Kwaliteitstechniek “Made in Germany” met wetenschappelijk gecertificeerde effectiviteit: De ruimteluchtreiniger TAC V+
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Luchtreiniging
 4. Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+

Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+

Zone-luchtreiniger met een hoge capaciteit voor effectief verminderen van zwevende stoffen en aerosolen direct binnen de opstelomgeving

Zone-luchtreiniger TAC V+ – luchtreinigingstechniek "Made in Germany"
De TAC V+ is een veelzijdige oplossing voor virusfiltering en luchtreiniging
De TAC V+ is een veelzijdige oplossing voor virusfiltering en luchtreiniging
De TAC V+ is een veelzijdige oplossing voor virusfiltering en luchtreiniging
De TAC V+ is een veelzijdige oplossing voor virusfiltering en luchtreiniging
De TAC V+ is een veelzijdige oplossing voor virusfiltering en luchtreiniging
Grote aanzuigdoorsnede en geïntegreerd voorfiltersysteem

Wetenschappelijk gecertificeerde effectiviteit:

De zone-luchtreiniger TAC V+ vermindert de verblijfsduur en intensiteit van virusbelaste aerosol- en zwevende stofwolken direct op de opstellocatie en neutraliseert zo het aerogene corona-infectiegevaar.

Meerdere wetenschappelijke studies certificeren de effectieve virusdodende werking van de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ bij de neutralisatie van luchtgedragen virussen in binnenruimten!

De innovatieve zone-luchtreiniger TAC V+ is in staat schone luchtzones te realiseren virusvrij en zonder schadelijke stoffen – een stroomaansluiting is voldoende. Waar deze mobiel toepasbare luchtreiniger wordt geplaatst levert hij, afhankelijk van de benodigde luchtverversingswaarde, een met schone, gefilterde lucht doorstroomde “Clean-Zone-Area” met een volume van maximaal 320 kubieke meter.

Binnen deze behandelzone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van kiemen, fijnstof en andere luchtgedragen microdeeltjes, want de TAC V+ maakt het aanzuigen van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare doorspoeling van de zone mogelijk, vrij van aerosoldeeltjes.

In combinatie met het geïntegreerde F7-voorfiltersysteem, waarborgt het Trotec H14-HEPA-filter een veilige afscheiding van luchtgedragen kiemen, virussen en stof, bacteriën, sporen of microvezels van papier, evenals textiel.

Wereldwijd uniek en alleen bij Trotec verkrijgbaar, is de innovatieve combinatie van filter- en decontaminatietechniek:

De TAC V+ heeft een thermische zelfregeneratiefunctie van het HEPA-speciaalfilter, die periodiek automatisch alle in het filter afgescheiden virussen inactiveert en dus het filter weer 100 % “decontamineert”.

Zo vermindert de TAC V+ het luchtgedragen besmettingsrisico significant en veilig in drukbezochte openbare ruimten en waarborgt hij stofvrije werkomstandigheden in stofbelaste werkomgevingen:


 • Beschermt klanten, patiënten, gasten en medewerkers door een significante vermindering van het infectierisico

De TAC V+ voor ruimteluchtreiniging in drukbezochte ruimten


 • Beschermt medewerkers, bezoekers, leraren, onderwijzers en kinderen door het neutraliseren van virulente aerosolwolken

De TAC V+ voor ruimteluchtreiniging in drukbezochte verblijfszones


 • Beschermt medewerkers tegen fijstofbelastingen op de werkplek
 • Beschermt materiaal, elektronica en machines tegen vervuiling en door stof veroorzaakte storingen

De TAC V+ voor ruimteluchtreiniging in stofbelaste werkomgevingen

Systeemcomponenten TAC V+

Een afgestemd systeem met verschillende uitrustingsopties waarborgt flexibele toepassingsmogelijkheden

De mobiele luchtreiniger TAC V+ met een hoge capaciteit (1), onderscheidt zich door een zeer krachtig circulerende ventilator en een filterketen met een hoge capaciteit met een H14-hoofdfilter en F7-voorfilter en maakt het inrichten van transfer- en verblijfsruimten (Clean Zone) voor klanten, gasten en medewerkers met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk.

DualDecon-uitblaastoren

DualDecon-uitblaastoren

Met z'n speciaal geplaatste luchtgeleidingslamellen waarborgt DualDecon-uitblaastoren (2) een 360° doorspoeling van de toepassingszone met gefilterde lucht en biedt hij ruimte voor een H14 HEPA-filter.

De dubbele decontaminatie door het filteren van zwevende stoffen, virussen, stof- en geurdeeltjes uit de omgevingslucht en anderzijds door het cyclisch thermisch behandelen van het H14 HEPA-filter, zodat de in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd. Deze techniek voor thermische virus-decontaminatie in het H14-filter is wereldwijd uniek en exclusief alleen bij Trotec verkrijgbaar!

Slangaansluiting-opzetkap

Slangaansluiting-opzetkap

Kan in plaats van de DualDecon op de TAC V+ worden geplaatst en heeft een slangaansluiting van ø 300 mm, zodat de TAC V+ ook aangesloten kan worden op reeds aanwezige ventilatiesystemen.

Met behulp van de slangaansluiting-opzetkap (3) kan met de TAC V+ een decentrale luchtreiniging worden uitgevoerd.


Optionele Flowstop-platen

Als accessoire voor de DualDecon-uitblaastoren zijn bovendien Flowstop-platen verkrijgbaar. Deze kunnen bij een van of twee de vier binnenzijden van de toren worden aangebracht en verhinderen dan het uitstromen van lucht aan deze torenzijde, bijvoorbeeld als daar geen uitstroom van schone lucht gewenst of noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het opstellen tegen een wand.

Optionele Flowstop-platen
H14-filter voor zwevende stoffen

H14-HEPA-filter

Dit exclusief door Trotec ontwikkelde hittebestendige filter met hoge capaciteit (4) onderscheidt zich door een scheidingsgraad van 99,995% bij deeltjes met een grootte van 0,1 tot 0,2 µm en voldoet conform EN 1822 aan filterklasse H14. Deze filterefficiëntie waarborgt dat van 100.000 in de lucht zwevende microdeeltjes 99.995 deeltjes effectief worden uitgefilterd!

