Klantenservice en ondersteuning

+31 1031 35250
Ma-Vrij: 8:30 - 12:00
En: 13:00 - 17:00

Contactformulier

   Contactinformatie

Winkelwagen

3815

Luchtreiniger TAC V+ rvs

€ 4.616,15
Incl. 21% BTW
Nettoprijs aangeven
- +
SKU 1580000154
Leveringsstatus: Direct leverbaar

Luchtreiniger TAC V+ rvs


Zone-luchtreiniger met hoge capaciteit voor het op efficiënte wijze reduceren van zwevende deeltjes en aerosolen in de directe omgeving

Productbeschrijving

Luchtreiniger TAC V+ rvs


Zone-luchtreiniger met hoge capaciteit voor het op efficiënte wijze reduceren van zwevende deeltjes en aerosolen in de directe omgeving

De zone-luchtreiniger TAC V+ reduceert de verblijftijd en de intensiteit van aerosolen en fijnstofdeeltjes in de directe omgeving van de standplaats

De zone-luchtreiniger TAC V+ is een innovatieve oplossing om, waar nodig, zones te creëren die voorzien worden van schone, virusarme lucht met zo min mogelijk schadelijke stoffen – een elektriciteitsaansluiting is voldoende. Deze mobiel inzetbare luchtreiniger schept ter plekke al naar gelang de benodigde ventilatiecapaciteit een van schone, gefilterde lucht voorziene "clean-air-zone" van maar liefst 320 m³.

In deze behandelzone komen nagenoeg geen ziektekiemen, fijnstof en andere microdeeltjes voor, want de TAC V+ zuigt met een groot volume de verontreinigde lucht aan en houdt deze, dankzij het effectieve H14-HEPA-filter en een flexibel in te stellen doorstroming, vrij van aerosoldeeltjes. In combinatie met het geïntegreerde F7-voorfilter haalt het Trotec H14-HEPA-filter op een veilige manier ziektekiemen, virussen, bacteriën, stof, schimmel maar ook papier- en textielvezels uit de lucht.

Roestvrijstalen uitvoering voor hygiënisch gevoelige ruimten in de levensmiddelenindustrie

Speciaal voor toepassing in de vleesverwerkende en levensmiddelenindustrie is de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ optioneel verkrijgbaar in een roestvrijstalen uitvoering, die ideaal is voor ruimten waarin moet worden voldaan aan specifieke hygiënevoorschriften of in ruimten met een bijzonder reactief milieu. De rvs behuizing is gemakkelijk te reinigen en is gemaakt van het materiaal 1.4301 dat uiterst corrosiebestendig is en goed bestand is tegen diverse chemische middelen.

Infectieuze aerosolen – risicofactor voor de vleesindustrie

Veel deskundigen zijn het erover eens dat bij corona-uitbraken in de vleesindustrie voornamelijk de lage temperaturen die nodig zijn voor het koelen van het vlees alsmede aerosolen die via de lucht stoffen overdragen kunnen leiden tot een snelle verspreiding van virussen.

Infectieuze aerosoldeeltjes blijven dankzij hun kleine omvang soms wel enkele uren hangen in de tot 6 à 10 °C gekoelde lucht van de snijruimten waarbij het ventilatiesysteem zorgt voor permanente circulatie van de deeltjes – waardoor deze voortdurend worden ingeademd! Deze bevinding is in lijn met andere studies, die aangeven dat zeer waarschijnlijk bij het spreken virusdeeltjes bevattende aerosolwolken kunnen worden gevormd die deels enkele uren in de directe omgevingslucht kunnen blijven hangen.

Het probleem zit in de lucht, de oplossing echter ook

Wanneer er virusdragende aerosolen in de binnenlucht zweven van snijruimten of andere ruimten van vleesverwerkende bedrijven dan is er een verhoogd risico op besmetting. Virussen houden zich niet aan de afstandsregels en worden niet tegengehouden door fysieke barrières zoals scheidingswanden. Als de binnenlucht vrij kan worden gehouden van virussen, neemt ook het risico op aerogene besmetting af.

