering van de ruimtelucht, moet de CO2-concentratie met een deeltjesmeetapparaat BQ30 permanent worden bewaakt, om indien nodig buitenlucht toe te voeren. Uitgebreid ventileren met een sterke temperatuurdaling is niet noodzakelijk, omdat de virussen door de luchtreiniger worden verwijderd.

Op alle routes door het schoolgebouw moeten FFP2/3-worden gedragen, omdat deze ruimten anders niet kunnen worden beschermd. Eenvoudige mond-neus-bedekkingen of chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming (afb. 4).

BQ30 luchtkwaliteitsmonitor

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op permanente luchtreiniging, moeten alle personen in de ruimte de ramen in de klaslokalen vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties echter niet absoluut vereist. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal personen in de ruimte) met luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

Alle informatie in de “Adviseur voor veilig onderwijs”

In de als PDF beschikbare “Adviseur voor veilig onderwijs” kunt u uzelf zien hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept voor scholen kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een “How-to” voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor scholen, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico’s in de klaslokalen, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico in het onderwijs tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur voor veilig onderwijs
Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

Webinar over beschermingsconcepten voor scholen van Prof. Kähler

Hoe kunnen infecties in scholen worden verhinderd? In dit webinar van ca. 50 minuten, geeft Prof. Dr. Kähler uitleg over alle aspecten van het beschermingsconcept voor scholen en gaat hierbij uitgebreid in op de wetenschappelijke achtergronden.

Direct naar het wetenschappelijk beschermingsconcept voor scholen

Wat is normaal?
Informatie voor leraren en ouders:

Sinds corona is alles anders. Het alledaagse leven is veranderd. De heimwee naar een normale situatie is er echter nog steeds. Zijn er oplossingen die het schoolleven voor alle betrokkenen aangenamer en ongecompliceerd kunnen maken?

Informeert u zich hier over een wetenschappelijk beschermingsconcept voor scholen, dat de bescherming tegen besmetting verbetert en desondanks een versoepeling bij een alledaagse schooldag mogelijk maakt.

Het beschermingsconcept voldoet aan de SARS-Cov-2 arbeidsbeschermingseisen:

Lees hier een uittreksel uit de arbeidsbeschermingsstandaard van het ‘Bundesministeriums für Arbeit und Soziales’:

Bijzondere technische maatregelen

1. Inrichting van de werkplek
Medewerkers moeten voldoende afstand (minimaal 1,5 m) t.o.v. andere personen houden. Is dit door het nemen van maatregelen bij het organiseren van de werkzaamheden niet mogelijk, moeten alternatieve beschermende maatregelen worden getroffen. Transparante afscheidingen moeten bij publieksverkeer en wellicht ook voor het afscheiden van de werkplekken met een anders onvoldoende gewaarborgde beschermingsafstand worden geïnstalleerd.

Verder worden door het beschermingsconcept de arbeidsbeschermingsregels m.b.t. de ruimtetemperatuur niet overtreden, zoals bij stootventilatie het geval is, omdat de temperatuur in het klaslokaal bij het gebruik van luchtreinigers niet lager wordt dan 19 °C.

Relevante wetenschappelijke studies over het beschermingsconcept:

De uitspraken in het beschermingsconcept zijn gebaseerd op wetenschappelijk studies van Prof. Dr. Kähler, hoofd van het ‘Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik’ van de universiteit van de ‘Bundeswehr München’.

Kopen

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand SMALL 800 x 69 x 500 tonen in Trotec webshop
Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 1007 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop
Bureau-scherm plexiglas met aerosol-rand 1158 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop
Baliescherm plexiglas met aerosolrand SMALL 595 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop
Baliescherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 795 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop
Baliescherm plexiglas met aerosolrand LARGE 995 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Technische gegevens

Tafelscheidingswand small

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.100
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.000
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 500
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 800
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 500
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand medium

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.105
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.200
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 1.007
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 688
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand kantoor

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.110
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.158
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand S

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.150
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 750
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand M

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.151
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 795
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand L

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.152
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 995
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Downloads

Laden...

Video's