En omdat virusstammen, zoals SARS-CoV, MERS-CoV of SARS-CoV-2 dergelijke grootten hebben – actuele onderzoeken specificeren bijvoorbeeld de deeltjesgrootte van het Coronavirus als 120 tot 160 nanometer, dus 0,12 tot 0,16 µm – kunnen dergelijke deeltjesgrootten door dit H14-filter met hoge capaciteit zeer effectief worden afgescheiden, vooral omdat virussen in de lucht zich vaak binden aan speeksel of zwevende stoffen en aanwezig zijn als grotere aerosolconglomeraten.

In combinatie met het geïntegreerde F7-voorfiltersysteem, waarborgt het Trotec H14-HEPA-filter een veilige afscheiding van luchtgedragen kiemen, virussen, stof, bacteriën, sporen en microvezels van papier of textiel.

TAC V+ met beschikbare systeemcomponenten

Optionele geluiddempende beschermkap verkrijgbaar als accessoire
Optionele geluiddempende beschermkap verkrijgbaar als accessoire

Geluiddempende beschermkap

Omdat het geluidsniveau niet lineair, maar op een logaritmische getalschaal wordt aangegeven, betekent een niveauwijziging van 10 dB als een verdubbeling, resp. halvering van de subjectief waargenomen geluidssterkte.

De voor de TAC V+ en TES 200 als accessoire leverbare geluiddempende beschermkap is in staat de geluidsemissie van het apparaat met ca. 8 dB te verlagen, dus zo de subjectief waargenomen geluidssterkte met bijna 50% te verlagen. De geluiddempende beschermkap wordt inclusief montageset geleverd en kan met enkele handelingen worden aangebracht op de luchtinlaat van het apparaat.

Voor- en achteraanzicht van de optionele geluiddempende beschermkap

Bij de standaardlevering inbegrepen: Een TAC V+ met DualDecon-uitblaastoren en H14-HEPA-filter. Overige systeemcomponenten zijn optioneel verkrijgbaar.

Waarom in de handel gebruikelijke HEPA-luchtreiniger voor virusfiltering meestal onvoldoende zijn

Grote schone luchthoeveelheden – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie – filterregeneratie – geluidsniveau bij grote luchthoeveelheden – toepassingsflexibiliteit

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze 6 pluspunten, waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en economisch aantrekkelijke oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.


Hoge schone luchtcapaciteit door hoge druk en optimale stromingsgeometrie

Alleen de TAC V+ heeft “de power voor het verdunnen”

De meest belangrijke factor voor vermindering van het infectierisico is een snelle en effectieve verdunning van de besmettelijke aerosolwolken die direct ter plaatse ontstaan, bijv. door een “Superspreader” – en dit tochtvrij, evenals geluidsarm, om het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren! Hiervoor zijn grote schone luchthoeveelheden, een hoge druk en een optimale stromingsgeometrie nodig.

Dit alles heeft de TAC V+: Met maximaal 1.600 m³/uur schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg stromingsdruk, wordt zo binnen de kortst mogelijke tijd een circulatie opgebouwd in de ruimte, die zorgt dat binnen enkele minuten de volledige gecontamineerde ruimtelucht effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden, minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (meer dan 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende gedimensioneerde volumestroom kan waarborgen, zoals de TAC V+ waarborgt. De luchtverversingswaarden geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

Filtratie met een hoge capaciteit en een hoog filterrendement

Alleen de TAC V+ kan “effectief uitroeien”

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filter met hoge capaciteit, zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine met virus belaste aerosolen (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995 %. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95 %, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosolen zijn extreem klein. En “Virusfilters” zijn voor het “Virusfilteren”. Daarom filtert de TAC V+ niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. De hoogste zekerheid is er alleen bij H14-HEPA-filters!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals op dit moment bij geen enkele andere mobiele luchtreiniger, behalve de TAC V+ het geval is!

Maar zelfs met een H14-HEPA-filtering is er nog geen volledige hygiënische bescherming! Per slot van rekening zijn de virussen niet verdwenen, ze zijn slechts gevangen in het filter, maar nog steeds actief en ook nog lange tijd besmettelijk. Op het moment dat de filters tijdens lopend bedrijf moeten worden vervangen, bestaat een ernstig gevaar voor de gezondheid voor personeel, klanten, gasten, medewerkers, etc. Daarom onontkoombaar: Thermische filterdecontaminatie ...

Thermische filterdecontaminatie – 100 °C voor 100% zekerheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid. door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TES 200 wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende deeltjes voor hoge temperaturen van Trotec regelmatig thermisch behandeld en hoog en verhit tot boven 100 °C. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek is er alleen en exclusief bij Trotec en biedt u tegelijk vele voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood.

Dit alles betekent 100 % bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de “Virus-airbag” voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Zonder thermische filterdecontaminatie wordt een luchtreiniger snel een virusverspreider, dit bevestigd ook het onderzoek

Wetenschappelijke studies onderbouwen de dwingende eisen van een thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. Prof. Dr. Christian Kähler in zijn studie expliciet op deze absolute voorwaarde: “Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

Thermische filterregeneratie – hygiënische bescherming ook van binnen

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel en tegelijk een veelvoudig hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar “opvangen”, maar u heeft dan nog extra problemen. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor steeds minder schone lucht wordt afgegeven en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt niet alleen regelmatig gedroogd, maar door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een veel langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en z’n H14-HEPA-filter met zelfreinigingsfunctie resumeren: “Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben.”

Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende kap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosolen, resp. filtering van virussen, zijn daarom hoge luchtverversingswaarden van 6- tot 12-voudig, binnen de medische sector tot zelfs 20-voudig nodig. Zonder deze luchtverversingswaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd. Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m², afhankelijk van de veiligheidseisen, al schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Naast de noodzakelijke filtercapaciteit en lange levensduur is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchthoeveelheden, zeer gewenst.

De TAC V+ is wereldwijd de eerste en tot nu toe de enige ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosolen in binnenruimten is ontwikkeld! Daarom is bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan een lange filterlevensduur en een geringe geluidsontwikkeling. Voor geluidsgevoelige omgevingen kan de TAC V+ worden uitgerust met een optionele geluiddempende beschermkap, die de subjectief waargenomen geluidssterkte met meer dan 50% verlaagt!

Virusbescherming ter plaatse

De TAC V+ is flexibel, mobiel en direct overal inzetbaar

Door de unieke constructie kan de TAC V+ zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar hij op dat moment nodig is. Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC V+ worden toegepast, als in het hygiëneconcept is vereist. Variabel aangepast aan bezettingsgraad, veiligheidsniveau, toepassingstype en ruimtegrootte. Met de optioneel verkrijgbare slangadapter is de TAC V+ ook probleemloos aansluitbaar op bestaande luchtverdeelsystemen.