Ga op zeker met hoogfrequente luchtzuivering

Trotec propageert aerosolbestrijding in binnenlucht van meet af aan als doorslaggevende maatregel en kan u daarom als hét adres voor professionele luchtbehandeling de eerste hoogfrequente luchtreiniger met hoge capaciteit luchtfilters en geïntegreerde virusdecontaminatie aanbieden!

Virusvrije lucht reduceert infectiegevaar tot nul

Als binnenlucht grotendeels vrij kan worden gehouden van ziektekiemen en virussen, dan wordt ook het aerogene besmettingsrisico in de kwetsbare zones van de vlees- en voedingsmiddelenindustrie tot een minimum gereduceerd.

Onze hoogfrequente luchtreinigers zoals de TAC V+ zijn precies voor deze toepassing ontwikkeld omdat ze snel en effectief de verblijftijd en de intensiteit van aerosolwolken en zwevende deeltjes in gesloten ruimten terugbrengen en zo voor alle medewerkers een werkomgeving creëren met een sterk verminderd infectierisico.

Aerosolwolken uiterst snel onschadelijk maken met hoge capaciteits luchtfiltering

De mobiele hoogfrequente luchtreiniger creëert op de plaats van installatie een schone "clean-zone-area" die doorspoeld wordt met virusvrij gefilterde schone lucht. In deze zone blijft de binnenlucht grotendeels vrij van ziektekiemen en virussen omdat de TAC V+ door middel van H14-HEPA-luchtfiltering met hoge capaciteit een grote hoeveelheid besmette lucht aan kan zuigen en een flexibel in te stellen zone kan voorzien van virusvrij gefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes.

Ook het toevoeren van deze binnenlucht aan reeds aanwezige luchtbehandelingssystemen voor koeling of ontvochtiging vormt op deze manier geen gevaar meer voor virusverspreiding want wanneer de toegevoerde lucht reeds gefilterd is van virussen, kan er tenslotte ook geen virus meer via de luchtbehandelingsinstallatie worden verspreid.

Hoogfrequente luchtreiniging werkt precies daar waar het gevaar het grootst is

In de vleesindustrie wordt het coronavirus voornamelijk via de lucht verspreid. Dit heeft te maken met de in de branche gebruikelijke wijze van luchtbehandeling. De in de productieruimten circulerende lucht wordt normaal gesproken alleen afgekoeld en ontvochtigd – er wordt dus geen verse lucht toegevoerd. Bovendien beschikken de meeste bedrijven niet over hoge capaciteitsfiltrering. Zodra infectieuze virussen slechts op één plek aanwezig zijn, leiden luchtcirculatie en het ontbreken van virusfiltering er al snel toe dat infectieuze virussen via de lucht worden verspreid en aanwezig zijn in de gehele ruimte.

Geen virus, geen verspreiding, in principe heel eenvoudig

Als het zou lukken om de binnenlucht virusvrij te houden dan zou ook het gevaar op aerogene besmetting tot een minimum worden beperkt. Zelfs achteraf koelen, ontvochtigen of hernieuwd toevoegen van deze lucht is dan zonder risico omdat de virussen vooraf al uit de lucht gefilterd zijn.

Trotec hoogfrequente luchtreinigers zoals de TAC V+ zijn precies voor deze toepassing ontwikkeld omdat ze snel en effectief de verblijftijd en de intensiteit van aerosolwolken en zwevende deeltjes in gesloten ruimten terugbrengen en zo voor alle medewerkers een werkomgeving creëren met een sterk verminderd infectierisico.

Hoge capaciteits luchtfiltering zorgt voor virusvrije werkzones

In de directe omgeving waar de mobiele Luchtreiniger TAC V+ is opgesteld zorgt hij voor een schone "clean-zone-area" die doorspoeld wordt met virusvrij gefilterde schone lucht. In deze zone blijft de binnenlucht grotendeels vrij van ziektekiemen en virussen omdat de TAC V+ door middel van H14-HEPA-luchtfiltering met hoge capaciteit een grote hoeveelheid besmette lucht aan kan zuigen en een flexibel in te stellen zone kan voorzien van virusvrij gefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes.

