Klantenservice en ondersteuning: +31 85 064 4100

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Home Comfort
  1. Producten en diensten
  2. Producten ‑ HomeComfort
  3. Bevochtiging
  4. Ultrasoon-luchtbevochtiger

Ultrasoon-luchtbevochtiger

Luchtbevochtiging via ultrasoon geluid

Ultrasoon-luchtbevochtiger B 5 E
Geconcentreerd werken op de werkvloer
Ultrasoon-luchtbevochtiger B 1 E

Het ultrasoonproces – gewoon ongehoord effectief

Water is vrijwel onsamendrukbaar en kan hierdoor druk zeer slecht absorberen. U kent dit waarschijnlijk van een glas water op een luidspreker. Zodra het geluidsvolume wordt verhoogd, ontstaan golven in het water. Het wateroppervlak "danst" bij wijze van spreken in het ritme van de muziek en geeft de tonen weer als golven. Hoe hoger een toon, hoe hoger de frequentie en de golf. Van dit principe maken ultrasoon-luchtbevochtigers gebruik. Bij de ultrasone bevochtiging wordt via een piëzo-elektrische omvormer elektrische energie omgezet in mechanische energie. Via hoogfrequent geluid veroorzaakt een trillingselement op de bodem van de watertank hoge drukstoten, waardoor zeer kleine luchtbellen vrijkomen (cavitatie). De tegelijk geactiveerde drukgolven maken deze luchtbellen los van het oppervlak, waardoor een waterkolom ontstaat boven het trilelement. Door het uiteenspatten van de luchtbellen ontstaan op het oppervlak van de kolom zeer fijne neveldruppels met een diameter van ca. 1 µm, die bijzonder snel kunnen worden opgenomen door de lucht.

Het totale proces herhaalt zich ongelooflijk snel. Bij ca. 1,8 megahertz ligt de geluidsfrequentie binnen het zogenaamde ultrasoonbereik en dus buiten het bereik van het menselijk gehoor – voor ons gehoor is het dus een aangenaam stil proces. Het water komt hierbij aardig in beweging, want 1,8 Mhz betekent dat 1,8 miljoen trillingscycli worden overgedragen op het water – per seconde! Dit zorgt voor een aanzienlijke vorming van zeer kleine holle ruimten op het wateroppervlak en waardoor permanent ultrafijne neveldruppels vrijkomen uit de golftoppen.

Het gebruik van luchtbevochtigers zorgt voor optimale vochtigheidswaarden in de ruimte en kan helpen bij het voorkomen van verkoudheid, geïrriteerde ogen en een droge huid. Maar hoe werkt het eigenlijk, vocht in de lucht krijgen via ultrasoon geluid?

In tegenstelling tot koude verdampers of roterende verdampers, waarbij droge ruimtelucht voor bevochtiging door een met water aangerijkt filtervlies wordt geblazen, leveren ultrasoon-luchtbevochtigers een zeer fijne waternevel, daarom worden ze ook vaak vernevelaars genoemd.

Schone bevochtigde lucht – alles is een kwestie van hygiëne

Secosan-Sticks - Tot wel 6 maanden lang bescherming tegen kiem-, alg-, schimmel- en bacteriegroei

Ultrasone techniek is beproefd en wordt al vele jaren met succes gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, als de ruimteluchtvochtigheid met een hoge nauwkeurigheid bij tegelijk lage bedrijfskosten moet worden geregeld. Hierbij klinkt altijd weer het verwijt dat ultrasoon-bevochtigers onhygiënisch zijn en een snelle kiemvorming in het waterreservoir bevorderen, met de bijbehorende verspreiding door de verneveling. Feit is dat stilstaand water in reservoirs altijd leidt tot kiemvorming. Hierdoor neigt elk watergevuld apparaat bij gebrekkig onderhoud en verzorging tot vuilvorming in het water, onafhankelijk van de bevochtigingstechniek.

Bij ultrasoon-luchtbevochtigers is vanwege het proces echter een verdergaande hygiënische discipline noodzakelijk. Want hier verdampt het water niet, zodat mogelijke kiemen in het reservoir zouden achterblijven, maar wordt het water via ultrasoon geluid direct omgezet naar een nevel en zo afgegeven aan de lucht. Hoewel zelfs bacteriën en kiemen al worden gedood door het ultrasoon geluid, is het daarom voor het duurzaam handhaven van de werking van dergelijke apparaten tijdens dagelijks gebruik noodzakelijk ze regelmatig en grondig te reinigen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Lange standtijden van het water in de tank moeten in ieder geval worden vermeden.

Om te zorgen dat ultrasoon-luchtbevochtigers hygiënisch kunnen werken, moet het water eerst worden gedemineraliseerd en bij voorkeur worden gedesinfecteerd. Sommige apparaten hebben hiervoor een geïntegreerde UV-lamp. Alternatief wordt het gebruik van een Secosan-Stick in het waterreservoir van de ultrasoon-luchtbevochtiger aanbevolen voor een langdurige bescherming tegen kiemvorming en bacteriegroei. Bij het bijvullen van water kan deze stick eenvoudig in het reservoir blijven en werkt daar zes maanden ononderbroken.

Vers gekookt leidingwater kan worden gebruikt

Wie geen SecoSan-stick wil gebruiken, kan voor de luchtbevochtiging bij een dagelijkse verversing ook gekookt water en tot ruimtetemperatuur afgekoeld leidingwater of steriel gedemineraliseerd water gebruiken.