Wetenschappelijk aanbevolen: Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden waarborgen voldoende bescherming tegen een infectierisico

Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (> 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, moet de virusluchtreiniger niet alleen in staat zijn de betreffende schone luchthoeveelheden te kunnen leveren, maar ook flexibel direct te plaatsen zijn op de potentieel gevaarlijke locatie.


Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – de zesvoudige plus van de TAC V+ in één overzicht:

 1. Hoge schone luchtcapaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur virusgefilterde schone lucht, hoog drukniveau voor optimale luchtcirculatie en hoge luchtverversingswaarden
 2. Filtratie met een hoge capaciteit: volledig ingegoten hogetemperatuur H14-lamellenfilter “Made in Germany” met stromingsgeoptimaliseerd filteroppervlak voor virusgefilterde ruimtelucht
 3. Thermische filterdecontaminatie: 100 °C voor 100% doding van virussen, bacteriën en overige micro-organismen, zodat de luchtreiniger zelf geen “Virusverspreider” wordt!
 1. Thermische filterregeneratie: 100 °C voor 100 % verdamping van aerosolen, zelfreiniging van het filter, geringe filterweerstand, constant hoge schone luchthoeveelheden, extreem lange levensduur, geen filterschimmel
 2. Geluidsniveau: Stilste luchtreiniger met een hoge capaciteit in relatie tot luchthoeveelheid
 3. Flexibiliteit bij de toepassing: Mobiele en stationair toepasbaar, “Plug & Play” voor aansluiten op luchtverdeelsystemen, modulair uitbreidbaar

De TAC V+ is de enige luchtreiniger op de markt waarvan de virusdodende effectiviteit wetenschappelijk is bewezen!

Actuele studies bewijzen dat de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ het aerogene infectiegevaar effectief reduceert

Als wereldwijd de enige mobiele luchtreiniger is de TAC V+ speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is de effectiviteit hiervan door meerdere wetenschappelijke studies gecontroleerd. Een onder leiding van Prof. Dr. Christian Kähler bij het ‘Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik’ van de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ uitgevoerde studie wordt bevestigd dat met de TAC V+ de aerosole virusbelasting en dus een luchtgedragen infectiegevaar in binnenruimten ook bij gesloten ramen en zonder geschikte luchtbehandelingsinstallatie sterk kan worden gereduceerd.

Studies bewijzen: De TAC V+ kan een indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door aerosolen effectief reduceren!

“De kwantitatieve meetresultaten tonen dat met de geteste TROTEC TAC V+ ruimteluchtreiniger, door de hoge volumestroom en de filtercombinatie uit de klassen F7 en H14, de aerosolconcentraties zelfs in ruimten met een oppervlak van 80 m², afhankelijk van de volumestroom, binnen 6 - 15 minuten kan worden gehalveerd. Bij In ruimten van 20 m² wordt een halvering afhankelijk van de volumestroom, binnen 3 - 5 minuten gerealiseerd.

Het is daarom met ruimteluchtreinigers van het type TAC V+ mogelijk de aerosolconcentratie in kleine of middelmatige ruimten probleemloos op een laag niveau te houden. ... Luchtreinigingsapparaten van het type TAC V+ zijn daarom zeer geschikt voor het zorgen van een permanent lage virusbelasting in bijv. klaslokalen, winkels, wacht- of behandelruimten, zonder te hoeven denken aan het openen van ramen en het nadelig beïnvloeden van het welzijn in de ruimte. Verder zorgen ze in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie met ramen, dat een werkelijke reductie van de virusbelasting plaatsvindt, hetgeen bij een natuurlijke ventilatie vaak niet kan worden gewaarborgd.

Ze bieden ook ten opzichte van ruimteluchttechnische installaties, die werken met een geringe of geen aandeel verse lucht, het voordeel dat de virussen worden afgescheiden en niet via andere kanalen worden verdeeld in het gebouw. … Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

In het nieuwmagazine ‘Spiegel’ vat Prof. Dr. Kähler zijn studieresultaten m.b.t. de TAC V+ als volgt samen: »Laat u de installatie permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen een aerosolconcentratie te veroorzaken die een besmettelijk niveau heeft!«

De TAC V+ van Trotec is het enige mobiele luchtreinigingsapparaat, dat beschikt over een speciaal hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische filterdecontaminatie, waarbij het H14-HEPA-filter periodiek thermisch wordt behandeld en tot meer dan 100 °C wordt verhit, waardoor praktisch alle uitgefilterde virussen worden vernietigd en daarom volgens wetenschappelijke expertise voor een voor virussen effectieve luchtreinigingsapparaat als absoluut noodzakelijk wordt gedefinieerd! Alleen de combinatie van een effectief F7-H14-filtersysteem, een optimaal afgestemde luchtvolumestroom en de exclusieve thermische filterdecontaminatietechniek, waarborgen een effectieve bescherming tegen infecties!

Luchtzuivering met wetenschappelijk bewezen effecten

De ontwikkeling en fabricage van technische oplossingen voor filtratie en luchtzuivering is een van onze kerncompetenties. De Trotec krachtige luchtreiniger TAC V+ is 's werelds eerste mobiele luchtreiniger waarmee gevaarlijke aerosolconcentraties in de kamerlucht binnen enkele minuten tot een onschadelijk niveau kunnen worden teruggebracht. Bevestigd door twee onderzoeken van de Bundeswehr Universiteit in München, onder leiding van professor Dr. Christian Kähler.

Onderzoek: Kunnen mobiele kamerluchtreinigers een indirect SARS-CoV-2-risico op infectie door aerosolen effectief verminderen?

Onderzoek: Schoollessen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie - welk concept is veilig, haalbaar en ecologisch verantwoord?

Wij ondersteunen u graag met onze jarenlange expertise bij het ontwikkelen van een effectieve coronapreventie strategie.

Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.

De thermische ontsmetting van de TAC V + in de video:

Infraroodbeelden laten zien hoe het hittebestendige H14 HEPA-filter van de krachtige luchtreiniger TAC V + opwarmt om gevaarlijke ziektekiemen te doden. Zowel het filter als het gehele interieur van de TAC V + worden opgewarmd zodat alle virussen en bacteriën die zijn afgescheiden, worden uitgeschakeld. Dit betekent dat er geen risico bestaat dat de luchtreiniger na verloop van tijd zelf een viruswerper wordt. Deze aanvullende veiligheidsprocedure wordt aanbevolen door vooraanstaande wetenschappers en wordt alleen aangeboden met de TAC V+ van Trotec.