Deze schone lucht kan zonder problemen ook worden toegevoerd aan het intern in het bedrijf aanwezige luchtbehandelingssysteem voor koeling of ontvochtiging. Omdat de toegevoerde lucht praktisch virusvrij is kan de ontvochtigde koele lucht zonder risico weer terug worden geleid in de ruimte.

Effectief bij bacterie- en virusconcentraties

Trotec hoogfrequente luchtreinigers zijn uitgerust met HEPA-filters klasse H14 met hoge capaciteit, dat meer dan 99,995 % van alle fijnstofdeeltjes groter dan 0,1 µm filtert en een doorlatingsgraad van slechts 0,005 % heeft. Of anders gezegd: van 100.000 deeltjes laat het hoge capaciteitsfilter H14 er slechts 5 door.

Dankzij deze eersteklas eigenschap worden zulke hoge capaciteitsfilters ook gebruikt in operatiekamers en in andere hygiënegevoelige ruimten. De beste voorwaarden om in tijden waarin epidemieën vaak voorkomen, ook de binnenlucht in slachthuizen, uitbeenderijen en andere werkruimten in de vleesverwerkende industrie waar personeel dicht op elkaar werkt betrouwbaar virusvrij te houden.

Bekende virusstammen zoals SARS-CoV, MERS-CoV en ook Covid-19 hebben deeltjes met een grootte variërend van 0,005 µm tot 0,1 µm. Vaak vormen ze in verbinding met andere deeltjes, zoals speeksel, zwevende deeltjes etc, concentraties met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze concentraties worden ook als ziektekiemen gezien en door de Trotec H14 luchtreinigingsfilters met hoge capaciteit betrouwbaar tegengehouden.

Virulente aerosolwolken direct in de werkzone neutraliseren

De TAC V+ kan de aerosolen met de eraan gebonden virussen effectief verwijderen uit de lucht in de ruimte waar de medewerkers aan het werk zijn, omdat deze hoogfrequente luchtreiniger de aerosolen in zeer korte tijd uit de binnelucht filtert en vervolgens de ruimten voorziet van een grote hoeveelheid virusvrije lucht, hetgeen het risico op besmetting in de behandelde zones aanzienlijk terugbrengt.

Wereldwijd unieke filterdecontaminatie

Dit vermogen om schone lucht te creëren wordt mogelijk gemaakt dankzij een synchroon systeem van efficiënte voorfiltering en afsluitende filtering van zwevende deeltjes door middel van geïntegreerde Trotec H14-HEPA hoge capaciteits luchtfilters in een speciale hittebestendige uitvoering. Het in de TAC V+ gebruikte speciale filter houdt niet alleen 99,995 % van alle aerosoldeeltjes die groter zijn dan 0,1 µm betrouwbaar tegen, hetgeen betekent dat van 100.000 deeltjes er slechts 5 worden doorgelaten door hetH14-filter, zoals ook het geval is bij de hoogcapaciteitsfilters in operatiekamers – maar anders dan bij zulke toepassingen wordt het H14 hoge capaciteitsfilter van Trotec in de TAC V+ echter cyclisch verwarmd, waardoor de in het filter opgevangen virussen onschadelijk worden gemaakt en het filter weer 100 % „gedecontamineerd“ is.

Deze thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale H14-filter is uniek in de wereld en alleen verkrijgbaar bij Trotec! Dankzij deze unieke combinatie van filter- en decontaminatietechniek reduceert de TAC V+ op betrouwbare wijze het gevaar op besmetting via de lucht op kwetsbare werkplekken – ideaal voor slachthuizen en andere kritieke productieruimten in de vleesverwerkende industrie.

Effectieve HEPA-filtering volgens de strengste kwaliteitseisen, die bij het filteren van bacteriën en virussen verplicht zijn:

 • Ieder H14-filter met hoge capaciteit wordt afzonderlijk gecontroleerd en voorzien van een individueel serienummer
 • Het certificaat van het testprotocol wordt bij ieder H14-filter met hoge capaciteit in tweevoud meegeleverd
 • Het originele testcertificaat kan als bijlage worden gearchiveerd – de kopie kan desgewenst aan de luchtreiniger zelf worden bevestigd
 • De H14-HEPA luchtfilters met hoge capaciteit van Trotec zijn gecontroleerd conform EN 1822 en EN 60335-2-69

Enkele van de vele overtuigende voordelen van de TAC V+

Eenvoudige bediening: het in gebruik nemen van de TAC V+ vereist slechts enkele handelingen. Timer, bedrijfsurenteller, filterstatus-waarschuwing en bedrijfsschakelaar zijn beschermd ingebouwd.

Gelijkmatige verspreiding van de schone lucht: het specifieke ontwerp met lamellen van de DualDecon-uitblaastoren zorgt er met de verticale richting voor dat de gefilterde lucht gelijkmatig door de gehele zone stroomt. Met behulp van de optioneel verkrijgbare flowstop-plaat kunnen uitblaasopeningen afzonderlijk worden afgedekt, bijvoorbeeld aan de muurzijde.

Thermische filterdecontaminatie: uniek in de wereld en exclusief bij Trotec
De TAC V+ beschikt over een automatische thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale, HEPA-filter met hoge capaciteit, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % „decontamineert“.

Robuust en mobiel: dankzij stabiele wielden en een verstelbare transportgreep is de robuust geconstrueerde luchtreiniger ideaal voor het snel wisselen van gebruikslocatie. Eenvoudig opstellen, aansluiten aan het elektriciteitsnet en het luchtreinigingsprogramma starten.

Voordelen in de praktijk:

 • Permanent schoonhouden van de lucht en virusfiltering in zones met veel publieksverkeer of druk bezochte bezoekruimten
 • Permanente luchtreiniging en filtering van virussen en fijnstof in werkuimten met verhoogde kans op verontreiniging door fijnstof
 • Wereldwijd uniek en alleen bij Trotec: automatische filterregeneratie dankzij thermische virusdecontaminatie van het speciaal ontwikkelde, hittebestendige hoge capaciteits fijnstoffilter klasse H14 met een filtergraad van 99,995 % bij deeltjes met een grootte van 0,1 tot 0,2 μm
 • „Clean-Zones-Areas“: creëer veilige werk- en verblijfszones met gefilterde, virusvrije lucht – individueel aangepast aan de hand van het aantal apparaten, het aantal personen en de ingestelde hoeveelheid te verversen lucht
 • „Plug & Play“ – opstellen, insteken, inschakelen, klaar
 • Filtering in de ruimte onafhankelijk van de reeds aanwezige luchtbehandelingsinstallaties
 • Effectieve luchtfiltering met F7-voorfilter en H14-HEPA-hoofdfilter
 • Via flowstop-plaat regelbare uitblaasrichting voor het op de behoefte afgestemd verspreiden van de schone lucht naar de gewenste schone-luchtzones
 • Optimaal afgestemd systeem met afzonderlijke componenten voor flexibele toepassing bij bescherming tegen virussen en fijnstof
 • Eenvoudige bediening: volledig automatisch, onderhoudsarm gebruik, de klok rond
 • Duurzaam: 100 % milieuvriendelijk, geen chemicaliën, geen installatiekosten
 • Hoogwaardige materialen en afwerking: „made in Germany“ – origineel Trotec-fabricaat, speciaal afzonderlijk gecontroleerd virusfilter met testcertificaat
 • Goede investering: maximaal rendement door verliesvrije luchtreiniging ter plekke
 • Flexibel inzetbaar: plaats de mobiele TAC V+ precies op de plek waar hij op dat moment nodig is

Mogelijk worden er op de afbeeldingen speciale uitvoeringen of accessoires getoond die niet bij de basisprijs van de TAC V+ zijn inbegrepen.

Leveringsomvang:
TAC V+ luchtreiniger
1 x F7 voorfilter
1 X H14 HEPA-filter

Let op: de flowstop-plaat is niet bij de levering inbegrepen!

Technische Gegevens
Toebehoren
Spaarpakketten
Seminars
Downloads
Productvideos
Meer keuzes