DA 4 Qube

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Producten en diensten
  2. Producten ‑ HighPerformance
  3. Waterschade ­sanering
  4. Drogingsregeleenheid DA 4 Qube
  5. Werkingsprincipe

Zo reduceert de DA 4 Qube de droogtijd en energiekosten

Lage energiekosten en sneller drogen van alle isoltielagen met de DA 4 Qube

De hoge tegendruk in sterk doorweekte isolatiezones zorgt bij conventionele onderdrukdroging met gelijkmatig verdeelde zuiglast bij alle droogzones dat de al goed gedroogde zones proportioneel te veel en nog vochtige zones te weinig worden doorstroomd met droge lucht, waardoor onnodig lange droogtijden ontstaan.

De speciaal voor de onderdrukdroging ontworpen drogingsregeleenheid DA 4 Qube met de speciaal ontwikkelde, sensorondersteund Efidry-besturingsautomaat, maakt echter een volautomatisch en actief aanzuigluchtmanagement tussen de verschillende droogzones mogelijk.

De DA 4 Qube kan via de optionele VX-aansluitplaat als tussenslangenstelsel ook bij vrijstaand bedrijf worden toegepast met voorradige isolatiedrogers.
DA 4 Qube met VX-aansluitplaat

Deze zelfstandige kanalisatie van de zuigcapaciteit bij de meest doorweekte zone, zorgt voor een meer gelijkmatige en duidelijk snellere droging van alle isolatiezones – zo kunnen droogtijden en energiekosten, afhankelijk van het type schade, met 30 tot 70% worden gereduceerd of kan tot een 30% groter oppervlak in dezelfde tijd worden gedroogd!

Daardoor wordt ook de geluids- en warmtebelasting bij de gedupeerden drastisch gereduceerd en kunnen de ruimten sneller weer worden gebruikt.

De zeer compacte drogingsregeleenheid DA 4 Qube is perfect op de Qube+ afgestemd en kan met enkele handelingen direct op de Qube+ worden geplaatst en met een gegarandeerde verbinding vastgeklemd, waardoor een uitgebreide tussenslangenstelsel volledig vervalt.

Maar ook met al voorradige isolatiedrogers, zoals de VX 5 MultiQube kan de DA 4 Qube dankzij de optionele VX-aansluitplaat probleemloos bij vrijstaand gebruik worden gecombineerd.

Het werkingsprincipe van de drogingsregeleenheid DA 4 Qube

Schematische weergave van een onderdruk-isolatiedroging zonder DA 4 Qube

Schematische weergave van een onderdruk-isolatiedroging zonder DA 4 Qube

Bij een conventionele onderdrukdroging zonder drogingsregeleenheid zijn alle zuigkanalen altijd permanent geopend. De hoge tegendruk in sterk doorweekte isolatiezones zorgt bij deze werkwijze dat de al goed gedroogde zones proportioneel te veel en nog vochtige zones te weinig worden doorstroomd met droge lucht, waardoor onnodig lange droogtijden ontstaan.

Verloop van de sensorondersteunde droogcycli in detail

Schematische weergave van een onderdruk-isolatiedroging met DA 4 Qube

De DA 4 Qube wordt eenvoudig op de Qube+ geplaatst en vastgeklemd, daarna wordt de proceslucht-vochtsensor aangebracht bij de Qube+ [1] en daarna de ruimtelucht-vochtsensor naar behoefte in de ruimte geplaatst of in de sensorhouder gelaten [2].

Bij de eerste schakel-cyclus worden voor het controleren van de installatie een voor het bepalen van de referentiewaarde eerst alle zuigkanalen geopend. Deze status komt overeen met een “klassieke” onderdrukdroging zonder DA 4 Qube gebruik.

Daarna wordt het drogen als “Actieve droging” op basis van dynamisch gestuurde Efidry-intervallen versneld, zoals in de volgende schematische illustratie is afgebeeld.

1. Efidry-interval, schakel-cyclus 2

1. Efidry-interval, schakel-cyclus 2

Bij de tweede schakel-cyclus van de eerste interval worden de vochtmeetwaarden separaat bepaald voor elk kanaal en doorgegeven aan de besturingslogica van de DA 4.

1. Efidry-interval, schakel-cyclus 3

1. Efidry-interval, schakel-cyclus 3

Op basis van de bepaalde vochtigheidswaarden, stuurt de besturingsautomaat van de DA 4 Qube tijdens de derde cyclus de hoofdzuigcapaciteit van de isolatiedrooginstallatie gedurende een berekende periode naar de droogzone met de hoogste vochtigheidswaarde.

2. Efidry-interval (en verder)

Voor de tweede en elke volgende interval berekent de sensorregeling van de DA 4 Qube permanent de actuele doorwekingstoestand van de droogzones en optimaliseert op basis hiervan de cyclustijden voor de zuigkanalen. Zo wordt de hoofdzuigcapaciteit volautomatisch naar de meest vochtige zone geleid. Dit actieve sensorondersteund zuiglast-management leidt tot een gelijkmatige en duidelijk snellere droging van alle doorweekte zones.

Efidry-slotinterval

Efidry-slotinterval

Zodra de Efidry-sensorbesturing een optimale homogene drogingsgraad voor de bewaakte zones registreert, beëindigt deze de cycli automatisch en schakelt alle zuigkanalen voor restdroging naar 100% luchtdebiet. Deze nadroging gebeurt als kwaliteitsborging: Door de compensatie van de proces- en ruimteluchtvochtigheid, wisselt de DA 4 Qube bij een opnieuw toenemende vochtigheid in een van de droogzones automatisch weer naar de modus “Actieve droging”.

DA 4 Qube

De DA 4 Qube wordt het “drogen op de gok” tot een betrouwbaar, calculeerbaar vaste-tijd-project

Door het toepassen van de sensorondersteunde drogingsregeleenheid DA 4 Qube kunnen niet alleen droogtijden en energiekosten afhankelijk van de schade met 30 tot 70% worden verminderd, de geluids- en warmtebelasting bij de gedupeerden drastisch worden gereduceerd en de ruimten aanzienlijk sneller weer bruikbaar worden gemaakt – de DA 4 Qube maakt bovendien “gestandaardiseerde drogingen” met een voorspelbaar einde van de droging mogelijk.

Zo kan het aantal loze ritten door “meetritten op goed geluk” praktisch tot nul worden gereduceerd en “drogen op de gok” wordt zo vervangen door een betrouwbaar, calculeerbaar project op basis van een vaste tijd!