Exclusief bij Trotec: Thermische decontaminatie en filterregeneratie

Wat maakt de TAC V+ zo uniek en waarom onderscheidt hij zich van conventionele luchtreinigers?

De TAC V+ is speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en dit vooral gericht op grote ruimten, zoals schoollokalen, kantoortuinen of horecaruimten. Daarom waarborgt deze constructie niet alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden, maar bovendien een optimaal op elkaar afgestemde verhouding van filteroppervlak, filtercapaciteit en capaciteit voor schone lucht.

Het zelf ontwikkelde volledig ingegoten hogetemperatuur H14-filter voor zwevende stoffen is een speciale hittebestendige constructie met de extreem hoge filtercapaciteit uit de klasse H14, dat virusbelaste aerosolen betrouwbaar kan uitfilteren en regelmatig wort verhit tot 100 °C, waardoor de voor de besmetting doorslaggevende proteïnen van de uitgefilterde virussen onherstelbaar worden geneutraliseerd, dus de virussen praktisch worden vernield. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, maar alleen virusvrij gefilterde schone lucht.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigd de virusdodende effectiviteit van de unieke filterdecontaminatie en eisen op basis van deze studies expliciet deze filtertechniek voor een effectieve virusfiltering: "Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot circa 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden."

De voordelen van deze exclusieve decontaminatie- en regeneratietechniek van Trotec:

 • Afgescheiden virussen en bacteriën worden thermisch vernietigd in het filter. Er bestaat geen gevaar dat de luchtreiniger na verloop van tijd zelf een virusverspreider wordt.
 • De thermische filterdecontaminatie gebeurt volautomatisch en programmagestuurd.
 • De filterregeneratie is een soort zelfreinigingsfunctie en garandeert gelijkblijvende hoge effectiviteit van het speciale virusfilter.
 • De thermische regeneratiecyclus zorgt voor de verdamping van de aerosolvochtigheid en voorkomt het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels in het filter actief.
 • De levensduur van het filter wordt door de regeneratiefunctie verlengd, waardoor aanzienlijk kortere onderhoudsintervallen en lagere bedrijfskosten ontstaan.

Ruimteluchtreiniging in drukbezochte openbare ruimten

De luchtreiniger TAC V+ met een hoge capaciteit waarborgt een efficiënte vermindering van zwevende stoffen en aerosolwolken in zones met veel personenverkeer

De TAC V+ biedt zichtbare bescherming tegen de onzichtbare virussen in de lucht

De TAC V+ vermindert het luchtgedragen besmettingsrisico in drukbezochte openbare ruimten door effectieve HEPA-filtertechniek

Detailhandel, recreatieonderneming of openbare gebouwen – overal waar veel mensen binnen een krappe ruime samenkomen, neemt ook de concentratie van kiemen in de omgevingslucht toe.

Actuele wetenschappelijke studies wijzen erop dat "Onbeschermd uitgehoeste ziekteverwekkers zich binnen enkele seconden enkele meters kunnen verspreiden en daar tot wel 5 minuten infectieus in de ruimtelucht zweven."

Daarom moet het realiseren van virusvrij gefilterde luchtzones als schone transferzones – " Clean-Zone-Areas" – in alle drukbezochte omgevingen de hoogste prioriteit hebben, om een besmettingsrisico door corona- of influenza-virussen significant te reduceren, bijvoorbeeld:

Een gemeenschappelijk Fins onderzoek onder leiding van de Universiteit Aalto, heeft het transport en de verspreiding van het coronavirus via de lucht onderzocht. De onderzoekers hebben een scenario gemodelleerd, waarbij een persoon hoest in een gang tussen stellingen, die bijvoorbeeld te vinden zijn in levensmiddelzaken en heeft hierbij rekening gehouden met de ventilatie. Voorlopige resultaten duiden erop dat aerosoldeeltjes die het virus dragen, langer in de lucht kunnen blijven dan eerder werd aangenomen. In het 3D-model hoest een persoon in een door stellingen begrensde corridor bij representatieve ruimteluchtstromingsomstandigheden. Door het hoesten stijgt een aerosolwolk in de lucht naar de corridor. Het duurt enkele minuten, tot de wolk zich verspreidt en oplost.
Uitgehoeste virussen blijven als aerosolwolken nog maximaal 5 minuten besmettelijk in de ruimte
Met TAC V+ gereinigde lucht in de transferzone in de kassazoen van een supermarkt

Dankzij de wereldwijd unieke combinatie van filter- en decontaminatietechniek, reduceert de TAC V+ het luchtgedragen besmettingsrisico in alle omgevingen met een hoog publieksverkeer, bijvoorbeeld supermarkten, drogisterijen, bouwmarkten en ook fitness-studio's.

Voorbeeld supermarkt: Door het in serie opstellen van de TAC V+ in kassazones, kunnen transferzones voor klanten en kassapersoneel met virusgefilterde lucht worden gerealiseerd. Door het doorlopende doorspoelen met gefilterde lucht, daalt het infectierisico in deze zones significant.
Toepassingsvoorbeeld van TAC V+ in een supermarkt

Effectieve zone-luchtreiniger voor doorspoelen met virusgefilterde schone lucht

De mobiele luchtreinigers TAC V+ met een hoge capaciteit, is speciaal voor dergelijke toepassingsomgevingen ontworpen en maakt het realiseren van transfer- en verblijfszones voor klanten en medewerkers met virusgefilterde omgevingslucht mogelijk. De doelzones worden permanent doorspoeld met gereinigde lucht, waardoor het infectierisico binnen deze zones ten opzichte van niet behandelde zones significant afneemt.

Door het opstellen van meerdere stuks TAC V+, kunnen schone-luchtsluis-zones als aerosolarme transfer- en verblijfs- of wachtruimten worden ingericht:

Klanten, kassapersoneel en andere medewerkers in kassa- of loopzones, bij toonbanken of promotiekramen, worden zo veel beter beschermd tegen spontaan ontstane druppel- en aerosolwolken door hoesten, niezen, etc., omdat ze door de hoge luchtverversingswaarden sneller worden uitgefilterd en de zones permanent worden doorspoeld met grote hoeveelheden virusvrije ruimtelucht, waardoor het infectierisico in de transferzone significant wordt verminderd.

Hoogwaardige luchtreiniger TAC V+ in roestvrij staal
Hoogwaardige luchtreiniger TAC V+ in roestvrij staal
Hoogwaardige luchtreiniger TAC V+ in roestvrij staal
Hoogwaardige luchtreiniger TAC V+ in roestvrij staal
Hoogwaardige luchtreiniger TAC V+ in roestvrij staal

Roestvrijstalen uitvoering voor hygiënegevoelige omgevingen

De Luchtreiniger TAC V+ met hoge capaciteit is optioneel ook te verkrijgen in roestvrijstalen uitvoering, die ideaal is voor omgevingen waar specifieke eisen worden gesteld aan de hygiëne of voor zeer reactieve omgevingen.

De roestvrijstalen behuizing is gemakkelijk te reinigen en is gemaakt van het materiaal 1.4301, dat uiterst corrosiebestendig is en goed bestand is tegen diverse chemische middelen.

TAC V+ Dual voor virusluchtfiltering in grote hallen

Voor virusvrije luchtreiniging ook in zeer grote hallen, wordt het gebruik van de TAC V+ Dual aanbevolen. De speciale uitvoering die aan beide kanten schone lucht uitblaast, biedt u alle voordelen van het basismodel TAC V+, inclusief unieke voordelen van de thermische filterdecontaminatie- en -regeneratiefunctie.

De bij de vloer aanzuigende en tweezijdig uitblazende dubbele constructie waarborgt met de krachtige ventilator en de voor effectiviteit gecertificeerde speciale filteruitrusting een doorspoeling met virusvrij gefilterde schone lucht met een groot volume, zelfs in grote hallen.

De aan beide zijden geïntegreerde C-profielen maken een flexibele plafond- of wandbevestiging van de TAC V+ Dual mogelijk, waarbij de bedieningsconsole van de TAC V+ ook van het apparaat kan worden verwijderd en kabelgebonden in de buurt van de werkvloer kan worden aangebracht, bijvoorbeeld op een kolom of de halwand, zodat deze luchtreiniger met een hoge capaciteit ook probleemloos op afstand kan worden bediend, zelfs als de TAC V+ Dual op grote hoogte is gemonteerd.

Door de RVS-uitvoering kan de TAC V+ Dual ook onbeperkt worden toegepast in hygiënegevoelige omgevingen en zijn op aanvraag verschillende schone-luchtcapaciteiten beschikbaar. Neem gewoon contact op met onze experts, wij adviseren u graag persoonlijk.

De luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ Dual is geschikt voor plafondmontage
De bedieningseenheid voor afstandsbediening dicht bij de werkvloer
De luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ Dual is geschikt voor wandmontage
 

Ruimteluchtreiniging in drukbezochte verblijfszones

Luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ neutraliseert virulente aerosolwolken in drukbezochte verblijfsruimten

In drukbezochte ruimten kunnen virusbelaste aerosolwolken zich manifesteren
Toepassingsvoorbeeld callcenter: Met een oppervlak van 10 x 10 m en een ruimtehoogte van 2,5 m heeft de weergegeven kantoorzone een luchtvolume van 250 m³, dat 3 stuks TAC V+ vrijwel 14 keer per uur kunnen recirculeren (luchthoeveelheid 3.600 m³/uur), dit komt overeen met een luchtverversingswaarde (LV/uur) van 14.
Toepassingsvoorbeeld TAC V+ in een callcenter

Steeds meer vakmensen erkennen dat een virusinfectie via de lucht de wellicht meest belangrijke infectieroute is. Actuele studies bewijzen dat waarschijnlijk vooral bij het spreken virussen in de vorm van aerosolwolken worden uitgestoten in de omgeving en daar deels meerdere uren in de lucht blijven.

Het probleem ligt in de lucht, ook de oplossing

Zwevende virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht, betekenen ook een hoog besmettingsgevaar. Virussen houden zich niet aan afstandsregels en overwinnen ook probleemloos fysieke barrières, zoals scheidingswanden. Kan de ruimtelucht virusvrij worden gehouden, neemt ook het aerogene besmettingsgevaar af.

Vertrouw op luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie

Trotec propageert de aerosolbestrijding in de ruimtelucht al vanaf het begin als doorslaggevende maatregel en kan u daarom als eerste adres voor professionele luchtbehandelingsoplossingen ook het eerste zeer effectieve luchtreinigingsapparaat met geïntegreerde virusdecontaminatie aanbieden!

Virusvrije lucht verlaagt het aerogene infectiegevaar vrijwel tot nul

Kan de ruimtelucht verregaand kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico in drukbezochte ruimten, zoals scholen, kinderopvanglocaties, kantoortuinen, callcenters of coworking spaces.

Onze TAC V+ luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie is exact ontwikkeld voor deze taak, want hij reduceert de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgt zo voor een werkruimte voor scholieren, medewerkers en bezoekers met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Aerosolwolken binnen enkele minuten elimineren

Op de opstellocatie levert de mobiel toepasbare en flexibel positioneerbare luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie een met zuivere en virusgefilterde schone lucht doorspoelde "Clean-Zone-Area". Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.

Wereldwijd unieke thermische filterdecontaminatie

Het in de TAC V+ toegepaste speciaalfilter houdt niet alleen 99,995 % van alle aerosoldeeltjes groter dan 0,1 µm betrouwbaar tegen – daarnaast wordt het filter cyclisch verhit, waardoor alle in het filter afgescheiden virussen worden geïnactiveerd en het filter weer 100 % wordt "gedecontamineerd". Deze thermische zelfregeneratiefunctie van het H14-speciaalfilter is wereldwijd uniek en alleen bij TROTEC verkrijgbaar!

U bepaalt zelf welk beschermingsniveau het meest geschikt is voor uw eisen:

Hoe hoger de luchtcirculatie en dus de luchtverversingswaarde (LV), des te korter is de verblijfsduur van virussen in de ruimtelucht en dus ook het infectierisico. De hoogte van de luchtverversingswaarde bepaalt hierbij ook het werkbereik van elke individuele luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie.

Een basisbescherming kan al bij 6 LV worden bereikt, voor een significante risicobescherming bij volledig bezette ruimten adviseren wij echter luchtverversingswaarden tussen 10 en 12 LV, want hoofddoel is het vermengen van de ademlucht van de verschillende personen zoveel mogelijk te verhinderen.