Echt "gedestilleerd"-water is zeer geschikt voor gebruik in een ultrasoon-luchtbevochtiger, omdat dit water door het destillatieproces al verregaand is ontdaan van zouten, organische stoffen, micro-organismen en ander verontreinigingen en het zo de hygiëne-inspanningen optimaal ondersteunt.

Echter – door destillatie geproduceerd – gedestilleerd water is vrijwel niet meer verkrijgbaar, omdat het tegenwoordig vaak voordeliger wordt geproduceerd via ionenwisselaars. Dergelijk door ionisatie gedemineraliseerd water wordt weliswaar vaak verkeerd als "gedestilleerd water", bijvoorbeeld als accu- of strijkwater, aangeboden, dit is echter geen waarborg voor kiemvrij water, zolang op de verpakking niet uitdrukkelijk de vermelding "Geschikt voor medische toepassingen" is aangebracht.

Gebruik in plaats hiervan bij voorkeur dagelijks vers gekookt leidingwater. Dit spaart het kopen van gedestilleerd water en is vanuit hygiënisch oogpunt absoluut voldoende. Door het koken worden niet alleen de in het water opgenomen micro-organismen en kiemen verregaand gedood, ook de hardheid van het water wordt gereduceerd, waardoor kalkafzettingen in de buurt van het apparaat aanzienlijk worden gereduceerd, zelfs bij een al geïnstalleerde ontkalkingspatroon.

Vermindering van virussen en schadelijke stoffen door een optimale vochtigheid in de ruimtelucht
De slijmvliezen moeten goed bevochtigd zijn
Optimale luchtvochtigheid doodt virussen

Optimaal bevochtigde ruimtelucht beschermt tegen virussen en ziekmakende kiemen

Wetenschappelijke studies bewijzen de dubbele beschermende werking van een optimaal geregelde ruimteluchtkwaliteit bij infectiepreventie. Ziekmakende virussen zoals het griep- of SARS-CoV-2-virus, komen vrij bij het ademen en spreken via zogenaamde aerosolen, die bij onvoldoende ventilatie meerdere uren in de ruimte kunnen blijven zweven. Onzichtbaar, maar toch zeer besmettelijk.

Bij een optimale luchtvochtigheid tussen 40 en 60 procent worden luchtgedragen virussen binnen enkele seconden onschadelijk gemaakt

De besmettelijkheid van virusbelaste aerosolen is vooral afhankelijk van de aanwezige luchtvochtigheid. In de droge ruimtelucht krimpen aerosolen en zweven ze zo door hun geringere gewicht langer in de ruimtelucht – en worden ze ongemerkt ingeademd. Optimaal bevochtigde lucht wijzigt echter de zoutconcentratie van de aerosoldeeltjes, zodat de hierin opgenomen ziekteverwekkers direct na het contact met de lucht onschadelijk worden gemaakt.

Optimaal bevochtigde slijmvliezen zijn de beste en meest natuurlijke bescherming tegen infecties door ziekmakende kiemen in de lucht

Het lichaam is niet onbeschermd uitgeleverd aan de gevaren van virussen en bacteriën. Het heeft een lichaamseigen afweermechanisme, voor bescherming tegen ziekteverwekkers in de lucht. De mond-, neus- en keelslijmvliezen van onze ademwegen vormen een centrale bouwsteen van ons lichaamseigen immuunsysteem en zorgen bij een optimale bevochtiging voor een zeer effectieve bescherming tegen ziekteverwekkers in de lucht. Te droge ruimtelucht onttrekt echter het noodzakelijke water aan de slijmvliezen, zodat de beschermende slijmlaag hard wordt en besmettelijke ziekteverwekkers vrijwel ongehinderd kunnen binnendringen in het lichaam.

Een verhoging van de ruimteluchtvochtigheid tot ca. 50% vermindert het besmettingsrisico door via de lucht overgedragen ziekteverwekkers binnen de privé- en werkomgeving dus op meerdere fronten.

Ademvriendelijke lucht – naar wens met een stimulerende geur

Ruimtearomatisering met etherische oliën

Sommige ultrasoon-luchtbevochtigers zijn eveneens uitgerust met aroma-diffusors. Dergelijke modellen omvatten praktisch twee apparaten in één – ruimteluchtontvochtiger en ruimtegeurverspreider. Een geïntegreerd geurolie-reservoir maakt het vullen met een etherische olie naar keuze mogelijk – activerend of rustgevend. De extra inschakelbare geurdifussor vernevelt deze olie microfijn voor een gelijkmatige, onopvallende verdeling in de ruimte en is zeer geschikt voor aromatherapie als natuurlijke activator voor het zelfherstellend vermogen van de mens. De geuraroma's in de etherische olie hebben een directe invloed op ons welzijn en kunnen helpen bij stress, slecht humeur of zelfs slaapproblemen. En om te zorgen dat met alle zintuigen kan worden genoten van dit aangename ruimteklimaat, hebben sommige ultrasoon-luchtbevochtigers bovendien een extra inschakelbare LED-verlichting als "Wellness voor de ogen".

Gekeurde veiligheid

Profiteer van Trotec- merkkwaliteit als garantie voor hoogwaardigheid, veiligheid en functionaliteit. Met het wettelijk beschermde GS-zegel certificeert de keuringsinstantie Intertek, dat bij bedoeld of voorspelbaar gebruik van dit apparaat de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen.

Ultrasoon-luchtbevochtiger

Alle Ultrasoon-luchtbevochtiger in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de voor u meest geschikte Ultrasoon-luchtbevochtiger kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle Ultrasoon-luchtbevochtiger van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar