Dykvandspumper i TWP-E-serien

Service-telefonnumre

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com

DYKPUMPER

Klart vand eller spildevand – vi hjælper altid med den bedste løsning til dig

Vores dykpumper til klart vand og spildevand er effektive og driftsikre ”undervands”-pumper, der let klarer store pumpemængder. De kan anvendes til mange formål samt til vandings- og afvandingsopgaver i rent til meget snavset vand. For eksempel til udtagning af vand fra søer, damme og floder, til at pumpe vand om eller ud af pools, damme, cisterner eller regnvandsbeholdere eller til at pumpe vand helt ud af oversvømmede kældre.

For alt efter om man har at gøre med klart vand eller spildevand, med flade eller dybe overflader, med små eller store smudspartikler, anbefales det at gribe til en pumpeløsning, der er helt skræddersyet til dine behov. Mens pumperne til klart vand egner sig til anvendelse i pools, svømmebassiner, små bassiner, cisterner og brønde, kræver dykpumperne til spildevand kraftigt forurenet vand med kornstørrelser på op til 25 mm. Derfor skelner vi også mellem f.eks. fladsugende dykpumper til klart vand og dykpumper til spildevand.


Hvad er forskellen på dykpumper til klart vand og dykpumper til spildevand:

Dykpumper til klart vand:

Dykpumper til klart vand anvendes til effektivt at pumpe rent vand eller vand, der kun er let forurenet med smudspartikler, bort og om, for eksempel til transport af husholdningsspildevand, regn- og sivevand, ved en lækage i vaskemaskinen samt til tømning af pools. Hvor store smudspartiklerne her højest må være, uden at pumpen tager skade, angives ved hjælp af målet for den ”maksimale kornstørrelse”.

En særlig fordel ved dykpumperne til klart vand er, at de har mulighed for ”fladsugning”. Med denne tekniske egenskab kan der pumpes vand bort helt ned til en meget lav vandstand på kun få millimeters højde, så resten let kan tørres op med en klud. Det mindste udsugningsniveau, dvs. den mindst mulige vandstand, hvor vand overhovedet kan pumpes ud, er angivet i pumpens tekniske data.

Dykpumper til spildevand:

Dykpumper til spildevand kræver kraftigt forurenet vand, hvilket er tilfældet ved tømning af havedamme, bassiner eller cisterner, udpumpning af bygge- og spildevandsgruber, udtagning af vand fra søer, damme og floder samt nødafvanding efter oversvømmelser. Her er det også den ”maksimale kornstørrelse”, der bestemmer den maksimale diameter på urenhederne, som det oppumpede vand må indeholde. Dykpumperne til spildevand egner sig selvfølgelig også til at transportere klart vand. 

Det mangfoldige anvendelsesområde for dykpumper til spildevand omfatter – ud over de allerede nævnte typiske anvendelsesformål – afvanding under svære og ekstreme betingelser. Som følge af den høje kvalitet af teknikken er pumperne en uundværlig støtte i forbindelse med udpumpning af bygge- og spildevandsgruber samt til nødafvanding efter oversvømmelser.

Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde
Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde
Sammenligning af partikelstørrelse og resterende vandhøjde

I klart vand må der kun være smudspartikler med en diameter på op til 5 mm. Få at opnå et resultat, hvor resten let kan tørres op med en klud, kan en fladsugende dykpumpe til klart vand fra Trotec udpumpe vandet på et lige underlag ned til en resterende vandstand på 3 mm.

Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich
Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich
Partikelgröße und Restwasserhöhe im Vergleich

I spildevand må der f.eks. gerne være små sten, trækstykker eller jordklumper med en diameter på op til 25 mm. De effektive dykpumper til spildevand fra Trotec pumper vand væk ned til en resterende vandstand på 35 mm.


Oversigt: Hvilken Trotec-dykpumpe egner sig bedst til hvilket formål?

Typer af dykpumper: Dykpumpe til klart vand Dykpumper til spildevand
Anvendelsesområder TWP 4005 E TWP 4025 E TWP 7025 E
Til klart, let forurenet vand
Til kraftigt forurenet vand
Vand med en let kloropløsning
Kælderrum
Lækage vaskemaskine
Regnvandsbeholdere
Dam/badedam
Vandtønder
Oversvømmelse
Lille byggegrube

Sammenligning af vores dykpumpers transporthøjde og transportmængde:

Sammenligning af vores dykpumpers transporthøjde og transportmængde

Mærkekvalitet plus prisfordel

Pålidelig, kraftfuld og egnet til meget forskellige anvendelsesområder: Dette er kvalitetskendetegn, der er typiske for dykpumperne fra Trotec. Takket være deres effektivitet klarer de selv meget ekstreme krav. Med andre ord: Høj ydeevne på alle område, for vi står for mærkekvalitet og professionelle løsninger med fremragende pris-ydelses-forhold!


Virksomhedsgruppen  |  Messe  |  Blog  |  Jobs  |  Kontakt  |  Kolofon  |  Databeskyttelseserklæring  |  Sitemap
Social