Optioneel ook in andere kleuren verkrijgbaar


Optioneel ook verkrijgbaar in andere kleuren

De TAC V+ is desgewenst ook te bestellen in rvs-uitvoering evenals in de kleuren basaltgrijs, wit of brons.

Ruimteluchtreiniging in stofbelaste werkomgevingen

De luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ filtert virussen, stof, papier- en textiel-microvezels direct op de werkplek

Binnen veel productieomgevingen binnen onze moderne werkende wereld ontstaat soms een hoge fijnstofbelasting, bijvoorbeeld bij het orderverzamelen en bij verzendstations.

Bij de omgang met verzenddozen kan bijvoorbeeld een hoge vezelslijtage ontstaan en kunnen fijne papiervezels de directe omgevingslucht vervuilen. Ook bij de verwerking of het verzendklaar maken van textiel is de lucht snel gevuld met talrijke textiele microdeeltjes.

Dit fijnstof kan niet alleen de gezondheid van de medewerkers nadelig beïnvloeden, maar ook elektronische onderdelen in computers, vorkheftrucks en andere machines in de buurt beschadigen, zodat een hogere storingsgevoeligheid of vroegtijdige uitval kan ontstaan.

Zone-luchtreiniging loont

Vooral kleinere ondernemingen schuwen meestal het investeren in complete halinstallaties met uitgebreide, dure luchtreinigingssystemen voor de totale binnenruimtelucht. En dankzij de TAC V+ is een dergelijke algemene investering in de praktijk ook totaal onnodig.

Scalpel in plaats van houten hamer

Waarom de lucht in een hal 100% reinigen, als het stof vooral op enkele plaatsen ontstaat en direct op de locatie waar het ontstaat veel effectiever kan worden "uitgefilterd"?

De mobiel toepasbare TAC V+ reinigt direct daar waar het stof ontstaat. Bij een 8 meter hoge hal en een gewenste luchtverversingswaarde van 10/uur, dekt een enkel apparaat bijvoorbeeld een werkzone van circa 20 vierkante meter en houdt deze – afhankelijk van de filteruitrusting – vrij van kiemen, fijnstof en microvezels.

En bij wijzigingen in de organisatie van de werkzaamheden kan de TAC V+ eenvoudig opnieuw worden gepositioneerd, want hij is mobiel en hierdoor flexibel op wisselende locaties toepasbaar – een stopcontact is voldoende.

Door een mobiele ruimteluchtreiniging met de TAC V+ in stofbelaste werkzones, profiteren ondernemers op meerdere fronten:

Schone lucht is waardevol. Niet alleen uit het oogpunt van gezondheid, maar ook puur economisch. Want professioneel gefilterde lucht reduceert reinigingskosten, zorgt voor minder onderhoud en uitval – en ook voor minder ziektemeldingen.

 • Productievere medewerkers – Professionele luchtreiniging zorgt voor minder ziekteverzuim, want slechte werkomstandigheden hebben nadelige invloed op de gezondheid. Minder verzuimdagen betekenen meer productiviteit. Schone, gefilterde ruimtelucht loont dus direct.
 • Tevreden klanten – Hoe minder stof in het bedrijf, des te schoner zijn productie en logistiek. Met een daling van het stofgehalte zorgt u voor de beste voorwaarden voor een onberispelijke levering. Betekent: beter imago, minder retouren, sterkere klantenbinding en een grotere kans op vervolgopdrachten.
 • Minder onderhoud - Verzamelt stof zich ongehinderd, ontstaan technische storingen en dure procesfouten in vuile werkomgevingen bijna vanzelf. Met schone, gefilterde lucht kunnen onderhouds- en productiekosten merkbaar worden verlaagd, machines langer bedrijfsgereed worden gehouden en kan uitval aanzienlijk worden verminderd.
 • Lagere reinigingskosten - Stof dat direct uit de lucht wordt afgezogen en gefilterd, kan zich niet eerst afzetten op oppervlakken van inventaris en meubels en hoeft het daarom daar ook niet te worden afgeveegd. Hierdoor daalt de reinigingsomvang door stof aanzienlijk.
Effectieve luchtreiniging direct op locatie bij belaste werkomgevingen

De flexibel inzetbare TAC V+ is een effectieve oplossing voor virusfiltratie en luchtzuivering in werkzones in verschillende branches:

 • Logistieke- en pakketcentra
 • Postdistributiecentra
 • Orderverzamelzones
 • Verpakkingsstations
 • Productiezones
 • Demontage-, bewerkings-,
  montagestations

Verticaal uitblazende kachel TES 200 – de "Grote broer" van de TAC V+

Verticaal uitblazende kachel TES 200

Heeft u een krachtige ruimteluchtreiniger nodig voor de genoemde toepassingsgebieden, wilt u echter de ruimtelucht ook graag verwarmen, dan is de verticaal uitblazende kachel TES 200 onze beste aanbeveling!

De TES 200 is gebaseerd op dezelfde constructie als de TAC V+ en heeft daarom dezelfde ventilatorcapaciteit en HEPA-luchtreinigingsfunctie. Daarnaast kan de TES 200 echter ook voor gecombineerde ruimteverwarming, evenals thermische ongediertebestrijding en virus-decontaminatie worden gebruikt.

Meer informatie over het multitalent TES 200 vindt u op de productpagina van deze verticaal uitblazende kachel "Made in Germany" ...

Welke Trotec-luchtreinigers bieden u exact de functies en uitrustingskenmerken die u nodig heeft voor uw toepassingsvraag? De volgende geschiktheidsmatrix toont u in een tabeloverzicht alle Trotec-oplossingen voor luchtreiniging met toepassingszwaartepunten en de technische verschillen ...

Geschiktheidsmatrix voor de verschillende Trotec-oplossingen voor luchtreiniging en -filtering in één overzicht:

Trotec luchtreinigermodel met HEPA-H14-geschiktheid TAC V+ TES 200 TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
TAC V+ TES 200 TAC 1500 TAC 3000 TAC 5000 TAC 6500
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniging met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen - - - - -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen - - - - -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming - - - - -
Thermische ongediertebestrijding - - - - -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter  1200  1800¹ 500 1000 2500 3000
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 200 300 83 167 417 500
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 150 225 63 125 313 375
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 100 150 42 83 208 250
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 80 120 33 67 167 200
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant - - - -
Thermische filterregeneratie - - - -
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s - - - - -
Handmatige/semi-automatische regeling -
Flowmatic-regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen - -
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C - - - - -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C - - - - -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar - - - - -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 54 57 61 65 68 68
Aansluitspanning V/A 220-240/12,9 3 x 380-480, 50/60 Hz + PE/32 230/1,4 230/2,8 230/5,6 230/6
Gewicht 78 84 22 36 125 136
¹ Conform DIN EN 1822 gecertificeerde filterefficiëntie H14

Geschiktheidsmatrix voor de verschillende Trotec-oplossingen voor luchtreiniging en -filtering in één overzicht:

TAC V+
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniging met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming -
Thermische ongediertebestrijding -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter  1200
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 200
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 150
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 100
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 80
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant
Thermische filterregeneratie
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s -
Handmatige/semi-automatische regeling
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen -
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 54
Aansluitspanning V/A 220-240/12,9
Gewicht 78
TES 200
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniger met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming
Thermische ongediertebestrijding
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter  1800¹
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 300
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 225
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 150
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 120
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant
Thermische filterregeneratie
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s
Handmatige/semi-automatische regeling -
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen -
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C
Behandelingsscyclus variabel instelbaar
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 57
Aansluitspanning V/A 3 x 380-480, 50/60 Hz + PE/32
Gewicht 84
TAC 1500
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniger met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming -
Thermische ongediertebestrijding -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter 500
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 83
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 63
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 42
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 33
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant -
Thermische filterregeneratie -
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s -
Handmatige/semi-automatische regeling
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 61
Aansluitspanning V/A 230/1,4
Gewicht 22
TAC 3000
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniger met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming -
Thermische ongediertebestrijding -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter 1000
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 167
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 125
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 83
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 67
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant -
Thermische filterregeneratie -
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s -
Handmatige/semi-automatische regeling
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 65
Aansluitspanning V/A 230/2,8
Gewicht 36
TAC 5000
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniger met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming -
Thermische ongediertebestrijding -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter 2500
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 417
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 313
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 208
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 167
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant -
Thermische filterregeneratie -
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s -
Handmatige/semi-automatische regeling
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 68
Aansluitspanning V/A 230/5,6
Gewicht 125
TAC 6500
Toepassingsbereik
H14-HEPA-luchtreiniger met een hoge capaciteit
Thermische decontaminatie van adembeschermmaskers / PBM-artikelen -
Thermische decontaminatie van ruimten en voorwerpen -
18/27 kW automatische ruimteverwarming, tentverwarming -
Thermische ongediertebestrijding -
Capaciteiten bij H14-filtering
Uitblaasluchthoeveelheid in m³/h met HEPA-H14-filter 3000
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 6 luchtverversingen/uur 500
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 8 luchtverversingen/uur 375
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 12 luchtverversingen/uur 250
Clean-zone-oppervlak in m³ bij 15 luchtverversingen/uur 200
Eigenschappen
Thermische filterdecontaminatie H14-HEPA Heat Resistant -
Thermische filterregeneratie -
Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie
Intelligente automatische regeling, 4 automatische programma’s -
Handmatige/semi-automatische regeling
Flowmatic regeling voor een constante schone luchtvolumestroom
Vario-Shift-functie voor cleanroomtoepassingen
Uitblaastemperatuur variabel instelbaar tot 95 °C -
Ruimte-/oppervlakte-doeltemperatuur instelbaar tot max 70 °C -
Behandelingsscyclus variabel instelbaar -
Aansluitbaar “Plug & Play” op bestaande ruimteluchttechnische installatie (optioneel)
Aansluitbaar “Plug & Play” op flexibele slangsystemen (optioneel)
Geluidsniveau bij nominale belasting dB(A) op 1 m afstand 68
Aansluitspanning V/A 230/6
Gewicht 136
¹ Conform DIN EN 1822 gecertificeerde filterefficiëntie H14

Enkele van de vele overtuigende uitrustingskenmerken van de TAC V+

Eenvoudige bediening
Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening

Alle bedieningselementen zoals bedrijfsschakelaar, filterstandtijdwaarschuwingen en touch-display zijn stootbestendig ingebouwd. Het in gebruik nemen van de TAC V+ vraagt slechts enkele handelingen: Via het display kunnen alle gegevens comfortabel met een druk van uw vinger worden geconfigureerd, zoals behandelingsduur of gewenste capaciteitsniveau.

Specifieke uitblaaslamellen voor leveren van schone lucht over een groot oppervlak

Gelijkmatige luchtverdeling

De specifieke lamellenkarakteristiek van de DualDecon-uitblaastoren waarborgt met z'n verticale uitblaasrichting een gelijkmatige, zonevullende doorspoeling met gefilterde schone lucht. Via de optioneel verkrijgbare Flowstop-platen kunnen individuele uitblaaszijden worden afgesloten, zoals bij een uitblaasrichting aan de wandzijde.

 

 

Decontaminatie van het thermisch filter en regeneratie van het thermisch filter – uitsluitend van Trotec

Thermische filterdecontaminatie

Wereldwijd uniek en exclusief alleen bij Trotec: De TAC V+ heeft een automatische thermische zelfregeneratiefunctie van het HEPA-speciaalfilter, die periodiek alle in het filter afgescheiden virussen inactiveert en dus het filter weer 100% "decontamineert".

Robuuste constructie en uiterst mobiel voor wisselende gebruikslocaties

Robuust en mobiel

Dankzij stabiele wielen en een verstelbare duwgreep, is de robuust geconstrueerde ruimteluchtreiniger ideaal voor het snel wisselen van de gebruikslocatie. Eenvoudig opstellen, aansluiten op het stroomnet en het luchtzuiveringsproces starten.

Voordelen in de praktijk:

 • Permanente luchtzuivering en virusfiltering in werkzones met een hoog publieksverkeer of drukbezochte verblijfszones
 • Permanente luchtzuivering, virus- en fijnstoffiltering in werkzones met een verhoogde fijnstofbelasting
 • Wereldwijd uniek en exclusief alleen bij Trotec: Automatische filterregeneratie door thermische virusdecontaminatie van het speciaal ontwikkelde filter voor zwevende stoffen met een hoge capaciteit uit de klasse H14 met een afscheidingsgraad van 99,995 % bij deeltjesgrootten van 0,1 tot 0,2 μm
 • Effectieve luchtfiltering met F7-voorfilter en H14 HEPA-hoofdfilter
 •  "Clean-Zone-Areas": Voorzie de veilige verblijfs- en werkzones van virusvrij gefilterde ademlucht – individueel gedimensioneerd op basis van het aantal apparaten en personen, evenals de ingestelde luchtverversingswaarde
 • "Plug & play" – opstellen, in stopcontact steken, inschakelen, klaar.
  Ruimtefiltratie onafhankelijk van de aanwezige airco- en ventilatie-installaties.
 • Via flowstop-plaat regelbare uitblaasrichtingen voor het op de behoefte afgestemd verspreiden van de schone lucht naar de gewenste schone luchtzones
 • Optimaal afgestemde systeemcomponenten voor flexibele toepassing bij virus- en stofbescherming
 • Eenvoudige bediening: Volautomatisch, onderhoudsarm bedrijf, het klokje rond
 • Spaart natuurlijke hulpbronnen: 100% milieuvriendelijk, geen chemicaliën, geen installatie-inspanningen
 • Hoogwaardige materialen en afwerking: "Made in Germany" – originele Trotec-productie, speciaal virusfilter met individuele keuring en keuringscertificaat
 • Goede investering: Maximaal rendement door verliesvrije luchtreiniging direct op de opstellocatie
 • Flexibel plaatsbaar: Plaats de mobiele TAC V+ altijd daar waar hij op dat moment nodig is

Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor zuivere schone lucht, maar kunt u de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!

Drievoudige indicator voor gezonde ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeetapparaten tonen u alle belangrijke gegevens

Deeltjesmeetapparaat BQ30 voor luchtkwaliteitsmonitoring

De als staand apparaat te gebruiken Luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag op geen enkel lerarentafel en in geen enkele kantoortuin ontbreken, want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag de meet belangrijkste waarden voor gezonde ruimtelucht: Naast de actuele CO2-belasting en de heersende klimaatgegevens, wordt ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2,5 en PM10 getoond.

De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor noodzakelijke ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten omvatten ook pollen, handig voor luchtkwaliteitsmonitoring voor allergische personen!

Omdat onder de deeltjesgrootte 2,5 ook de aerosolen vallen die kunnen zijn belast met virussen en lang in de lucht blijven zweven, bent u met de BQ30 in de praktijk ook in staat de actuele aerosolbelasting in de ruimte te bewaken. Voor alle parameters kunnen bovendien individuele grenswaarden worden geconfigureerd. Worden deze overschreden, geeft het apparaat automatisch een alarm.

Het mobiel toepasbare Deeltjesmeetapparaat BQ20 wordt echter bijvoorbeeld aanbevolen voor gebruik door conciërges, om in verschillende ruimten de aerosolbelasting van de binnenlucht te kunnen vaststellen.

Mobiel toepasbaar deeltjesmeetapparaat BQ20

Naast de beide weergegeven deeltjesmeetapparaten BQ20 en BQ30 vindt u in het Trotec-programma meet professionele Deeltjestellers zoals de PC200 of PC220, die naast luchtkwaliteitscontrole bijvoorbeeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen worden gebruikt.


Kopen

Luchtreiniger TAC V+ in wit/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ in wit/zwart

De TAC V+ beschikt over een thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale HEPA-filter, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % "decontamineert".

4.083,75 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ in brons/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ in brons/zwart

De TAC V+ beschikt over een thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale HEPA-filter, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % "decontamineert".

4.083,75 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ in basaltgrijs/zwart

De TAC V+ beschikt over een thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale HEPA-filter, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % "decontamineert".

4.083,75 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+

De TAC V+ beschikt over een thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale HEPA-filter, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % "decontamineert".

4.083,75 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ rvs tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ rvs

De TAC V+ beschikt over een thermische zelfregeneratiefunctie van het speciale HEPA-filter, die automatisch periodiek de in het filter opgevangen virussen onschadelijk maakt en het filter dus 100 % "decontamineert".

4.616,15 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.000.150
Stofklasse
  Staubklasse (gemäß DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  Staubklasse (gemäß DIN EN 779:2002) F7
Luchthoeveelheid
  Luchtdebiet max. [m³/h] 2.200
  Empfohlene Luftmenge HighFlow Filter für Filterklasse H14 ≤ [m³/h] 1.200
  Empfohlene Luftmenge HighFlow Filter für Filterklasse H13 ≤ [m³/h]] 1.800
  Empfohlene Luftmenge Ultra-HighFlow Filter für Filterklasse H14 ≤ [m³/h] 2.000
  Empfohlene Luftmenge Ultra-HighFlow Filter für Filterklasse H13 ≤ [m³/h] 2.200
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V/50 - 60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Stroomverbruik met thermische decontaminatie voor 30 minuten [kW] 2,5
  Nominale stroomopname [A] 11,3
  aanbevolen afzekering [A] 13
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  mit Schallschutzhaube - Afstand 1 m 40 - 64 dB(A)
  mit Schallschutzhaube und Ultra High Flow-Filter - Afstand 1 m 38 - 62 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 7
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 690
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 610
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.300
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 89
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Ontsmetting van thermische filters
  Thermische filterregeneratie
  Touch-display
  Gebrauchsbezogene, sensorgesteuerte Filterwechselanzeige des F7 Vorfilter
  Gebrauchsbezogene, sensorgesteuerte Filterwechselanzeige des H14 Hauptfilter
  FlowMatic-Steuerung
  Frei einstellbare Zeitschaltuhr für das Gerät
  Frei einstellbare Zeitschaltuhr für die Thermodekontamination
  Toetsenblokkering
  Geluiddichte kap
  Flowstop-openingen
  Schlauchadapter
  Manipulationsschutz
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) F7 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Toebehoren

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Seminars

Downloads

Laden...

Video

De TAC V+ luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie is een optimale oplossing voor een effectieve virusfiltratie in vele toepassingsgebieden:

 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht, is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in wachtkamers en dokterspraktijken

  Wie in tijden met een om zich heen grijpende griep, een maagdarminfectie of andere vergelijkbare infectieziekten naar een huisarts gaat, moet de wachtruimte vaak delen met niesende, hoestende of zelfs koortsige buren. Ook bij een bezoek aan de tandarts of oogarts bestaat dit gevaar, omdat een groot deel van de bevolking bijvoorbeeld wordt geraakt door een griepepidemie. Geen aangename situatie en...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in het klaslokaal noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio’s en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie